BRAVIA, fremtidens underholdning

Med den stigende efterspørgsel efter stadig større TV-skærme følger større ressource- og energiforbrug. Med vores mål for bæredygtighed øges effektiviteten fra produktudvikling til selve TV-oplevelsen.

Underholdning møder miljøhensyn

Med BRAVIA kan du få glæde af de mest medrivende TV-oplevelser og enestående design samtidig med nyskabelser, der mindsker miljøpåvirkningen og medvirker til at reducere energiforbruget og brugen af ikke-vedvarende ressourcer. Det er nemt at vælge dine egne indstillinger med BRAVIA, så du kan bidrage endnu mere til at reducere miljøpåvirkningen.

Mere effektiv fremstilling, transport og brug

Avanceret teknologi til miljøet

For at reducere miljøpåvirkningen arbejder vi med flere aspekter af produkters livscyklus, såsom en reduktion i brugen af ny plast, forbedring af transporteffektiviteten og energiforbruget under brug.

Brug

Alle dine energibesparende indstillinger på ét sted

Med det fleksible og konfigurerbare Eco Dashboard kan du nu administrere energibesparende indstillinger centralt. Du kan nemt tilpasse energibesparende indstillinger til dit TV-brug, visningsmiljø og det indhold, du ser, alt sammen på ét sted og visualisere det bidrag, du yder for at reducere miljøpåvirkningen.

[1] Standardindstillinger [2] Energibesparende indstillinger aktiveret

Billede af et rum, hvor to personer kigger på et TV, venstre side i mørk tilstand og højre side i oplyst tilstand.
Optimalt billede og energiforbrug med automatisk lysstyrke

Energibesparende funktioner omfatter slukning af TV'et ved passivitet og automatisk energibesparelse via en lyssensor. Som eksempel på disse funktioner, med registrering af omgivende lys aktiveret på Eco Dashboard, justeres skærmens lysstyrke automatisk til rummets belysning, hvilket optimerer strømforbruget.

[1] Mørkere omgivelser  [2] Lysere omgivelser

Et billede af to søjlediagrammer. Det højre viser en reduktion på 32 %.
Spar energi med Eco Dashboard

Ved at aktivere energibesparende indstillinger fra Eco Dashboard kan du reducere energiforbruget med cirka 32 %.

[1] Standardindstillinger [2] Energibesparende indstillinger aktiveret

Automatisk registrering af seere for større energibesparelse

Ved at tilslutte BRAVIA CAM for at registrere seerens bevægelser, kan skærmen automatisk dæmpes for at minimere strømforbruget, når der ikke er nogen foran TV'et. Det reducerer energiforbruget med op til ca. 32 %.

Effektivt strømforbrug i henhold til lysstyrken for hvert billede

Vores unikke signalbehandling er designet til at levere både fremragende kontrast og optimal energianvendelse. Ved at flytte strømmen fra de svage områder til de lyse dele af billedet kan du opnå mere realistiske billeder og samtidig reducere energiforbruget med op til cirka 33 %.

[1] Mørk  [2] Typisk lysstyrke  [3] Lys

Fremstilling

Produkter med mindre ny plast

Høj produktkvalitet ved brug af genbrugsmaterialer

I alle designaspekter, fra materialeudvikling til æstetik, er vi lykkedes med at øge brugen af genanvendte materialer og samtidig bevare en finish af høj kvalitet. For eksempel bruger vores OLED-TV'erSORPLAS™, vores helt egen genbrugsplast, til bagbeklædningen, den største TV-del målt på område, og det reducerer den samlede brug af ny plast med cirka 60 %.

Billede af et TV-panel og en bunke plastgranulat.
Genanvendt og smukt

Det er svært at opnå bestemte kvaliteter i udseendet ved brug af genanvendte plastmaterialer til udvendige dele. Vores genanvendte SORPLAS-plast kan dog bruges ved omhyggelig udvælgelse af råmaterialer, en justering af sammensætningen i produktion og en egenudviklet opskrift på additiver, og derved opnås den smukke højglanssorte finish, som kunderne forventer af BRAVIA.

Nærbillede af plastpanel, med en person med handsker, der holder et stykke værktøj.
Vedvarende holdbarhed til langvarig brug

Plast til husholdningsapparater indeholder additiver, der giver styrke og brandhæmmende egenskaber. Udviklingen af materialer til SORPLAS mindsker brugen af additiver for at opnå materialeegenskaber svarende til konventionelle TV'er, som bruger almindelig plast. Derved opnår TV'et en lang brugstid og med et mindre miljøaftryk.

På vej mod et lukket kredsløb med gentaget anvendelighed

SORPLAS er genbrugsplast af brugte vandflasker og kasserede optiske diske, indsamlet fra fabrikker og markeder og en egenudviklet flammehæmmer. SORPLAS forringes ikke for meget, selv efter at være blevet genanvendt flere gange. Genanvendte SORPLAS-dele har potentiale til at reducere mængden af affald og medvirke til et genbrugsorienteret samfund.

Billede af en disk til venstre med disken opdelt i mindre knuste affaldspartikler til højre.
Genbrugsindsats på tværs af Sony

Knuste optiske diske fra diskproducenten Sony Music Solutions Inc. er en af ingredienserne i SORPLAS, der bruges til bagbeklædningen.

Et billede af to søjlediagrammer. Det højre viser en reduktion på 43 %.
Bidrager til reduktion af CO2-udledning

CO2-udledninger fra produktion af SORPLAS, der anvendes til bagbeklædningen på BRAVIA, kan reduceres med ca. 57 % sammenlignet med flammehæmmende nyplastproduktion brugt i samme anvendelse.

[1] Flammehæmmende ny plast [2] SORPLAS

Billede af et panel lavet af SORPLAS, med nogle prægede tegn.
Forberedelse til fremtidig SORPLAS-genbrug

Med tanke på indsamling til yderligere genbrug er dele lavet af SORPLAS nu præget, så delene kan skelnes og genvindes blandt andre materialer.

Produktion af BRAVIA med mindre miljøpåvirkning

BRAVIA produceres på miljøbevidste fabrikker. Især vores fabrikker i Kina har produceret produkter, der bruger 100 % vedvarende energi siden regnskabsåret 2020.

Flytning

På vej mod mere bæredygtig logistik

Vi gennemgår alle detaljer i emballagen med miljøhensyn i tankerne, hvor vi udnytter mange simuleringer og årtiers global logistikerfaring.

Billede, der viser to pakker på en vægt, en fra 2018 og en fra 2023, der viser en reduktion på -48 %.
Bedre emballage med mindre plast

Normalt er der brug for emballage over og under BRAVIA TV'er samt i både højre og venstre side. Efter adskillige simuleringer og årtiers global logistikerfaring har vi optimeret vores emballagedesign til beskyttelse af TV'et med reducerede emballagematerialer.

Billeder af et plastbånd og papirbånd brugt i emballage.

Desuden er de plastbånd, der bruges til emballage, blevet erstattet med kraftige papirbånd. Vi har opnået en reduktion på cirka 48 % af plastvolumen i emballage i alt.

Illustration af to lastbiler, den ene kan transportere flere enheder på én gang, med "15 %" og pil ned for at vise faldet i CO2-udledningen.
CO2-reduktion med mindre og lettere emballage

Ved at ændre den emballage, der beskytter produktet under forsendelsen, reducerer vi pakkestørrelsen med ca. 15 % og den samlede vægt med ca. 12 %. Det øger antallet af enheder på én palle, og det reducerer CO2-udledningen pr. enhed fra produkttransport med cirka 15 %.

Mindre blæk sparer ressourcer

Produktoplysninger trykt på emballagen er nøje overvejet af hensyn til enkelhed og længde for at reducere forbruget af blæk til tryk med ca. 91 % og mindske påvirkningen uden at gå på kompromis med emballagedesign og -udseende.

Billede af to emballagekasser, den ene bruger en stor mængde blæk og den anden en minimal mængde, billedet viser faldet i blæk brugt i emballagen med "-91%".

Interviews med udviklere

Portræt af en interviewperson.
Yusuke Aoshima

Product Design Dept. 2, Product Design Div. 1,
Home Entertainment Business Group
Home Entertainment & Sound Products Business Group
Sony Corporation

Brug af forbedret teknologi til at reducere miljøpåvirkningen

Med den voksende efterspørgsel efter stadig større TV-skærme følger den ekstra indvirkning på miljøet, og det krævede en indsats for at reducere BRAVIAs strømforbrug. Nøglen hertil er drivteknologien til skærmen, TV'ets hovedkomponent. BRAVIA opnår høj billedkvalitet, der maksimerer skærmens ydeevne, samtidig med at strømforbruget reduceres ved nøjagtig kontrol af baggrundsbelysningens LED'er ud fra forskellige oplysninger såsom videoscener, omgivende lysstyrke, temperatur og tilstedeværelsen og placeringen af personer, der genkendes af BRAVIA CAM. Derudover har vi også lagt kræfter i UI-design til Eco Dashboard, der gør det mere intuitivt og lettere for brugerne at styre deres energibesparende indstillinger. Gennem disse og andre forskellige tilgange vil vi fortsat bidrage til at reducere miljøpåvirkningen.

Kunihiro Ishii

Design Dept. 1, Product Design Div. 2
Home Entertainment Business Group
Home Entertainment & Sound Products Business Group
Sony Corporation

Portræt af en interviewperson.
Kontinuerlig indsats for at reducere ny plast

Vi har aktivt brugt SORPLAS, vores unikke genbrugsplast, i over et årti, og bruger det nu til bagbeklædningen på nogle af vores TV-modeller. Der var en del udfordringer, da man først begyndte at tænke på, hvordan det skulle anvendes. Men gennem samarbejde med den afdeling, der havde ansvaret for at udvikle SORPLAS, forbedrede vi formlen, udførte simuleringer og lavede prototyper, og vi fik tilpasset SORPLAS til TV-produkter uden at gå på kompromis med ydeevne eller kvalitet. Således reducerede vi mængden af ny plast. Derudover er det vigtigt at reducere mængden af polstringsmateriale i emballagen, der beskytter produktet. Det reducerer det samlede plastforbrug og giver mindre og lettere emballagestørrelser, hvilket igen forbedrer transporteffektiviteten og reducerer CO2-udledningen. Ved at udnytte vores styrkesimuleringsteknologi og logistik-kompetence testede vi gentagne gange selve produktet for at finde den optimale form, der reducerer vores brug af polstringsmateriale og samtidig bevarer de egenskaber, der er nødvendige for at beskytte produkterne. Vi vil fortsat udnytte vores erfaring og ekspertise til at opnå yderligere reduktioner i miljøpåvirkningen gennem vores designaktiviteter.