Artikel-ID : 00157554 / Sidst ændret : 16-02-2017

Besked til ejere af STR-DG820 AV-receivere - 16/01/2009

16/01/2009

  Tak for din fortsatte interesse for Sonys produkter.

  Sony har for nyligt opdaget, at der forekommer et lydproblem ved tilslutning via HDMI-stik på et begrænset antal af STR-DG820 Audio-/videomodtager.

  For at løse problemet er det nødvendigt at sende din STR-DG820 AV-modtager til et Sony-reparationscenter, hvor den opdateres gratis.

  SYMPTOM:

  Når STR-DG820 er sluttet til en Sony BRAVIA TV med funktionen "BRAVIA Sync", kan lydoutputtet pludseligt blive forøget, når fjernbetjeningen anvendes.

  BERØRTE MODELLER:

  Hvis serienummeret (findes på bagsiden af din AV-modtager) på din STR-DG820 AV-modtager ligger mellem følgende serienumre, og firmwareversionen er lavere end 1.50, skal du kontakte Sony for at få enheden opdateret.

  • 6600006 ~ 6605109
  • 5500001 ~ 5504254
  • 5504255 ~ 5513637

  Image

  SÅDAN KONTROLLERER DU VERSIONSNUMMERET PÅ DIN NUVÆRENDE FIRMWARE:

  Tryk på knapperne TONE MODE [TONETILSTAND] og MUSIC [MUSIK] på frontpanelet, og hold dem begge nede. Mens du holder knapperne trykket ned, skal du tænde for enheden ved at bruge knappen ON/STANDBY [TIL/STANDBY] på enheden (ikke på fjernbetjeningen).

  Firmwareversionen bliver vist på skærmen, som nedenfor. Hvis versionen er under 1.50, skal din AV-modtager opdateres.

  Hvis din AV-modtager ikke ligger inden for dette serienummerområde, eller har en firmwareversion på 1.50 eller derover, er det ikke nødvendigt at opdatere den.

  Efter opdateringen vil AV-modtagerens indstillinger blive nulstillet til fabriksstandard.

  FORHOLDSREGLER:

  Til alle berørte modeller leveres et gratis opdateringsprogram på vores reparationscentre. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Sony.

  I mellemtiden råder vi dig stærkt til at deaktivere funktionen Control for HDMI [Kontrol til HDMI] på din STR-DG820 ved at følgende proceduren herunder: 

  Image

  1. Tryk på AMP MENU [FORST.MENU], og tryk derefter på knappen MENU på STR-DG820-fjernbetjeningen.
  2. Tryk på Image flere gange for at vælge HDMI.
  3. Tryk på Image eller for at få vist menuen.
  4. Tryk på Image flere gange for at vælge CTRL:HDMI.
  5. Tryk på Image eller for at angive parameteren.
  6. Tryk på Image flere gange for at vælge CTRL OFF [CTRL FRA].

  Funktionen Control for HDMI [Kontrol til HDMI] er deaktiveret.

  Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Sony.