VENT – læs afsnittet Nødvendige filer, før du downloader denne fil.

Påkrævede downloads

Medmindre andet er angivet skal nedenstående fil installeres, FØR DSC-RX10M4 systemsoftware (firmware) opdatering ver. 2.00 (Mac) for at kunne fungere korrekt. Hvis mere end én nødvendig fil er angivet, kan du installere dem i den angivne rækkefølge på denne side.

Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • DSC-RX10M4

Om denne download

Fordele og forbedringer

 • Tilføjer Eye AF i realtid til dyr [*]
 • Gør det muligt at betjene Eye AF i realtid ved at trykke lukkerknappen halvt ned
 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet

 • [*]
  • Det er ikke muligt at registrere menneskers og dyrs øjne samtidigt.
  • Registrering af øjne kan måske være umuligt, afhængigt af omgivelser, type dyr eller dyrets bevægelse.
   Se vores supportwebsted for at få flere oplysninger.

Der henvises til vejledningen for opdateret brug af funktionerne.

Filoplysninger

Filnavn

 • DSC-RX10M4 systemsoftware (firmware) opdatering ver. 2.00 (Mac)

Filversion

 • 2.00

Filstørrelse

 • 282.4 MB (282.373.673 byte)

Udgivelsesdato

 • 14-11-2019

Forberedelser

Kontroller systemsoftwareversionen

Følg nedenstående instruktioner for at kontrollere systemsoftwareversionen. Hvis systemsoftwareversionen er Ver.2.00, er opdateringen ikke nødvendig.

 1. Vælg Menu --> opsætningsunderside [6] --> Version på kameraet.
 2. Systemsoftwareversionen vises som illustreret nedenfor.


Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibelt med følgende Mac-versioner:

Computerhardware

Den nyeste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibelt med følgende hardware:

 • Plads på harddiskdrevet: 600 MB eller mere
 • RAM: 512 MB eller mere
  Bemærk: Luk al anden programsoftware før opdatering af systemsoftwaren.

Anden hardware

 • Strømkilde til kameraet
  Fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-FW50 eller AC-adapter AC-PW20 (sælges separat).
  Bemærk: Opdateringen kan kun udføres, når batteriniveauet er (tre mærker) eller mere. Vi anbefaler, at du bruger et fuldt opladet batteri. Frakobl det lodrette greb, før du opdaterer systemsoftwaren.
 • USB-kabel følger med kameraet
  Bemærk: Der gives ikke garanti for opdateringsfunktionaliteten med andre USB-kabler.

Download og installer

Vigtig bemærkning

 • Brug en fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-FW50 eller AC-adapter AC-PW20 (sælges separat).
 • Fjern ikke batteriet under opdateringen. Hvis strømmen afbrydes, kan kameraet blive umuligt at betjene.
 • Fjern hukommelseskortet fra kameraet, før du påbegynder opdateringsprocessen.
 • Sørg for, at din computer ikke skifter til dvaletilstand.
 • Tilslut ikke kameraet til andre enheder end din computer.
 • Tilslut ikke kameraet og computeren endnu.

Sådan downloader du opdateringsprogrammet:

 1. Sørg for, at du er logget på med administratorrettigheder.
 2. Når du har læst ansvarsfraskrivelsen, skal du klikke på Download.
 3. Download af filen [Update_DSCRX10M4V200.dmg] starter.
 4. Gem filen på skrivebordet (anbefales) på din computer.

Trin 1: Start opdateringen

 1. Luk alle åbne programmer på din computer.
 2. Dobbeltklik på filen [Update_DSCRX10M4V200.dmg], som du downloadede. Tilslut ikke kameraet på dette tidspunkt.
  Bemærk: Hvis du har tilsluttet et kamera til en computer, skal du fjerne det, før du følger proceduren.
 3. [Update_DSCRX10M4V200] udvides.
 4. Dobbeltklik på ikonet [UpdateSetting Tool].
 5. Hvis du vil indlæse en kerneudvidelse, bliver du i meddelelsen bedt om at tillade, at programmet foretager ændringer. Indtast adgangskoden til den administrative konto.

   Efter at meddelelsen fra systemet vises, vil skærmen for sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger blive vist.
  • Hvis følgende meddelelse vises, før "Sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger" vises, skal du trykke på knappen [OK].
  • Åbn fanen "General" (Generelt) på skærmen "Security and Privacy" (Sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger), og tillad læsning af "Sony Corporation"-systemsoftware.

   Bemærk: Hvis du tidligere har godkendt dette, vises skærmen for sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger ikke.
  • Hvis du bliver bedt om at genstarte macOS, efter at du har klikket på knappen [Allow] (Tillad), skal du genstarte og gå tilbage til starten af opdateringsprocessen.
  • Hvis skærmen "Security and Privacy" (Sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger) ikke vises, skal du lukke vinduet.
  • Hvis hverken meddelelsen eller skærmen "Security and Privacy" (Sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger) vises, skal du lukke begge ved hjælp af knappen [OK].

 6. Slut kameraet til computeren.
  • En dialogboks for USB-forbindelsen vil blive vist.
  • Tilslut kameraet til computeren via USB-kablet (medfølger). "USB Mode" (USB-tilstand) vises på kameraets LCD- skærm.
   Bemærk: Hvis USB-kablet blev tilsluttet, før dialogboksens forespørgsel om USB forbindelse vises, skal du frakoble USB-kablet og starte igen fra "Trin 1. Start opdateringen"
  • Klik på [OK]. Hvis meddelelsen vises, skal du lukke den med knappen [OK].

   Bemærk: Du må aldrig slukke kameraet eller frakoble USB-kablet, mens du opdaterer.

 7. System Software Updater starter.


 8. Tænd for kameraet.
 9. I overensstemmelse med instruktionerne i System Software Updater-vinduet på kameraet skal du vælge Menu --> Setup subpage [3] (Opsætning underside 4) --> USB Connection (USB-tilslutning) og kontrollere, om Mass Storage (Masselagring) er valgt. Hvis der er valgt en anden tilstand end Mass Storage (Masselager), skal du vælge Mass Storage (Masselager).


 10. Tilslut kameraet til computeren med det medfølgende USB-kabel. "USB Mode" (USB-tilstand) vises på kameraets LCD-skærm.
  Bemærk: Hvis computeren ikke kan finde enheden, vises meddelelsen "Could not find the camera for this update." (Kunne ikke finde kameraet til denne opdatering.) på computerskærmen. Prøv følgende:
  • Tag USB-kablet ud, og sæt det i igen.
  • Hvis computeren har flere USB-terminaler, kan du forsøge med andre terminaler.

  Når kameraet er tilsluttet computeren med USB-kablet, kan det til tider ske, at der vises en meddelelse, hvor du bliver bedt om at genstarte computeren. Fjern i dette tilfælde batteripakken fra kameraet, genstart computeren, og følg vejledningen fra "2. Start System Software Updater".
 11. Klik på [Next] (Næste). Det aktuelle versionsnummer og det opdaterede versionsnummer vises nederst i venstre side af skærmen. Når du har kontrolleret, at den nuværende softwareversion er "Ver.1.00 eller tidligere", skal du klikke på Next (Næste). Hvis den nuværende systemsoftwareversion er 2.00 eller nyere, er opdateringen ikke nødvendig. I dette tilfælde skal du frakoble kameraet fra computeren, og klik på Finish (Afslut). Sluk kameraet, fjern batteripakken, sæt batteriet i igen, og tænd kameraet igen.
  Opdatering er påkrævet


  Opdatering er ikke påkrævet


 12. Kameraet nulstilles automatisk.
  Nedenstående skærmbillede vises.

  Bemærk: Indlæsningsikonet vises muligvis ikke. Dette afhænger af den operativsystemversion, du anvender.

 13. Start opdateringen
  Efter automatisk nulstilling vises følgende skærmbillede, og opdateringen starter. Statuslinjen vises under opdateringsprocessen (ca. 10 minutter).
  Bemærk: Sluk ikke for kameraet, og tag ikke USB-kablet ud under opdateringen.


 14. Fuldfør opdateringen
  Når opdateringen er gennemført, genstarter kameraet automatisk. Kontroller, at kameraet er tændt, og vent, indtil LCD-skærmen vises igen. Klik på Finish (Afslut), når LCD-skærmen vises, og tag USB-kablet ud.

  Bemærk: Efter genstart vises der muligvis en advarsel om datagendannelse. Dette er normalt. Vent, indtil denne advarsel forsvinder.

Trin 2: Bekræft, at systemsoftwareversionen på din enhed er Ver. 2.00.

 1. Vælg Menu > Setup subpage [6] (Opsætning underside 6) > Version på kameraet.
 2. Systemsoftwareversionen vises som illustreret nedenfor.

Spørgsmål og svar

Opdateringen gennemføres ikke

Når skærmen forbliver sort i mere end 15 minutter, skal du følge disse trin for at foretage fejlfinding af problemet:

 1. Fjern USB-kablet fra computeren.
 2. Fjern batteriet og tag AC-adapteren ud af kameraet, lad det være et par minutter, og sæt derefter batteriet i igen, eller tilslut AC-adapteren.
 3. Genstart computeren.
 4. Tænd for kameraet, og udfør installationen igen.