GRUNDLÆGGENDE VIDEN OM OBJEKTIVER

Makrofotografering
Maksimal forstørrelsesgrad

Forstørrelsen i et objektiv bestemmes af dets brændvidde. I forbindelse med makrofotografering er det imidlertid også interessant, hvor tæt vi kan komme på motivet. Disse to faktorer, brændvidde og mindste fokusafstand, er bestemmende for objektivets forstørrelsesforhold, der også betegnes som "gengivelsesforholdet". Jo tættere du kan komme på dit motiv med et objektiv med en given brændvidde, desto højere forstørrelsesforhold vil du kunne opnå.

Den klassiske definition af et makroobjektiv er et objektiv med et maksimalt forstørrelsesforhold på mindst 1:1, eller "1x" i objektivspecifikationer. Det betyder, at et motiv kan gengives i fuld størrelse på kameraets billedsensor: En genstand på 10 mm kan projiceres på sensoren som et 10 mm stort billede, hvis objektivet er tilstrækkeligt tæt på motivet. Et maksimalt forstørrelsesforhold på 1:2 eller "0,5x" ville betyde, at den maksimale størrelse, hvormed et billede af genstanden på 10 mm kan projiceres på sensoren, ville være 5 mm, eller blot halvdelen af den virkelige størrelse.

0,35 x billede af blomst

0,35x

1,0 x billede af blomst

1,0 x

Andre makroobjektivegenskaber, det er værd at kende til

Makroobjektiver er designet specifikt til at levere optimal optisk ydeevne ved meget korte fokusafstande, og de vil normalt være skarpest på tæt hold, men det betyder ikke, at de kun kan bruges til makrofotografering. Mange makroobjektiver kan også levere fremragende ydeevne ved optagelse af normale motiver på normale afstande.

En anden vigtig egenskab ved makroobjektiver, der bruges på tæt hold, er, at de har en meget lav dybdeskarphed. Det betyder, at de skal fokuseres meget omhyggeligt for at få de ønskede detaljer i perfekt fokus. Et stativ kan i visse situationer gøre det nemmere at fokusere. Du skal muligvis justere blænden en del ned for at opnå tilstrækkelig dybdeskarphed med nogle motiver. Men en lav dybdeskarphed kan også være en fordel, fordi den fremhæver de vigtigste detaljer, som er i fokus, og sætter mindre fokus på en distraherende baggrund.

[1] Mindste fokusafstand (ca. 13 cm ved 1x forstørrelse) [2] Funktionsafstand (ca. 2 cm ved 1x forstørrelse) [3] Mindste fokusafstand (ca. 35 cm ved 1x forstørrelse) [4] Funktionsafstand (ca. 16 cm ved 1x forstørrelse) [5] Billedsensorplan

Mindste fokus- og funktionsafstand

Objektivspecifikationen "mindste fokusafstand" kan være forvirrende. Mindste fokusafstand måles fra motivet til objektivets bageste fokuspunkt, som befinder sig i billedsensorplanet i kamerahuset. Begrebet "funktionsafstand" bruges til at beskrive afstanden imellem motivet og objektivets forreste element.

Hvis et objektiv for eksempel specificeres til at have en fokusafstand på minimum 0,2 m (20 cm), afhængig af tykkelsen på kamerahuset og objektivets længde, har du måske kun nogle få centimeters funktionsafstand, når der fokuseres på minimum fokusafstand for at tage en 1:1-makrooptagelse. At være så tæt på dit motiv kan vanskeliggøre belysningen (der fås særlige makroblitzapparater og ringlamper til at imødegå denne type belysningsproblemer), fokuseringen kan være problematisk, hvis motivet eller kameraet bare bevæges en smule, og du kommer sandsynligvis til at skræmme levende motiver væk på så korte afstande. Hvis sådanne problemer opstår, skal du vælge et makroobjektiv med større brændvidde for at opnå større funktionsafstand.