Sådan tilslutter du Live-View-fjernbetjeningen til dit Action Cam

Ved at bruge en fjernbetjening sammen med dit Action Cam kan du begynde at optage, når du løber, cykler eller skater, i samme sekund, som du starter. Fjernbetjeningen bæres på håndleddet, så du har fuld bevægelsesfrihed, og med 4 timers batteritid klarer den også sagtens distancen. På fjernbetjeningens skærm kan du se videoen, mens den optages. Fjernbetjeningen er desuden vandtæt ned til 3 m og dermed ideel til surfing og vandsport.


Klargøring af fjernbetjeningen

 1. Åbn MENU-skærmbilledet og vælg Network Settings (Netværksindstillinger) > Connection Setting (Indstil forbindelse)
 2. Vælg indstillingen SINGLE, hvis du har ét kamera.
  Vælg MULTI, hvis du vil bruge fjernbetjeningen sammen med mere end ét kamera. Du kan bruge fjernbetjeningen sammen med op til 5 kompatible kameraer samtidig.

Registrer kameraet på fjernbetjeningen

 1. På MENU-skærmbilledet skal du vælge ikonet, der viser et kamera og en fjernbetjening
 2. Nu er fjernbetjeningen klar til at registrere kameraet. Den forbliver i denne tilstand i 2 minutter, så du har dette tidsinterval til at registrere kameraet i
 3. På kameraet skal du vælge [SETUP], derefter [confg] > [Wi-Fi] > [multi] > new (ny)
 4. På skærmen blinker [PREP] (Klargører)
 5. Vent, indtil der står [OK] på fjernbetjeningsskærmen, og bekræft derefter registreringen ved at trykke på [REC/ENTER]
 6. Når registreringen er fuldført, bliver [DONE] (Udført) vist på skærmen, og efter 2 sekunder er kameraet klar til brug

Hvis du skal registrere mere end ét kamera, skal du udføre ovenstående igen for hvert kamera.


Tilslut fjernbetjeningen til computeren
Når du har registreret kameraet på fjernbetjeningen, opretter begge enheder automatisk trådløs forbindelse, når de er tændt (der lyser en blå lampe på fjernbetjeningen, når den er tændt).

Se brugervejledningen til kameraet for yderligere oplysninger om tilslutning af kameraet til fjernbetjeningen.


Skærmbillede og ikoner på fjernbetjeningen
På fjernbetjeningens skærm kan du se, hvilken tilstand kameraet er aktiveret i, og om det er i gang med at optage.

IkonetBetyder
Fototilstand
Videooptagelse
Fotointervaloptagelse
Tilsluttet
Behandling eller overførsel i gang

Når kameraet optager eller tager fotos med interval, er der en prik i det ene hjørne på det relevante ikon:
Hvis du har tilsluttet flere kameraer, kan du trykke på OP/NED-knapperne for at se dem skiftevis på fjernbetjeningens skærm. Ikonet for det valgte kamera fremhæves med et farvefelt.
Hovedskærmbilledet på fjernbetjeningen (Live View) synkroniseres med LCD-skærmen på det valgte kamera.

Foto- og videooptagelse

 1. Tryk på knappen REC/ENTER på fjernbetjeningen for at starte videooptagelse eller tage et billede. Hvis du har tilsluttet mere end ét kamera, modtager de alle signalet samtidig, men der kan være en tidsforskydning alt efter indstillingerne på kameraerne og deres fysiske placering
 2. Der lyser en rød lampe på fjernbetjeningen, når kameraet optager video eller tager intervalfotos
 3. Tryk på knappen REC/ENTER igen for at stoppe optagelsen

Fejlfinding

Fejlmeddelelser...

IkonetBetyderHvad gør du?
KamerafejlKontroller, at kameraet eller hukommelseskortet, som fjernbetjeningen er tilsluttet, fungerer rigtigt
Ingen forbindelseKontroller, at kameraet er tændt og aktiveret i den rigtige tilstand. Kontroller den trådløse forbindelse og signalstyrken.
Prøver at tilslutte til ikke-kompatibelt kameraKontroller i vejledningen til fjernbetjeningen, at kameraet fungerer sammen med fjernbetjeningen.
NummeretBetyderHvad gør du?
03-03
03-04
Ingen forbindelseKontroller, at kameraet er tændt og aktiveret i den rigtige tilstand. Kontroller den trådløse forbindelse og signalstyrken.
03-05Det maksimale antal kameraer er tilsluttetAfbryd forbindelsen til et eller flere kameraer på fjernbetjeningen.