Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • WF-1000X
 • WF-SP700N

VIGTIGT: Denne fil er kun til brug sammen med de identificerede modeller. Ikke alle modeller sælges i alle lande.

Om denne download

Fordele og forbedringer

 • Forbedrer stabiliteten ved brug af AAC-lydindstillingen (Advanced Audio Coding)
 • Forbedrer systemsoftwarens sikkerhedsfunktioner
 • Forbedrer hovedtelefonernes generelle ydeevne

Tidligere fordele og forbedringer

WF-1000X

 • Tilføjer understøttelse af Amazon Alexa
  Bemærk:
  For at kunne bruge Amazon Alexa med dette produkt, skal du have version 5.0.0 (eller nyere) af "Sony | Headphones Connect"-programmet.
 • Optimerer hovedtelefonerne til Google Assistant
 • Tidlig opdatering til understøttelse af Google Assistant
 • Andre funktionsforbedringer
 • Forbedrer forbindelsesstabilitet og reducerer spring i lyden
 • WF-1000X slukker ikke længere automatisk, når du ændrer "Sound Quality Mode" ved hjælp af "Sony | Headphones Connect"-appen på iOS-enheder

WF-SP700N

 • Tilføjer understøttelse af Amazon Alexa
  Bemærk:
  For at kunne bruge Amazon Alexa med dette produkt, skal du have version 5.0.0 (eller nyere) af "Sony | Headphones Connect"-programmet.
 • Optimerer hovedtelefonerne til Google Assistant

VIGTIGT:
Installation af denne firmware gør udelukkende dine hovedtelefoner kompatible med Google Assistant.
Selve Google Assistant vil blive aktiveret af Google i løbet af 2018. Aktiveringen kan variere afhængigt af dit land.

Bemærk: Google og Android er varemærker tilhørende Google LLC.

Systemkrav

 • En Android-enhed (V5.0 eller nyere) eller en iOS-enhed (iOS 11.0 eller nyere)
 • En aktiv internetforbindelse
 • Den nyeste version af "Sony | Headphones Connect"-appen skal være installeret
 • Hovedtelefonerne skal være forbundet med din Android- eller iOS-enhed

Filoplysninger

Filnavn

 • Firmwareopdatering 4.5.2 til WF-1000X / WF-SP700N

Filversion

 • Version 4.5.2

Udgivelsesdato

 • 28-05-2020

Forberedelser

Kontroller firmwareversionen

Hvis firmwaren til WF-1000X / WF-SP700N er version "4.5.2" eller nyere, skal du ikke udføre opdateringen.
Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har:

 1. Start appen "Sony | Headphones Connect".
 2. Slut WF-1000X / WF-SP700N til "Sony | Headphones Connect"-appen.
 3. Tryk på de tre prikker (menuknappen) i øverste højre hjørne.
 4. Vælg den version af din enhed, der vises i menuen. Dette punkt vises kun, hvis enheden er tilsluttet.
 5. Bekræft WF-1000X / WF-SP700N-firmwareversionen.

Vigtig bemærkning

UNDLAD at sætte hovedenheden i batteriopladeren eller slukke under download/overførsel af data/opdatering, ellers kan hovedtelefonerne blive ubrugelige.

UNDLAD at udføre opdateringen på et sted, hvor Wi-Fi -signalet ikke er konstant, f.eks. i følgende situationer:
– i et tog/på et sted, hvor mange bruger samme Wi-Fi-signal
– i nærheden af en mikrobølgeovn, trådløs telefon eller andre enheder, der benytter radiobølger på frekvensbåndet 2,4 GHz

Sørg for, at begge enheder (Android-/iOS-enhed og WF-1000X / WF-SP700N) er fuldt opladet.

Frakobl alle andre Bluetooth-enheder som f.eks. bærbare enheder eller smart-ure fra din Android-/iOS-enhed, før du starter opdateringen.

Før du opgraderer

 • Når den er opdateret, kan firmwaren ikke konverteres til en tidligere version.
 • Opdateringsprocessen tager ca. 60 minutter at gennemføre for Android-/iOS-enheder (filstørrelserne for WF-1000X / WF-SP700N er ca. 2,2 MB).
  For iOS-enheder, skal du sørge for at slukke for "Google Assistant"-funktionen før opdateringen. Opdateringen tager ca. 60 minutter at fuldføre.
 • Det kan afhængigt af radiobølger i omgivelserne og din Android-/iOS-enhed tage længere tid at gennemføre.
 • For at opdatere disse hovedtelefoner skal du benytte nedenstående fremgangsmåde:
  • Download data fra serveren til iOS-enheden eller Android-enheden.
  • Overfør data fra iOS-enheden eller Android-enheden til hovedtelefonerne.
  • Udfør opdateringen med hovedtelefonerne.

Download og installer

For at opdatere disse hovedtelefoner skal du benytte nedenstående fremgangsmåde:

 • Download data fra serveren til iOS-enheden eller Android-enheden.
 • Overfør data fra iOS-enheden eller Android-enheden til hovedtelefonerne.
 • Udfør opdateringen med hovedtelefonerne.

Trin 1: Installer opdateringen

 1. Start appen "Sony | Headphones Connect".
 2. Slut WF-1000X / WF-SP700N til "Sony | Headphones Connect"-appen.
  • Hvis du aldrig har oprettet forbindelse til appen "Sony | Headphones Connect" før, skal du følge instruktionerne på skærmen og slutte hovedtelefonerne til din Android-enhed.
  • Hvis du har oprettet forbindelse til appen "Sony | Headphones Connect" før, skal du vælge dine hovedtelefoner.
 3. Følgende skærmbillede vises, når forbindelsen er etableret.
 4. Hvis der er en tilgængelig opdatering, vises "Headphone update available" (Der er en tilgængelig opdatering til hovedtelefonerne). Tryk på "More Info" (Flere oplysninger).
  Sørg for, at den højre og den venstre hovedtelefon er forbundet. For at bekræfte forbindelsen skal du trykke på knappen på højre side og kontrollere, at det blå lys blinker hvert 5. sekund. Hvis der ikke er noget blink, eller hvis det blinker hvert sekund, skal du sætte produktet i etuiet og starte forfra.
 5. Kontroller, at "Version 4.5.2" vises, og tryk på "OK" for at starte opdateringen.
 6. Når downloaden er startet, går den automatisk til næste skærmbillede, når downloaden er fuldført.
  BEMÆRK:
  Når meddelelsen [Bluetooth Pairing Request] vises, skal du trykke på "Pair". Opdateringen fortsætter. (Kun for iOS-enheder).
 7. Overførslen starter. Når downloaden er fuldført, går den automatisk til næste skærmbillede.
 8. Når overførslen starter, skifter den automatisk til det næste skærmbillede, når overførslen er fuldført. Det tager ca. et minut.
  BEMÆRK:
  Du må ikke oplade batteriet eller slukke for dine hovedtelefoner under download af opdateringer, overførsel af data og opdatering, da det kan gøre hovedtelefonerne ubrugelige.
  Hvis en meddelelse om afbrudt forbindelse vises, skal du vente, indtil den bliver genoprettet automatisk.
 9. Når softwareopdateringen er færdig, skal du trykke på "OK".
  Hvis skærmbilledet ikke vises, skal du kontrollere, om versionen er blevet opgraderet i følgende trin.

Trin 2: Tjek, at opdateringen lykkedes

Efter opdateringen skal du placere hovedtelefonerne i batteriopladeren, fjerne dem fra batteriopladeren og kontrollere, at den nye version er installeret korrekt ved at følge trinene i afsnittet [Tjek firmwareversionen].

Hvis den viste firmwareversion er "4.5.2", er opgraderingen gennemført korrekt.

Spørgsmål og svar

Der vises en opdateringsfejlmeddelelse.

 1. Tryk på "OK".
 2. Genstart (sluk og tænd derefter igen for strømmen) WF-1000X / WF-SP700N.
 3. Når det er gjort, skal du genstarte "Sony | Headphones Connect" og opdatere igen

Selvom opdateringen mislykkedes under processen, skal du kontrollere firmwareversionen. Hvis versionsnummeret vises som 4.5.2, er firmwareopdateringen gennemført. Hvis ikke, kan du prøve at opdatere firmwaren igen. Du kan tjekke versionen fra indstillingen i programmet "Sony | Headphones Connect". Du tjekker versionen ved at gå til "Kontroller firmwareversionen" på denne side.

Du kan finde nogle relaterede oplysninger på følgende side.
Sound cuts out in the right unit of the WF-1000X earphones