Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:
 • MAP-S1

Om denne download

 • Navn:Firmwareopdatering NW 2.11 til MAP-S1
 • Udgivelsesdato:31-08-2017
 • Er det nødvendigt at opdatere?Denne opdatering er ikke nødvendig, hvis dit lydsystem allerede er opdateret til firmwareversion NW 2.11.
  Hvis du ikke er sikker, er det nemt atkontrollere, hvilken firmwareversiondu har:
  • Når du har tændt apparatet, skal du trykke på tasterne [ENTER] og [BACK] på enheden, indtil der vises "NW 2.11" på skærmen
  • Hvis du vil afslutte tilstanden til kontrol af firmwareversion, skal du dreje |<</>>| knappen 3 gange mod højre, indtil den normale skærm vises
 • Fordele og forbedringer i forhold til den seneste opdatering

  • Vigtigt: Denne firmwareopdatering skal udføres for at blive ved med at bruge Spotify-musiktjenesten
 • Tidligere fordele og forbedringer

  • Forbedrer afspilning af DSDIFF og DLNA

Download

Softwareopdateringen sker via internettet (netværk). Vær opmærksom på nedenstående.
Bemærk: Du kan ikke opdatere til den seneste softwareversion, hvis systemet IKKE er tilsluttet internettet (netværk). Når systemet registrerer en ny softwareversion, kan det opdateres, når det er koblet til internettet, og "UPDATE" bliver vist på displayet. Følg i så fald nedenstående anvisninger for at opdatere til den nyeste version

 1. Tryk på MENU
 2. Tryk på for at vælge "NETWORK", og tryk på "Enter"
 3. Tryk på for at vælge "UPDATE," og tryk på "Enter"
 4. Tryk på for at vælge "OK", og tryk på "Enter"

Opdateringen går i gang.
Når opdateringen er fuldført, bliver "COMPLETE" vist på displayet. Tryk på for at slukke for enheden, og tryk derefter på knappen igen for at tænde. Kontroller firmwareversionen på dit lydsystem. Når der står "NW 2.11" på displayet, er opdateringen af firmwaren fuldført.
Bemærk:

 • Systemet er normalt ca. 10 minutter om at fuldføre opdateringen. Afhængig af netværket kan det tage længere tid.
 • Enheden og fjernbetjeningen må ikke betjenes under opdateringen. Desuden må du ikke slukke for systemet eller afbryde strømmen til anlægget under opdateringen.