Med BRAVIA er alle scener bæredygtige

Den stigende efterspørgsel efter større TV-skærme øger også risikoen for større ressource- og energiforbrug. Men takket være Sonys mål for bæredygtighed øges effektiviteten fra produktudvikling til selve TV-oplevelsen.

Medrivende oplevelse møder hensyn til miljøet

Med BRAVIA kan du få glæde af de mest medrivende TV-oplevelser og enestående design samtidig med nyskabelser, der mindsker miljøpåvirkningen og medvirker til at reducere energiforbruget og brugen af ikke-vedvarende ressourcer.

Mere effektiv fremstilling, transport og brug

Avanceret teknologi til bæredygtighed

For at reducere miljøpåvirkningen arbejder vi med flere aspekter på tværs af produktets livscyklus, såsom en reduktion i brugen af ny plast, en forbedring af transporteffektiviteten og en gennemgang af strømforbruget under brug.

Fremstilling

Brug af mindre ny plast

En kombination af høj genanvendelse og produktkvalitet

I alle designaspekter, fra materialeudvikling til æstetik, er vi lykkedes med at øge brugen af genanvendte materialer og samtidig bevare en finish af høj kvalitet. Særligt til OLED-TV'er anvendes genanvendt SORPLAS™-plast udviklet af Sony til bagdækslet, den største TV-komponent målt i areal, hvilket reducerer den generelle brug af ny plast med ca. 60 %.

Produktbillede, der viser bagside og SORPLAS-pille
Genanvendt og smukt 

Det er svært at opnå en bestemt kvalitet i udseendet ved brug af genanvendte plastmaterialer til udvendige dele. Vores genanvendte SORPLAS™-plast kan dog bruges ved omhyggelig udvælgelse af råmaterialer, en justering af sammensætningen i produktion og en egenudviklet opskrift på additiver. Derved opnås den smukke højglanssorte finish, som kunderne forventer af BRAVIA.

Billede af udførelse af holdbarhedstest.
Vedvarende holdbarhed til langvarig brug

Plast til husholdningsapparater indeholder additiver, der giver styrke og brandhæmmende egenskaber. Udviklingen af materialer til SORPLAS™ mindsker brugen af additiver for at opnå egenskaber svarende til konventionelle TV'er, som bruger almindelig plast. Derved opnår TV'et en lang brugstid med et mindre miljøaftryk.

På vej mod et lukket kredsløb med gentaget anvendelighed

En fordel ved SORPLAS™ er, at det ikke forringes for meget, selv efter at være blevet genanvendt flere gange. Genanvendte SORPLAS™-dele har potentiale til at reducere mængden af affald og medvirke til at skabe et genbrugsorienteret samfund.

Fremstilling med henblik på mindre vægt

Ekstern luftindsprøjtning

Præcisionsstøbeteknikker gør paneler stærke og smukke, samtidig med at vægten reduceres, dermed bliver emballagen også tyndere, hvilket reducerer brugen af plast. Ekstern luftindsprøjtning presser harpiksdele med luft for at undgå både vridning og spild.

[1] Fordybninger forårsaget af et uensartet tryk ved normal støbning [2] Ingen fordybninger ved støbning med ekstern luftindsprøjtning [3] Udvendig overflade 
[4] Indvendig overflade [5] I stedet for at overfylde med plast, påføres et lufttryk bagfra for at undgå et uensartet tryk.

Flytning

På vej mod mere bæredygtig logistik
Illustration, der viser reduceret vægt og forbedret emballagestruktur sammenlignet med 2018-modellen
Bedre emballage med mindre plast

Normalt er der brug for emballage over og under BRAVIA TV'er samt i både højre og venstre side. Efter adskillige simuleringer og årtiers erfaring med global logistik har vi optimeret emballagen for at beskytte TV'et med brug af færre emballagematerialer og har således opnået en reduktion på ca. 35 % af mængden af plast i emballagen.

CO2-reduktion med mindre og lettere emballage

Ved at ændre den emballage, der beskytter produktet under forsendelsen, reducerer vi pakkestørrelsen med 15 % og den samlede vægt med 10 %. Dermed øges antallet af enheder på én palle ca. 1,3 gange. Derved har vi reduceret CO2-udledningen pr. enhed skabt af produkttransport med ca. 15 %.

Illustration af formning med ekstern luftindsprøjtning sammenlignet med den normale formningsproces.
Billeder, der sammenligner gammel og ny produktemballage
Mindre blæk sparer ressourcer

Produktoplysninger trykt på emballagen er nøje overvejet af hensyn til enkelhed og længde for at reducere forbruget af blæk til tryk med ca. 90 % og mindske påvirkningen uden at gå på kompromis med emballagedesign og -udseende.

Brug

Høj billedkvalitet og lavt energiforbrug
Billede, der viser, at skærmens lysstyrke justeres i forhold til omgivelserne
Optimalt billede og energiforbrug med automatisk lysstyrke

Når sensoren for omgivende lys er aktiveret, optimeres skærmens lysstyrke til belysningen i rummet, og strømforbruget kan reduceres.

 [1] Mørkere omgivelser  [2] Lysere omgivelser

Billeder, der viser, at strømforbrug kontrolleres i forhold til skærmens lysstyrke.
Automatisk seerregistrering

Ved at tilføje det eksklusive tilbehør BRAVIA CAM, der registrerer seerbevægelser, dæmpes skærmen automatisk for at minimere strømforbruget , når der ikke sidder nogen foran TV'et.

TV'ets brugergrænseflade, når det er indstillet til Strømbesparelsestilstand
Nem opsætning af billede og energibesparelser

TV-opsætning i ét trin gør opsætning meget nemmere. Du kan vælge Strømbesparelsestilstand, som hjælper dig med at opnå den ønskede balance mellem skærmens lysstyrke og strømforbrug allerede i den første opsætningsmenu.

[1] Fra [2] Høj

Billede, der viser, at strømforbrug styres i forhold til skærmens lysstyrke
Effektivt strømforbrug i henhold til lysstyrken for hvert billede

Nyd rene og levende billeder med unik signalbehandling for at optimere alle dele af billedet.

[1] Mørk  [2] Typisk lysstyrke  [3] Lys

Udvikling af mere miljøvenlig plastik

Shusuke Tomonaga

Produktdesignafdeling 2, TV Business Group
Sony Corporation

Protræt af personen, der er med i interviewet

Siden 2010 har vores TV-afdeling aktivt anvendt SORPLAS™, genbrugsplast med en høj genanvendelsesprocent, for at designe produkter på en miljøbevidst måde.

Efterhånden som TV'er bliver større, og der bliver sendt flere enheder, øges miljøpåvirkningen tilsvarende. For at kunne producere større TV'er, samtidig med at vi har forsøgt at reducere miljøpåvirkningen, har vi udviklet materialer sammen med koncernselskaber siden 2018, hvor SORPLAS™ ikke kun anvendes til indvendige dele, men også til de ydre dele, der består er store mængder plast.

Brug af SORPLAS™ til udvendige dele kræver en høj grad af design-ekspertise, men efter gentagne prototyper og forbedringer af opskriften har vi udviklet en SORPLAS™-formel, der kan bruges til bagbeklædningen, som har det største overfladeareal. SORPLAS™ vil blive brugt i nogle af 2021 BRAVIA XR-modellerne og fremtidige modeller for at halvere mængden af ny plast sammenlignet med tidligere modeller.

 BRAVIA vil, udover SORPLAS™, introducere andre genbrugsmaterialer på alle deres produktionsanlæg og fortsat bidrage til at reducere miljøpåvirkningen over hele verden.