Om denne download

Opdateringen er enkel, og med den nyeste firmwareversion, kan du få endnu større glæde af din Blu-ray-afspiller.

 • Frigivelsesdato: 02/01/2015
 • Navn: Firmware til Blu-ray Disc-/DVD-hjemmebiografsystem til version M07.R.0631
 • Gældende modeller: BDV-E280, BDV-E380, BDV-E780W, BDV-E880, BDV-E980W, BDV-EF200, BDV-L600, BDV-L800(M)
 • Fordele og forbedringer:
  • Forbedring af krypteringssikkerheden
 • Begrænsninger: kun til Blu-ray Disc-/DVD-hjemmebiografsystem solgt i Europa. Ikke alle modeller markedsføres i alle lande.

Forberedelser

Din firmware er måske allerede opdateret, særligt hvis dit Blu-ray Disc-/DVD-hjemmebiografsystem er nyt. Hvis versionsnummeret er M07.R.0631 eller højere, behøver du ikke en opdatering.

Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har:

 1. Tænd for Blu-ray Disc/DVD-hjemmebiografsystemet. Kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som dit Blu-ray Disc-/DVD-hjemmebiografsystem, så hvis afspilleren er sluttet til HDMI 2-indgangen, skal du vælge HDMI 2 som indgang.
 2. Tryk på knappen "FUNCTION" (FUNKTION) gentagne gange, indtil "BD/DVD"-funktionen vises på frontpanelet.
 3. Hvis den begynder at afspille en disk, skal du trykke på STOP og vente, indtil du ser menuen XrossMediaBar™ (XMB™).
 4. På XrossMediaBarTM fremhæv Setup > System Settings (Opsætning - Systemindstillinger) og tryk derefter på ENTER ved hjælp af piletasterne på fjernbetjeningen.
 5. Fremhæv System Information (Systeminformation) og vælg ENTER.
 6. På TV-skærmen ser firmwareversionsnummeret ud som følger: "Softwareversion M07.R.0631 " - hvis versionsnummeret er M07.R.0631 eller højere, har du allerede den seneste firmwareversion.

Firmwaren på dit Blu-ray Disc-/DVD-hjemmebiografsystemet opdateres let på 2 måder:

Sådan opdateres firmwaren på dit Blu-ray Disc-/DVD-hjemmebiografsystem
Du skal bruge...Hvorfor anvende denne metode?
Internet /netværk
***ANBEFALET***

 • Et ethernet-kabel til at slutte dit Blu-ray Disc-/DVD-hjemmebiografsystem til internettet
 • Sådan sikrer du, at dit Blu-ray Disc/DVD-hjemmebiografsystem er sluttet til
  • en aktiv internetforbindelse
  • et kompatibelt TV
Vi anbefaler denne metode, da den er den hurtigste og nemmeste måde at opdatere din firmware.
Brug af brændbar CD-R
 • En computer med en CD-brænder
 • En helt ny, brændbar CD-R, ren og uden ridser
Opdater din firmware på denne måde, hvis du ikke kan gøre det via internettet.

Opdatering ved hjælp af en brændbar CD-R og din PC

Vi anbefaler, at du bruger internettet til opdatering, hvis du har mulighed for det. Hvis ikke, kan du bruge denne metode i stedet. Du overfører opdateringen til din computer, brænder den på en tom disk og overfører den derefter til dit Blu-ray Disc/DVD-hjemmebiografsystem.

Vi anbefaler følgende operativsystemer: Windows® Vista®, eller Windows® 7.

Hvordan du sikrer problemfri opdatering

Opdateringen er som regel helt enkel. Sådan kan du sikre dig, at den fungerer første gang:

 • Læs instruktionerne grundigt, ellers risikerer du at beskadige dit Blu-ray Disc/DVD-hjemmebiografsystem.
 • Sluk ikke Blu-ray Disc/DVD-hjemmebiografsystemet - og afbryd ikke strømmen til systemet - mens det opdaterer.
 • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der nævnes i instruktionerne.

Overfør opdateringen til din computer.

 1. Læs og accepter betingelser og vilkår
 2. Overfør filen UPDATA_M07R0631.ZIP til din computer - og husk, hvilket bibliotek du gemmer den i.
 3. Find filen på din computer, højreklik på den og klik på Egenskaber. Kontroller, at størrelsen er 70,8 MB (74,277,177 byte).

  Fil-egenskaber

Opret disken:

 1. Udpak filen på din computer. De udpakkede filer hedder MSB07-FW.BIN og MSB07-FW.ID
 2. Brænd filerne MSB07-FW.BIN og MSB07-FW.ID over på en tom brændbar CD. Brug af CD-brændersoftware? Vælg universaldisk UDF-format (UDF).
  Brugen af ISO9660-formatet kan resultere i en mangelfuld opdateringsdisk.

Overfør opdateringen til din afspiller

Gør først udstyret klart, og overfør derefter opdateringen til din afspiller.

Klargøring af udstyret:

 1. Tænd dit tv og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som dit Blu-ray Disc/DVD-hjemmebiografsystem. (Så hvis afspilleren er sluttet til HDMI 2-indgangen, skal du vælge HDMI 2 som indgang.)
 2. Tænd for Blu-ray Disc/DVD-hjemmebiografsystemet.
 3. Tryk på knappen "FUNCTION" gentagne gange, indtil funktionen "BD/DVD" vises på frontpanelets display - Du kan kun opgradere, hvis du har valgt funktionen "BD/DVD". Hvis den begynder at afspille en disk, skal du trykke på STOP og vente, indtil du ser menuen XrossMediaBar™ (XMB™).
 4. Vælg "Quick Start Mode" med fjernbetjeningen - sørg for, at "Quick Start Mode" er indstillet på "Off", ellers er det ikke sikkert, at opgraderingen af firmwaren lykkes.
 5. Sæt disken i afspilleren, og luk diskskuffen.

Overfør opdateringen:

 1. Når disken er blevet registreret, vises meddelelsen Perform version update? (Skal versionsopdateringen udføres?) på tv'et.
 2. Vælg OK via fjernbetjeningen og tryk derefter på ENTER.
 3. Opdateringen begynder.
 4. Mens der opdateres, ser du meddelelsen UPDATING på frontpanelets display.
 5. Når meddelelsen COMPLETE (færdig) vises på frontpanelets display, er opdateringen afsluttet. Afspilleren slukker automatisk.- Brug ikke, og sluk ikke for systemet, før opdateringen er afsluttet.
 6. Tænd for systemet igen.
 7. Kontroller firmwareversionen. Hvis versionsnummeret er M07.R.0631, er firmwareopdateringen fuldført korrekt.

Fejlfinding

Hvad du skal gøre, hvis du har problemer med at opdatere firmwaren til dit Blu-ray Disc-/DVD-hjemmebiografsystem via din pc og en disk.

 • Der vises skiftevis "UPDATE" og "ERROR" (fejl) på frontpanelets display.
  1. Sluk for systemet, og træk strømstikket ud.
  2. Tænd for Blu-ray Disc/DVD-hjemmebiografsystemet.
  3. Tag disken ud.
  4. Gennemgå diskopdateringsproceduren igen.
   Virker fortsat ikke? Kontakt Sony kundeserviceafdeling

 • Meddelelsen "OPDATERING" vises ikke på frontpanelet, når opdateringsdisken sættes i.
  Tænd for systemet igen med opgraderingsdisken i bakken. Opgraderingen burde nu genstarte automatisk.
 • Strømmen blev afbrudt under opdateringen
  Tænd for afspilleren med opdateringsdisken i bakken. Opdateringen genstarter automatisk.

 • Opdateringsfilen UPDATA_M07R0631.ZIP, som jeg har hentet fra opdateringshjemmesiden, kan ikke pakkes ud.
  Har du overført filen? Prøv at slette filen og overføre den igen.

 • Opdateringen har været i gang i 30 minutter og er ikke gennemført endnu
  1. Tag stikket ud af kontakten, vent et par minutter, og sæt det så i igen.
  2. Tænd for Blu-ray Disc/DVD-hjemmebiografsystemet.
  3. Gennemgå diskopdateringsproceduren igen.
   Virker fortsat ikke? Kontakt Sony kundeserviceafdeling

Sony Home Audio og Video: Firmware, du kan downloade  

Vi anbefaler denne metode, da det er den nemmeste måde at opdatere på. Den tager normalt ca.15-30 minutter. Gør først udstyret klart, og hent derefter opdateringen ned på dit Blu-ray Disc/DVD-hjemmebiografsystem via internettet.

Du skal bruge:

 • Et ethernet-kabel til at slutte til dit Blu-ray Disc/DVD-hjemmebiografsystem til internettet
 • en aktiv internetforbindelse
 • et kompatibelt TV

Hvordan du sikrer problemfri opdatering

Opdateringen er som regel helt enkel. Sådan kan du sikre dig, at det virker første gang:

 • Læs instruktionerne grundigt, ellers risikerer du at beskadige dit Blu-ray Disc/DVD-hjemmebiografsystem.
 • Sluk ikke Blu-ray Disc/DVD-hjemmebiografsystemet - og afbryd ikke strømmen til systemet - mens det opdaterer.
 • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der nævnes i instruktionerne.

Opsætning af udstyret:

 • Tænd dit tv og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som dit Blu-ray Disc/DVD-hjemmebiografsystem. (Så hvis afspilleren er sluttet til HDMI 2-indgangen, skal du vælge HDMI 2 som indgang.)
 • Slut LAN-terminalen på Blu-ray Disc/DVD-hjemmebiografsystemet til dit internet vha. et ethernet-kabel.
 • Tænd for Blu-ray Disc/DVD-hjemmebiografsystemet - Hvis der er en disk i afspilleren, skal du tage den ud.
 • Tryk på knappen "FUNCTION" gentagne gange, indtil funktionen "BD/DVD" vises på frontpanelets display - Du kan kun opgradere, hvis du har valgt funktionen "BD/DVD"
 • På XrossMediaBar TM vælg Setup > System Settings (systemopsætning) ved hjælp af piletasterne på fjernbetjeningen, og tryk derefter på ENTER.
 • Vælg "Quick Start Mode" med fjernbetjeningen - sørg for, at "Quick Start Mode" er indstillet på "Off", ellers er det ikke sikkert, at opgraderingen af firmwaren lykkes.

Hent opdateringen:

 • På XrossMediaBar TM vælg Setup > Network Update (Opsætning - Netværksopdatering) ved hjælp af piletasterne på fjernbetjeningen og tryk derefter på ENTER.
 • Meddelelsen Perform version update? (Skal versionsopdateringen udføres?) vises på tv'et.
 • Vælg OK via fjernbetjeningen og tryk derefter på ENTER.
 • Downloadprocessen starter, og du ser downloadskærmen på tv'et.
 • Under overførslen ser du meddelelsen DL */9på tv'et. * skifter til 0 og går op til 9 under overførselsprocessen.
 • Når du er færdig med at downloade, starter opdateringen.
 • Mens der opdateres, ser du meddelelsen UPDATING på frontpanelets display.
 • Når meddelelsen COMPLETE (færdig) vises på frontpanelets display, er opdateringen afsluttet. Afspilleren slukker automatisk.- Brug ikke, og sluk ikke for systemet, før opdateringen er afsluttet.
 • Tænd for systemet igen.
 • Kontroller firmwareversionen. Hvis versionsnummeret er M07.R.0631, er firmwareopdateringen fuldført korrekt.

Fejlfinding

Hvad du skal gøre, hvis du har problemer med at opdatere firmwaren til dit Blu-ray Disc/DVD-hjemmebiografsystem via internettet.

 • Der vises skiftevis "UPDATE" og "ERROR" (fejl) på frontpanelets display.
  1. Sluk for systemet, og træk strømstikket ud.
  2. Tænd for Blu-ray Disc/DVD-hjemmebiografsystemet.
  3. Prøv at opdatere igen. Virker fortsat ikke? Kontakt Sony kundeserviceafdeling

 • Meddelelsen "Connection status cannot be confirmed" (Forbindelsesstatus kan ikke bekræftes), vises på tv'et.
  Dette problem kan skyldes netværksforbindelsen.
  1. Kontroller, at LAN-kablet er tilsluttet.
  2. Under netværksindstillinger skal du kontrollere, om du har bekræftet, at dit Blu-ray Disc/DVD-hjemmebiografsystem har sin egen IP-adresse. (Hvis du bruger en proxyserver, skal du skrive IP-adressen på den proxy, du bruger - i stedet for proxyværtsnavnet - i Proxy Server-indtastningsfeltet.)
  3. Prøv at opdatere igen.

 • Strømmen blev afbrudt under opdateringen.
  Tænd for afspilleren, og prøv at opdatere igen.

 • Opdateringen har været i gang i 30 minutter og er ikke gennemført endnu.
  1. Tag stikket ud af kontakten, vent et par minutter, og sæt det så i igen.
  2. Tænd for Blu-ray Disc/DVD-hjemmebiografsystemet.
  3. Prøv opdateringsproceduren igen.
   Virker fortsat ikke? Kontakt Sony kundeserviceafdeling