Artikel-ID : 00282990 / Sidst ændret : 02-11-2023Udskriv

TV Channel Editor for BRAVIA-mobilappen: Rediger din TV-kanalliste fra din smartphone!

  Hvis du vil finde ud af, om din TV-model understøttes af mobilappen, skal du udvide afsnittet "Relevante produkter og kategorier i denne artikel" øverst til højre i denne artikel.

  Landetilgængelighed for TV Channel Editor for BRAVIA-mobilappen


  Hvad er TV Channel Editor for BRAVIA-mobilappen, og hvor kan jeg downloade den?

  Med TV Channel Editor for BRAVIA-mobilappen fra Sony kan du bruge din telefon til at redigere, sortere og organisere alle dine satellit- eller kabel-TV-kanaler. Du kan nu omarrangere, omdøbe eller slette TV-kanaler med blot et par tryk på din smartphone!

  TV Channel Editor for BRAVIA er tilgængelig på mobilenheder, der kører Android OS og vil snart være tilgængelig på iOS.

  Klik på den relevante knap nedenfor for at downloade TV Channel Editor for BRAVIA-mobilappen til enten Android eller iOS (iOS-knappen er snart tilgængelig).

  TV Channel Editor for BRAVIA-appen på Google Play


  Sådan bruger du TV Channel Editor for BRAVIA-mobilappen

  Trin 1: Tilslut mobilappen til dit TV

  Trin 2: Brug mobilappen til at redigere din TV-kanalliste


  Ofte stillede spørgsmål (FAQ) om TV Channel Editor for BRAVIA-mobilappen

  Jeg har flere kanallister. Kan jeg redigere hver enkelt af dem?

  Dine installerede udsendelsesprofiler vises i mobilappen under separate faner. Du kan f.eks. have en separat fane til dine satellit- og kabel/jordbaserede kanaler, som vist på skærmbilledet nedenfor. Skift mellem faner for at redigere en bestemt kanalliste. Alle ændringer gemmes, når du afslutter appen.

  Fanerne Satellite (Satellit) og Cable (Kabel) i appen


  Jeg kan ikke tilslutte appen til TV'et

  Mit TV er blevet opdateret til den nyeste firmwareversion

  Hvis dit TV har den nyeste firmwareversion, opretter appen forbindelse til TV'et via wi-fi.

  Hvis en af følgende fejlmeddelelser for tilslutning vises i appen: 'Failed to connect' (Kunne ikke oprette forbindelse), 'Connection lost' (Forbindelse afbrudt) eller 'Channel editing suspended' (Redigering af kanal suspenderet), skal du følge fejlfindingstrinnene nedenfor:

  Foretag fejlfinding af wi-fi-forbindelse

  Mit TV er endnu ikke blevet opdateret til den nyeste firmwareversion

  Vi anbefaler altid at holde TV-firmwaren på dit TV opdateret [English]. Hvis dit TV stadig kører den forrige firmware, opretter appen forbindelse til TV'et via Bluetooth.

  Hvis en af følgende fejlmeddelelser for tilslutning vises i appen: Ved 'Connection failed' (Tilslutning mislykkedes), 'Connection to... lost' (Tilslutning til... blev tabt) eller 'Channel editing suspended' (Redigering af kanal suspenderet) følges nedenstående fejlfindingstrin:

  Foretag fejlfinding af problemer med Bluetooth-forbindelsen


  Hvorfor afspejles de kanallisteændringer, jeg har foretaget i appen, ikke i TV-guiden/EPG?

  De ændringer, du har foretaget i TV Channel Editor for BRAVIA-appen, vises normalt i TV-guiden/den elektroniske programguide (EPG), umiddelbart efter du har bekræftet dem. Det kan dog nogle gange tage tid, før kanallisten opdateres. Vent, og kontrollér igen senere.


  Hvorfor har mobilappen brug for placeringstilladelser?

  Hvis du støder på en anmodning om placeringstilladelse i din mobilapp, betyder det, at du forbinder appen til et TV med ældre firmware, som kun kan bruge appen via Bluetooth. Hvis det er tilfældet, bruger mobilappen Bluetooth til at oprette forbindelse til TV'et, og de fleste OS-versioner på markedet kræver, at brugeren aktiverer placeringen, før Bluetooth kan fungere. Men når dit TV har fået softwareopdateringen, som muliggør forbindelse via wi-fi, behøver du ikke længere at bruge Bluetooth.


  Hvorfor har mobilappen brug for kameratilladelser?

  Du skal give kameratilladelser til appen, så den kan bruge kameraet til at scanne QR-koden på dit TV.


  Hvorfor skal mobilenheden være tilsluttet det samme wi-fi-netværk som TV'et?

  Din mobilenhed (f.eks. smartphone) og dit TV skal være tilsluttet samme wi-fi for at oprette en TCP/IP-forbindelse.


  Jeg har en ældre version af mobilappen. Kan jeg stadig tilslutte appen til TV'et?

  Du kan muligvis ikke tilslutte appen til TV'et, hvis den installerede TV-firmware ikke understøtter tilslutning af appen via Bluetooth. Vi anbefaler, at du bruger den nyeste TV-firmware og den nyeste version af mobilappen TV Channel Editor for BRAVIA.

  Klik på den relevante knap nedenfor for at downloade den nyeste version af mobilappen TV Channel Editor for BRAVIA til enten Android eller iOS (iOS-knappen vil snart være tilgængelig).

  TV Channel Editor for BRAVIA-appen på Google Play


  Mit TV har en ældre TV-firmwareversion. Kan jeg stadig tilslutte appen til TV'et?

  Ja, tidligere TV-firmware registreres, når du scanner QR-koden på TV'et med din smartphone. Du kan oprette forbindelse via Bluetooth i stedet for wi-fi. Vi anbefaler dog altid at downloade den nyeste version af TV-firmwaren. Hvis du opretter forbindelse til et TV med ældre firmware, vil mobilappen give dig besked om at bruge Bluetooth som forklaret nedenfor:

  1. Scan den QR-kode, der vises på dit TV, med din mobilenhed for at oprette forbindelse.
  2. Tryk på 'Connect via Bluetooth' (Opret forbindelse via Bluetooth).
  3. Tryk på enten 'While using the app' (Mens du bruger appen) eller 'Only this time' (Kunne denne gang) for at tillade TV Channel Editor for BRAVIA at få adgang til din enheds placering.
  4. Tryk på 'Allow' (Tillad) for at tillade TV Channel Editor for BRAVIA at finde, oprette forbindelse til og fastsætte den relative placering for enheder i nærheden.
  5. Tryk på 'Allow' (Tillad), hvis du ser pop op-billedet 'TV Channel Editor for BRAVIA wants to turn on Bluetooth' (TV Channel Editor for BRAVIA vil aktivere Bluetooth).
  6. Vælg dit TV-navn på listen under ‘Connect to your TV' (Tilslut til dit TV) for at parre det med din smartphone. TV-navnet vises på skærmbilledet 'Installér, og åbn appen' (Installer og åbn appen) på TV'et. Der vises en anmodning om Bluetooth-parring både på din TV-skærm og din mobilapp. Sørg for, at begge parringsanmodninger viser den samme parringskode (f.eks. "410211"). Vælg PAIR (Parring) på din smartphone og på dit TV for at bekræfte anmodningen om parring. Du behøver ikke at indtaste parringskoden på enhederne.
  7. Når appen har oprettet forbindelse til dit TV, vises skærmbilledet 'You are connected!' (Du er forbundet) på dit TV.

  VIGTIGT: Afslut ikke skærmbilledet 'You are connected' (Du er tilsluttet) på dit TV, mens du redigerer kanallisten på din mobilenhed. Ellers kan forbindelsen gå tabt.