Om denne download

Tak for din fortsatte interesse for Sonys produkter.

Sony er altid på forkant med kvalitet og kundetilfredshed, og derfor kan vi nu tilbyde en opdatering af firmwaren til DSLR-A230. Se afsnittet "Vejledning til download og installation" i dette dokument for, hvordan du downloader og installerer firmwareopdateringen.

Når du har læst oplysningerne om firmwaren, skal du klikke på "Accepter" for at downloade firmwaren, der passer til din kameramodel.

Om denne download

Udgivelsesdato
 • 05/11/2009
Berørte modeller
 • DSLR-A230
Relevant firmwareversion
 • Ver. 1.00
Forbedringer i forhold til tidligere firmwareversioner

Når [Metering mode] (Lysmålingsmetode) er indstillet til [Center weighted] (Centervægtning) eller [Spot], bliver eksponeringen låst, når fokuseringen er bekræftet (når der tages billeder med AF mode (AF-metode)).

Forberedelser

Benyt følgende fremgangsmåde til at kontrollere din firmwareversion:

Hvis firmwareversionen er 1.10, er det ikke nødvendigt at opdatere firmwaren.

 1. Tænd for kameraet
 2. Tryk på knappen MENU for at åbne menuen
 3. Vælg fane 3 på opsætningsmenuen ved at trykke på de vandrette knapper på kontrolknappen
 4. Vælg "Version" ved at trykke på ned-knappen på kontrolknappen 5. Tryk midt på kontrolknappen
 6. Firmwareversionen bliver vist på LCD-skærmen 7. Tryk midt på kontrolknappen for at lukke versionsbilledet

Systemkrav

 • Mac OS® X (v10.1.3 - v10.5)

  Din computer skal have en kortport eller en kortlæser, der passer til optagemediet.
 • Strømkilde til kameraet
  Et fuldt opladet, genopladeligt batterisæt (NP-FH50) eller netadapteren AC-PW10AM (købes særskilt)
  Batteriniveauet skal indikere mindst 3 batteriikoner for at foretage opdateringen. Vi anbefaler at bruge et tilstrækkeligt opladet batteri eller ACPW10AM (købes særskilt).
 • Medfølgende USB-ledning til kameraet
  Du skal bruge USB-ledningen, hvis din computer ikke har en egnet kortport til optagemediet.

  Der er ingen garanti for korrekt funktion ved brug af USB-ledninger fra andre producenter.
 • Optagemedie
  Et af følgende optagemedier: Memory Stick PRO Duo eller Memory Stick PRO-HG Duo SD-hukommelseskort eller SDHC-hukommelseskort

  Sørg for at formatere optagemediet i kameraet først. Før du formaterer, skal du huske at sikkerhedskopiere dataene på optagemediet. 

Installer

 • Trin 1 - Download firmwareopdateringen til din computer  • Sørg for at lukke alle åbne programmer, bortset fra internetbrowseren.
  • Du skal acceptere slutbrugerlicensens betingelser nederst på siden. Klik på "Accepter", når du har læst licensbetingelserne. Der bliver åbnet et vindue.
  • Klik på linket "Download it", som svarer til dit operativsystem.
  • Gem arkivet på skrivebordet (anbefales) på din computer.

 • Trin 2 - Udpak det downloadede arkiv  Dobbeltklik på det downloadede arkiv for at udpakke det. Alt efter hvilket operativsystem du har, bliver arkivet eventuelt udpakket automatisk, når du har downloadet det.  Navnet på opdateringsarkivet til DSLR-A230 er DSCA230V110.zip, og til DSLR-A330 er arkivnavnet DSCA330V110.zip.

  Følgende arkiv oprettes efter udpakningen:
  (*) Afhængig af din computer bliver arkivendelsen (*.APP) eventuelt ikke vist.
  (*) Fordi dette arkiv er firmwaren til kameraet, er det ikke nødvendigt at åbne arkivet.
 • Trin 3 - Kopier opdateringsarkivet til optagemediet (Memory Stick PRO Duo / Memory Stick PRO-HG Duo / SD-hukommelseskort / SDHC-hukommelseskort)  • Forbered optagemediet (Memory Stick PRO Duo / Memory Stick PRO-HG Duo / SD-hukommelseskort / SDHC-hukommelseskort) til opdateringen.
   Formater optagemediet i kameraet.

   Bemærk:

   • Hvis optagemediet ikke er formateret, vil firmwareopdateringen muligvis ikke gå i gang.
   • Bemærk, at alle data (også beskyttede billeder) bliver slettet ved formatering, og de kan ikke gendannes.

   Formatering af optagemediet:

   1. Sluk for kameraet og isæt det formaterede optagemedie. Sørg for, at hukommelseskortknappen er slået til i siden med det isatte medie.   2. Sæt Power-knappen på ON.
   3. Tryk på knappen MENU for at åbne menuen, og vælg på afspilningsmenu-1 med kontrolknappen.
   4. Vælg "Formater" på afspilningsmenu-1 med multivælgeren og tryk derefter midt på multivælgeren.
   5. Bekræftelsesskærmbilledet bliver vist. Vælg [OK] med multivælgeren og tryk derefter midt på multivælgeren.
   6. Når formateringen er fuldført, skal du trykke på MENU-knappen for at lukke menuen.

  • Kopier opdateringsarkivet til optagemediet
   Kopier opdateringsarkivet (DSCAxxx.APP) til det formaterede optagemedie (Memory Stick Pro Duo / SD-hukommelseskort).
  • Hvis din computer har en kortport, der passer til optagemediet.

   • Sæt optagemediet, der er formateret med kameraet, i kortporten på computeren.
   • Kopier det udpakkede opdateringsarkiv (DSCAxxx.APP) til rodmappen på optagemediet.

    Bemærk: Optagemediet SKAL først formateres med kameraet. Sørg for at sikkerhedskopiere dine data, før du formaterer optagemediet, fordi alle data (også beskyttede billeder) bliver slettet ved formateringen, og de kan ikke gendannes.

   • Hvis du ikke har en kortport, som er kompatibel med Memory Stick Duo, på din computer:

    Kontroller USB-forbindelsen, før du kopierer arkivet.
    • Sæt batteriet i kameraet (eller tilslut netadapteren AC-PW10AM)
    • Sæt et formateret optagemedie i kameraet (optagemediet skal være formateret med kameraet, ikke med computeren).
    • Sæt Power-knappen på ON.
    • Tryk på knappen MENU for at åbne 3 på opsætningsmenuen med kontrolknappen.
    • Kontroller, at "USB-tilslutning" er valgt som "Masselager".    • Tilslut kameraet til computeren med USB-ledningen.    • Vælg det udpakkede opdateringsarkiv (DSCAxxx.APP) og kopier arkivet fra computeren til rodmappen på optagemediet i kameraet.

    • Når arkivet er kopieret, skal USB-forbindelsen afbrydes.
 • Trin 4 - Opdater kameraets firmware  Vigtigt: Ved opdateringen af firmwaren skal du bruge et fuldt opladet, genopladeligt batterisæt NP-FH50 eller netadapteren AC-PW10AM (købes særskilt).
  Batteriet/netadapteren må ikke tages ud ved opdateringen af firmwaren. Ellers kan kameraet blive beskadiget permanent.

  1. Sluk for kameraet og isæt det formaterede optagemedie. Sørg for, at hukommelseskortknappen er slået til i siden med det isatte medie.  2. Tryk på knappen MENU, og tænd for kameraet, mens du holder knappen MENU inde.

  3. Når nedenstående bekræftelsesskærmbillede bliver vist, skal du vælge "OK" med kontrolknappen og derefter trykke midt på kontrolknappen for at bekræfte valget.   Hvis bekræftelsesskærmbilledet ikke bliver vist på LCD-skærmen:

   • Hvis optagemediet ikke er formateret, vil firmwareopdateringen muligvis ikke gå i gang.
   • Sørg for at placere opdateringsarkivet (DSCAxxx.app) i rodmappen på optagemediet.
  4. Opdateringen går i gang, og nedenstående skærmbillede bliver vist.  5. Der må ikke slukkes for kameraet, før opdateringen er fuldført (tager ca. 30 sekunder).
  6. Når firmwareopdateringen er fuldført, bliver nedenstående skærmbillede vist. Vent, indtil kameraet genstarter automatisk efter ca. 10 sekunder.  7. Når kameraet er genstartet, skal du slukke for det og tage optagemediet ud. Derefter skal du kontrollere, at kameraets firmwareversion er opdateret korrekt.
 • Trin 5 - Kontroller firmwareversionen
  1. Tænd for kameraet
  2. Tryk på knappen MENU for at åbne menuen
  3. Vælg fane 3 på opsætningsmenuen ved at trykke på de vandrette knapper på kontrolknappen
  4. Vælg "Version" ved at trykke på ned-knappen på kontrolknappen  5. Tryk midt på kontrolknappen
  6. Firmwareversionen bliver vist på LCD-skærmen: Kontroller, at versionsnummeret er "Ver.1.10"  7. Tryk midt på kontrolknappen for at lukke versionsbilledet

Filoplysninger

Filnavn

 • DSCA230V110.zip