Før du bruger dit objektiv

  Gør dig klar til at bruge dit objektiv på følgende måde.

  Skift mellem objektiver

  Sluk kameraet, før du udskifter det nuværende objektiv. Skift objektiver med det samme et sted, der ikke er støvet.

  Her viser vi, hvordan man udskifter et kort zoomobjektiv (SELP1650) med et langt zoomobjektiv (SEL55210), begge fra ILCE-6400Y (sæt med to zoomobjektiver).

  1. Sørg for, at kameraet er slukket. For at gøre det nemmere at skifte dækslet til det andet objektiv skal du forberede det ved at løsne det bageste objektivdæksel på det objektiv, du vil montere.
  2. Mens du holder frigørelsesknappen til objektivet nede, skal du dreje objektivet mod venstre i forhold til forsiden af kameraet for at fjerne det.


  3. Fastgør det bageste dæksel, du løsnede i trin 1, til det objektiv, du lige har fjernet.
  4. Juster de to monteringsmærker på kameraet og objektivet, så de flugter, og drej derefter objektivet mod højre i forhold til forsiden af kameraet, indtil det klikker på plads.
   For at forhindre, at der trænger støv ind i kameraet, skal du arbejde med kameraets billedsensorside vendt nedad.
   Tryk ikke på frigørelsesknappen til objektivet, når du monterer objektiver.


  Modlysblænder

  Fordele ved modlysblænder

  Modlysblænder holder det eksterne lys ude for at reducere billedproblemer såsom overstråling eller skygger.
  Da de også er med til at beskytte objektivet, er det en god ide at optage med modlysblænden monteret.
  Brug den medfølgende modlysblænde, som er designet til netop det pågældende objektiv.

  Bemærk: Fjern modlysblænder før fotografering med blitz for at undgå at blokere lys fra blitzen, hvilket kan forårsage skygger på dine billeder.

  Montering af modlysblænden

  Sørg for, at modlysblænden er korrekt monteret, før du optager. Forkert monterede modlysblænder fungerer muligvis ikke som tilsigtet og kan være synlige på dine billeder.

  Bemærk: Modlysblænderne på nogle objektiver, f.eks. SEL1224G, er permanent monteret.

  1. Modlysblænder er mærket med en rød prik og en lidt længere rød linje. Juster denne røde linje, så den flugter med modlysblændemærket på objektivet, og indsæt modlysblænden i objektivet.
   Nogle objektiver og modlysblænder har ikke disse markeringer. Hvis der ikke er nogen markeringer, er det en retningslinje at justere den position, der svarer til klokken 12 midt på objektivet, så den flugter med positionen mellem modelnummeret og logoet på modlysblænden.
   Billede, der viser A (modlysblændemærket, en rød linje), B (den røde prik på modlysblænden) og C (den røde linje på modlysblænden)
   • A: Modlysblændemærke (rød linje)
   • B: Rød prik på modlysblænden
   • C: Rød linje på modlysblænden

   Billede, der viser D (modlysblændemærket, en rød linje) og E (den røde linje på modlysblænden)
   • D: Modlysblændemærke (rød linje)
   • E: Rød linje på modlysblænden
  2. Drej modlysblænden i den retning, der er angivet, for at justere modlysblændemærket (rød linje), så den flugter med den røde prik på modlysblænden, indtil modlysblænden klikker på plads.
   Hvis den røde prik er forkert justeret, eller hvis modlysblænden er skæv, skal du gentage dette trin.


  Opbevaring af modlysblænder

  Hvis du vil opbevare en modlysblænde efter optagelse, skal du fjerne den og sætte den på objektivet igen, så den vender i den anden retning.

  Objektivfiltre

  Du kan bruge cirkulære polariseringsfiltre til at reducere refleksioner og genskin, ND-filtre til at reducere mængden af lys og MC-beskyttere til at beskytte objektiver.
  Før du køber filtre, skal du kontrollere objektivfilterdiameteren.

  Kontrol af filterdiameter

  I den tekst, der er trykt rundt om objektivet, angiver tallet efter Ø filterdiameteren. For det objektiv, der er vist nedenfor, er filterdiameteren 72 mm.

  Objektiv

  Oversigt over almindelige filtre

  • MC-beskyttere
   Disse filtre beskytter objektiverne mod ridser og støv.
  • Cirkulære polariseringsfiltre
   Ud over at reducere refleksioner på vand eller glas kan disse filtre forbedre mætningen og dynamikken i en blå himmel, vandområder eller skove for at give fotos mere kontrast.
   Demonstration
   Fotografi
   Uden et filter
   Fotografi
   Med et filter
  • ND-filtre
   Disse filtre er f.eks. nyttige ved lange lukkertider under optagelsesforhold med meget lys.
   Med et ND-filter kan du reducere mængden af lys uden at ændre farverne.
   Demonstration
   Fotografi
   Uden et filter
   Fotografi
   Med et filter

  Bemærk: ND-filtre er især nyttige ved filmoptagelse.
  Når du optager film, er det standard ikke at ændre lukkerhastigheden.
  Selv i lyse omgivelser, hvor en åbning af blænden for at sløre baggrunden ville medføre overeksponering, kan ND-filtre reducere mængden af lys uden at kræve justering af lukkerhastigheden, så du kan optage med standardeksponering.