VENT – læs afsnittet Nødvendige filer, før du downloader denne fil.

Påkrævede downloads

Medmindre andet er angivet skal nedenstående fil installeres, FØR ILCE-6600 systemsoftware (firmware) opdatering ver. 1.10 (Mac) for at kunne fungere korrekt. Hvis mere end én nødvendig fil er angivet, kan du installere dem i den angivne rækkefølge på denne side.

Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • ILCE-6600

Om denne download

Fordele og forbedringer

 • Tilføjer understøttelse af LA-EA5 A-Mount-adapter (sælges separat)
  • LA-EA5 A-mount-adapter understøtter alle A-mount-objektiver
  • Fuld understøttelse af AF med fasedetektering på det fokale plan samt AF- og højhastighedsfunktioner til kontinuerlig optagelse
  • Dækning med AF med fasedetektering på det fokale plan
  • AF-funktioner baseret på motivgenkendelse, herunder Eye AF i realtid (menneske, dyr) og Sporing i realtid
  • AF/AE-sporing under kontinuerlig optagelse med op til 11 fps
  Bemærkninger:
  • STF-objektiver er kun til manuel fokus
  • Telekonvertere understøttes ikke til brug sammen med A-Mount-adaptere
  • Autofokus er ikke tilgængelig under filmoptagelse, når du bruger LA-EA5 A-Mount-adapter
  • Ved AE-sporing er blænden fast for den første ramme, mens lukkerhastighed og ISO justerer eksponeringen
 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet
* Der henvises til HelpGuide for opdateret brug af funktionerne.

Filoplysninger

Filnavn

 • ILCE-6600 systemsoftware (firmware) opdatering ver. 1.10 (Mac)

Filversion

 • 1.10

Filstørrelse

 • 318.3 MB (318,334,927 byte)

Udgivelsesdato

 • 03-09-2020

Forberedelser

Kontroller systemsoftwareversionen

Følg nedenstående instruktioner for at kontrollere systemsoftwareversionen. Hvis systemsoftwareversionen er Ver.1.01, er opdateringen ikke nødvendig.

 1. Vælg Menu → Setup (Opsætning) [6] → Version på kameraet.
 2. Systemsoftwareversionen vises som illustreret nedenfor.
  Systemsoftwareversion

Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibel med følgende Macintosh-versioner:

 • macOS 10.13 til 10.15

  Vigtigt:
  For macOS 11 – 12 skal du sikre, at "System Software Update Helper" er installeret, før du opdaterer din software.

Computerhardware

Denne systemsoftware kræver følgende hardware:

 • Plads på harddisken: 600 MB eller mere
 • RAM: 512 MB eller mere

Anden hardware

 • Strømkilde til enheden.
  Fuldt opladet genopladeligt batteri NP-FZ100.
  Bemærk: Opdateringen kan kun udføres, når batteriniveauet er Batteriniveau (tre mærker) eller mere. Vi anbefaler, at du bruger et fuldt opladet batteri.
 • USB-kabel leveres sammen med enheden
  Bemærk: Der gives ikke garanti for opdateringsfunktionaliteten med andre USB-kabler.

Download og installer

Vigtig bemærkning

 • Luk al anden programsoftware før opdatering af systemsoftwaren.
 • Brug en fuldt opladet genopladelig batteripakke (NP-FZ100).
 • Fjern ikke batteriet under opdateringen. Hvis strømmen afbrydes, kan kameraet blive umuligt at betjene.
 • Fjern hukommelseskortet fra kameraet, før du påbegynder opdateringsprocessen.
 • Opdateringen af systemsoftwaren tager ca. 15 minutter. Sørg for, at din computer ikke skifter til dvaletilstand i denne periode.
  Hvis computeren går i dvaletilstand, og opdateringen afbrydes, skal hele opdateringsprocessen genstartes.
 • Undlad at åbne "Om denne systemsoftware-updater" i systemsoftware-updater-menuen, da det kan medføre, at opdateringssoftwaren går ned.
 • Tilslut ikke kameraet til andre enheder end din computer.
 • Tilslut ikke kameraet og computeren endnu.

Sådan downloader du opdateringsprogrammet:

 1. Når du har læst ansvarsfraskrivelsen, skal du klikke på [Download].
 2. Filen [Update_ILCE6600V110.dmg] downloades.
 3. Gem filen på skrivebordet (anbefales) på din computer.

Trin 1: Start opdateringen

 1. Luk alle programmer, der i øjeblikket kører på din computer.
 2. Dobbeltklik på filen [Update_ILCE6600V110.dmg], som du downloadede. Tilslut ikke kameraet på dette tidspunkt.
  Bemærk: Hvis du har tilsluttet et kamera til en computer, skal du frakoble det, før du følger proceduren.
 3. [Update_ILCE6600V110] udvides.
 4. Dobbeltklik på ikonet [UpdateSetting Tool] (UpdateSetting-værktøj). UpdateSetting-værktøj
 5. Hvis du vil indlæse en kerneudvidelse, bliver du i meddelelsen bedt om at tillade, at programmet foretager ændringer. Indtast adgangskoden til den administrative konto.
  Indtast brugernavn og adgangskode

  Efter at meddelelsen fra systemet vises, vil skærmen for sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger blive vist.
  • Hvis følgende meddelelse vises, før "Sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger" vises, skal du trykke på knappen [OK].
   Tryk på knappen OK
  • Åbn fanen "General" (Generelt) på skærmen "Security and Privacy" (Sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger), og tillad læsning af "Sony Corporation"-systemsoftware.
   Skærmen Security and Privacy (Sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger)
   Bemærk: Hvis du tidligere har godkendt dette, vises skærmen for sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger ikke.
  • Hvis du bliver bedt om at genstarte, efter at du har klikket på knappen [Allow] (Tillad), skal du genstarte og gå tilbage til starten af opdateringsprocessen.
  • Hvis skærmen "Security and Privacy" (Sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger) ikke vises, skal du lukke vinduet.
  • Hvis knappen [Allow] (Tillad) ikke vises, skal du oprette forbindelse til internettet og prøve igen fra begyndelsen af "Trin 1: Start the Updater" (Trin 1. Start opdateringen).
  • Hvis hverken meddelelsen eller skærmen "Security and Privacy" (Sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger) vises, skal du lukke begge ved hjælp af knappen [OK].
   Skærmen System Extension Blocked (Systemudvidelse blokeret)
 6. Slut kameraet til computeren.
  • En dialogboks for USB-forbindelsen vil blive vist.
   Tilslut enheden til computeren med USB-kablet
  • Tilslut kameraet til PC'en via USB-kablet (medfølger). "USB Mode" (USB-tilstand) vises på kameraets LCD-skærm.
   Bemærk: Hvis USB-kablet blev tilsluttet før dialogboksen for USB-forbindelse blev vist, skal du frakoble USB-kablet og starte forfra fra "Step 1. Start the Updater" (Trin 1. Start opdateringen).
  • Klik på [OK]. Hvis meddelelsen vises, skal du lukke den med knappen [OK].
   Tryk på knappen OK
   Bemærk: Sluk ikke for kameraet, og tag ikke USB-kablet ud under opdateringen.
 7. System Software Updater starter.
  System Software Updater
  Bemærk: Hvis System Software Updater ikke starter, skal du dobbeltklikke på [System Software Updater] i [Update_ILCE7RM3V310] – [Resources] (ressource)-mappen for at starte op.
 8. Tænd for kameraet.
 9. Følg instruktionerne i vinduet System Software Updater på kameraet, vælg Menu → Setup [4] (opsætning) → USB Connection (USB-forbindelse), og kontrollér, om Mass Storage (Masselager) er valgt. Hvis der er valgt en anden tilstand end Mass Storage (Masselager), skal du vælge Mass Storage.
  Masselager
 10. Når du slutter kameraet til computeren med det medfølgende USB-kabel, vises "USB Mode" på kameraets LCD-skærm.
  Bemærk: Hvis computeren ikke kan finde enheden, vises meddelelsen "Could not find the camera for this update." (Kunne ikke finde kameraet til denne opdatering.) på computerskærmen. Prøv følgende:
  • Tag USB-kablet ud, og sæt det i igen.
  • Hvis computeren har flere USB-terminaler, kan du forsøge med andre terminaler.

  Når kameraet er tilsluttet computeren med USB-kablet, kan det til tider ske, at der vises en meddelelse, hvor du bliver bedt om at genstarte computeren.
  Fjern i dette tilfælde batteripakken fra kameraet, genstart computeren, og følg vejledningen fra "2. Start the Updater" (Trin 1. Start opdateringen).
 11. Klik på [Next] (Næste).
  Bemærk: Det aktuelle versionsnummer og det opdaterede versionsnummer vises nederst i venstre side af skærmen. Hvis den nuværende systemsoftwareversion er 1.10 eller nyere, er opdateringen ikke nødvendig. Hvis det er tilfældet, skal du frakoble kameraet fra computeren, klikke på [Finish] (Afslut), slukke kameraet, fjerne batteripakken, sætte batteriet i igen og tænde kameraet igen.

  Opdatering er påkrævet
  Aktuel version og opdaterede versionsnumre

  Opdatering er ikke påkrævet
  Opdatering er ikke påkrævet
 12. Kameraet nulstilles automatisk.
  Kameraet nulstilles automatisk
  Bemærk: Indlæsningsikonet vises muligvis ikke. Dette afhænger af den operativsystemversion, du anvender.
 13. Start opdateringen.
  Efter automatisk nulstilling starter opdateringen, og der vises en statuslinje.
  VIGTIGT: Sluk ikke for kameraet, og tag ikke USB-kablet ud under opdateringen.
  Bemærk: Det tager ca. 15 minutter at gennemføre opdateringen.
  Opdater statuslinje
 14. Når opdateringen er gennemført, genstarter kameraet automatisk.
 15. Når LCD-skærmen vises igen, skal du klikke på [Finish] (Afslut) og frakoble USB-kablet.
  Klik på Finish (Afslut)

  Bemærk: Efter genstart vises der muligvis en advarsel om datagendannelse. Dette er normalt. Vent, indtil denne advarsel forsvinder.
  Gendanner data. Vent...

Trin 2: Bekræft systemsoftwareversionen på din enhed.

 1. Vælg Menu → Setup [6] (Opsætning) → Version på kameraet
 2. Systemsoftwareversionen vises som illustreret nedenfor.
  Opdateret systemsoftwareversion

Spørgsmål og svar

Opdateringen er ikke fuldført

Hvis skærmen forbliver sort i mere end 15 minutter, skal du følge disse trin for at foretage fejlfinding af problemet:

 1. Fjern USB-kablet fra computeren.
 2. Fjern batteriet og tag AC-adapteren ud af kameraet, lad det være et par minutter, og sæt derefter batteriet i igen, eller tilslut AC-adapteren.
 3. Genstart computeren.
 4. Tænd for kameraet, og udfør installationen igen.