GRUNDLÆGGENDE VIDEN OM OBJEKTIVER

Objektivterminologi
[FL] Fluoritobjektiv/[Super ED] Super ED (ekstra lav spredning) Glas/[ED] ED-glas

Objektiver, der er bygget med konventionelt optisk glas, har problemer med kromatisk afvigelse, og derfor har billeder lavere kontrast, lavere farvekvalitet og lavere opløsning. ED-glas blev udviklet for at løse disse problemer og er inkluderet i udvalgte objektiver. Det forbedrer den kromatiske afvigelse i telefotoområdet markant, og det giver overlegen kontrast på tværs af hele billedet selv ved store blændeindstillinger. Super ED-glas og fluoritobjektiver giver øget kompensation for kromatisk afvigelse. Fluorit er også lettere end normalt optisk glas, hvilket reducerer objektivets vægt.


[1] Glas [2] ED-glas [3] Super Ed-glas og fluoritobjektiv [4] Fokusplan

[Aspherical] Asfærisk objektiv

Sfærisk aberration er en svag forskydning af lysstråler, der projekteres på billedplanet af et simpelt, sfærisk objektiv, forårsaget af forskelle i brydningen på forskellige punkter på objektivet. Denne forskydning kan forringe billedkvaliteten i objektiver med stor blænde. Løsningen er at bruge et eller flere specielt formede "asfæriske" elementer nær membranen for at genskabe opretning på billedplanet, mens den høje skarphed og kontrast bevares selv ved maksimal blænde. Asfæriske elementer kan også anvendes på andre punkter på den optiske vej til at reducere forvrængning. Ordenligt konstruerede asfæriske elementer kan reducere det samlede antal elementer, der kræves, og dermed reducere den generelle objektivstørrelse og -vægt.


[1] Sfærisk objektiv [2] Asfærisk objektiv [3] Fokusplan

[XA] XA-objektiv (ekstrem asfærisk)

Asfæriske objektiver er langt mere besværlige at fremstille end simple sfæriske typer. Nye XA (ekstrem asfærisk) objektivelementer opnår suveræn overfladepræcision, der holdes inden for 0,01 mikron takket være innovativ produktionsteknologi, hvilket sikrer en hidtil uset kombination af høj opløsning og den smukkeste bokeh, du nogensinde har set.


[1-1] Konventionel asfærisk objektivoverflade [1-2] Uønsket bokeh-resultat [2-1] XA (ekstrem asfærisk) objektivoverflade [2-2] Smukt bokeh-resultat

[AA] Avanceret Asfærisk objektiv

Avancerede Asfæriske (AA) elementer er en udviklet variant med et ekstremt højt tykkelsesforhold mellem centrum og periferi. AA-elementer er overordentligt svære at fremstille, idet det afhænger af, at den mest avancerede støbeteknologi er tilgængelig for konstant og præcist at opnå den ønskede form og overfladenøjagtighed. Resultatet har forbedret gengivelsen betydeligt.

[ED asfærisk] Asfærisk ED-objektiv

Et asfærisk ED-objektiv er et asfærisk objektivelement, der er fremstillet af ED-glas (Extra-low Dispersion). ED-glas undertrykker effektivt farveafvigelser, mens en asfærisk profil kan kompensere nøjagtigt for en række optiske afvigelser, herunder sfærisk afvigelse, asymmetrisk afvigelse og forvrængning. Fordi det asfæriske ED-element kombinerer funktionerne i ED-glas og en asfærisk profil i et enkelt element, kan de bruges til at lave kompakte, lette objektiver, der leverer høj optisk ydelse.

[APD] Apodiktisk

"I et konventionelt objektiv er den mængde lys, der indsamles i periferien af objektivet omtrent lig med mængden af lys i midten. Det resulterer i ensartet skarpe prikker ved punkterne "b" og "c" nedenfor. Men et særligt filter, kaldet et "apodiktisk optisk element" indsamles mindre lys i objektivets periferi, hvilket i stedet medfører diffusion ved prikkernes kanter. En mere jævn defokusering opnås på grund af disse optiske egenskaber.

T-numre
Da STF-objektivet med det apodiktisk optiske element indsamler mindre lys end almindelige objektiver, erstattes F-stoppet af T-numre (transmission). I praksis kan de to typer værdier bruges i flæng til at fastsætte eksponeringen."

[1] STF-objektiv [2] Konventionelt objektiv [3] Apodiktisk optisk element [4] Defokusering af STF-objektiv (omkring fokuspunkt "a") [5] Defokusering af konventionel (omkring fokuspunkt "a")

[Nano AR] Nano AR-overfladebelægning

Original Sony Nano AR-overfladebelægningsteknologi danner en objektivoverflade med en præcist defineret og regelmæssig nanostruktur, der muliggør helt præcis lysoverførsel, mens spejlinger, der kan forårsage falsk lys (overstråling) og spøgelseseffekter, undertrykkes effektivt. Nano AR-overfladebelægningens spejlingsundertrykkende egenskaber er bedre end konventionelle reflekshæmmende overfladebelægninger og overfladebelægninger med uregelmæssig nanostruktur og leverer en markant forbedring af klarheden, kontrasten og den generelle billedkvalitet.


[1] Situationslys [2] Reflekteret lys [3] Overført lys [4] Glas [5] Antirefleksbelægning [6] Nano AR-overfladebelægning

Med Nano AR

Med Nano AR

Uden Nano AR

Uden Nano AR

[Nano AR II] Nano AR Coating II

En ny Nano AR Coating II, som kan påføres jævnt på store objektivelementer eller meget buede overflader, er blevet udviklet for at undertrykke indvendige refleksioner, der kan forårsage overstråling og skygger, for at give et klart billede. På trods af objektivets brede synsvinkel bevarer Nano AR Coating II en høj grad af klarhed og kontrast på hele billedet, selv i dårlig belysning.

[A] Almindelig overfladebelægning [B] Nano AR Coating II
[1] Almindelig overfladebelægning [2] Nano AR Coating II [3] Glas [4] Meget buet glasoverflade [5] Reflekteret lys
*Billedet viser et teoretisk eksempel på almindelig overfladebelægning på en meget buet glasoverflade.

[A] Almindelig overfladebelægning [B] Nano AR Coating II

[F coating] Fluorbelægning

Ethvert objektivs forreste element kan blive tilsmudset af vand, mudder, olie, fingeraftryk og andre typer snavs, der ikke blot kan forringe billedkvaliteten men i nogle tilfælde også beskadige objektivet. Sony har en effektiv løsning med fluorbelægning på det forreste element, som resulterer i en større kontaktvinkel med væske, som gør, at objektivet ikke så nemt kan blive vådt, samtidig med at snavs "afvises". Vand- og oliebaseret snavs, der sætter sig på objektivet, kan nemt tørres af. Udover at beskytte dine objektiver, mindsker fluorbelægningen også behovet for at rengøre objektivet, når du er ude og fotografere.

Du skal acceptere cookies fra YouTube for at se denne video

Få adgang til dine præferencer for cookies nedenfor, og slå cookien for YouTube til under afsnittet "Funktionel".

ZEISS® T*-belægning 

Det faktum, at objektivbelægningsteknologien – dampaflejring af en tynd, jævn belægning på objektivets overflade til at reducere refleksioner og maksimere overførslen – oprindeligt var et ZEISS-patent, er velkendt. Firmaet ZEISS udviklede og beviste også virkningen af belægninger i flere lag til fotografiske objektiver, og det er den teknologi, som blev til T*-belægningen.

Indtil introduktionen af overfladebelagte objektiver reflekterede objektivets overflade en stor procentdel af det indkommende lys og reducerede derved overførslen og gjorde det svært at anvende flere elementer i konstruktionen af objektiver. Effektive belægninger gjorde det muligt at designe mere komplekse objektiver, hvilket gav en betydeligt forbedret ydeevne. Reduceret intern refleksion medvirkede til et minimum af falsk lys (overstråling) og stor kontrast.

ZEISS T*-belægningen lægges ikke bare på et hvilket som helst objektiv. T*-symbolet findes kun på objektiver med flere elementer, hvor den ønskede ydeevne opnås igennem hele den optiske vej, og er således garanti for den allerbedste kvalitet.


[1] Lyskilde [2] Billedsensor [3] Reduceret refleksion

Overfladebelægning med flere lag

Selvom størstedelen af det lys, der rammer et optisk glas, ledes direkte igennem det, vil en del af det blive spejlet i overfladen på objektivet og forårsage falsk lys (overstråling) eller spøgelsesbilleder. Dette problem forebygges ved, at der lægges et tyndt lag antirefleksbelægning på objektivets overflade. α-objektiver benytter eksklusive belægninger i flere lag til effektiv forebyggelse af sådanne problemer over et bredt spektrum af bølgelængder.

[IF] Internt fokus

Det er kun de midterste og bageste grupper i det optiske system, der benyttes til selve fokuseringen, hvorved objektivets samlede længde hele tiden er givet. Blandt fordelene kan nævnes hurtig autofokusering og en kort mindste fokusafstand. Derudover roterer filtergevindet forrest på objektivet ikke, hvilket er praktisk, hvis du vil fotografere med polariseringsfilter.

[PZ] Power Zoom

Sony α-mount-objektiver med power zoom tilbyder forbedret kontrol og udtryksmæssigt potentiale for filmoptagelse med jævn, ensartet zoom, der er vanskelig at opnå manuelt. Detaljer som jævn acceleration og deceleration er også vigtige, og naturligvis er sporingen fremragende hele vejen igennem. Alt dette muliggøres af en blanding af velafprøvet videokamerateknologi fra Sony og banebrydende innovation, fra optisk og mekanisk design til original Sony aktivatorteknologi, der alt sammen kombineres i nøjagtig intern produktion. Intern zoom er endnu en nyttig funktion: Længden af objektivet forbliver konstant under zoom, og tromlen roterer ikke, så der kan anvendes polarisatorer og andre positionsafhængige filtre uden behov for ekstra støtte.

[SMO] Smooth Motion Optics

SMO (Smooth Motion Optics) er et optisk Sony-designkoncept til udskiftelige objektiver, der specifikt er beregnet til at opnå den bedst mulige billedkvalitet og opløsning på bevægelige billeder.

SMO-designet fokuserer på tre primære problemer, som er vigtige under filmoptagelser:

- Ændring af brændvidde (manglende stabilitet i synsvinkel ved fokusering) minimeres effektivt vha. en præcis intern fokusmekanisme.

- Små fokusskift, der kan opstå under zoom, elimineres af en særlig sporingsjusteringsmekanisme.

- Lateral bevægelse for den optiske akse under zoom elimineres af en intern zoommekanisme, der holder længden af objektivet konstant ved alle brændvidder.

Præcisionsniveauet kræver både nøjagtigt design og konstant overvågning i forbindelse med fremstillingen, men fordelene ved filmoptagelse med objektiver med stor blænde, især på sensorer i stort format, er spektakulære og helt sikkert indsatsen værd.

[IZ] Internt zoom

En form for objektivzoommetode. Fordelen ved internt zoom er, at længden af objektivet forbliver konstant under zoom, og tromlen roterer ikke, så der kan anvendes polarisatorer og andre positionsafhængige filtre uden behov for ekstra støtte.

[LR MF] Linear Response MF

Linear Response MF finjusterer betjeningselementerne til manuel fokusering. Fokusringen har høj kontrolopløsning, så brugerinputtet følges præcist under manuel fokusering. Linear Response MF muliggør også intuitiv fokusering og svarer næsten til mekanisk manuel fokusering. Fokus ændres lineært som reaktion på rotation af fokusringen, hvilket giver brugeren den øjeblikkelig kontrol, der er brug for til hurtig og præcis manuel fokusering.

[Floating F] Flydende fokusering 

Den flydende fokusmekanisme sikrer en konstant høj opløsning fra uendelig til tætteste fokuseringsafstand. Systemet hjælper med at reducere alle former for afvigelser til minimumsniveauer og dermed fastholde en skarp gengivelse med høj opløsning fra uendelig fokusering til landskaber, f.eks. helt ned til nærbillede, portrætter og lignende motiver.

[XD LM] XD (extreme dynamic) Linear Motor

XD (extreme dynamic) Linear Motor er udviklet til at levere større reaktionskraft og effektivitet end tidligere udgaver for at få mest muligt ud af hastigheden i nuværende og fremtidige kamerahuse. Den lineære motors design- og komponentlayout er blevet grundigt revideret for at opnå en betydeligt højere reaktionskraft.

Du skal acceptere cookies fra YouTube for at se denne video

Få adgang til dine præferencer for cookies nedenfor, og slå cookien for YouTube til under afsnittet "Funktionel".

[DDSSM] Direct Drive Super Sonic wave Motor

Et nyt DDSSM-system bruges til nøjagtig placering af den tunge fokusgruppe, der er nødvendig til fuldformat, hvilket giver præcis fokusering selv inden for objektivets laveste dybdeskarphed. DDSSM-drevsystemet er også bemærkelsesværdigt stille, hvilket gør det ideelt til optagelse af film, hvor fokus hele tiden skifter, mens scenen optages.

[RDSSM] Ring Drive Super Sonic wave Motor

RDSSM er en piezoelektrisk motor, der bidrager til jævn og lydløs AF-betjening. Motoren frembringer et højt drejningsmoment ved langsom rotation og leverer øjeblikkelig igangsætning og standsning. Den er også ekstremt lydsvag, hvilket bidrager til at sikre lydløs autofokusering. Objektiver med RDSSM har også en positionsfølsom detektor til direkte registrering af objektivets rotationsgrad, hvilket generelt forbedrer AF-præcisionen.

RDSSM består af en rotor (venstre) og en stator (højre), hvorpå der er monteret piezoelektriske elementer.

[LM] Linear Motor

Specialudviklede lineære motorer leverer direkte, kontaktfri og elektromagnetisk brug af objektivfokusgruppen for ekstremt lydsvag og responsiv betjening. Den lydsvage betjening, hurtige reaktionstid og præcisionsbremsning, der leveres af det kontaktfri lineære drevsystem, er ikke kun en fordel til stillbilleder, men leverer også den form for jævn, lydsvag betjening, der kræves af filmmagere. 

[SAM] Smooth Autofocus Motor

I stedet for at udnytte fokusdrivmotoren i kamerahuset er SAM-objektiver udstyret med en autofokusmotor, som er indbygget i selve objektivet, og som driver fokuselementgruppen direkte. Da den indbyggede motor roterer fokusmekanismen direkte, er betjening væsentligt roligere og mere støjsvag end konventionelt koblede autofokusdrivsystemer.

[STM] Skridtmotor

En skridtmotor (STM) er en motor med en mekanisme, der opdeler rotationsoperationen i et antal skridt for at sikre kontrolleret rotation. Den roterer et skridt, hver gang den modtager en elektrisk impuls. STM'en sikrer, at objektivt kan fokusere jævnt og roligt ved optagelse af billeder og film.

[FHB] Knap til fokusfastholdelse 

Når du har indstillet fokus til det ønskede, kan du holde denne knap på objektivtromlen inde for at holde objektivet låst i den valgte fokusafstand. Eksempelvisningsfunktionen kan også knyttes til denne knap ved hjælp af kameraets brugerdefinerede indstillinger.

[FRL] Fokusområdebegrænser

Med denne funktion sparer du en smule tid under AF-betjening ved at sætte grænser for fokusområdet. I makroobjektiver kan denne grænse enten ligge i nær- eller fjernområdet (som vist på billedet). I SAL70200G kan grænsen kun indstilles for fjerne afstande. I SAL300F28G kan fokuseringen begrænses til enten fjerne afstande eller et område, du selv definerer.

[I/A ring] Iris-/blændering 

Iris-/blændering sikrer intuitiv kontrol af blænden. Den leverer nem kontrol af blænden for enestående anvendelighed.

[I/A click] Klikkontakt til iris/blænde 

En iris-/blændering giver den form for øjeblikkelig reaktion, som professionelle har brug for til både stillbilleder og videooptagelser. En klikkontakt til ON/OFF sikrer, at klikstop på blænderingen kan til- eller frakobles efter behov. Hvis klikstoppene tilkobles leveres taktil feedback, der kan gøre det nemmere at måle, hvor meget ringen er blevet justeret, da det kan mærkes, og er derfor et godt valg til stillbilleder. Når klikstoppene frakobles, kan blænderingen flyttes nemt og lydsvagt, hvilket sikrer nem, lydsvag kontrol under filmoptagelser.

[I/A-lås] Låsekontakt til iris/blænde

En iris-låsekontakt forhindrer uønskede eksponeringsændringer under optagelse. Når blænden er låst, er den enten låst i [A]-positionen eller kan roteres mellem de manuelle indstillinger. Når den er låst op, kan blænderingen roteres mellem [A] og en hvilken som helst af de manuelle indstillinger uden begrænsning.

[ZRDSL] Låseknap til valg af zoomrotationsretning 

Indstillelig retning af zoomring. En enkel, mekanisk betjening er alt, der skal bruges til at skifte retning på zoomringen for at matche individuelle brugerpræferencer. Retningen på zoomringen kan nemt ændres efter behov.

[OSS] Optisk SteadyShot 

De optiske SteadyShot-tilstande gør det nemmere at tage skarpe billeder ved håndholdt fotografering under forskellige forhold. Mode 2-stabilisering giver f.eks. mulighed for dynamisk panorerede optagelser, og Mode 3 giver et mere stabilt billede i søgeren, hvilket gør det lettere at spore og indramme billedet.

[OSS] Optisk SteadyShot-tilstand

De optiske SteadyShot-tilstande gør det nemmere at tage skarpe billeder ved håndholdt fotografering under forskellige forhold. Mode 2-stabilisering giver f.eks. mulighed for dynamisk panorerede optagelser, og Mode 3 giver optimal stabilisering til sporing og optagelse af dynamiske, uforudsigelige sportsaktiviteter.

[DMR] Støv- og fugtafvisende design 

Objektivet er designet til at være fugt- og støvafvisende, hvilket sikrer pålidelig drift ved udendørs optagelser under vanskelige forhold.

[Circular] Cirkulær blænde 

Generelt kan man sige, at hvis en blænde benytter 7, 9 eller 11 blændelameller, bliver blændens facon til en 7-sidet, 9-sidet eller 11-sidet polygon, efterhånden som blænden bliver mindre. Dette har imidlertid en vis uønsket virkning, idet defokusering af punktlyskilder kommer til at virke polygonformet og ikke cirkulær. α-objektiver overvinder dette problem med et unikt design, der holder blænden næsten perfekt cirkulær fra dens helt åbne indstilling, til den lukkes med 2 stop.


Sammenligning af blændedesign [1] Konventionel blænde [2] Cirkulær blænde