Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • ILCE-6000

Om denne download

Fordele og forbedringer i forhold til den seneste opdatering

 • Forbedrer AF-funktionens stabilitet

Tidligere fordele og forbedringer

Følgende fordele og forbedringer er også inkluderet i denne opdatering:

 • v3.20 (26-7-2016 )
  Optimerer ydelsen i objektiv SEL70200GM
 • v3.10 (17-3-2016 )
  Systemsoftwareopdateringen til optimering af nye objektivers ydelse. (Gælder for objektiver, der er udgivet efter marts 2016)
 • v2.00 (16-6-2015)
  1. Kortere starttid.
  2. Denne opdatering gør det muligt at optage film i 60p/30p/24p* takket være XAVC S-formatet, der understøtter høje bithastigheder.
   * For NTSC-model: 60p/30p/24p
   * For PAL-model: 50P/25p(PAL-tilstand),60p/30p/24p(NTSC-tilstand)
   * Når du optager en film i XAVC S-format, skal du sikre dig, at der benyttes et SDXC-kort i klasse 10 eller hurtigere efter formatering af kortet ved hjælp af den enhed, der er opdateret med systemsoftwaren.
   Hvis du formaterer hukommelseskortet, bliver alle data slettet. Sørg for, at data på kortet er sikkerhedskopieret før formateringen.
 • v1.21 (4.6.2015)
  Forbedrer kamerafunktionen og tilfører en billedforbedring til de nye objektiver (SEL35F14Z, SEL24240, SEL28F20, SEL90M28G)
 • v1.10 (30-10-2014)
  Forbedrer starttiden efter download af Smart fjernbetjening-appen til PlayMemories Camera Apps™

Filoplysninger

Filnavn

 • ILCE-6000 systemsoftware (firmware) opdatering Ver. 3.21 (Windows)

Filversion

 • 3.21

Filstørrelse

 • 187 MB (197,057,752 byte)

Udgivelsesdato

 • 19-03-2019

Forberedelser

Kontroller systemsoftwareversionen

Følg nedenstående instruktioner for at kontrollere systemsoftwareversionen. Hvis systemsoftwareversionen er Ver.3.21, er opdateringen ikke nødvendig.

 1. Vælg Menu --> opsætningsunderside [6] --> Version på kameraet.
 2. Systemsoftwareversionen vises som illustreret nedenfor.


Systemkrav

Operativsystemer


Den nyeste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibel med de mest almindeligt anvendte Microsoft Windows-versioner:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Computerhardware


Den nyeste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibelt med følgende hardware:
 • Plads på harddiskdrevet: 500 MB eller mere
 • RAM: 512 MB eller mere
  Bemærk: Luk al anden programsoftware før opdatering af systemsoftwaren.
 • Strømkilde til kameraet
  • Fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-FW50.

   Bemærk: Opdateringen kan kun udføres, når batteriniveauet er (tre mærker) eller mere. Vi anbefaler, at du bruger et fuldt opladet batteri eller AC-adapteren AC-PW20 (sælges separat).
 • USB-kabel følger med kameraet

  Bemærk: Der gives ikke garanti for opdateringsfunktionaliteten med andre USB-kabler.

Download og installer

Vigtig bemærkning

 • Luk al anden programsoftware før opdatering af systemsoftwaren.
 • Brug en fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-FW50.
 • Fjern ikke batteriet under opdateringen. Hvis strømmen afbrydes, kan kameraet blive umuligt at betjene.
 • Fjern hukommelseskortet fra kameraet, før du påbegynder opdateringsprocessen.
 • Sørg for, at din computer ikke skifter til dvaletilstand.
 • Tilslut ikke kameraet til andre enheder end din computer.

Sådan downloader du opdateringen:

 1. Sørg for, at du er logget på med administratorrettigheder.
 2. Efter at have læst ansvarsfraskrivelsen skal du klikke på knappen [Download] nedenfor.
 3. Download af filen [Update_ILCE6000V321.exe] starter.
 4. Gem filen på skrivebordet (anbefales) på din computer.


 5. Bemærkning til brugere af Windows 8.1/10:

  Opdateringsfilen bliver gemt i mappen [Downloads] under de oprindelige indstillinger for Internet Explorer. Klik på feltet [Desktop] (Skrivebord) på startskærmen, og find den downloadede fil i mappen [Downloads] ved hjælp af Stifinder.

Trin 1: Start opdateringen

 1. Luk alle åbne programmer på din computer.
 2. Dobbeltklik på filen [Update_ILCE6000V321.exe], som du downloadede. - Tilslut ikke kameraet på dette tidspunkt.
 3. System Software Updater starter. 4. Tænd for kameraet.
 5. I overensstemmelse med instruktionerne i System Software Updater-vinduet på kameraet skal du vælge Menu --> Setup subpage [4] (Opsætning underside [4]) --> USB Connection (USB-tilslutning) og kontrollere, om Mass Storage (Masselagring) er valgt.
  Hvis der er valgt noget andet end Mass Storage (Masselager), skal du vælge Mass Storage(Masselager). 6. Tilslut kameraet til computeren med det medfølgende USB-kabel. "USB Mode" (USB-tilstand) vises på kameraets LCD-skærm.
  Bemærk: Når kameraet er tilsluttet computeren, slukker kameraets LCD-skærm. Gå videre til næste trin.
  Hvis LCD-skærmen på videokameraet ikke slukker, kan du prøve en af følgende metoder.
  • Tag USB-kablet ud, og sæt det i igen.
  • Hvis computeren har flere USB-terminaler, kan du forsøge med andre terminaler.
  Når kameraet er tilsluttet computeren med USB-kablet, kan det til tider ske, at der vises en meddelelse, hvor du bliver bedt om at genstarte computeren. Fjern i dette tilfælde batteripakken fra kameraet, genstart computeren, og følg vejledningen fra "2. Start System Software Updater".
 7. Kontroller LCD-skærmen på kameraet, og klik på Next (Næste). Det aktuelle versionsnummer og det opdaterede versionsnummer vises nederst i venstre side af skærmen. Når du har kontrolleret, at den nuværende softwareversion er "Ver.3.20 eller tidligere", skal du klikke på Next (Næste). Hvis den nuværende systemsoftwareversion er 3.21 eller nyere, er opdateringen ikke nødvendig. I dette tilfælde skal du frakoble kameraet fra computeren, og klik på Finish (Afslut). Sluk kameraet, fjern batteripakken, sæt batteriet i igen, og tænd kameraet igen.

  Opdatering er påkrævet


  Opdatering er ikke påkrævet


 8. Følgende skærm vises. Følg kameraets skærm for at trykke midt på kontrolhjulet, og klik derefter på [Næste] på computerskærmen.


 9. Efter automatisk nulstilling vises følgende skærmbillede.
  Statuslinjen vises under opdateringsprocessen (ca. 15 minutter).

  Bemærk: Sluk ikke for kameraet, og tag ikke USB-kablet ud under opdateringen.
 10. Når opdateringen er gennemført, genstarter enheden automatisk. Kontroller, at enheden er tændt, og vent, indtil LCD-skærmen starter. Klik på Finish (Afslut), når LCD-skærmen vises, og tag USB-kablet ud.

  Efter genstart vises der muligvis en advarsel om datagendannelse. Det er normalt. Vent, indtil denne advarsel forsvinder.

Trin 2: Kontroller, at systemsoftwareversionen på din enhed er Ver 3.21.

 1. Vælg Menu --> opsætningsunderside [6] --> Version på kameraet.
 2. Systemsoftwareversionen vises som illustreret nedenfor.

Spørgsmål og svar

Opdateringen gennemføres ikke

Når skærmen forbliver sort i mere end 15 minutter, skal du følge disse trin for at foretage fejlfinding af problemet:

 1. Fjern USB-kablet fra computeren.
 2. Fjern batteriet og tag AC-adapteren ud af kameraet, lad det være et par minutter, og sæt derefter batteriet i igen, eller tilslut AC-adapteren.
 3. Genstart computeren.
 4. Tænd for kameraet, og udfør installationen igen.