Slutbrugeraftale

Softwaredownloads og onlineapplikationer: Begrænsninger og ansvarsfraskrivelser

Alle drivere, al software, alle programmer (inklusive opgraderinger og opdateringer), browserplugins, eksternt udstyr og andre programmer, computerbaserede tjenester eller hjælpeprogrammer, som stilles til rådighed for brugerne sammen med eller for at give adgang til ethvert abonnement, der er tilknyttet dette websted, samt alle filer og billeder, som indgår i eller genereres af software, programmer og andre materialer, som er tilgængelige for download, eller som et fjernprogram eller en -tjeneste, fra webstedsindholdet (hjælpeprogrammer) leveres som en form for support og service til brugerne. Ejendomsret til hjælpeprogrammer (uanset om de er downloadet) overføres ikke til brugere og ejes (inklusive alle immaterielle rettigheder deri) af Sony, Sonys affilierede samt relevante licensgivere.

Brugerens anvendelse af hjælpeprogrammerne omfattes også af vilkårene i eventuelle tilknyttede dokumenter online eller offline, slutbrugerlicensen eller andre relevante aftaler samt vilkår og betingelser, som er angivet af den relevante leverandør eller licensgiver (EULA) (som skal erstatte disse vilkår i tilfælde af uoverensstemmelser med disse vilkår). Hvor der ikke leveres en EULA sammen med hjælpeprogrammet, licenseres hjælpeprogrammet til dig som enkeltbruger og kan ikke overføres, er ikke-eksklusiv og kan tilbagekaldes.

Hjælpeprogrammer må kun anvendes som angivet i den gældende EULA. Brugeren må ikke reproducere, kopiere udleje, lease udføre reverse engineering, dekompilere eller sælge hjælpeprogrammer, bortset fra i den udstrækning, som er tilladt i henhold til denne lovgivning eller i henhold til gældende lovgivning. Uautoriseret brug af hjælpeprogrammer udgør en overtrædelse af copyright og andre immaterielle ejendomsrettigheder, og Sony eller den relevante licensgiver (efter hvad der er relevant) forbeholder sig alle rettigheder.
Sony yder ikke nogen garanti med hensyn til korrekthed og pålidelighed af resultaterne eller output som følge af brug af hjælpeprogrammerne. Sony påtager sig intet ansvar for mistede data eller for nogen skade, der er forårsaget af installationen eller brugen af de downloadede hjælpeprogrammer, og giver ingen andre garantier og påtager sig ingen erstatningspligt i forhold til hjælpeprogrammerne. Sony anbefaler, at brugere (og brugere garanterer, at de vil følge denne anbefaling) altid opretter og bevarer en kopi af alle data i hardware (med eller på hvilket hjælpeprogrammet installeres eller anvendes), før de installerer eller bruger nogen hjælpeprogrammer.
Sony og Sonys affilierede tilbyder ikke (bortset fra som specifikt angivet i en gældende EULA) support eller hjælp til brug, installation eller vedligeholdelse af hjælpeprogrammer eller til at løse problemer, som måtte opstå som resultat af at bruge eller installere hjælpeprogrammerne.

Du anerkender, at hjælpeprogrammerne og eventuel ledsagende dokumentation og/eller tekniske oplysninger kan være underlagt gældende eksportkontrollove og -bestemmelser. Du accepterer ikke at eksportere eller reeksportere hjælpeprogrammerne, direkte eller indirekte, i strid med sådanne love og bestemmelser.
I tilfælde, hvor Sony (skriftligt) accepterer at yde teknisk support i relation til et Sony-produkt, skal Sony kun yde denne support på relevante Sony-produkter med operativsystemer og anden software i samme form og version, som er leveret fra Sonys eller Sonys affilieredes fabrik, og kan vælge ikke at yde support på Sony-produkter, hvor hjælpeprogrammerne efterfølgende er indarbejdet eller indlæst.

Gældende EULA'er kan medføre yderligere garanti og indskrænkninger eller begrænsninger af ansvar i forbindelse med hjælpeprogrammerne.

Download af et hjælpeprogram udgør en accept af disse vilkår. Hvis du ikke er enig i disse vilkår, skal du ikke downloade noget hjælpeprogram eller ledsagende online dokumentation.