Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende STR-modeller:

 • STR-DN850
 • STR-DN1050

Om denne download

Fordele og forbedringer i forhold til den seneste opdatering

 • Forbedrer netværksforbindelsen til Spotify-programmet

Tidligere fordele og forbedringer

 • Gør din STR kompatibel med musiktjenesten Deezer og SongPal-mobilprogrammet (v1.2 og nyere)

Begrænsninger: Kun til brug sammen med audio-/videomodtagere, der sælges i Europa. Ikke alle modeller markedsføres i alle lande.

Filoplysninger

Navn

 • Audio-/videomodtagerfirmware til version s9602.1328.0

Frigivelsesdato

 • 07/09/2017

Systemkrav

Din firmware er måske allerede opdateret, særligt hvis din audio-/videomodtager er en ny model. Hvis versionsnummeret er 1328 (s9602.1328) eller højere, behøver du ikke en opdatering.

Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har:

 1. Tænd for dit tv og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din audio-/videomodtager, så hvis modtageren er sluttet til HDMI 2-indgangen, skal du vælge HDMI 2 som indgang
 2. Tænd audio-/videomodtageren
 3. Tryk på HOME (HJEM) på fjernbetjeningen og vent, indtil startmenuen vises på fjernsynet, før du fortsætter
 4. I Home menu (Startmenu) skal du markere Settings (Indstillinger) og trykke på Enter ved hjælp af piletasterne på fjernbetjeningen
 5. I menuen Settings (Indstillinger) skal du markere System Settings (Systemindstillinger) og derefter trykke på Enter ved hjælp af piletasterne på fjernbetjeningen
 6. På TV-skærmen ser firmwareversionsnummeret ud som følger:
  "Softwareversion s9602.1328.0" - hvis versionsnummeret er 1328 (s9602.1328) eller højere, har du allerede den seneste firmwareversion

Installer

Du skal bruge:

 • et ethernetkabel til at slutte din audio-/videomodtager til internettet
 • en aktiv internetforbindelse
 • et kompatibelt tv

Hvordan du sikrer problemfri opdatering

Opdateringen er som regel helt enkel. Sådan kan du sikre dig, at det virker første gang:

 • Læs instruktionerne omhyggeligt, ellers risikerer du at beskadige din audio-/videomodtager
 • Sluk ikke for audio-/videomodtageren - og afbryd ikke strømmen til den - mens den opdaterer
 • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der nævnes i instruktionerne

Opsætning af udstyret:

 1. Tænd for dit tv og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din audio-/videomodtager, så hvis modtageren er sluttet til HDMI 2-indgangen, skal du vælge HDMI 2 som indgang.
 2. Slut LAN-terminalen på audio-/videomodtageren til dit internet vha. et ethernetkabel.
 3. Tænd audio-/videomodtageren.

Hent opdateringen:

 1. Tryk på HOME (HJEM) på fjernbetjeningen og vent, indtil startmenuen vises på fjernsynet, før du fortsætter
 2. I startmenuen skal du markere Settings (Indstillinger) og derefter trykke på Enter ved hjælp af piletasterne på fjernbetjeningen
 3. I menuen Settings (Indstillinger) skal du markere System Settings (Systemindstillinger) og derefter trykke på Enter ved hjælp af piletasterne på fjernbetjeningen
 4. Marker Network Update (Netværksopdateringer) og tryk på Enter ved hjælp af piletasterne på fjernbetjeningen
 5. Tryk på Start på fjernbetjeningen. - Downloadprocessen starter, og du ser downloadskærmen på tv'et
 6. Når du er færdig med at downloade, starter opdateringen. ON/STANDBY-lampen på frontpanelet begynder at blinke (displayet på tv-skærmen og displayvinduet på modtageren forsvinder)
 7. Meddelelsen COMPLETE (GENNEMFØRT) vises på displayet, når software-opdateringen er afsluttet
 8. Audio-/videomodtageren genstarter automatisk. Undlad at bruge eller slukke modtageren, indtil opdateringen er gennemført
 9. Kontroller firmwareversionen. Hvis versionsnummeret er 1328 (s9602.1328), er firmwareopdateringen gennemført korrekt

Spørgsmål og svar

Hvad du skal gøre, hvis du har problemer med at opdatere audio-/videomodtageren via internettet.

Meddelelsen "The receiver failed to download the update data while performing the software update. Enter the settings menu and update the software again." (Modtageren hentede ikke opdateringsdataene under softwareopdateringen. Indtast indstillingsmenuen og opdater softwaren igen.) bliver vist på tv-skærmen.

Dette problem kan skyldes netværksforbindelsen.

 1. Kontroller, at LAN-kablet er tilsluttet.
 2. Under netværksindstillinger skal du kontrollere, om du har bekræftet, at din audio-/videomodtager har sin egen IP-adresse
 3. Prøv at opdatere igen

Strømmen blev afbrudt under opdateringen.
Tænd for modtageren, og prøv at opdatere igen.

Virker fortsat ikke? Kontakt Sony kundeserviceafdeling