Relevant model

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • PS-HX500

Påkrævede downloads

Læs dette afsnit, før du downloader filen.

Filen Hi-ResAudioRecorder_1.1.0.exe skal downloades til den nye mappe på din computer. Kontrollér, at der ikke er andre filer end den downloadede fil i mappen.

Om denne download

Fordele og forbedringer

Dette værktøj installerer Hi-Res Audio Recorder-softwaren til din PS-HX500-pladespiller. Hi-Res Audio Recorder er et program til at optage lydspor fra en vinylplade på din computer i højopløsningsformat og indeholder følgende funktioner:

 • Optagelse af lydspor fra vinylplader: Tilslut pladespilleren og computeren med det USB-kabel, der fulgte med pladespilleren. Derefter kan du optage lydspor i højopløsningsformat (DSD eller PCM) fra den vinylplade, der afspilles på pladespilleren.
  Bemærk: Den maksimale varighed for optagelse er 100 minutter.
 • Redigering af den midlertidige fil: Du kan tilføje markeringer i de optagede data (midlertidig fil) og angive intervaller for de data, der skal eksporteres til filer. Tilføj markeringer i den midlertidige fil for at:
  • Fjerne den stille del før det første nummer eller de stille dele mellem numrene
  • Opdele den midlertidige fil i individuelle lydsporsfiler, når du har optaget alle lydspor fra en af siderne på vinylpladen
  Bemærk: Du kan tilføje op til 60 markeringer, og du kan fjerne eller flytte markeringerne.
 • Justering af forstærkning: Du kan justere signalniveauet (forstærkning) for de optagede data (midlertidig fil).
  Bemærk: Du kan vælge automatisk justering af forstærkning samt manuel justering af forstærkning, som gør det muligt for dig at justere forstærkningen i trin på 1 dB mellem +1 dB og +6 dB.
 • Eksport af den midlertidige fil: Du kan eksportere de optagede data (midlertidig fil) til din computer.
  Bemærk: Du kan også angive albummets navn, albummets kunstnernavn, titler på numre og kunstnernavne, før du eksporterer den midlertidige fil.

Systemkrav

Operativsystemer

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Filoplysninger

Filnavn

 • Hi-ResAudioRecorder_1.1.0.exe

Filversion

 • 1.1.0

Filstørrelse

 • 16.8 MB

Udgivelsesdato

 • 02-11-2016

Forberedelse

Vigtige bemærkninger

 • Under installationen af denne fil skal du være logget på som Administrator eller som bruger med administratorrettigheder.
 • For at sikre, at ingen andre programmer skaber interferens med installationen, skal du gemme alt dit arbejde og lukke alle andre programmer. Proceslinjen skal være fri for programmer, før du fortsætter.
 • Vi anbefaler, at du udskriver disse instruktioner til brug som reference under installationen.

Download og installer

Indholdsfortegnelse

 • Krav til computersystem
 • Vigtige bemærkninger
 • Download- og installationsvejledning
 • Sådan starter du Hi-Res Audio Recorder
 • Sådan afinstallerer du Hi-Res Audio Recorder
 • Fejlfinding

Krav til computersystem

Denne software kræver en computer, der overholder følgende systemkrav:

 • Et af følgende operativsystemer:
  • Microsoft Windows 10
  • Microsoft Windows 8.1 (den seneste servicepakke er påkrævet)
 • CPU: Intel Core 2-processor 1,6 GHz eller hurtigere
 • Hukommelse (RAM): 1 GB eller mere
 • Skærmopløsning: 1024 x 768 eller højere
 • Ledig diskplads: 100 MB
 • Lydafspilningsenhed: påkrævet

Bemærk: Denne software garanteres ikke at virke på alle computere, selvom de overholder ovenstående systemkrav. Følgende systemer understøttes desuden ikke:

 • Selvbyggede computere eller operativsystemer
 • Opgraderede operativsystemer
 • Multiboot-miljøer
 • Med strømsparefunktioner aktiveret: midlertidige systemstop eller dvaletilstand (standby)
 • Når de seneste Windows-opdateringer ikke er blevet anvendt. (Brug programmet Windows Update til at søge efter de seneste opdateringer)

Download- og installationsvejledning

VIGTIGT:

 • Før du installerer denne software, skal du anvende de nyeste Windows-opdateringer ved hjælp af Windows Updates-programmet på din computer. Ellers kan dette program muligvis ikke installeres korrekt eller kan muligvis ikke registrere pladespilleren. Du kan få hjælp til at installere Windows-opdateringer hos computerproducenten eller Microsoft Corporation.
 • Proceduren er blevet ændret for at forbedre sikkerhedsniveauet.

 1. Download filen Hi-ResAudioRecorder_1.1.0.exe til en ny midlertidig mappe (markér denne mappe som reference) på din computer.
 2. Gå til den mappe, som filen blev downloadet til. Kontrollér, at der ikke er andre filer end den downloadede fil i mappen. Dobbeltklik på filen Hi-ResAudioRecorder_1.1.0.exe.
 3. Hvis skærmen User Account Control (Kontrol af brugerkonti) vises, skal du klikke på Yes (Ja) eller Continue (Fortsæt).
 4. På skærmen Choose Setup Language (Vælg installationssprog) skal du vælge installationssproget og derefter klikke på Next (Næste).
 5. På skærmen Welcome to the InstallShield Wizard for Hi-Res Audio Recorder (Velkommen til InstallShield-guiden for driveren til Hi-Res Audio Recorder) skal du klikke på Next (Næste).
 6. På skærmen Welcome to the InstallShield Wizard for Sony Turntable Driver (Velkommen til InstallShield-guiden for driveren til pladespilleren fra Sony) skal du klikke på Next (Næste).
 7. I dialogboksen License Agreement (Licensaftale) skal du læse aftalen og markere I accept the terms in the license agreement (Jeg accepterer vilkårene i licensaftalen), hvis du er enig. Derefter skal du klikke på Next (Næste) for at fortsætte.
 8. På skærmen Ready to Install the Program (Klar til at installere programmet) skal du klikke på Install (Installer).
 9. På skærmen Would you like to install this device software? (Vil du installere denne enhedssoftware?) skal du klikke på Install (Installer).
 10. På skærmen InstallShield Wizard Completed (InstallShield-guiden er afsluttet) skal du klikke på Finish (Udfør).
 11. På skærmen Welcome to the InstallShield Wizard for Hi-Res Audio Recorder (Velkommen til InstallShield-guiden for driveren til Hi-Res Audio Recorder) skal du klikke på Next (Næste).
 12. I dialogboksen License Agreement (Licensaftale) skal du læse aftalen og markere I accept the terms in the license agreement (Jeg accepterer vilkårene i licensaftalen), hvis du er enig. Derefter skal du klikke på Next (Næste) for at fortsætte.
 13. På skærmen Ready to Install the Program (Klar til at installere programmet) skal du klikke på Install (Installer).
 14. På skærmen InstallShield Wizard Completed (InstallShield-guiden er afsluttet) skal du klikke på Finish (Udfør).
 15. På den sidste skærm for InstallShield Wizard Complete (InstallShield-guiden er afsluttet) skal du klikke på Finish (Udfør) for at lukke guiden.

Installation af Hi-Res Audio Recorder-softwaren er fuldført.

Sådan afinstallerer du Hi-Res Audio Recorder

Følgende trin er angivet, hvis du skal afinstallere dette program.

 1. Tryk på Windows-logoet + X på tastaturet, og klik på Control Panel (Kontrolpanel) på listen.
 2. I vinduet Control Panel (Kontrolpanel) under Programs (Programmer) skal du klikke på Uninstall a program (Fjern et program).
 3. I vinduet Uninstall or change a program (Fjern eller rediger et program) skal du klikke for at vælge Hi-Res Audio Recorder og derefter klikke Uninstall (Fjern) i menulinjen.
 4. Følg vejledningen på skærmen for at afslutte afinstallationen af programmet og driversoftwaren.

Spørgsmål og svar

Fejlfinding

Installation mislykkes:

 • Kontroller, at du bruger en computer med et af de understøttede operativsystemer. Se Computer System Requirements (Krav til computersystem) for at få detaljerede oplysninger.
 • Kontroller, at der er tilstrækkelig ledig plads på diskdrevet. Installationen kræver en ledig diskplads på ca. 100 MB. Hvis der ikke er tilstrækkelig ledig diskplads, skal du fjerne unødvendige filer.

Din computer kan ikke finde den tilsluttede pladespiller:

 • Tag USB-kablet ud, og genstart din computer. Kontroller, at din computer klar, og opret derefter forbindelse mellem computeren og pladespilleren med USB-kablet.
 • Sørg for, at driversoftwaren til USB-enheden er installeret korrekt:

  Bemærk: Hvis du opretter forbindelse fra din computer til pladespilleren med USB-kablet for første gang, eller hvis du bruger en anden USB-port end den, du tidligere brugte, installeres softwaren til USB-driveren muligvis automatisk.

  1. Forbind pladespilleren med computeren, og tænd den.
  2. Tryk på Windows-logoet + X på tastaturet, og klik på Device Manager (Enhedshåndtering) på listen.
  3. I Device Manager (Enhedshåndtering) til venstre for Sound, video and game controllers (Enheder til lyd, video og spil) skal du klikke på PLUS (+)-symbolet for at udvide kategorien.
  4. Under Sound, video and game controllers (Enheder til lyd, video og spil) skal du kontrollere, at PS-HX500 vises.

Hi-Res Audio Recorder starter ikke:

 • Din computer kører muligvis ikke korrekt. Start et andet program for at se, om det fungerer normalt.
 • Din computer kører muligvis ikke korrekt. Genstart computeren.
 • Kontroller, at Hi-Res Audio Recorder er installeret korrekt.
  1. Tryk på Windows-logoet + X på tastaturet, og klik på Control Panel (Kontrolpanel) på listen.
  2. Klik på Programs (Programmer), klik på Programs and Features (programmer og funktioner), og kontroller derefter, at Hi-Res Audio Recorder vises på listen over programmer.
  3. Forbind pladespilleren med computeren, og tænd den.
  4. Tryk på Windows-logoet + X på tastaturet, og klik på Device Manager (Enhedshåndtering) på listen.
  5. I Device Manager (Enhedshåndtering) til venstre for Sound, video and game controllers (Enheder til lyd, video og spil) skal du klikke på PLUS (+)-symbolet for at udvide kategorien.
  6. Under Sound, video and game controllers (Enheder til lyd, video og spil) skal du kontrollere, at PS-HX500 vises.
 • Hvis Hi-Res Audio Recorder ikke er installeret korrekt, skal du afinstallere programmet og starte installationen igen.