Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:
 • FDR-AX53

Om denne download

 • Navn: Systemsoftwareopdatering version 1.02 til FDR-AX53 (Windows)
 • Frigivelsesdato:06/09/2016
 • Fordele og forbedringer
  • Forbedrer billedstabiliteten ved brug af panorering/vipning, når der anvendes stativ

Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibel med de mest almindeligt anvendte Microsoft Windows-versioner:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® Vista* SP2

  Bemærk:
  * Starter-udgave understøttes ikke.

Computerhardware

Den nyeste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibel med følgende hardware:
 • Plads på harddiskdrevet: 300MB eller mere
 • RAM: 512 MB eller mere
  Bemærk: Luk al anden programsoftware før opdatering af systemsoftwaren.
 • Strømkilde til kameraet
  Fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-FV70 eller AC-adapteren
 • USB-kabel følger med kameraet
  Bemærk: Opdateringsfunktionaliteten garanteres ikke med andre USB-kabler.

Download

Vigtigt:

 • Når du udfører systemsoftwareopdateringen, skal du bruge en fuldt genopladet genopladelig batteripakke NP-FV70 eller AC-adapteren.
 • Fjern ikke batteriet under opdateringen; i modsat fald kan kameraet blive uanvendeligt som følge af den pludselige strømafbrydelse.
 • Fjern hukommelseskortet fra kameraet på forhånd.
 • Systemsoftwareopdateringen tager ca. 20 minutter, så du skal sørge for, at din computer ikke skifter til dvaletilstand. Hvis computeren skifter til dvaletilstand, og opdateringen afbrydes, skal du starte forfra på opdateringsprocessen.

Sådan downloades System Software Updater:

 1. Sørg for, at du er logget på med computeradministratorrettigheder.
 2. Læs ansvarsfraskrivelsen nederst på siden, og accepter vilkår og betingelser ved at markere afkrydsningsfeltet. Klik derefter på knappen Download.
 3. Overførsel af filen [Update_FDR-AX53V102.exe] starter.
 4. Gem filen på skrivebordet (anbefales) på din computer.

  Brugere af Windows 8.1 og Windows 10:

  Opdateringsfilen bliver gemt i mappen [Downloads] under de oprindelige indstillinger for Internet Explorer. Klik på flisen [Desktop] på Start-skærmen og find download-filen i mappen [Downloads] ved hjælp af Explorer.

Installer

Når filen er downloadet, er du klar til at installere systemopdateringen Ver.1.02 til FDR-AX53.

Trin 1: Start System Software Updater

 1. Luk alle åbne programmer på din computer.
 2. Dobbeltklik på filen [Update_FDR-AX53V102.exe], som du downloadede, for at starte System Software Updater.


  System Software Updater-vinduet vises.

 3. Tænd kameraet

  Følg anvisningerne i System Software Updater-vinduet ved at vælge [Menu] - [Setup] (Opsætning) - [Connection] (Forbindelse) - [USB Connection Setting] (USB-tilslutningsindstilling) på kameraet, og kontroller, om Mass Storage (Masselager) er markeret.

  Hvis der er valgt en anden tilstand end [Mass Storage] (Masselager), skal du vælge [Mass Storage] (Masselager).

 4. Fjern hukommelseskortet fra kameraet på forhånd. Tilslut kameraet til computeren med det medfølgende USB-kabel.
  "USB Mode" (USB-tilstand) vises på kameraets LCD-skærm.
 5. Når du har bekræftet teksten på LCD-skærmen på kameraet, skal du klikke på [Next] (Næste) Den nuværende version og versionen efter opdateringen vises nederst til venstre på skærmen.

 6. Efter at du har bekræftet, at [Current version] (Aktuel version) er [Ver.1.01] eller tidligere, skal du klikke på [Next] (Næste).
  Hvis [Current version] (Aktuel version) er [Ver.1.02], er opdateringen ikke nødvendig. Følg indholdet i meddelelsen, afbryd USB-forbindelsen, og klik på Finish (Afslut). Sluk kameraet, fjern batteripakken eller AC-adapteren, og tænd derefter kameraet igen.

 7. Skærmen herunder vises.


 8. Efter automatisk nulstilling vises skærmen herunder, og opdateringen starter. Statuslinjen vises under opdateringen (ca. 20 minutter).

  Bemærk: Du må ikke slukke kameraet eller frakoble USB-kablet under opdateringen.
 9. Når opdateringen er gennemført, genstarter kameraet automatisk. Kontroller, at kameraet er tændt, og vent indtil LCD-skærmen vises igen. Klik på [Finish] (Afslut), når LCD-skærmen vises, og tag USB-kablet ud.

Trin 2: Kontroller, at systemsoftwareversionen på dit kamera er Ver.1.02.

 1. Vælg [Menu] - [Setup] (Opsætning) - [General Settings] (Generelle indstillinger) - [Version] på kameraet. Hvis Ver.1.02 vises, er systemsoftwareversionen Ver.1.02.