GRUNDLÆGGENDE VIDEN OM OBJEKTIVER

Objektivterminologi

Cirkulær blænde

Generelt kan man sige, at hvis en blænde benytter 7, 9 eller 11 blændelameller, bliver blændens facon til en 7-sidet, 9-sidet eller 11-sidet polygon, efterhånden som blænden bliver mindre. Dette har imidlertid en vis uønsket virkning, idet defokusering af punktlyskilder kommer til at virke polygonformet og ikke cirkulær. α-objektiver overvinder dette problem med et unikt design, der holder blænden næsten perfekt cirkulær fra dens helt åbne indstilling, til den lukkes med 2 stop.

Sammenligning af blændedesign [1] Konventionel blænde [2] Cirkulær blænde

ED (ekstra lav spredning) glas/Super ED-glas

Efterhånden som brændvidderne bliver længere, får objektiver med konventionelle optiske glas vanskeligheder med kromatisk aberration, og som følge deraf kommer billederne til at vise manglende kontrast, lavere farvekvalitet og dårligere opløsning. ED-glasset er udviklet og integreret i udvalgte objektiver for at modvirke netop den slags problemer. Det forbedrer markant kromatisk aberration i telefotoområdet og giver uovertruffen kontrast i hele billedet, selvom der er indstillet meget store blænder. Super ED-glas giver forbedret kompensering for kromatisk aberration.

[1] Glas [2] ED glas [3] Super ED glas [4] Fokusplan

Overfladebelægning med flere lag

Selvom størstedelen af det lys, der rammer et optisk glas, ledes direkte igennem det, vil en del af det blive spejlet i overfladen på objektivet og forårsage falsk lys (overstråling) eller spøgelsesbilleder. Dette problem forebygges ved, at der lægges et tyndt lag antirefleksbelægning på objektivets overflade. α-objektiver benytter eksklusive belægninger i flere lag til effektiv forebyggelse af sådanne problemer over et bredt spektrum af bølgelængder.

Nano AR-overfladebelægning

Original Sony Nano AR-overfladebelægningsteknologi danner en objektivoverflade med en præcist defineret og regelmæssig nanostruktur, der muliggør helt præcis lysoverførsel, mens spejlinger, der kan forårsage falsk lys (overstråling) og spøgelseseffekter, undertrykkes effektivt. Nano AR-overfladebelægningens spejlingsundertrykkende egenskaber er bedre end konventionelle reflekshæmmende overfladebelægninger og overfladebelægninger med uregelmæssig nanostruktur og leverer en markant forbedring af klarheden, kontrasten og den generelle billedkvalitet.

[1] Situationslys [2] Reflekteret lys [3] Overført lys [4] Glas [5] Antirefleksbelægning [6] Nano AR-overfladebelægning

Billede taget med Nano AR-overfladebelægning

Med Nano AR

Billede taget uden Nano AR-overfladebelægning

Uden Nano AR

Asfærisk objektiv

Sfærisk aberration er en svag forskydning af lysstråler, der projekteres på billedplanet af et simpelt, sfærisk objektiv, forårsaget af forskelle i brydningen på forskellige punkter på objektivet. Denne forskydning kan forringe billedkvaliteten i objektiver med stor blænde. Løsningen er at bruge et eller flere specielt formede "asfæriske" elementer nær membranen for at genskabe opretning på billedplanet, mens den høje skarphed og kontrast bevares selv ved maksimal blænde. Asfæriske elementer kan også anvendes på andre punkter på den optiske vej til at reducere forvrængning. Ordenligt konstruerede asfæriske elementer kan reducere det samlede antal elementer, der kræves, og dermed reducere den generelle objektivstørrelse og -vægt.

[1] Sfærisk objektiv [2] Asfærisk objektiv [3] Fokusplan

Avanceret Asfærisk

Avancerede Asfæriske (AA) elementer er en udviklet variant med et ekstremt højt tykkelsesforhold mellem centrum og periferi. AA-elementer er overordentligt svære at fremstille, idet det afhænger af, at den mest avancerede støbeteknologi er tilgængelig for konstant og præcist at opnå den ønskede form og overfladenøjagtighed. Resultatet har forbedret gengivelsen betydeligt.

XA-objektiv (ekstrem asfærisk)

Asfæriske objektiver er langt mere besværlige at fremstille end simple sfæriske typer. Nye XA (ekstrem asfærisk) objektivelementer opnår suveræn overfladepræcision, der holdes inden for 0,01 mikron takket være innovativ produktionsteknologi, hvilket sikrer en hidtil uset kombination af høj opløsning og den smukkeste bokeh, du nogensinde har set.

[1-1] Konventionel asfærisk objektivoverflade [1-2] Uønsket bokeh-resultat [2-1] XA (ekstrem asfærisk) objektivoverflade [2-2] Smukt bokeh-resultat

ZEISS® T*-belægning 

Det faktum, at objektivbelægningsteknologien – dampaflejring af en tynd, jævn belægning på objektivets overflade til at reducere refleksioner og maksimere overførslen – oprindeligt var et ZEISS-patent, er velkendt. Firmaet ZEISS udviklede og beviste også virkningen af belægninger i flere lag til fotografiske objektiver, og det er den teknologi, som blev til T*-belægningen.

Indtil introduktionen af overfladebelagte objektiver reflekterede objektivets overflade en stor procentdel af det indkommende lys og reducerede derved overførslen og gjorde det svært at anvende flere elementer i konstruktionen af objektiver. Effektive belægninger gjorde det muligt at designe mere komplekse objektiver, hvilket gav en betydeligt forbedret ydeevne. Reduceret intern refleksion medvirkede til et minimum af falsk lys (overstråling) og stor kontrast.

ZEISS T*-belægningen lægges ikke bare på et hvilket som helst objektiv. T*-symbolet findes kun på objektiver med flere elementer, hvor den ønskede ydeevne opnås igennem hele den optiske vej, og er således garanti for den allerbedste kvalitet.

[1] Lyskilde [2] Billedsensor [3] Reduceret refleksion

Intern fokusering (IF)

Det er kun de midterste grupper i det optiske system, der benyttes til selve fokuseringen, hvorved objektivets samlede længde hele tiden er givet. Blandt fordelene kan nævnes hurtig autofokusering og en kort mindste fokusafstand. Derudover roterer filtergevindet forrest på objektivet ikke, hvilket er praktisk, hvis du vil fotografere med polariseringsfilter.

Bagfokusering (RF)

Da det kun er den bageste gruppe af linser, der skal flyttes for at fokusere, giver objektivet mulighed for hurtig AF-funktion og en kortere mindste fokuseringsafstand. Da forenden af objektivet desuden ikke roterer, lettes betjeningen betragteligt ved optagelse med påsat polariseringsfilter.

Objektivtromle i aluminiumlegering

Aluminiumlegering benyttes i konstruktionen af G-objektiver og andre avancerede objektiver for at sikre høj optisk ydeevne. Dette materiale er meget let, robust og ekstremt modstandsdygtigt over for påvirkninger forårsaget af temperaturudsving.

Fokusområdebegrænser (FRL)

Med denne funktion sparer du en smule tid under AF-betjening ved at sætte grænser for fokusområdet. I makroobjektiver kan denne grænse enten ligge i nær- eller fjernområdet (som vist på billedet). I SAL70200G kan grænsen kun indstilles for fjerne afstande. I SAL300F28G kan fokuseringen begrænses til enten fjerne afstande eller et område, du selv definerer.

Knap til fokusfastholdelse (FHB)

Når du har indstillet fokus til det ønskede, kan du holde denne knap på objektivtromlen inde for at holde objektivet låst i den valgte fokusafstand. Eksempelvisningsfunktionen kan også knyttes til denne knap ved hjælp af kameraets brugerdefinerede indstillinger.

DDSSM (Direct Drive Super Sonic wave Motor)

Et nyt DDSSM-system bruges til nøjagtig placering af den tunge fokusgruppe, der er nødvendig til fuldformat, hvilket giver præcis fokusering selv inden for objektivets laveste dybdeskarphed. DDSSM-drevsystemet er også bemærkelsesværdigt stille, hvilket gør det ideelt til optagelse af film, hvor fokus hele tiden skifter, mens scenen optages.

SSM (Super Sonicwave Motor)

SSM er en piezoelektrisk motor, som bidrager til rykfri og støjsvag AF-drift. Motoren udvikler et højt drejningsmoment ved langsom rotation, og igangsætning og standsning sker øjeblikkeligt. Den er også ekstremt stille, hvilket er med til at gøre den automatiske fokusering stort set lydløs. Objektiver med SSM er også udstyret med en positionsfølsom detektor, som umiddelbart registrerer objektivets rotationsgrad, hvilket generelt forbedrer AF-præcisionen.

SSM består af en rotor (venstre) og en stator (højre), hvorpå der er monteret piezoelektriske elementer.

ADI-blitzmåling

Blitzmåling med avanceret afstandsintegration (Advanced Distance Integration) er mulig, hvis den indbyggede blitz eller en ekstern blitz som HVL-F60M/HVL-F43M/HVL-F20M benyttes sammen med et objektiv, der har indbygget afstandskoder.* Teknikken sikrer automatisk måling, som er stort set upåvirket af motivers eller baggrundes lysrefleksion. Der opnås præcise afstandsoplysninger fra koderen, og disse data benyttes til at tilpasse blitzens effekt i overensstemmelse med forholdene. På denne måde opnås gode eksponeringer mere konsekvent end ved konventionel TTL-blitzmåling (igennem objektivet), som kan vise sig at være unøjagtig ved stærkt reflekterende eller meget mørke motiver og baggrunde.

Afstandskoder

Afstandskoderen er en objektivkomponent, som registrerer fokusmekanismens position direkte og sender et signal til CPU'en for at måle afstanden til motivet. Ved fotografering med blitz er disse data meget nyttige til at beregne, hvor stor blitzeffekt der er nødvendig i den pågældende scene. Afstandskoderen spiller en afgørende rolle for ADI-blitzmålingen, der sikrer meget præcis blitzmåling uden indvirkning fra lysrefleksioner på motiver eller baggrunde.

Smidig autofokusmotor (SAM)

I stedet for at udnytte fokusdrivmotoren i kamerahuset er SAM-objektiver udstyret med en autofokusmotor, som er indbygget i selve objektivet, og som driver fokuselementgruppen direkte. Da den indbyggede motor roterer fokusmekanismen direkte, er betjening væsentligt roligere og mere støjsvag end konventionelt koblede autofokusdrivsystemer.

Objektivbaseret optisk billedstabilisering (OSS)

Gyrosensorer, der er bygget ind i objektivet, registrerer selv den mindste bevægelse, og stabiliseringslinsen bevæges meget præcist for at modvirke enhver tendens til billedsløring, der måtte forekomme. Brugen af præcise, støjsvage lineære motorer og teknologi, der er hentet fra de professionelle Sony-videokameraer, resulterer i exceptionelt stille, effektiv billedstabilisering, som bidrager til både film og stillbilleder af højeste kvalitet.

Aktiv tilstand (Active Mode OSS)

Hvis man bevæger sig omkring under optagelse af film, bevæges kameraet uundgåeligt, hvilket kan medføre uskarpe billeder. Konventionelle billedstabiliseringssystemer har ikke været effektive til at kompensere for denne type bevægelse, men "aktiv tilstand" benytter et bredere bevægelsesmønster til kompenseringslinsen, hvorved der opnås forbedret billedstabilisering ved flere forskellige kamerabevægelser. Stabilisering i vidvinkelenden af zoomområdet er forbedret betragteligt, hvilket letter håndholdt optagelse af film med et minimum af uskarphed i billederne.

Flydende, fleksibel power zoom (PZ)

Sony α-mount-objektiver med power zoom tilbyder forbedret kontrol og udtryksmæssigt potentiale for filmoptagelse med jævn, ensartet zoom, der er vanskelig at opnå manuelt. Detaljer som jævn acceleration og deceleration er også vigtige, og naturligvis er sporingen fremragende hele vejen igennem. Alt dette muliggøres af en blanding af velafprøvet videokamerateknologi fra Sony og banebrydende innovation, fra optisk og mekanisk design til original Sony aktivatorteknologi, der alt sammen kombineres i nøjagtig intern produktion. Intern zoom er endnu en nyttig funktion: Længden af objektivet forbliver konstant under zoom, og tromlen roterer ikke, så der kan anvendes polarisatorer og andre positionsafhængige filtre uden behov for ekstra støtte.

SMO (Smooth Motion Optics)

SMO (Smooth Motion Optics) er et optisk designkoncept fra Sony til udskiftelige objektiver, som har det specifikke formål at opnå den højest mulige billedkvalitet og opløsning for levende billeder.

SMO-design tager fat på tre hovedemner, som er vigtige for filmoptagelse:

- Ændring af brændvidde (manglende stabilitet i synsvinkel ved fokusering) minimeres effektivt vha. en præcis intern fokusmekanisme.

- Små fokusskift, der kan opstå under zoom, elimineres af en særlig sporingsjusteringsmekanisme.

- Lateral bevægelse for den optiske akse under zoom elimineres af en intern zoommekanisme, der holder længden af objektivet konstant ved alle brændvidder.

Præcisionsniveauet kræver både nøjagtigt design og konstant overvågning i forbindelse med fremstillingen, men fordelene ved filmoptagelse med objektiver med stor blænde, især på sensorer i stort format, er spektakulære og helt sikkert indsatsen værd.

Fluorbelægning

Ethvert objektivs forreste element kan blive tilsmudset af vand, mudder, olie, fingeraftryk og andre typer snavs, der ikke blot kan forringe billedkvaliteten men i nogle tilfælde også beskadige objektivet. Sony har en effektiv løsning med fluorbelægning på det forreste element, som resulterer i en større kontaktvinkel med væske, som gør, at objektivet ikke så nemt kan blive vådt, samtidig med at snavs "afvises". Vand- og oliebaseret snavs, der sætter sig på objektivet, kan nemt tørres af. Udover at beskytte dine objektiver, mindsker fluorbelægningen også behovet for at rengøre objektivet, når du er ude og fotografere.