Fotografvejledning: Sådan tager du flotte billeder med dit kamera

Hvis du har haft et kompakt digitalkamera før, blev de billeder, du tog, sikkert gemt som JPEG-filer. Dit DSLR-kamera kan også oprette disse filer, men det giver også mulighed for at oprette RAW-filer. Men hvad er så en RAW-fil, og hvorfor skal du bruge dette filformat i stedet for JPEG, som du er vant til?

Når du tager et billede, registrerer kameraets sensor en kolossal mængde data - langt flere end nødvendigt til blot at tage JPEG-billede. Når kameraet behandler billedet, er det nødt til at kassere mange af disse data for at oprette en mindre fil. Det resulterende billede vil være fint til de fleste formål, som f.eks. udskrivning og deling med andre via e-mail eller på et websted.

I modsætning til en JPEG-fil behandles eller komprimeres en RAW-fil ikke af kameraet. Den indeholder alle de data, som sensoren registrerer, når billedet tages. Det giver en meget større skala af farver og toner, end der anvendes til en JPEG-fil. Og der kan også opnås langt flere detaljer i meget kraftige skygger og højlys. Derfor kaldes dette nogle gange for et "digitalt negativ". Og på samme måde, som du kan fremkalde og udskrive dine billeder i mørkekammer, der giver betydeligt bedre resultater end hos den lokale fotohandler, kan de ekstra data, som er registreret i RAW-filen bruges til at opnå billeder i en højere kvalitet. Det kræver blot lidt øvelse

For at behandle RAW-filer skal du have et særligt program til "RAW-konvertering", som f.eks. Image Data Converter SR, der medfølger til dit kamera.

Når du åbner en RAW-fil i Image Data Converter, bliver det i første omgang vist, som det ser ud med kameraindstillingerne, da det blev taget. Nu kan du ændre eksponering, hvidbalance, farvetilstand, kontrast og forskellige andre indstillinger, indtil det ser ud som ønsket. Du kan oven i købet vise billeder "før" og "efter" side om side, så du kan se den ønskede effekt. Og du skal ikke bekymre dig om at gøre noget galt. Når du har redigeret billedet som ønsket, kan du gemme resultatet som en fil i TIFF- eller JPEG-format. Den oprindelige RAW-fil er fortsat uændret, så du kan starte forfra med den og foretage helt andre indstillinger, hvis du ønsker.

Eksempler på, hvad der kan opnås ved at vælge RAW i stedet for JPEG:

Eksempel 1

I dette eksempel kan du tydeligt se, at vanddråberne, der rammer gulvet, ikke er så detaljerede på JPEG-billedet. Desuden mangler der rigtig mange detaljer i billedets højlyspartier.

Gør billede større

RAW-billedet viser, at der kan ses mange flere detaljer, hvilket gør billedet mere intenst.

Gør billede større

Indzoomede detaljer af forskellen mellem RAW og JPEG

Gør billede større

Eksempel 2

Billede taget i JPEG-tilstand

I dette eksempel er billedet taget sidst på dagen ved solnedgang. Den røde lysskær varede kun nogle få minutter. Udfordringen består i at genskabe det røde skær på billedet. I JPEG er billedet undereksponeret, og farverne er matte. Billedet er ikke specielt spændende

Redigeret RAW-fil

Eksempel 2