VENT – læs afsnittet Nødvendige filer, før du downloader denne fil.

Påkrævede downloads

Medmindre andet er angivet skal nedenstående fil installeres, FØR RM-LVR3 systemsoftware (firmware) opdatering ver. 2.01 (Mac) for at kunne fungere korrekt. Hvis mere end én nødvendig fil er angivet, kan du installere dem i den angivne rækkefølge på denne side.

Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • RM-LVR3

Om denne download

Fordele og forbedringer i forhold til den seneste opdatering

 • Forbedrer enhedens generelle stabilitet

Tidligere fordele og forbedringer

 • Spejltilstandsfunktioner er blevet føjet til fjernbetjeningsindstillinger

Filoplysninger

Filnavn

 • RM-LVR3 systemsoftware (firmware) opdatering ver. 2.01 (Mac)

Filversion

 • 2.01

Filstørrelse

 • 112.3 MB (112.281.376 byte)

Udgivelsesdato

 • 29/05/2018

Forberedelser

Kontroller systemsoftwareversionen

Følg nedenstående instruktioner for at kontrollere systemsoftwareversionen. Hvis systemsoftwareversionen er Ver.2.01, er opdateringen ikke nødvendig.

 1. Tryk på MENU-knappen for at vælge [Remote control setting] (Fjernbetjeningsindstillinger), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
 2. Vælg [Ver]. tryk derefter på REC/ENTER-knappen. Systemsoftwareversionen vises.

Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibel med følgende Macintosh-versioner:

 • Mac OS X v.10.10 - 10.11 / macOS 10.12 - 10.13*

  *Vigtigt:
  For macOS 10.13 - 10.15 skal du sikre, at "DriverLoader_1015" er installeret, før du opdaterer din software.

  Vigtigt:
  For macOS 11 skal du sikre, at "System Software Update Helper" er installeret, før du opdaterer din software.

Computerhardware

Den nyeste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibel med følgende hardware:

 • Plads på harddisken: 600 MB eller mere
 • RAM: 512 MB eller mere

Anden hardware

 • Strømkilde til enheden. Enheden, som udførte fuld opladning.
  Bemærk: Opdateringen kan kun udføres, når batteriniveauet er (fire mærker) eller mere. Vi anbefaler, at du bruger et fuldt opladet batteri.
 • Holder og USB-kabel følger med enheden.
  Bemærk: Der gives ikke garanti for opdateringsfunktionaliteten med andre USB-kabler.

Download

Vigtig bemærkning

 • Ved systemsoftwareopdateringen skal du bruge en fuldt opladet enhed.
 • Sluk ikke for enheden under opdateringen. Hvis du gør det, kan enheden blive uanvendelig som følge af den pludselige strømafbrydelse.
 • Sørg for, at din computer ikke skifter til dvaletilstand.

Sådan downloader du opdateringsprogrammet:

 1. Sørg for, at du er logget på med administratorrettigheder.
 2. Når du har læst ansvarsfraskrivelsen, skal du klikke på Download.
 3. Download af filen [Update_RMLVR3V201.dmg] starter.
 4. Gem filen på skrivebordet (anbefales) på din computer.

Installer

Trin 1: Start opdateringen

 1. Luk alle åbne programmer på din computer.
 2. Dobbeltklik på filen [Update_RMLVR3V201.dmg], som du downloadede. Tilslut ikke enheden på dette tidspunkt.
 3. [Update_RMLVR3V201] er udvidet.
 4. Dobbeltklik på ikonet.
 5. Hvis du vil indlæse en kerneudvidelse, bliver du i meddelelsen bedt om at tillade, at programmet foretager ændringer. Indtast adgangskoden til den administrative konto. 6. System Software Updater starter. 7. Tilslut enheden til computeren.
  1. Tilslut enheden til computeren med medfølgende holder og USB-kabel.

   USB Mode (USB-tilstand) vises på enhedens LCD-skærm.

   Hvis computeren ikke kan finde enheden, vises meddelelsen "Could not find the device for this update" (Kunne ikke finde enheden til denne opdatering) på computerskærmen. Prøv følgende trin, hvis dette sker.
   • Tag USB-kablet ud, og sæt det i igen.
   • Hvis computeren har flere USB-terminaler, kan du forsøge med andre terminaler.
  2. Efter at du har bekræftet ovenstående, skal du klikke på Next (Næste) i System Software Updater.
   Skærm på computer

   LCD-skærm på enheden

   Bemærk: Fra nu af må du ikke slukke enheden, før systemsoftwareopdateringen er gennemført.
 8. Kontroller, om opdateringen er påkrævet
  1. Efter at du har bekræftet skærmene på trinnene ovenfor, skal du klikke på Next (Næste). Den nuværende version og versionen efter opgraderingen vises nederst til venstre på skærmen.
   Opdatering er påkrævet

   Bemærk: Hvis den nuværende version er Ver.2.01, er opdateringen ikke nødvendig. Følg indholdet i meddelelsen, afbryd USB-forbindelsen, og klik på Finish (Afslut).
 9. Enheden nulstilles automatisk
  Skærmen herunder vises. 
  Bemærk: Indlæsningsikonet vises muligvis ikke. Dette afhænger af den OS-version, du bruger.
 10. Start opdateringen
  Efter automatisk nulstilling vises følgende skærmbillede, og opdateringen starter. Statuslinjen vises, mens du opdaterer (ca. 8 minutter).
  Bemærk: Sluk ikke for enheden, og tag ikke USB-kablet ud under opdateringen.
 11. Fuldfør opdateringen
  Når opdateringen er fuldført, vises skærmbilledet nedenfor. Enheden genstarter automatisk, hvilket kan tage et par minutter. Vent, indtil det samme skærmbillede på LCD'en vises på det samme skærmbillede, der vises, før softwareopdateringen påbegyndes. Når skærmbilledet vises, skal du trykke på knappen [Finish] (Afslut) og frakoble USB-kablet.

Trin 2: Bekræft, at systemsoftwareversionen på din enhed er Ver.2.01.

 1. Tryk på MENU-knappen for at vælge [Remote control setting] (Fjernbetjeningsindstillinger), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
 2. Vælg [Ver]. tryk derefter på REC/ENTER-knappen. Systemsoftwareversionen vises.