Artikel-ID : 00294973 / Sidst ændret : 03-08-2023Udskriv

Sony Garanti

  Vilkår for Sony garanti

  Kære kunde,

  Tillykke med dit nye Sony-produkt. Vi håber, at du bliver glad for det.
  Hvis der skulle opstå behov for service i henhold til garantien, bedes du kontakte din forhandler eller et medlem af vores autoriserede servicenetværk (ASN) inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller et af de andre lande, som er nævnt i denne garanti eller vedlagte brochurer (garantiområde). Yderligere oplysninger om ASN-medlemmer finder du f.eks. i telefonbogen, vores produktkataloger eller på vores websider. For at undgå ulejlighed fra din side anbefaler vi, at du læser betjeningsvejledningen omhyggeligt, før du beder om service i henhold til garantien.

  Din garanti

  Denne garanti gælder for det produkt, som denne garanti fulgte med ved købet, forudsat at produktet blev købt inden for garantiområdet.

  Med denne garanti garanterer Sony, at produktet er fri for fejl i materialer og udførelse i en periode på ET ÅR fra den oprindelige købsdato. Den Sony-virksomhed, som vil opfylde denne garanti, er nævnt i denne garanti eller medfølgende brochurer under det land, i hvilket du beder om service i henhold til garantien. Den totale reklamationsperiode er 2 år.

  Hvis produktet inden for garantiperioden skulle vise sig at være defekt (på den oprindelige købsdata) p.g.a. materialefejl eller udførelsesmæssige mangler, vil Sony eller et ANS-medlem inden for garantiområdet reparere eller erstatte (efter Sony’s skøn) produktet eller produktets defekte dele uden beregning for arbejdstid eller reservedele i henhold til de nedenstående anførte vilkår og begrænsninger. Sony og ANS-medlemmer kan i denne forbindelse erstatte defekte produkter eller dele med nye – eller reparerede produkter eller dele. Alle erstattede produkter eller dele bliver Sony’s ejendom.

  Vilkår og betingelser

  1. Denne garanti kan kun gøres gældende ved fremvisning af den originale faktura eller kvittering (med angivelse af købsdato, modelbetegnelse og forhandlerens navn) sammen med det defekte produkt og inden for garantiperioden. Sony og ASN-medlemmer forbeholder sig ret til at afvise ydelsen af garantiservice uden beregning, hvis de ovennævnte dokumenter ikke fremvises eller er ufuldstændige eller ulæselige. Denne garanti gælder ikke, hvis modelbetegnelsen eller serienumret på produktet er blevet ændret, slettet, fjernet eller gjort ulæseligt.
  2. For at undgå beskadigelse eller tab/sletning af aftagelige datalagringsmedier eller -tilbehør skal du fjerne disse, inden du indleverer dit produkt til service i henhold til garantien.
  3. Denne garanti dækker ikke transportomkostninger og farer i forbindelse med transporten af dit produkt til og fra Sony eller et ASN-medlem.
  4. Denne garanti dækker ikke:
   1. periodisk vedligeholdelse og reparation eller udskiftning af dele p.g.a. almindelig slitage
   2. forbrugsvarer (komponenter, som skal skiftes ud regelmæssigt under et produkts levetid, f.eks. ikke-opladelige batterier, printerpatroner, pickupnåle, pærer osv.)
   3. beskadigelser eller defekter forårsaget af anvendelse, betjening eller håndtering af produktet, som ikke stemmer overens med normal privat anvendelse.
   4. beskadigelser eller ændringer af produktet, som skyldes:
    1. misbrug, inkl.: - håndtering, som medfører fysiske eller kosmetiske beskadigelser eller overfladebeskadigelser eller ændringer af produktet eller beskadigelse af LCD displays
    2. - installation eller anvendelse af produktet til andet end den tiltænkte anvendelse eller uden overensstemmelse med Sony’s anvisninger om installation eller anvendelse - manglende vedligeholdelse af produktet i overensstemmelse med Sony’s anvisninger om korrekt vedligeholdelse - installation eller anvendelse af produktet på en måde, som ikke opfylder de tekniske eller sikkerhedsmæssige bestemmelser eller standarder i det land, hvor produktet installeres eller bruges
    3. virusinfektioner eller anvendelse af produktet sammen med software, som ikke følger med produktet, eller sammen med forkert installeret software
    4. tilstanden af eller defekter i systemer, som dette produktet bruges sammen eller kombineres med, undtagen andre Sony-produkter, som er beregnet til anvendelse sammen med produktet
    5. anvendelse af produktet sammen med tilbehør, perifert udstyr og andre produkter af andre typer, tilstande og standarder end dem, som er foreskrevet af Sony
    6. reparation eller forsøg på reparation ved personer, som ikke er tilknyttet Sony eller ASN-medlemmer
    7. justeringer eller tilpasninger uden Sony’s forudgående skriftlige samtykke, inkl.: -opgradering af produktet udover de specifikationer eller funktioner, som er beskrevet i betjeningsvejledningen, eller - ændringer af produktet med det formål at overholde nationale eller lokale tekniske standarder eller sikkerhedsstandarder i andre lande end dem, som produktet er designet og fremstillet til
    8. forsømmelighed
    9. uheld, brand, væsker, kemikalier, andre stoffer, oversvømmelse, vibrationer, meget høj varme, forkert ventilation, strømstød, for høj eller forkert forsynings- eller indgangsspænding, stråling, elektrostatiske afladninger inkl. lynnedslag, andre eksterne kræfter eller påvirkninger.
  5. Denne garanti dækker kun produktets hardwarekomponenter. Den dækker ikke software (fra Sony eller andre), for hvilke der findes eller skal anvendes en slutbrugerlicensaftale eller separate garantibestemmelser eller udelukkelser.
    

  Sony Garanti [pdf - 19 Kb]