Artikel-ID : 00192344 / Sidst ændret : 23-09-2021

Hvordan kan jeg indstille eller genindstille mit Sony LCD-TV (Analogue/Cable/Terrestrial Guide)?

  BEMÆRK:

  • Nedenstående procedure gælder for alle vores Sony LCD-TV (bortset fra Android TV fra Sony). Afhængigt af TV-modellen kan der dog være små forskelle mellem layoutet på fjernbetjeningen og menugrænsefladen.
  • Hvis du har brug for yderligere vejledning på et tidspunkt, kan du finde yderligere oplysninger i dit TV's indbyggede Hjælpeguide ved at gå til TV-modellens supportside.
  • Brug nedenstående fjernbetjeningsknapper til navigation.

   Fjernbetjeningsvejledning Fjernbetjeningsvejledning
   Brug piletasterne på fjernbetjeningen til at navigere i TV-menuen Vælg indstillinger ved at trykke på "plus"-knappen. Dette er den runde knap midt i det runde menuområde på fjernbetjeningen.

  Analog indstilling

  1. Tryk på knappen MENU eller HOME på din fjernbetjening.

   Billede

  2. Vælg den af mulighederne nedenfor, der bedst svarer til menustrukturen på dit TV:

   Mulighed A
   Brug piletasterne på din fjernbetjening, og vælg Settings (Indstillinger) → Analogue Setup (Analog opsætning) → Analogue Auto Tuning (Analog automatisk indstilling) eller Auto Tuning (Automatisk indstilling).  

   Billede


   Mulighed B
   Brug piletasterne på fjernbetjeningen til at vælge Settings (Indstillinger) → System Settings (Systemindstillinger) eller Set-up (Opsætning) → Channel set-up (Kanalopsætning) → Analogue Setup (Analog opsætning)→ Analogue Auto Tuning (Analog automatisk indstilling) eller Auto Tuning (Automatisk indstilling).

  3. Når du bliver stillet spørgsmålet Do you want to start Auto Tuning? (Vil du påbegynde automatisk indstilling?), skal du vælge Yes (Ja) og bekræfte med  Billede-knappen.
  4. TV'et påbegynder nu indstilling. En bekræftelsesmeddelelse vises efter gennemførelse.

   

  Digital indstilling

  1. Kontroller, at antennekablet er tilsluttet korrekt til TV'et.
   Diagrammet nedenfor er et eksempel på forbindelser til jordbaseret/kabel. For at få yderligere oplysninger eller andre oplysninger om antennetilslutning henvises til den brugervejledning, der fulgte med TV'et.

   Billede

  2. Tænd TV'et.

  3. Tryk på knappen MENU eller HOME på din fjernbetjening.
   Billede

  4. Vælg den af mulighederne nedenfor, der bedst svarer til menustrukturen på dit TV:

   Mulighed A
   Brug piletasterne på din fjernbetjening, og vælg Settings (Indstillinger) → Digital set-up (Digital opsætning) → Digital Auto Tuning (Digital automatisk indstilling) eller Auto Tuning (Automatisk indstilling).

   Billede

   Mulighed B
   Brug piletasterne på fjernbetjeningen til at vælge Settings (Indstillinger)→ System Settings (Systemindstillinger) eller Set-up (Opsætning) → Channel set-up (Kanalopsætning) → Digital set-up (Digital opsætning) → Digital Auto Tuning (Digital indstilling) eller Auto Tuning (Automatisk indstilling).

   Billede

  5. Når du bliver stillet spørgsmålet Do you want to start Auto Tuning? (Vil du påbegynde automatisk indstilling?), skal du vælge Yes (Ja) eller OK og bekræfte med Billede-knappen.

   Billede

  6. Vælg mellem Antenna (Antenne) eller Cable (Kabel).
   Når du vælger Antenna (Antenne), starter den automatiske indstilling for antenne på dette tidspunkt.

  7. Hvis Cable (Kabel) blev valgt i forrige trin, vises menuen til kabelindstilling nu.
   Du kan vælge at indstille Scan Type (Scanningstype), Frequency (Frekvens) eller Network ID (Netværks-id) manuelt i overensstemmelse med specifikke netværksparametre, der er modtaget fra din udbyder af udsendelser.

   Hvis du ikke har modtaget noget, anbefaler vi, at du bruger standardindstillingerne:

   Scanningstype: Quick scan (Hurtig scanning)
   Frequency (Frekvens): Auto
   Network ID (Netværks-id): Auto
   Operator (Operatør): Vælg navnet på din udbyder af udsendelser fra listen

   Hvis scanningen ikke finder nogen eller alle kanaler, kan du prøve at ændre indstillingen Scan Type (Scanningstype) til Full scan (Fuld scanning).
   VIGTIGT: Det kan tage en time eller længere, når du vælger Full scan (Fuld scanning) for at indstille dit TV.

   BEMÆRK: Hvis du har problemer med kabelindstillingen, skal du rådføre dig med din udbyder, da udbyderen muligvis bruger andre indstillinger.

  8. Fortsæt ved at vælge Start.

  9. TV'et påbegynder nu indstilling. En bekræftelsesmeddelelse vises efter gennemførelse.