Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:
 • FDR-AX100E

Om denne download

 • Navn:Systemsoftwareopdatering Ver.3.10 til FDR-AX100E (Mac)
 • Frigivelsesdato:26/04/2016
 • Fordele og forbedringer
  • Kameraet kan nu optage XAVC S-format med kompatible SDHC- og SDXC-kort

   *Når du optager film i XAVC S-format, kræver det SD Speed Class10, UHS Speed Class U1 or eller hurtigere. (Når du optager i 100 Mbps eller mere kræves der UHS Speed Class U3).
   *Når der bruges et SDHC-hukommelseskort til at optage XAVC S-film over længere tid, vil de optagne film blive inddelt i filer på 4 GB. De delte filer, der kan blive integreret i en én fil ved hjælp af PlayMemories Home.

Systemkrav

Operativsystemer

Den seneste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibel med følgende Mac-versioner:
 • Mac OS X v.10.9 ~ 10.11

Computerhardware

Den seneste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibel med følgende hardware:
 • CPU: Intel-processor*
  *Core Solo- og Core Duo-processorer understøttes ikke længere
 • Plads på harddiskdrevet: 200MB eller mere
 • RAM: 512 MB eller mere
  Bemærk:Luk al anden programsoftware før opdatering af systemsoftwaren.
 • Strømkilde til kameraet
  • Fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-FV70 eller AC-adapter AC-L200
   Bemærk: Opdateringen kan kun udføres, når det resterende batteriniveau er (tre mærker) eller mere. Vi anbefaler, at du bruger et fuldt opladet batteri.
 • USB-kabel følger med kameraet

  Bemærk: Opdateringsfunktionaliteten garanteres ikke med andre USB-kabler.

Download

Vigtigt:

 • Når du udfører systemsoftwareopdateringen, skal du bruge en fuldt genopladet genopladelig batteripakke NP-FV70 eller AC-adapter AC-L200.
 • Fjern ikke batteripakken eller AC-adapteren under opdateringen. I modsat fald kan kameraet blive uanvendeligt som følge af den pludselige strømafbrydelse.
 • Fjern hukommelseskortet fra kameraet på forhånd.
 • Opdateringen af systemsoftwaren kan tage op til 15 minutter. Vi anbefaler, at du sørger for, at din computer ikke skifter til slumre- eller dvaletilstand. Hvis computeren skifter til slumre- eller dvaletilstand (og opdateringen afbrydes), skal du starte forfra på processen.

Sådan henter du firmware-opdateringen:

 1. Sørg for, at du er logget på med computeradministratorrettigheder.
 2. Læs ansvarsfraskrivelsen nederst på siden, og accepter vilkår og betingelser ved at markere afkrydsningsfeltet. Klik derefter på knappen Download.
 3. Overførslen af filen [Update_FDRAX100V310.dmg] starter.
 4. Gem filen på skrivebordet (anbefales) på din computer.

Installer

Når filen er downloadet, er du klar til at installere softwareopdateringen Ver.3.10 til FDR-AX100E.

Trin 1: Start Firmware Updater

 1. Luk alle åbne programmer på din computer.
 2. Dobbeltklik på filen [Update_FDRAX100V310.dmg], som du overførte. Tilslut ikke kameraet på dette tidspunkt.
 3. [Update_FDRAX100V310] er udvidet.
 4. Dobbeltklik på ikonet [FirmwareUpdater].
 5. For at indlæse en kerneudvidelse bliver du i meddelelsen bedt om at tillade applikationen at foretage ændringer. Indtast adgangskoden til den administrative konto. 6. Firmwareopdateringen starter. 7. Tænd kameraet

  Iht. anvisningerne i Firmware Updater-vinduet skal du vælge [Menu] - [Setup] (Opsætning) - [Connection] (Tilslutning) - [USB Connection] (USB-forbindelse) på kameraet og derefter kontrollere, om der er valgt [Mass Storage] (Masselager).

  Hvis der er valgt en anden tilstand end [Mass Storage] (Masselager), skal du vælge [Mass Storage].

 8. Fjern hukommelseskortet fra kameraet på forhånd. Slut kameraet til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.
  Bemærk: Når kameraet er tilsluttet computeren, slukker kameraets LCD-skærm. Gå videre til næste trin.

  Hvis LCD-skærmen på videokameraet ikke slukker, kan du prøve en af følgende metoder.
  • Tag USB-kablet ud, og tilslut det derefter igen.
  • Hvis computeren har flere USB-terminaler, kan du forsøge med andre terminaler.
 9. Når du har bekræftet ovenstående, skal du klikke på Next (Næste) i firmwareopdateringsvinduet. Nedenstående billede vises i Firmware Updater-vinduet, og Follow computer instructions (Følg computerinstruktioner) på kameraets LCD-skærm.Bemærk: Fra nu af må du ikke slukke kameraet, før systemsoftwareopdateringen er gennemført.
  computerkamera

 10. Når du har bekræftet ovenstående, skal du klikke på Next (Næste). Den nuværende version og versionen efter opdateringen vises nederst til venstre på skærmen.
 11. Efter at det er bekræftet, at Gældende version er Ver. ≤ 3.00, skal du klikke på [Næste].

  Hvis gældende version er [ver.3.10], er en opdatering ikke påkrævet. Følg indholdet i meddelelsen, afbryd USB-forbindelsen, og klik på Finish (Udfør). Sluk kameraet, fjern batteripakken, sæt batteriet i igen, og tænd kameraet.
 12. Skærmen herunder vises. 13. Tryk på knappen [OK] på LCD-panelet for at nulstille kameraet.


  Bemærk: Skærmen slukkes ved tryk på [OK]. Gå videre til næste trin.

 14. Klik på Next (Næste) i firmwareopdateringsvinduet.
 15. Efter nulstilling verificeres gentilslutningen af kameraet, og skærmen nedenfor vises.
 16. Klik på Run (Kør) for at starte opdateringen. Fremskridtsbjælken vises under overførslen (ca. 15 minutter).
  Bemærk: Man må ikke slukke kameraet eller fjerne USB-kablet under opdateringen. 17. Når opdateringen er gennemført, genstarter kameraet automatisk, og meddelelsen "Recovering data. Please wait..." (Gendanner data, vent venligst...") vises måske et par minutter inden genstart. Klik på Finish (Afslut), når nedenstående billede ses på LCD-skærmen.

 18. Fjern USB-kablet.

Trin 2: Kontroller, at systemsoftwareversionen på dit kamera er Ver. 3.10.

 1. Vælg [Menu] - [Setup] (Opsætning) - [General Settings] (Generelle indstillinger) - [Version] på kameraet. Hvis der vises Ver.3.10, så er systemsoftwareversionen Ver.3.10.