Artikel-ID : 00192310 / Sidst ændret : 12-07-2018Udskriv

Hvordan kan jeg indstille eller genindstille mit Android TV fra Sony (Multiple Satellite Antenna Guide)?

  Dette er en trin-for-trin vejledning i, hvordan du udfører en grundlæggende indstilling for op til fire antenne-satellitter (LNB).

  VIGTIGT: Før du begynder indstillingen, skal du bruge de grundlæggende oplysninger om dit satellitsystem (f.eks. hvilken satellit der modtages, eller hvordan signalet distribueres fra satellitantennen til TV). Disse oplysninger kan hentes ved at kontakte din udsendelses- og satellit-antenneudbyder.

  Nedenstående procedure gælder for alle Android TV fra Sony. Afhængigt af TV-modellen kan der dog være små forskelle mellem layoutet på fjernbetjeningen og menugrænsefladen.

  Hvis du har brug for yderligere vejledning på et tidspunkt, kan du finde yderligere oplysninger i dit TV's indbyggede Hjælpeguide eller ved at gå til TV-modellens supportside.

  Fjernbetjeningsvejledning Fjernbetjeningsvejledning
  Brug piletasterne på fjernbetjeningen til at flytte rundt i TV-menuen Vælg indstillinger ved at trykke på "plus"-knappen. Dette er den runde knap midt i det runde menuområde på fjernbetjeningen.

  1. Tænd for TV'et, og sørg for, at satellit-antennekablet er tilsluttet korrekt til TV'et.
  2. Tryk på [HOME]-knappen på din fjernbetjening.
  3. Vælg Settings (Indstillinger) → Channel Setup (Kanalopsætning) → Digital Setup (Digital opsætning) → Satellite Set-up (Satellitopsætning) → Digital Satellite Tuning (Digital satellitindstilling).

   Settings (Indstillinger)

   Channel Setup (Kanalopsætning)

   Digital Setup (Digital opsætning)
  4. Når du bliver stillet spørgsmålet "Do you want to start Digital Satellite Tuning?" (Vil du påbegynde digital satellitindstilling?), skal du vælge Yes (Ja).

   Start indstilling
  5. Vælg Fixed antenna (Fast antenne) eller DiSEqC, og vælg Next (Næste).

   Fixed antenna (Fast antenne) eller DiSEqC
  6. I dette trin vil du blive bedt om at vælge mellem to satellit-kanallister: Preferred Satellite (Foretrukken satellit) eller General Satellite (Generel satellit).

   Preferred (Foretrukken) eller General Satellite (Generel satellit)

   • Preferred Satellite (Foretrukken satellit) indeholder en kanalliste fra den valgte udbyder af udsendelser sammen med nogle standardparametre, der hjælper med at indstille kanaler.
   • General Satellite (Generel satellit) viser alle kanalerne i den valgte satellit-antenne. Parametrene for modtagelse og indstilling bruger standardindstillingerne og skal muligvis rettes i overensstemmelse med installationstypen.

   • BEMÆRK: Nogle parametre kan ændres ved indstillingen af Preferred Satellite (Foretrukken satellit), og alle parametre kan ændres ved indstillingen af General Satellite (Generel satellit). Henvend dig til din udbyder af udsendelser og din udbyder af satellit-antennesystem for at få specifikke oplysninger om, hvilke indstillinger du skal angive.

   Ved valg af Preferred Satellite (Foretrukken satellit):

   1. En liste over udbydere vises. Vælg din foretrukne satellitudbyder.
   2. Satellitindstilling påbegyndes nu. Der vises en besked, når den er gennemført.

   Ved valg af General Satellite (Generel satellit):

   1. Start med at vælge Satellite 1 (Satellit 1)
    Preferred (Foretrukken) eller General Satellite (Generel satellit)
   2. Sørg for, at Satellite 1 (Sattelit 1) er indstillet til ON (TIL).
   3. Indstil Scan Type (Scanningstype) til Full (Fuld).
   4. Gå til Satellite Selection (Satellitvalg), og vælg din satellit på listen.
   5. Gå til LNB Configuration (LNB-konfiguration), indstil DiSEqC Control (DiSEqC-styring) til A, og bekræft.
    Preferred (Foretrukken) eller General Satellite (Generel satellit)
   6. Du kan nu se søjlerne for Signal strength (Signalstyrke) og Signal quality (Signalkvalitet). Disse skal være tæt på MAX. Dette indikerer, at du modtager et signal fra satellitten og kan starte indstilling af kanaler.

    BEMÆRK: Hvis søjlerne viser et lavt signal eller slet ikke stiger, skal du ændre indstillingsparametrene (som regel LNB Voltage (LNB-spænding) og/eller DiSEqC control (DiSEqC-styring) i LNB configuration (LNB-styring) eller polarization (polarisering) i Transponder settings (Transponder-indstillinger)). Når du har fået signalstyrken og kvalitetsindikatorerne op, kan du påbegynde kanalindstillingen.

   7. Opsæt en anden satellit på samme måde, men indstil DiSEqC Control (DiSEqC-styring) til B i LNB Configuration (LNB-konfiguration). Gentag, hvis du også vil konfigurere Satellite 3 (Sattelit 3) (DiSEqC C) og/eller Satellite 4 (Satellit 4) (DiSEqC D).

    Preferred (Foretrukken) eller General Satellite (Generel satellit)
    Preferred (Foretrukken) eller General Satellite (Generel satellit)

   8. Gå tilbage til skærmen med satellitterne ved at trykke på [RETURN] på fjernbetjeningen.

    Preferred (Foretrukken) eller General Satellite (Generel satellit)

   9. Vælg Start for at påbegynde indstillingen.

    VIGTIGT: Fuld scanningsindstilling for to eller flere satellitter kan vare op til en time.

    Preferred (Foretrukken) eller General Satellite (Generel satellit)
    Preferred (Foretrukken) eller General Satellite (Generel satellit)

    BEMÆRK: Billederne, der vises her, er kun til reference. Den faktiske skærm kan være lidt anderledes afhængigt af dit land, din model og firmwareversion.