VENT – læs afsnittet Nødvendige filer, før du downloader denne fil.

Påkrævede downloads

Medmindre andet er angivet skal nedenstående fil installeres, FØR Systemsoftware version 1.02 til FDR-AX53 (Mac) for at kunne fungere korrekt. Hvis mere end én nødvendig fil er angivet, kan du installere dem i den angivne rækkefølge på denne side.

Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:
  for FDR-AX53

Om denne download

 • Navn: Systemsoftwareopdatering version 1.02 til FDR-AX53 (Mac)
 • Frigivelsesdato:06/09/2016
 • Fordele og forbedringer
  • Forbedrer billedstabiliteten ved brug af panorering/vipning, når der anvendes stativ

Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibel med følgende Mac-versioner:
 • Mac OS X v.10.10 - 10.11 / macOS 10.12 - 10.13*

  *Vigtigt:
  For macOS 10.13 - 10.15 skal du sikre, at "DriverLoader_1015" er installeret, før du opdaterer din software.

  Vigtigt:
  For macOS 11 – 12 skal du sikre, at "System Software Update Helper" er installeret, før du opdaterer din software.


Computerhardware

Den nyeste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibel med følgende hardware:
 • Plads på harddiskdrevet: 300MB eller mere
 • RAM: 512 MB eller mere
  Note:Luk al anden programsoftware før opdatering af systemsoftwaren.
 • Strømkilde til kameraet
  Fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-FV70 eller AC-adapteren
 • USB-kabel følger med kameraet

  Bemærk: Opdateringsfunktionaliteten garanteres ikke med andre USB-kabler.

Download

Vigtigt:

 • Når du udfører systemsoftwareopdateringen, skal du bruge en fuldt genopladet genopladelig batteripakke NP-FV70 eller AC-adapteren.
 • Fjern ikke batteriet under opdateringen; i modsat fald kan kameraet blive uanvendeligt som følge af den pludselige strømafbrydelse.
 • Fjern hukommelseskortet fra kameraet på forhånd.
 • Systemsoftwareopdateringen tager ca. 20 minutter, så du skal sørge for, at din computer ikke skifter til dvaletilstand. Hvis computeren skifter til dvaletilstand, og opdateringen afbrydes, skal du starte forfra på opdateringsprocessen.

Sådan downloades System Software Updater:

 1. Sørg for, at du er logget på med computeradministratorrettigheder.
 2. Læs ansvarsfraskrivelsen nederst på siden, og accepter vilkår og betingelser ved at markere afkrydsningsfeltet. Klik derefter på knappen Download.
 3. Overførslen af filen [Update_FDR-AX53V102.dmg] starter.
 4. Gem filen på skrivebordet (anbefales) på din computer.

Installer

Når filen er downloadet, er du klar til at installere softwareopdateringen Ver.1.02 til FDR-AX53.

Trin 1: Start System Software Updater

 1. Luk alle åbne programmer på din computer.
 2. Dobbeltklik på filen [Update_FDR-AX53V102.dmg], som du overførte. Tilslut ikke kameraet på dette tidspunkt.
 3. [Update_FDR-AX53V102] er udvidet.
 4. Dobbeltklik på ikonet [SystemSoftwareUpdater].
 5. For at indlæse en kerneudvidelse bliver du i meddelelsen bedt om at tillade applikationen at foretage ændringer. Indtast adgangskoden til den administrative konto. 6. System Software Updater starter. 7. Tænd kameraet

  Følg anvisningerne i System Software Updater-vinduet ved at vælge [Menu] - [Setup] (Opsætning) - [Connection] (Forbindelse) - [USB Connect Setting] (USB-tilslutningsindstilling) på kameraet, og kontroller, at der er valgtMass Storage (Masselager).

  Hvis der er valgt en anden tilstand end [Mass Storage] (Masselager), skal du vælge [Mass Storage].

 8. Fjern hukommelseskortet fra kameraet på forhånd. Slut kameraet til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.
  "USB Mode" (USB-tilstand) vises på kameraets LCD-skærm.
 9. Når du har bekræftet teksten på LCD-skærmen på kameraet, skal du klikke på [Next] (Næste) Den nuværende version og versionen efter opdateringen vises nederst til venstre på skærmen.

 10. Efter at du har bekræftet, at [Current version] (Aktuel version) er "Ver.1.01 eller tidligere", skal du klikke på [Next] (Næste).
  Hvis [Current version] (Aktuel version) er [Ver.1.02] opgraderingen er ikke nødvendig. Følg anvisningerne i meddelelsen,afbryd USB-forbindelsen, og klik på [Finish] (Afslut). Sluk kameraet, fjern batteripakken eller AC-adapteren, og tænd derefter kameraet igen.

 11. Skærmen herunder vises.


 12. Efter automatisk nulstilling vises skærmen herunder, og opdateringen starter. Statuslinjen vises under opdateringen (ca. 20 minutter).
  Bemærk: Du må ikke slukke kameraeteller frakoble USB-kablet under opdateringen.
 13. Når opdateringen er gennemført, genstarter kameraet automatisk. Kontroller, at kameraet er tændt, og vent indtil LCD-skærmen vises igen. Klik på [Finish] (Afslut), når LCD-skærmen vises, og tag USB-kablet ud.

Trin 2: Kontroller, at systemsoftwareversionen på dit kamera er Ver.1.02.

 1. Vælg [Menu] - [Setup] (Opsætning) - [General Settings] (Generelle indstillinger) - [Version] på kameraet. Hvis Ver.1.02 vises, er systemsoftwareversionen Ver.1.02.