Oplysninger om softwareopdatering for Android TV™ – efterår 2020

  En større softwareopdatering er planlagt til at starte i efterår 2020 på din Android TV-model. Denne artikel forklarer nye og forbedrede funktioner og andre ændringer, der følger med denne opdatering. Bemærk, at visse funktioner muligvis allerede er inkluderet på visse TV-modeller fra 2020.

  Når du er klar til at opdatere TV-softwaren, skal du trykke på knappen HJÆLP på fjernbetjeningen og derefter vælge Systemsoftwareopdatering.
  Husk, at softwareopdateringen rulles ud i etaper, og at den muligvis endnu ikke er tilgængelig på dit TV.

  Hvis du har aktiveret Søg automatisk efter opdateringer, modtager du automatisk en meddelelse om at opdatere TV'et, når softwareopdateringen er tilgængelig.

  Funktioner og ændringer

  Nye funktioner
  Forbedrede funktioner
  Andre ændringer

  Gældende produkter

  Target model list

  Nye funktioner

  • Vis tip til stemmekommandoer

  Tip til stemmekommandoer vises på TV-skærmen ved at sige “OK Google, Voice hints” (stemmetip) til TV'et (kun for indbyggede MIC-modeller) eller sige “Voice hints” (stemmetip) til mikrofonen på fjernbetjeningen.
  Disse tip gør det nemmere at forstå, hvilken stemmekommando der skal bruges til at udføre en handling på dit TV.

  *Tilgængelige sprog (fra 1. november 2020)

  • Stemmekommandoer understøttes i Indgangsmenu / Hurtige indstillinger / TV-menu

  Du kan nu betjene disse menuer med din stemme ved at sige:

  • OK Google, Indgangsmenu”,
  • OK Google, Hurtige indstillinger” og
  • OK Google, TV-menu

  til TV'et med en indbygget mikrofon.
  Menuer, der kan betjenes med tale, angives med et stemmeikon som vist nedenfor.

  Stemmeikoner på skærmbilledet Hurtige indstillinger

  *Tilgængelige sprog (fra 1. november 2020)

  • Aktiveret stemmesøgning for optaget indhold

  Du kan søge efter det indhold, du vil se, fra Liste med optagede titler med din stemme ved at sige “OK Google, Liste med optagede titler” til TV'et med en indbygget mikrofon.
  Når du f.eks. har åbnet Liste med optagede titler med stemmen, skal du sige “Underholdning” og derefter “3.” for at afspille det tredje program i genren Underholdning.
  Menuer, der kan betjenes med stemmen, angives med et stemmeikon som vist nedenfor.

  Stemmeikoner på skærmbilledet Liste med optagede titler

  *Tilgængelige sprog (fra 1. november 2020)

  • Apple TV-app understøttes

  Apple TV-appen på dit TV giver dig adgang til Apple TV+ og Apple TV-kanaler i bedste kvalitet, og du kan købe eller leje over 100.000 film og tv-programmer. Du kan abonnere på Apple TV+ på Apple TV-appen på dit TV, iPhone, iPad, iPod touch og Mac eller på tv.apple.com.
  *Apple, Apple TV, iPhone, iPad, iPod touch og Mac er varemærker tilhørende Apple Inc.

  Tilbage til toppen

  Forbedrede funktioner

  • Nemme indstillinger for tilsluttede enheder

  Hvis du slutter en enhed til TV'et, mens TV'et er tændt, registreres den tilsluttede enhed, og der vises en meddelelse på TV-skærmen. Herfra skal du følge konfigurationsguiden for nemt at konfigurere de ønskede indstillinger. Især for PlayStation®4 vil indstillingerne for HDMI-signalformat og Billedfunktion blive udført automatisk.

  • Forbedret visning af HDMI-enheder i Indgangsmenuen

  Efter opdatering vises kun HDMI-indgangene på tilsluttede enheder. (Undtagen lydsystemer)
  Skærmbillede for Indgangsmenu

  1. Før opdatering
  2. Efter opdatering
  • Forbedret anvendelighed for HDMI-tilsluttede enheder

  Når en HDMI-CEC-understøttet enhed er tilsluttet, kan du få vist en handlingsmenu ved at trykke på knappen DISPLAY*.
  Knappen (Info)
  Ved at gøre dette kan du tilpasse menuen for at fjerne alle handlinger, der ikke er almindeligt anvendte.

  • Automatisk tilføjelse af elementer i Indgangsmenu / Hurtige indstillinger

  Afhængig af din anvendelse er ofte anvendte apps automatisk blevet føjet til Indgangsmenuen, og ofte anvendte indstillinger er automatisk blevet føjet til Hurtige indstillinger.

  • Tilføjede genvejsfunktion for tilgængelighed til Hurtige indstillinger

  Genveje til TalkBack, Tekstforstørrelse og Skærmlæser er blevet føjet til Hurtige indstillinger, så du kan slå disse indstillinger til og fra direkte.

  • Forbedret brugergrænseflade for indstilling af Billede med beskrivelser og grafik

  Brugergrænsefladen for indstillinger i Billede er blevet ændret, så hvert indstillingselement har en visuel forklaring af de tilgængelige indstillinger.

  • Forbedret forældrekontrol

  Du kan begrænse brugen af apps og brugstiden på TV. (Skærmtid)
  Da både tidsintervallet og varigheden af den begrænsede tid kan indstilles af forældre, kan de trygt styre deres børns video- og spilletid

  Sådan bruges Forældrekontrol:

  Tryk på knappen HOME, og vælg derefter IndstillingerEnhedspræferencerForældrekontrolKanaler og eksterne indgange, Apps eller Skærmtid.

  • Forbedret brugergrænseflade for kanalindstillinger

  Brugergrænsefladen for kanalopsætning er ændret, hvilket gør det nemmere at konfigurere de nødvendige indstillinger, mens du kigger på skærmen.

  • Forbedret TV-menu/Guide

  Hvis du trykker på knappen TV på fjernbetjeningen for at få vist kanallisten, kan du få vist detaljerede oplysninger om det nuværende og det næste TV-program ved at trykke på knappen (op).
  Derudover er genrer som f.eks. Underholdning blevet føjet til TV-menuen og Guiden, hvilket gør det hurtigere at finde det program, du vil se.

  • Forbedret brugergrænseflade for Liste med optagede titler

  Liste med optagede titler er nu nemmere at bruge. Du kan f.eks. få vist den samme TV-programserie i én mappe.

  • Forbedret meddelelsesmenu

  Når batteriniveauet på fjernbetjeningen er lavt, får du besked i meddelelsesmenuen.(Undtagen AF9, ZF9-serien)
  Du får også besked, når der næsten ikke er mere ledig plads på USB-harddisken.

  Tilbage til toppen

  Andre ændringer

  • Global standardisering af sprogindstillinger

  Sprogindstillingerne er blevet globalt standardiseret, som det er tilfældet med smartphones. Da sprogindstillingen gælder for sproget til stemmesøgning og det brugergrænsefladesprog, der vises på TV-skærmen, er det blevet nemmere for alle at bruge TV'et.

  • Ændring af skærmbilledet Hjælp

  Udformningen af skærmbilledet Hjælp, som vises, når du trykker på knappen HELP på fjernbetjeningen, er blevet ændret.

  • Ændrede indstillingsnavnet Opsætning af kabel-/satellitboks til Opsætning af styring af Kabel-/satellitboks

  Ændret til et indstillingsnavn, der er nemmere at forstå.

  • Aktiveret Kabel-/satellitboks med den medfølgende fjernbetjening til TV (Tyskland, Holland, Belgien, Rusland)

  Indstillingen Opsætning af Kabel-/satellitboks er blevet tilføjet under Visning af TVEksterne indgange i menuen Indstillinger.
  Når du har fuldført handlingen Opsætning af styring af Kabel-/satellitboks, kan du betjene din TV-boks med den medfølgende TV-fjernbetjening.
  Herudover kan TV-tunerprogrammer nu vises i TV-menu og i Guide.

  • YouView er nu en app (Storbritannien)

  Hvis du vil bruge YouView-appen, skal du enten trykke på knappen TV på TV-fjernbetjeningen eller vælge LIVE TV & CATCHUP i startmenuen på dit TV.
  Hvis du er logget på med en Google-konto, kan du nu få glæde af de nyeste funktioner i YouView.

  Tilbage til toppen