VENT – læs afsnittet Nødvendige filer, før du downloader denne fil.

Påkrævede downloads

Medmindre andet er angivet skal nedenstående fil installeres, FØR SEL1635GM objektivsystemsoftware (firmware) opdatering Ver.03 (Mac) for at kunne fungere korrekt. Hvis mere end én nødvendig fil er angivet, kan du installere dem i den angivne rækkefølge på denne side.

Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • Objektiv: SEL1635GM
 • Bemærkninger: Denne systemsoftwareopdatering er tilgængelig i E-mount-huse.
  • Nogle modeller kan ikke bruges til denne opdatering. (modelliste)
  • Når du bruger PXW-FS7M2, skal du følge fremgangsmåden iht. brugervejledningen til PXW-FS7M2.

Om denne download

Fordele og forbedringer

 • Løser et sjældent problem, hvor nogle SEL1635GM-objektiver ikke bliver initialiseret korrekt ved anvendelse sammen kameraerne ILCE-7M3 eller ILCE-7RM3

Filoplysninger

Filnavn

 • SEL1635GM objektivsystemsoftware (firmware) opdatering Ver .03 (Mac)

Filversion

 • 03

Filstørrelse

 • 2.26 MB (2.377.038 byte)

Udgivelsesdato

 • 22/01/2019

Forberedelser

Kontroller, at systemsoftwareversionen på dit objektiv

Følg anvisningerne nedenfor for at kontrollere softwareversionen på objektivsystemet.

 • Objektivsystemsoftwaren [Ver.02] skal opdateres.
 • Objektivsystemsoftware version [Ver.03] - opdateringen er ikke nødvendig.

 1. Vælg Menu → Setup (Opsætning) → Version på kameraet.
 2. Softwareversionen på objektivsystemet bliver vist som illustreret nedenfor.


 3. Hvis du bruger QX-serien, skal du starte softwareopdateringsprogrammet for objektivsystemet på din PC og kontrollere softwareversionen ved at køre opdateringen.

Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste version af softwareopdateringen til objektivsystemet er kompatibelt med de mest almindeligt anvendte versioner af Mac:

 • macOS 10.12 - 10.14*

  *Vigtigt:
  For macOS 10.13 - 10.15 skal du sikre, at "DriverLoader_1015" er installeret, før du opdaterer din software.

  Vigtigt:
  For macOS 11 – 12 skal du sikre, at "System Software Update Helper" er installeret, før du opdaterer din software.


Computerhardware

Den nyeste version af softwareopdateringsprogrammet til objektivsystemet er kompatibelt med følgende hardware:

 • Plads på harddiskdrevet: 200 MB eller mere
 • RAM: 512 MB eller mere
  Bemærk: Luk al anden programsoftware før opdatering af softwaren til objektivsystemet.
 • Andre dele til et α-kamera med udskifteligt objektiv
  • Strømkilde til kameraet: Fuldt opladet genopladelig batteripakke eller en dedikeret AC-adapter (sælges separat)
   Bemærk: Opdateringen kan kun udføres, når niveauet for resterende batteri er (tre mærker) eller mere. Vi anbefaler, at du bruger et fuldt opladet batteri eller den dedikerede AC-adapter (sælges separat). Frakobl det lodrette greb, når du opdaterer systemsoftwaren.
  • USB-kabel følger med kameraet
   Bemærk: Der gives ikke garanti for opdateringsfunktionaliteten med andre USB-kabler.
 • Andre dele til kamera - Udsendelse og produktion
  • Strømkilde til kameraet: Den dedikerede AC-adapter
  • USB-kabel

Download og installer

Vigtigt:

 • Denne opdatering af objektivsystemsoftwaren kan kun foretages, når objektivet er monteret på kameraet. Du kan ikke foretage opdatering af objektivsystemsoftwaren med et andet kamera.
 • Monter objektivet på kameraet, før du udfører softwareopdateringen af objektivsystemet. Sørg for, at kameraet er slukket.
 • Når du gennemfører softwareopdateringen til objektivsystemet, skal du bruge en fuldt genopladet genopladelig batteripakke eller den dedikerede AC-adapter (sælges separat). (til et α-kamera med udskifteligt objektiv)
 • Når du foretager opdatering af objektivsystemsoftwaren, skal du bruge den dedikerede AC-adapter (til kamera – Udsendelse og produktion)
 • Fjern ikke batteriet under opdateringen. Hvis du gør det, kan kameraet blive uanvendeligt som følge af den pludselige strømafbrydelse
 • Fjern hukommelseskortet fra kameraet på forhånd
 • Sørg for, at din computer ikke skifter til dvaletilstand. Hvis computeren skifter til dvaletilstand, og opdateringen afbrydes, skal du starte forfra på opdateringsprocessen

Sådan downloades softwareopdateringsprogrammet til objektivsystemet:

 1. Efter at have læst ansvarsfraskrivelsen skal du klikke på knappen [Download] nedenfor.
 2. Download af filen [Update_SEL1635GMV3D.dmg] starter.
 3. Gem filen på skrivebordet (anbefales) på din computer.

Når filen er downloadet, er du klar til at installere softwareopdateringen til objektivsystemet ver.03 til SEL1635GM.

Trin 1: Start softwareopdateringsprogrammet til objektivsystemet

 1. Dobbeltklik på filen [Update_SEL1635GMV3D.dmg], som du downloadede. - Tilslut ikke kameraet på dette tidspunkt.
 2. Dobbeltklik på ikonet [Update_SEL1635GMV3D], der vises på skrivebordet.
 3. Dobbeltklik på [Lens system software Updater].
 4. For at indlæse en kernefiltype bliver du i meddelelsen bedt om at tillade, at programmet foretager ændringer. Indtast adgangskoden til den administrative konto. 5. Vinduet for softwareopdateringsprogrammet til objektivsystemet vises.

 6. Tænd for kameraet. Hvis kameraet allerede er tændt, skal du slukke det og derefter tænde det igen.
  I overensstemmelse med instruktionerne om Lens System Software Updater, skal du vælge [Menu] → [Setup] (Opsætning) → [USB Connection] (USB-tilslutning) på kameraet, og kontrollere om [Mass Storage] (Masselagring) er valgt. (Hvis du anvender QX-serien, er dette trin ikke nødvendigt). Hvis en anden tilstand end [Mass Storage] (Masselagring) er valgt, skal du vælge [Mass Storage] (Masselagring).


 7. Fjern hukommelseskortet fra kameraet på forhånd. Tilslut kameraet til computeren med det medfølgende USB-kabel.
  Hvis der vises en fejlmeddelelse på computerskærmen, kan du prøve følgende metoder.
  - Frakobl USB-kablet fra kameraet, og tilslut det derefter igen.
  - Hvis der er en anden USB-terminal på computeren, kan du tilslutte USB-kablet til en anden USB-terminal.
 8. Klik på Next (Næste) i softwareopdateringsprogrammet til objektivsystemet. Vinduet for softwareopdateringsprogrammet til objektivsystemet vises på computeren, og der vises "Follow computer instructions." (Følg anvisningerne på computeren) på kameraskærmen.
  Computer:

  Kamera:


  Bemærk: Fra nu af må du aldrig slukke kameraet, før opdateringen af objektivsystemsoftwaren er fuldført.
  Det kan tage nogle få minutter, før skærmen ændres. Dette afhænger af kameramodellen.

 9. Fejlfinding:
  • Hvis meddelelsen "The update is not available for your model." (Opdateringen er ikke tilgængelig for din model) vises, skal du kontrollere, om den systemsoftwarefil, du forsøger at installere, er den rigtige fil til det objektiv, der er monteret på dit kamera.
   Hvis det er det korrekte softwareopdateringsprogram til objektivsystemet, der kører, skal du lukke programmet, frakoble USB-kablet, slukke kameraet og gå tilbage til trin 1 "Start softwareopdateringsprogrammet til objektivsystemet".
  • Hvis meddelelsen "Could not find camera with the lens for this update mounted." (Kunne ikke finde kamera med objektiv for denne opdatering monteret), skal du kontrollere, om dit kamera står på listen under "Relevante produkter", og om kameraet er tilsluttet computeren med USB-kabel.
 10. Klik på Next (Næste) i softwareopdateringsprogrammet til objektivsystemet. Den nuværende version og versionen efter opdateringen vises nederst til venstre på skærmen. Hvis den nuværende systemsoftwareversion er .03, behøver du ikke opdatere. Afbryd i dette tilfælde USB-tilslutningen, og klik på Finish (Afslut), sluk for kameraet, tag batteripakken og/eller AC-adapteren ud, sæt batteriet i igen, eller tilslut AC-adapteren igen, og tænd for kameraet.

  Opdatering er påkrævet


  Opdatering er ikke påkrævet


 11. Bekræft, at [Current version] (Aktuel version) er .02 ved at klikke på [Next] (Næste). Data overføres til kameraet (ca. 5 sekunder).
  Bemærk: Du må aldrig slukke kameraet eller frakoble USB-kablet, mens du opdaterer.

 12. Når dataoverførslen er færdig, vises følgende skærm:


  Klik på Finish (Afslut).
 13. Opdateringsprocessen begynder, og statuslinjen vises på kameraet (ca. 30 sekunder).

 14. Opdateringsprocessen er færdig, når meddelelsen "Lens update complete." (Objektivopdatering fuldført) vises på kameraet.
  Hvis du bruger QX-serien, er opdateringsprocessen færdig, når skærmen for QX-serien forsvinder.
 15. Frakobl USB-kablet.
  Bemærk: Når opdateringen er færdig, skal du slukke kameraet, fjerne batteripakken og/eller AC-adapteren, sætte batteriet i igen eller sætte AC-adapteren i igen og tænde for kameraet.

Trin 2: Kontroller, at softwareversionen for objektivsystemet er version .03.

 1. Vælg Menu → Setup (Opsætning) → Version på kameraet.
 2. Softwareversionen på objektivsystemet bliver vist som illustreret nedenfor.

Spørgsmål og svar

Opdateringen gennemføres ikke

Når skærmen forbliver sort i mere end 15 minutter, skal du følge disse trin for at foretage fejlfinding af problemet:

 1. Fjern USB-kablet fra computeren.
 2. Fjern batteriet og tag AC-adapteren ud af kameraet, lad det være et par minutter, og sæt derefter batteriet i igen, eller tilslut AC-adapteren.
 3. Genstart computeren.
 4. Tænd for kameraet, og udfør installationen igen.