Om denne download

Tak for din fortsatte interesse for Sonys produkter.

Sony tilbyder en firmwareopdatering til Digital Still Camera "Cyber-Shot" DSC-HX20V.

 • Frigivelsesdato: 23/08/2012
 • Navn:Update_DSCHX20VV101.dmg
 • Gældende modeller:DSC-HX20V med følgende serienumre:
  • 3500101 - 3514600
  • 3517851 - 3533400
  • 3536201 - 3566770 
  • 4450001 - 4543600
  • 5248751 - 5251150
  • 5254151 - 5276000
  • 5280401 - 5285350
  • 5287751 - 5296500
  • 5298951 - 5321500
  Bemærk: Der kan være visse tilfælde, hvor opdateringen ikke er gældende, selvom serienummeret ligger inden for ovenstående interval.
 • Fordele og forbedringer: Denne opdatering løser problemet, hvor retningsvisning på skærmen under optagelse og retningsdata registreret i billedets data bliver forskudt med 90 grader i forhold til den rigtige retning.

Systemkrav

 • Computer hardware
  • Intel-CPU
  • Plads på harddiskdrevet: 200 MB eller mere
  • RAM: 512 MB eller mere
  Bemærk:Luk al anden applikationssoftware før opdatering af firmwaren.
 • Fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-BG1 (medfølger)
 • Micro USB-kabel (medfølger)

  Bemærk: Opdateringsfunktionaliteten garanteres ikke med andre USB-kabler.

Installer


Vigtigt:

 • Ved opdateringen af firmwaren skal du bruge en fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-BG1.
 • For at slå "USB Power Supply" (USB-strømforsyning) fra skal du vælge [MENU] --> [Settings] (Indstillinger)--> [Main Settings] (Hovedindstillinger)--> [USB Power Supply] (USB-strømforsyning) på kameraet og indstille den til [Off] (Fra).
 • Fjern ikke batteriet under opdateringen; i modsat fald kan kameraet blive uanvendeligt som følge af den pludselige strømafbrydelse.
 • Fjern hukommelseskortet fra kameraet på forhånd.
 • Når du er færdig med opdateringen, vender det tilbage til standardindstillingerne. (Billeddata i den interne hukommelse bliver imidlertid ikke slettet.)

Trin 1: Hent firmwareopdateringen

 1. Hent opdateringsfilen med navnet [Update_DSCHX20VV101.dmg].
 2. Gem filen på skrivebordet (anbefales) på din computer.

Trin 2: Start firmwareopdateringen

 1. Luk alle åbne programmer på din computer.
 2. Dobbeltklik på den overførte fil [Update_DSCHX20VV101.dmg]. Tilslut ikke kameraet på dette tidspunkt.
 3. Dobbeltklik på ikonet [Update_DSCHX20VV101], der vises på skrivebordet.
 4. Dobbeltklik på ikonet [Firmware Updater].
 5. For at indlæse en kerneudvidelse bliver du i meddelelsen bedt om at tillade applikationen at foretage ændringer. Indtast adgangskoden til den administrative konto.
 6. Firmwareopdateringen starter. (Figur 1)

  Figur 1


 7. Følg anvisningerne i firmwareopdateringsvinduet ved at vælge [MENU] --> [Settings] (Indstillinger) -->[Main Settings] (Hovedindstillinger) --> [USB Connect Setting] (USB Connect-indstilling) på kameraet, og kontroller, at [Mass Storage] (Masselager) er valgt.
  Hvis der er valgt en anden tilstand end [Mass Storage] (Masselager), skal du vælge [Mass Storage] (Masselager). (Figur 2)

  Figur 2


 8. Før du fortsætter med følgende trin, skal du fjerne hukommelseskortet fra kameraet, hvis du ikke har gjort det endnu.
 9. Slut kameraet til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.
  Bemærk: USB Mode (USB-tilstand) vises på kameraets LCD-skærm.
 10. Når du har bekræftet ovenstående, skal du klikke på Next (Næste) i firmwareopdateringsvinduet. Figur 3 vises i firmwareopdateringsvinduet, og figur 4 vises på kameraets LCD-skærm.
  Bemærk: Herefter må du ikke slukke kameraet, før firmwareopdateringen er gennemført.

  Figur 3


  Figur 4

 11. Efter bekræftelse af skærmene på figur 3 og 4 skal du klikke på Next (Næste). Den nuværende version og versionen efter opdateringen vises i nederste venstre side af skærmen. (Figur 5)
 12. Efter at det er bekræftet, at [Current Version] (Gældende version) er [Ver.1.00] (Ver.1.00), skal du klikke på Next (Næste).
  VIGTIGT: Hvis gældende version er [ver.1.01], er en opdatering ikke påkrævet. Følg indholdet i meddelelsen, afbryd USB-forbindelsen og klik på Finish (Afslut). Sluk kameraet, fjern batteripakken, sæt batteriet i igen, og tænd kameraet.

  Figur 5


 13. Skærmen på figur 6 vises.

  Figur 6
 14. Tryk midt på [Control wheel] (kontrolhjulet) for at tilbagestille kameraet.
  Bemærk:Skærmen slukker, når du trykker midt på [Control wheel] (kontrolhjulet). Gå videre til næste trin. (Figur 7)

  Figur 7


 15. Klik på Next (Næste) i firmwareopdateringsvinduet (figur 8)

  Figur 8


 16. Efter nulstilling, verificeres gentilslutningen af kameraet, og skærmen på figur 9 vises. Følg vejledningen.
 17. Klik på Run (Kør) for at starte opdateringen. Fremskridtsbjælken vises under overførslen (ca. 5 minutter).
  Bemærk: Man må ikke slukke kameraet eller fjerne USB-kablet under opdateringen.

  Figur 9


 18. Når overførslen er gennemført, vises skærmen på figur 10. Klik på Udfør, og fjern USB-kablet.

  Figur 10


 19. Sluk kameraet, fjern batteripakken, sæt batteriet i igen, og tænd kameraet.
 20. Foretag en startopsætning (sprog, dato og klokkeslæt osv.).

Trin 3: Kontroller, at firmwareversionen på dit kamera er ver.1.01.

 • Væg [MENU] --> [Settings] (Indstillinger) --> [Main Settings] (Hovedindstillinger) --> [Version] på kameraet.
 • Firmwareversionen bliver vist som nedenfor.

Filoplysninger

Filnavn

 • Update_DSCHX20VV101.dmg

Filstørrelse

 • 80.1 Mb