Hvad er digital lyd – en guide fra A-Å

Virker det sprog, der anvendes til at beskrive lydudstyr, nogle gange forvirrende? Vi har oprettet en lynvejledning til at hjælpe dig.


Det grundlæggende: Hvordan digital lyd optages

Da lyd i den virkelige verden hele tiden ændrer sig, er digital optagelse altid en tilnærmelse af det fulde spektrum af lyd i verden. Men fremskridt inden for optagelsesteknologi udvider hele tiden spektret og nøjagtigheden af, hvad der kan optages digitalt.

Når der oprettes en digital optagelse fra en analog kilde – f.eks. en livekoncert eller musikere i et optagelsesstudie – samples lyden ved regelmæssige intervaller. Udsvinget af lyden optages som et tal og skaber en digital optagelse af den analoge lyd som en serie af særskilte tal.

Hvor meget af den analoge lyd, der optages ved digital optagelse, afhænger hovedsageligt af samplingfrekvensen og bitdybden (hvor mange samplinger der tages på et sekund, samt hvor mange oplysninger hver sampling indeholder).

Lagring og opbevaring af digital lyd

Når der er oprettet en digital optagelse, kan den lagres i en række forskellige formater. Hvert format har forskellige måder til at afbalancere lydkvalitet med størrelsen af den digitale fil, der oprettes: Optagelser i høj kvalitet har f.eks. historisk set aldrig været praktiske i små musikafspillere.

Men efterhånden som digital lagring bliver lettere tilgængeligt med bærbare enheder, der har en lagringsplads på mange gigabyte, er digital lyd i meget høj kvalitet ved at blive en realitet for millioner af mennesker.

A-Å-vejledning til lydfunktioner

5.1ch
7.1ch
Analogue
Bit depth
Codec
Compression
Digital
Dolby Digital
Dolby True HD
DSD
DSEE HX
DTS Digital Surround
DTS Master Audio
Hi-Res Audio
LDAC
LFE
Lossless
Lossy
LPCM
S-Master HX
SA-CD
Sampling rate
SBCs
Subwoofer
Surround sound
Upscaling

5.1ch (5.1 kanaler)

Kort for 5.1 kanaler – dette er en måde til at udsende surroundsound for at give en biograflignende oplevelse. Fem højttalere plus en subwoofer er placeret omkring lytteren. Hver modtager forskellige kanaler på følgende måde:

  1. To frontkanaler
  2. En frontcenterkanal
  3. To "surround"kanaler
  4. En LFE-kanal (Low Frequency Effects)

Subwooferen, som modtager LFE-kanalen, kan placeres hvor som helst i lokalet. Sammenlignet med et surroundsoundsystem uden en subwoofer sparer dette plads: Dette skyldes, at alle de lave frekvenser sendes til subwooferen, og derfor kan de andre højttalere være mindre, da de ikke behøver at producere bas. Se også 7.1ch (7.1 kanaler)

7.1ch (7.1 kanaler)

Et 7.1-kanals surroundsoundsystem bruger 7 højttalere plus en subwoofer. Det minder om et 5.1ch-system, men det har to yderligere "surroundbagkanaler".

Analog

En analog optagelse lagrer den oprindelige lyd ved at foretage ændringer af et fysisk medie, f.eks. et magnetisk bånd eller en vinylplade. Dette er anderledes end den måde, som en digital optagelse oprettes på.

Bitdybde

Bitdybden for en digital optagelse beskriver, hvor mange cifre, der bruges til at lagre hver sampling af det analoge signal. Standardbitdybden for CD-lyd er 16 med en samplingfrekvens på 44,1 kHz – dette betyder, at der tages 44.100 samplings pr. sekund, og at hvert sampling lagrer 16 bit af oplysninger. Generelt betyder en højere bitdybde højere lydkvalitet, men også en større filstørrelse.

Hi-Res Audio (lyd i høj kvalitet) har en bitdybde på mindst 24 bit med en samplingfrekvens på 96 kHz eller derover.

Codec

Når lyd er digital, passerer den gennem en koder/dekoder, eller "codec" i forkortet udgave. Dette er et stykke software eller hardware, som tager det analoge lydsignal og "koder" det i et digitalt format, der kan lagres elektronisk. Når lyden afspilles, "dekoder" codec'en den digitale fil for at fremstille lyd.

Hver lydcodec bruger forskellig metode til at kode det analoge signal, så de har forskellige fordele og ulemper, når det drejer sig om at lagre og gengive lyd.

Komprimering

En digital lydoptagelse kan resultere i meget store filstørrelser, hvilket begrænser den praktiske brug af teknologien – f.eks. hvor mange sange der kan være på en digital musikafspiller. Derfor bruger de fleste lydfilformater en form for komprimering, og sletter visse oplysninger for at reducere størrelsen på den valgte fil.

Den måde, som lyd komprimeres og dekomprimeres ved afspilning, påvirker den endelige lyd, du hører. Filformater, hvor lydoplysninger går tabt, kaldes lossy. Filformater, der bevarer alle lydoplysningerne eller tillader dem at blive rekonstrueret, når de afspilles, kaldes lossless.

Digital

I modsætning til analog optagelse ændrer en digital optagelse lyden til en streng af tal, der kan lagres elektronisk (f.eks. på en CD eller en harddisk) og derefter konverteres tilbage til lyd ved afspilning. MP3 er et populært digitalt filformat.

Dolby Digital

Et lossy-standardlydformat, der bruges til DVD og som et basisformat til Blu-ray. Selvom det er et lossy-format, er det stadig godt nok til brug i biografer. Sammenlignet med DTS Digital Surround er lydkvaliteten lavere, men den højere komprimeringsfrekvens betyder også, at filerne er mindre, og derfor er Dolby Digital mere udbredt.

Dolby True HD

Et lossless lydkomprimeringsformat, der minder om DTS Master Audio. Begge bruges som valgfri lydformater til Blu-ray Disc.

DSD (Direct Stream Digital)

DSD (Direct Stream Digital) er en digital optagelsesmetode med en utrolig høj samplingfrekvens, som er højere end Hi-Res Audio og 64-128 gange højere end CD-lyd. Nogle lydteknikere anser dette for at være så tæt, som en digital fil kan komme på den oprindelige analoge kilde. Nogle Sony Hi-Res Audio-modeller kan afspille lyd i DSD-format.

DSEE HX

DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) HX er Sonys unikke teknologi til opskalering. Når der afspilles lyd i et komprimeret format, erstatter DSEE HX mistede høje frekvenser i realtid og giver dermed en lydkvalitet i høj opløsning. Alt lyd, der afspilles på DSEE HX-udstyr forbedres, så du får en fornemmelse af, at du virkelig er i et optagelsesstudie eller til en koncert.

DTS Digital Surround

Et lossy standardlydformat, der bruges til DVD og som et basisformat til Blu-ray. Sammenlignet med Dolby Digital har DTS Digital Surround bedre lydkvalitet, men bruges mindre, da det fremstiller større filer.

DTS Master Audio

Et lossless lydkomprimeringsformat, der minder om Dolby True HD. Begge bruges som valgfri lydformater til Blu-ray Disc.

Hi-Res Audio

High Resolution Audio henviser til digitale optagelser med en samplingsfrekvens på 96 kHz/24 bit eller derover. Dette giver en lydkvalitet, der er meget højere end den, du får på CD- eller MP3-optagelser – CD-standardlydformatet samples ved 44,1 kHz/16 bit.

Når du ser Hi-Res Audio-logoet på et Sony-produkt, ved du, at dette produkt er designet til at maksimere lydydelsen af High Resolution Audio. Fra bærbare musikafspillere til hovedtelefoner, højttalere og komplette hjemmebiografsystemer kan du opsætte et komplet Sony Hi-Res Audio-system.

Find ud af mere om Hi-Resolution Audio

LDAC

LDAC er et lyd-codec fra Sony, som giver dig mulighed for at lytte til trådløs lyd i høj kvalitet over en Bluetooth-forbindelse.

Når der transmitteres lyd over Bluetooth, bruges der normalt Bluetooth SBC-standardcodec, som kan resultere i tab af kvalitet. LDAC transmitterer 3 gange så mange data som SBC-codec'en og vedligeholder lyd i høj kvalitet over Bluetooth og giver dig en forbedret trådløs lytteoplevelse til al din musik.

LFE

En LFE-kanal (Low-Frequency Effects) er et særskilt lydspor, der bruges til lavfrekvente lyde mellem 3 Hz og 120 Hz – f.eks. en lav, rumlende lyd i soundtracks til film. I et surroundsoundsystem sendes denne kanal sædvanligvis til subwooferen.

Lossless

Et lossless-lydformat lagrer digital lyd på en måde, der enten bevarer alle de oprindelige digitale oplysninger eller tillader dem at blive omkonstrueret under afspilning. Lossless-lydformater omfatter:

  1. DSD (DFF)
  2. DSD (DSF)
  3. WAV
  4. AIFF
  5. FLAC
  6. ALAC

Lossy

Et lossy-lydformat sletter nogle oplysninger fra den oprindelige digitale optagelse for at spare plads, men forsøger samtidig at bevare så meget af den oprindelige lydkvalitet som muligt, når optagelsen afspilles. Hvert enkelt format bruger forskellig lydbalance mellem komprimering for at spare plads og bevarelse af oplysninger for at bevare lydkvalitet.

Lossy-lydformater omfatter:

LPCM

LPCM (Linear Pulse Code Modulation) er det grundlæggende i digital lydoptagelse. Et analogt signal samples med regelmæssige intervaller og dets udsving optages som et punkt på en digital skala. Da der ikke er nogen behandling eller komprimering af dataene, kan lydkvaliteten være lige så høj som professionelle studiemasters – men der produceres meget store filer, og derfor er LPCM ikke så praktisk til hverdagsbrug.

Samplingfrekvensen bestemmer den originale digitale streams nøjagtighed.

S-Master HX

Sonys teknologi til digital forstærkning, som er unikt udviklet til Hi-Resolution Audio, til at reducere forvrængning og støj ved bredere frekvensområder. Da S-Master forstærker digitale signaler direkte – i stedet for først at konvertere dem til analoge signaler – bevarer det renheden af det oprindelige signal og giver en mere troværdig gengivelse.

SA-CD

Super Audio CD er et optagelsesformat, der er udviklet af Sony til at optage lyd i DSD-format, og som giver et større dynamisk område, end der kan optages på en CD. Det dynamiske område for CD-standardlyd er 96 dB, og for en SA-CD er det 120 db. Samplingfrekvensen for en SA-CD er 2,8 MHz, 64 gange mere end for en standard-CD.

I modsætning til normal CD-lyd understøtter SA-CD 5.1ch-surroundsound samt 2-kanals lyd (stereo). SA-CD-lyd er krypteret af kopibeskyttelsesformål, hvilket betyder, at det kan afspilles via analoge udgangskabler eller HDMI- eller i-Link-udgangskabler, men ikke gennem, optiske kabler eller koaxialkabler.

Samplingfrekvens

Når der oprettes en digital optagelse fra en analog kilde, er samplingfrekvensen tidsintervallet mellem samplinger, og jo højere det er, desto mindre går der tabt. CD-lyd har f.eks. en standardsamplingfrekvens på 44,1 kHz, hvilket betyder, at der tages 44.100 samplinger hvert sekund.

Generelt betyder en højere samplingsfrekvens en højere optagelseskvalitet. Hi-Res Audio (lyd i høj kvalitet) har en samplingfrekvens på 96 kHz eller derover og en bitdybde på mindst 24 bit.

SBC

Standardlyd-codec for transmission af digital lyd over Bluetooth. Da SBC er designet til at prioritere effektiv brug af båndbredde frem for lydkvalitet, er det ikke ideelt til transmission af lyd i høj kvalitet. Sonys LDAC indeholder tre gange så mange data som SBC, hvilket giver mulighed for at transmittere lyd i høj kvalitet over Bluetooth.

Subwoofer

I et 5.1ch- eller 7.1ch-surroundsoundsystem er en subwoofer en højttaler, der kun gengiver lavfrekvente lyde eller den dedikerede LFE-kanal. Da vores hørelse ikke så nemt kan afgøre, hvilken retning de lave frekvenser kommer fra, kan en subwoofer placeres hvor som helst i lokalet.

Da alle de lave frekvenser sendes til subwooferen, kan de andre højttalere være mindre, så hele systemet optager mindre plads.

Surroundsound

5.1ch- og 7.1ch-surroundsound er systemer til at sende separate lydkanaler til højttalere, der er placeret omkring lytteren, for at give en bedre lytteoplevelse. .1 henviser til brugen af en subwoofer som en yderligere lavfrekvent højttaler.

Opskalering

Når en digital lydoptagelse i et lossy-format afspilles, er det nogle gange muligt at udfylde nogle at "hullerne" i den originale lyd ved matematisk at vurdere, hvor de oprindelige oplysninger skulle have været. Dette kaldes "opskalering", da det kan forbedre lyden af optagelser i lav kvalitet til noget, der minder om lyd i høj kvalitet.

Sonys unikke DSEE HX-algoritme opskalerer eksisterende lydkilder til noget, der minder om lydkvalitet i høj opløsning.