Lyssætningssystem
Lyssætning til raffinerede billeder

Uanset om du tager stillbilleder eller optager film, er lyssætning nøglen til effektivt at formidle din kunstneriske vision. Her præsenterer vi et par redskaber og teknikker til lyssætning, så du kan tage billeder i professionel kvalitet.

Blitzledetal (GN)

* Produkttilgængelighed afhænger af område.

Ekstern blitz til større afstande

"Ledetal" angiver en blitzenheds evne til at oplyse motiver på afstand. Ledetallet svarer til den maksimale blitz-til-motiv-afstand ganget med den relevante blændes F-tal: Ledetal (GN) = afstand (m) x blænde (F-tal)

Et ledetal på 60 (i meter ved ISO 100) betyder for eksempel, at et motiv 15 meter væk vil være korrekt oplyst ved en blændeindstilling på F4 (60 = 15 x 4). Hvis du øger blænden til F8, halveres afstanden, så motivet ved en maksimal afstand på 7,5 meter (60 = 7,5 x 8) vil blive oplyst korrekt. En øgning af kameraets ISO-indstilling kan skabe lignende resultater som ved brug af en blitzenhed med et højere ledetal.

Eksterne blitzenheder

Bounce-blitz 
Gør skyggerne bløde og dybden større

Med en ekstern blitzenhedsopsætning kan du forbedre den visuelle dybde, men det er normalt nemmere og nogle gange lige så effektivt at lade lyset fra en blitz på kameraet reflekteres fra en overflade, som f.eks. en væg eller et loft, for at få et mere naturligt lys med forbedret dimensionalitet. Forskellen kan være markant, og da blitzenheden bliver på kameraet, kan du bevare maksimal mobilitet og hastighed. Refleksion af blitzen giver også større dækning og er ideelt, når du for eksempel skal sætte lys på en gruppe af mennesker.

Direkte blitz
DIREKTE BLITZ
Refleksion fra loft
BOUNCE-BLITZ
Refleksion fra loft

Ret blitzen mod loftet for at sprede lyset og skabe en blidere stemning og mere sofistikerede billeder end med direkte blitz.

Direkte blitz

Direkte blitz

Refleksion fra loft

Bounce-blitz

Refleksion fra væg

Du kan også lade lyset reflekteres fra en væg, hvis du vil have bløde skygger, der falder ved siden af motivets konturer. Denne fremgangsmåde passer nogle gange bedre med indendørs belysning.

Refleksion fra loft
DIREKTE BLITZ
Refleksion fra væg
BOUNCE-BLITZ
Direkte blitz

Direkte blitz

Refleksion fra væg

Bounce-blitz

Blitzsynkronisering
Højhastighedssynkronisering og langsom synkronisering af blitz

Hvis du vil skabe baggrunds-bokeh i stærkt lys, skal du bruge en høj lukkerhastighed med en stor blænde. Hvis du også har brug for udfyldningsblitz, vil den maksimale lukkerhastighed være begrænset, og dette kan gøre det umuligt at bruge en tilstrækkelig stor blænde. Højhastighedssynkronisering (HSS) gør det muligt at bruge blitz ved alle lukkerhastigheder, så du kan øge blænden efter behov.

Langsom synkronisering bruges i alle situationer, hvor der er brug for en lav lukkerhastighed for at oplyse baggrunden ordentligt indendørs eller om aftenen. Blitzen udløses for at oplyse motivet, og i stedet for at lukke med det samme forbliver lukkeren åben længe nok til også at oplyse baggrunden. Dette giver afbalancerede billeder, hvor både motiv og baggrund er korrekt eksponeret.    

Højhastighedssynkronisering (HSS)

[Venstre] Normal [Højre] HSS

Højhastighedssynkronisering (HSS)

Udfyldningsblitz begrænser normalt lukkerhastigheden og kræver en lille blænde, der holder baggrunden i fokus. HSS muliggør høj lukkerhastighed og stor blænde for en lav dybdeskarphed.

Langsom synkronisering

Normal blitz kan oplyse motivet, men baggrunden er mørk. Med langsom synkronisering af blitz bliver både motiv og baggrund korrekt eksponeret.

Langsom synkronisering

[Venstre] Normal [Højre] Langsom synkronisering

Ekstern blitz
Lysopsætninger med 1, 2 og 3 lyskilder og blitzforholdskontrol

Med flere eksterne blitzenheder udvides dine lysmuligheder markant. Blitzforholdskontrol, via infrarød kommunikation eller radiokommunikation, kan gøre det nemt at opnå den optimale lyseffekt fra hver enkelt lyskilde.

1 lyskilde: B

1 lyskilde
1 lyskilde

Selvom opsætninger med flere blitzenheder giver større fleksibilitet, kan en enkelt ekstern blitz give smukke billeder ved at flytte hovedlyskilden væk fra kameraaksen for dybere, mere interessante skygger og konturer. Reflekteret lys giver ekstra udfyldning. Blitzenheden på kameraet (A) bruges kun til betjening, mens den eksterne blitzenhed (B) fungerer som den primære lyskilde for hele scenen.

2 lyskilder: B + C

2 lyskilder
2 lyskilder

En opsætning med 2 lyskilder giver mere fleksibilitet og kontrol, idet du kan placere blitzenhederne og justere deres effekt, så du opnår den optimale motivdybde med præcis den rette balance mellem grundlys og udfyldningslys. Det vigtige "grundlys" (B) oplyser motivet fra siden, mens udfyldningslyset (C) gør skyggerne bløde og oplyser baggrunden. Sammenlignet med opsætningen ovenfor med 1 lyskilde bliver motivet mere klart defineret og adskilt fra baggrunden. Ligesom i opsætningen med 1 lyskilde bruges blitzen på kameraet (A) kun til betjening.

3 lyskilder: B + C + D

3 lyskilder
3 lyskilder

En tredje lyskilde giver ekstra frihed til at oplyse baggrunden og definere motivets konturer. I dette eksempel anvendes grundlyset (B) til primær oplysning af motivet, mens udfyldningslyset (C) direkte og mere bredt oplyser baggrunden. Den tredje lyskilde, kantlys (D) i dette tilfælde, leverer en fin lyslinje, som definerer den side af motivet, der er længst væk fra grundlyset, så hun står tydeligt på den relativt lyse baggrund. Selvom dette billede har endnu mere lys generelt end nogen af de foregående eksempler, er hvert element tydeligt adskilt og veldefineret. Blitzen på kameraet (A) bruges kun til betjening.

Blitzenheder, der egner sig til ekstern brug

Radiostyring

Infrarød fjernbetjening af lys er fint til mindre opsætninger, hvor det omgivende lys er passende, og der ikke er forhindringer, der blokerer for signalerne. Med en radiofjernbetjening kan du imidlertid håndtere mange flere typer af omgivelser. Blitzen med radiobaseret system (HVL-F45RM) og en trådløs radiofjernbetjening/modtager (FA-WRC1M/FA-WRR1) fra Sony gør det nemt at lave avancerede opsætninger med flere blitzenheder, og de kan levere detaljeret, præcis kontrol af op til 15 blitzenheder i op til 5 grupper (3 grupper i TTL-tilstand) over afstande på op til ca. 30 meter. Kontrolsignalerne vil nå modtagerne uanset de omgivende lysforhold, modtagerens placering eller forhindringer. Trådløs radiostyring sikrer de mest pålidelige resultater i en lang række optagesituationer.

Kompositioner med dybde
Kompositioner med dybde

Med en rækkevidde på op til ca. 30 meter ved brug af en blitz eller fjernbetjening med et radiobaseret system kan du placere og styre lyskilder strategisk for effektivt at oplyse motiver langt væk eller baggrundsdetaljer.

Pålidelig i al slags lys

Mens infrarød kontrol kan forstyrres af stærkt sollys eller andre kilder, der indeholder infrarøde komponenter, vil radiostyringen fungere pålideligt under alle lysforhold.

Pålidelig i al slags lys
Arbejd trods forhindringer
Arbejd trods forhindringer

Radiostyring fungerer trods forhindringer, der ville blokere for infrarød styring. Modtagere kan placeres bag kameraet eller motivet uden at pålideligheden nedsættes.

Trådløs radiostyret blitz og fjernbetjening/modtager

[1] HVL-F45RM (modtager / ekstern blitz)
[2] FA-WRR1 (modtager) + kompatibel blitz (ekstern blitz)
[3] FA-WRR1 (modtager) + studieblitz (via synkroniseringskabel)
[4] HVL-F45RM (fjernbetjening / blitz på kameraet)
[5] FA-WRC1M (fjernbetjening)

LED-lys
Ekstra lys giver bedre billeder

Fra/til

Ekstra lys giver bedre billeder

Effektivt, langtidsholdbart LED-lys kan give dig det ekstra lys, du har brug for for at tage billeder af høj kvalitet. Det betyder, at du kan fotografere med lavere ISO og gøre fokusering nemmere.

Naturlig farvebalance

Ikke-justeret LED-lys er tæt på naturligt sollys, og det er nemt at tilpasse til farvetemperaturen på andre typer lys for at få en naturlig farvebalance, uanset hvor du fotograferer.

Naturlig farvebalance

Fra/til

Kontinuerlig justering af lysstyrke

Fra/til

Kontinuerlig justering af lysstyrke

Variabel lysstyrkekontrol gør, at lysstyrke og lysforhold nemt kan justeres for at skabe den ønskede stemning og trække det ønskede detaljeniveau frem.