Artikel-ID : 00192344 / Sidst ændret : 25-04-2022Udskriv

Hvordan kan jeg indstille eller genindstille mit Sony LCD-TV, som ikke er Android-baseret (kabel/jordbaseret)?

  Før du går i gang


  Digital indstilling (ikke-Android-baserede LCD-TV)

  1. Sørg for, at antennekablet sidder ordentligt fast til TV'et.
   Diagrammet nedenfor er et eksempel på forbindelser til kabel/jordbaseret. For at få yderligere oplysninger eller andre oplysninger om antennetilslutning henvises til den brugervejledning, der fulgte med TV'et. Vejledningerne findes på supportwebstedet.
   Illustrationseksempel af tilslutninger til jordbaseret/kabel-TV.

  2. Tænd TV'et.
  3. Tryk på knappen MENU eller HOME på din fjernbetjening.
   To illustrationer side om side. Venstre: placeringen af knappen MENU på fjernbetjeningen. Højre: placeringen af knappen HOME på fjernbetjeningen.
  4. Vælg den af mulighederne nedenfor, der bedst svarer til dit TV's menustruktur. Bemærk, at nedenstående skærmbilleder kan afvige fra det, du ser på skærmen.
   • Mulighed A: Brug piletasterne på fjernbetjeningen, og vælg Settings (Indstillinger) → Digital set-up (Digital opsætning) → Digital Auto Tuning (Digital automatisk indstilling) eller Auto Tuning (Automatisk indstilling), som vist på skærmbilledet nedenfor.
    Billede
   • Mulighed B: Brug piletasterne på fjernbetjeningen til at vælge Settings (Indstillinger) → System Settings (Systemindstillinger) → eller Set-up (Opsætning) → Channel set-up (Kanalopsætning) → Digital set-up (Digital opsætning) → Digital Auto Tuning (Digital automatisk indstilling) eller Auto Tuning (Automatisk indstilling), som vist på skærmbilledet nedenfor.
    Billede
  5. Når du bliver spurgt Do you want to start Auto Tuning? (Vil du påbegynde automatisk indstilling?), skal du vælge Yes (Ja) eller OK, og derefter bekræfte med Billede (Plus)-knappen.
   TV-skærmbillede:
  6. Vælg mellem Antenna (Antenne) eller Cable (Kabel).
  7. Når du vælger Antenna (Antenne), starter den automatiske indstilling for antennen på dette tidspunkt.
  8. Hvis Cable (Kabel) blev valgt i forrige trin, vises menuen til kabelindstilling nu.
  9. Du kan vælge at indstille Scan Type (Scanningstype), Frequency (Frekvens) eller Network ID (Netværks-id) manuelt i overensstemmelse med specifikke netværksparametre, du har modtaget fra din udsendelsesudbyder.
  10. Hvis du ikke har modtaget noget, anbefaler vi, at du bruger standardindstillingerne:
   • Scan type = Quick scan (Hurtigscanning)
   • Frequency = Auto (Automatisk)
   • Network ID = Auto (Automatisk)
   • Operator (Operatør): Vælg navnet på din udbyder af udsendelser fra listen
  11. Hvis scanningen ikke finder nogen eller alle kanaler, kan du prøve at ændre indstillingen Scan Type (Scanningstype) til Full scan (Fuld scanning).
   • VIGTIGT: Det kan tage en time eller længere, når du vælger Full scan (Fuld scanning) for at indstille dit TV. Hvis du har problemer med kabelindstillingsprocessen, skal du rådføre dig med din udbyder, da udbyderen muligvis bruger andre indstillinger.
  12. Fortsæt ved at vælge Start.
  13. TV'et påbegynder nu indstilling. En bekræftelsesmeddelelse vises efter gennemførelse.

  Analog indstilling (ikke-Android LCD-TV)

  Sådan indstiller du analogt