Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • STR-DH790

VIGTIGT: Denne fil er kun til brug sammen med de identificerede modeller. Ikke alle modeller sælges i alle lande.

Om denne download

Fordele og forbedringer

 • Tilføjer understøttelse af eARC-funktionen
  Bemærk:
  • eARC er en ny standardiseret HDMI 2.1-funktion, der tilføjer understøttelse af de nyeste lydformater udover de lydformater, der understøttes af den eksisterende Audio Return Channel-funktion (ARC).
  • eARC-funktionen giver dig mulighed for at nyde objektbaseret lydindhold som f.eks. Dolby Atmos - Dolby TrueHD og DTS:X eller LPCM-multikanalsindhold, der ikke kan sendes med ARC-funktionen

Filoplysninger

Navn

 • Firmwareopdatering VER. 1.171 til STR-DH790

Navn på zip-fil

 • h790_upd_ver1171.zip

Filversion

 • VER. 1.171

Filstørrelse

 • 6.62 MB (6.950.992 byte)

Udgivelsesdato

 • 10-10-2018

Forberedelser

Din firmware er måske allerede opdateret, særligt hvis du har en ny AV-receiver. Hvis versionsnummeret er VER. 1.171 eller højere, behøver du ikke at opdatere.

Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har:

 1. Tænd AV-receiveren
 2. Tryk på AMP MENU på fjernbetjeningen, og vælg derefter [SYSTEM] med op/ned-piletasten på fjernbetjeningen, og tryk på ENTER
 3. Brug op/ned-piletasten, og vælg [VER. x.xxx]
  Firmwarens versionsnummer ser sådan ud:
  "VER. 1.171” - hvis versionsnummeret er “VER. 1.171" eller højere, har du allerede den nyeste firmwareversion.

Download og installer

Opdatering via USB-lagerenhed og din PC

Du downloader opdateringen til din computer, overfører den til en USB-lagringsenhed og overfører den derefter til din AV-receiver.

Vi anbefaler følgende operativsystemer:

 • Windows 10 / 8.1 / 7
 • Mac OS X

Sådan sikrer du problemfri opdatering

Opdatering er sædvanligvis meget enkel. Sådan kan du sikre dig, at den fungerer første gang:

 • Læs instruktionerne omhyggeligt, ellers risikerer du at beskadige din AV-receiver
 • Sluk ikke for audio-/videomodtageren – og afbryd ikke strømmen til den – mens den opdaterer.
 • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der er nævnt i instruktionerne

Download opdateringen til din computer:

 1. Læs og accepter betingelserne og vilkårene
 2. Download filen h790_upd_ver1171.zip til din computer - og husk, hvilken mappe du downloader den til
 3. Find filen på din computer, højreklik på den og klik på Properties (Egenskaber). Kontroller, at størrelsen er 6,62 MB (6.950.992 byte)

Gem i USB-hukommelsen:

 1. Pak filen ud på din computer.
  • Til Mac OS X: Gå til den placering, hvor filen blev downloadet, og dobbeltklik på h790_upd_ver1171.zip-filen. - Den udpakkede mappe hedder "h790_upd"
  • Til Windows 10 / 8.1 / 7:
   a. Gå til det bibliotek, hvor filen blev downloadet, og højreklik på h790_upd_ver1171.zip-filen, og klik derefter på "Extract All" (Udpak alle)
   b. I vinduet "Extract Compressed (Zipped) Folders" (Udpak alle komprimerede (zippede) mapper) skal du klikke på "Extract" (Udpak)
   c. Der oprettes en ny mappe med navnet "h790_upd"
 2. Sørg for, at disse filer indgår i mappen "h790_upd":
  180790_A.BIN, 180790_D.BIN, 180790_E.BIN, 180790_F.BIN, 180790_M.BIN, 180790_O.BIN.
 3. Tilslut en kompatibel USB-lagerenhed til din computer.
  • Til Mac OS X-operativsystem:
   Træk og slip mappen "h790_upd" til rodmappen på USB-enheden.
  • Til Windows®-operativsystem:
   1. Gå til det bibliotek, hvor mappen blev oprettet, og højreklik på mappen "h790_upd".
   2. Klik i den viste menu på "Send To..." (Send til)
   3. Klik på det drev, der repræsenterer din USB-enhed (f.eks. Flytbar disk E:)
   4. Opdateringsmappen kopieres over på din USB-enhed

Bemærk: Opdateringen udføres ikke, hvis filen ikke kopieres til USB-enhedens rodmappe, eller hvis filnavnet ændres.

Overfør opdateringen til din AV-receiver

Gør først udstyret klart, og overfør derefter opdateringen til din afspiller.

Klargøring af udstyret:

 1. Tænd AV-receiveren
 2. Kontroller, at der ikke er tilsluttet andre USB-enheder til AV-receiveren. Hvis der er, skal de tages ud af AV-receiveren.

Overfør opdateringen:

 1. Sæt USB-hukommelsesenheden med opdateringsfilen i strømforsyningsporten på AV-receiverens bagpanel.
 2. Følg anvisningerne på displaypanelet ved at trykke på tasten AMP MENU på fjernbetjeningen, bruge op/ned-piletasterne på fjernbetjeningen til at vælge [SYSTEM] og derefter trykke på ENTER.
 3. Brug op/ned-piletasterne på fjernbetjeningen til at vælge [UPDATE] (OPDATER), og tryk på ENTER.
 4. Meddelelsen [START] vises på displaypanelet. Tryk på ENTER ved hjælp af fjernbetjeningen.
 5. Under opdateringen vil du kunne se meddelelsen [UPDT xxx] (x = opdateringsfremdrift) i displayvinduet. Opdateringen tager op til 60 minutter.
  Bemærk: Sluk ikke for AV-receiveren, og afbryd ikke strømmen til den, mens den opdaterer.
 6. Firmwareopgraderingen er færdig, når [COMPLETE] (UDFØRT) vises i displayvinduet.
  AV-receiveren slukker automatisk, når opdateringen er gennemført.
 7. Tag USB-enheden ud af AV-receiveren, og tænd for den.
 8. Kontroller firmwareversionen. Hvis versionsnummeret er VER. 1.171, er firmwareopdateringen fuldført korrekt.

Fejlfinding

Hvad du skal gøre, hvis du har problemer med at opdatere firmwaren til din AV-receiver via din PC og en disk

 • "FILE ERR" vises på receiverens displaypanel.
  • Sluk systemet, og fjern USB-hukommelsesenheden.
  • Kontroller, at USB-hukommelsesenheden indeholder mappen "h790_upd" med alle 6 filer i.
  • Udfør opdateringen igen, efter du har kontrolleret USB-hukommelsesenhedens indhold
 • Hovedstrømforsyningen blev afbrudt, mens opdateringen var i gang (pga. et evt. strømsvigt osv. ..).
  • Sørg for, at USB-enheden med firmwaren er isat under et evt. strømsvigt
  • Når strømmen tilsluttes igen, genoptager AV-receiveren automatisk opdateringsprocessen
 • ”UPDT ERR" vises på receiverens displaypanel.
  • Sluk for systemet, og kontroller, at USB-hukommelsesenheden med firmwaren er sluttet til receiveren
  • Når strømmen tilsluttes, genoptager AV-receiveren automatisk opdateringsprocessen
 • Opdateringsfilen h790_upd_ver1171.zip, som jeg har downloadet fra opdateringswebstedet, kan ikke pakkes ud.
  Blev filen downloadet korrekt? Forsøg at slette filen, og download den derefter igen.
 • Opdateringen har været i gang i 60 minutter og er ikke gennemført endnu.
  1. Tag stikket ud af kontakten, vent et par minutter, og sæt det så i igen
  2. Tænd AV-receiveren
  3. Prøv at opdatere igen