Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • ICD-TX800
VIGTIGT: Denne fil er kun til brug sammen med de angivne modeller. Ikke alle modeller sælges i alle lande.

Om denne download

Fordele og forbedringer

 • Retter et problem, hvor IC-optageren eller fjernbetjeningen deaktiveres efter brug af REC-fjernbetjeningen på en enhed med iOS 13

Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste version af firmwareopdateringen kan bruges med følgende versioner af Microsoft Windows:
VIGTIGT: Understøttes ikke på andre operativsystemer end dem, der er angivet nedenfor.

Mål-pc-miljøer

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Filoplysninger

Filnavn

 • ICD-TX800_V101.exe

Filversion

 • 1.01

Filstørrelse

 • 12,2 MB

Udgivelsesdato

 • 06-08-2020

Forberedelser

Kontroller firmwareversionen

ICD-TX800, der har en firmwareversion, der er lavere end 1.01. Hvis enhedens firmwareversion allerede er 1.01, er det ikke nødvendigt at udføre denne firmwareopdatering.

Sådan bekræftes modellen og firmwareversionen

Bekræft modellen og firmwareversionen fra nedenstående trin.

 • Tryk på knappen BACK/HOME (TILBAGE/HJEM) på fjernbetjeningen, og hold den nede, indtil startmenuen vises
 • Vælg Settings (Indstillinger) → Common Settings (Almindelige indstillinger) → System Information (Systemoplysninger)

Bekræft modellen og firmwareversionen.

Download

Vigtige bemærkninger

 • Når den er opdateret, kan firmwaren ikke vende tilbage til en tidligere version
 • Sikkerhedskopier alle data fra enheden til computeren på forhånd, da dataene kan gå tabt, når de opdateres, hvor de forbliver på enheden. Vi kan ikke give en garanti, hvis sporene og dataene bliver beskadiget eller slettet af denne opdatering
 • Ved opdatering skal enheden have ca. 40 MB ledig plads. Bekræft størrelsen via nedenstående trin
 • Når du downloader programmet og opdaterer firmwaren, skal du logge på computeren med administratornavnet eller med et navn, der tilhører administratoren
 • Hvis vinduet [User Account Control] (Brugerkontokontrol) vises, skal du bekræfte indholdet i vinduet og derefter klikke på [Yes] (Ja)

Installer

Detaljer

Opdateringsprocedure
 1. Genstart din IC-optager. (Skub knappen Hold/Power (Hold/tænd) mod "Power" (Tænd), og hold den der i otte sekunder.)
 2. Download af opdateringsprogrammet starter ved at klikke på knappen Download
 3. Når overførslen er fuldført, skal du slutte din IC-optager til din pc via USB-forbindelse
 4. Luk al software, der kører på din computer
 5. Dobbeltklik på den gemte fil, og følg den viste meddelelse
  BEMÆRK:
  • Du må ikke frakoble enheden fra pc'en under opdateringen
  • Under opdateringen kontrolleres USB-forbindelsen automatisk, og meddelelsen Connecting USB (Tilslutter USB) vises ikke
  • En meddelelse om frakobling af USB-forbindelsen vises muligvis på nogle computere
 6. Når meddelelsen om gennemførelse af opdatering vises, skal du klikke på knappen Finish (Afslut)
Efter opdatering

Efter opdateringen skal du kontrollere, at den nye version er installeret korrekt ved at følge trinene i afsnittet [Check the firmware version] (Tjek firmwareversionen).
Hvis den viste firmwareversion er "1.01", er opgraderingen gennemført korrekt.