VENT – læs afsnittet Nødvendige filer, før du downloader denne fil.

Påkrævede downloads

Medmindre andet er angivet skal nedenstående fil installeres, FØR ILCE-6400 systemsoftware (firmware) opdatering ver. 2.00 (Mac) for at kunne fungere korrekt. Hvis mere end én nødvendig fil er angivet, kan du installere dem i den angivne rækkefølge på denne side.

Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • ILCE-6400

Om denne download

Fordele og forbedringer

 • Tilføjer Eye AF i realtid til dyr [1]
 • Gør betjening mulig med den trådløse fjernbetjening RMT-P1BT (sælges separat)
 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet

 • [1]
  • Det er ikke muligt at registrere menneskers og dyrs øjne samtidigt.
  • Registrering af øjne kan måske være umuligt, afhængigt af omgivelser, type dyr eller dyrets bevægelse.
   Se vores supportwebsted for at få flere oplysninger.
Se HelpGuide for at få flere oplysninger om opdaterede funktioner.

Filoplysninger

Filnavn

 • ILCE-6400 systemsoftware (firmware) opdatering ver. 2.00 (Mac)

Filversion

 • 2.00

Filstørrelse

 • 306.8 MB (306.772.955 byte)

Udgivelsesdato

 • 13-06-2019

Forberedelser

Kontroller systemsoftwareversionen

Følg nedenstående instruktioner for at kontrollere systemsoftwareversionen. Hvis systemsoftwareversionen er Ver.2.00, er opdateringen ikke nødvendig.

 1. Vælg Menu --> opsætningsunderside [7] --> Version på kameraet.
 2. Systemsoftwareversionen vises som illustreret nedenfor.

  Systemsoftwareversion

Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibelt med følgende Mac-versioner:

 • macOS 10.12 – 10.14

Computerhardware

Den nyeste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibelt med følgende hardware:

 • Plads på harddiskdrevet: 600 MB eller mere
 • RAM: 512 MB eller mere
  Bemærk: Luk al anden programsoftware før opdatering af systemsoftwaren.

Anden hardware

 • Strømkilde til kameraet
  Fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-FW50 eller AC-adapter AC-PW20 (sælges separat).
  Bemærk: Opdateringen kan kun udføres, når batteriniveauet erBatteriniveau(tre mærker) eller mere. Vi anbefaler, at du bruger et fuldt opladet batteri. Frakobl det lodrette greb, før du opdaterer systemsoftwaren.
 • USB-kabel følger med kameraet
  Bemærk: Der gives ikke garanti for opdateringsfunktionaliteten med andre USB-kabler.

Download og installer

Vigtig bemærkning

 • Brug en fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-FW50 eller AC-adapter AC-PW20 (sælges separat).
 • Fjern ikke batteriet under opdateringen. Hvis strømmen afbrydes, kan kameraet blive umuligt at betjene.
 • Fjern hukommelseskortet fra kameraet, før du påbegynder opdateringsprocessen.
 • Sørg for, at din computer ikke skifter til dvaletilstand.
 • Undlad at åbne "Om denne systemsoftware-updater" i systemsoftware-updater-menuen, da det kan medføre, at opdateringssoftwaren går ned.
 • Tilslut ikke kameraet til andre enheder end din computer.
 • Tilslut ikke kameraet til computeren før vejledningen.

Sådan downloader du opdateringsprogrammet:

 1. Når du har læst ansvarsfraskrivelsen, skal du klikke på Download.
 2. Opdaterings-filen [Update_ILCE6400V200.dmg] vil begynde at downloade.
 3. Gem filen på skrivebordet (anbefales) på din computer.

Trin 1: Start opdateringen

 1. Luk alle programmer, der i øjeblikket kører på din computer.
 2. Dobbeltklik på filen [Update_ILCE9V400.dmg], som du downloadede. Tilslut ikke kameraet på dette tidspunkt.
  Hvis du har tilsluttet et kamera til en computer, skal du fjerne det, før du følger proceduren.
 3. [Update_ILCE6400V200] er udvidet.
 4. Dobbeltklik på ikonet [UpdateSetting Tool] (UpdateSetting-værktøj)UpdateSetting-værktøj.
 5. Hvis du vil indlæse en kerneudvidelse, bliver du i meddelelsen bedt om at tillade, at programmet foretager ændringer. Indtast adgangskoden til den administrative konto.
  Indtast brugernavn og adgangskode

  • Til macOS 11 – 12-brugere

   Hvis din computer kører med macOS 11 – 12 , skal du også downloade System Software Update Helper. Gå til downloadsiden nedenfor,
   følg instruktionerne, og download System Software Update Helper for at starte opdateringen.
   Hvis computeren kører med et andet operativsystem, skal du benytte nedenstående fremgangsmåde.

  • Til macOS 10.15-brugere

   Hvis din computer kører med macOS 10.15 , skal du også downloade Driver Loader. Gå til downloadsiden nedenfor,
   følg instruktionerne, og download Driver Loader for at starte opdateringen.
   Hvis computeren kører med et andet operativsystem, skal du benytte nedenstående fremgangsmåde.

  • Til brugere af macOS 10.13 eller 10.14
    Efter at meddelelsen fra systemet vises, vil skærmen for sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger blive vist.
   • Hvis følgende meddelelse vises, før "Sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger" vises, skal du trykke på knappen [OK].
    Tryk på knappen OK
   • Åbn fanen "General" (Generelt) på skærmen "Security and Privacy" (Sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger), og tillad læsning af "Sony Corporation"-systemsoftware.
    Bemærk: Hvis du tidligere har godkendt dette, vises skærmen for sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger ikke.
    Hvis du bliver bedt om at genstarte macOS, efter at du har klikket på knappen [Allow] (Tillad), skal du genstarte og gå tilbage til starten af opdateringsprocessen.
    Skærmen Security and Privacy (Sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger)
   • Hvis skærmen "Security and Privacy" (Sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger) ikke vises, skal du lukke vinduet.
   • Hvis hverken meddelelsen eller skærmen "Security and Privacy" (Sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger) vises, skal du lukke begge ved hjælp af knappen [OK].
    Skærmen System Extension Blocked (Systemudvidelse blokeret)

 6. Slut kameraet til computeren.
  • En dialogboks for USB-forbindelsen vil blive vist.
   Tilslut enheden til computeren med USB-kablet
  • Tilslut kameraet til PC'en via USB-kablet (medfølger). "USB Mode" (USB-tilstand) vises på kameraets LCD-skærm.
   Hvis USB-kablet blev tilsluttet, før dialogboksens forespørgsel om USB forbindelse vises, skal du frakoble USB-kablet og starte opdateringen igen.
  • Klik på [OK].Hvis meddelelsen vises, skal du lukke den med knappen [OK].
   Tryk på knappen OK
   Bemærk: Du må aldrig slukke kameraet eller frakoble USB-kablet, mens du opdaterer.

 7. Systemsoftwaren Updater starter.
  System Software Updater
  Bemærk: Hvis systemsoftware-updater ikke starter, skal du dobbeltklikke på [System Software Updater] i [Update_ILCE6400V200] - [Resources](ressource)-mappen for at starte op.

 8. Tænd for kameraet.

 9. I overensstemmelse med instruktionerne i systemsoftware-updater-vinduet på kameraet skal du vælge Menu --> Setup subpage [4] (opsætningsunderside) > USB Connection (USB-forbindelse) og kontrollere, om Mass Storage (Masselager) er valgt.Hvis der er valgt en anden tilstand end Mass Storage (Masselager), skal du vælge Mass Storage (Masselager).
  Opsætning 3 – Masselagring

 10. Klik på [Next] (Næste). Det aktuelle versionsnummer og det opdaterede versionsnummer vises nederst i venstre side af skærmen.Efter at du har bekræftet, at den aktuelle softwareversion er "Ver. 1.00 eller tidligere", og klik på [Next] (Næste). Hvis den nuværende systemsoftwareversion er 2.00 eller nyere, er opdateringen ikke nødvendig.I dette tilfælde skal du frakoble kameraet fra computeren, og klik på [Finish] (Afslut). Sluk kameraet, fjern batteripakken, sæt batteriet i igen, og tænd kameraet igen.

  Opdatering er påkrævet
  Aktuel version og opdaterede versionsnumre

  Opdatering er ikke påkrævet
  Opdatering er ikke påkrævet

 11. Kameraet nulstilles automatisk.
  Nedenstående skærmbillede vises.
  Kameraet nulstilles automatisk
  Bemærk: Indlæsningsikonet vises muligvis ikke. Dette afhænger af den operativsystemversion, du anvender.

 12. Start opdateringen
  Efter automatisk nulstilling vises følgende skærmbillede, og opdateringen starter. Statuslinjen vises under opdateringsprocessen (ca. 15 minutter).
  Bemærk: Sluk ikke for kameraet, og tag ikke USB-kablet ud under opdateringen.
  Opdater statuslinje

 13. Fuldfør opdateringen
  Når opdateringen er fuldført, vil kameraet automatisk genstarte. Kontroller, at kameraet er tændt, og vent, indtil LCD-skærmen vises igen.Klik på [Finish] (Afslut), når LCD-skærmen vises, og tag USB-kablet ud.
  Klik på Finish (Afslut)
  Bemærk: Efter genstart vises der muligvis en advarsel om datagendannelse. Dette er normalt. Vent, indtil denne advarsel forsvinder.
  Gendanner data. Vent...

Trin 2: Bekræft, at systemsoftwareversionen på din enhed er Ver. 2.00.

 1. På kameraet, vælg Menu > Setup subpage [7] (Opsætningsunderside) > Version
 2. Systemsoftwareversionen vises som illustreret nedenfor.
  Opdateret systemsoftwareversion

Spørgsmål og svar

Opdateringen gennemføres ikke

Når skærmen forbliver sort i mere end 15 minutter, skal du følge disse trin for at foretage fejlfinding af problemet:

 1. Fjern USB-kablet fra computeren.
 2. Fjern batteriet og tag AC-adapteren ud af kameraet, lad det være et par minutter, og sæt derefter batteriet i igen, eller tilslut AC-adapteren.
 3. Genstart computeren.
 4. Tænd for kameraet, og udfør installationen igen.