Relevant model

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • STR-DN1080

Om denne download

Fordele og forbedringer

 • Retter et problem med, at Dolby Atmos-lyden kan blive udsendt med støj
 • Retter et problem med, at Dolby Atmos-lyden via ARC muligvis ikke udsendes
 • Forbedrer netværksforbindelsen

Tidligere fordele og forbedringer

Se tidligere fordele og forbedringer

Filoplysninger

Filnavn

 • Firmwareopdatering version M41.R.0518 til STR-DN1080

Navn på zip-fil

 • UPDATE_M41R0518.zip

Filversion

 • Version M41.R.0518

Filstørrelse

 • 230 MB (241 578 745 byte)

Udgivelsesdato

 • 17-02-2022

Forberedelse

Kontrollér firmwareversionen

Din firmware er måske allerede opdateret, især hvis du har en ny AV-modtager. Hvis versionsnummeret er M41.R.0518 eller højere, behøver du ikke udføre opdateringen.

Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har:

 1. Tænd dit TV, og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din AV-modtager. Hvis AV-modtageren er tilsluttet HDMI2-stikket, skal du vælge HDMI2 som indgang.
 2. Tænd AV-modtageren.
 3. Tryk på HOME på fjernbetjeningen, og vent, til du ser HOME-skærmen.
 4. Brug pileknapperne på fjernbetjeningen til at vælge Setup (Opsætning) → System Settings (Systemindstillinger) → System Information (Systemoplysninger), og tryk derefter på ENTER.
 5. Hvis versionsnummeret på TV-skærmen er M41.R.0518 eller højere, har du allerede den nyeste firmwareversion.

Der er to enkle måder at opdatere firmwaren på din AV-modtager på

MetodeDu skal brugeHvorfor anvende denne metode?
Internet/netværk
(ANBEFALET)
 • en aktiv internetforbindelse (med Ethernet-kabel eller trådløs router)
 • et kompatibelt TV
Vi anbefaler denne metode, da det er den hurtigste og nemmeste måde at opdatere din firmware på.
USB-lagerenhed
 • en computer
 • en USB-lagerenhed
Opdater din firmware på denne måde, hvis du ikke kan gøre det via internettet.

Download og installer

Opdatering af din AV-modtager via internettet

Vi anbefaler denne metode, da det er den enkleste måde at opdatere på. Det tager normalt ca. 15-60 minutter. Opsæt først udstyret, og download derefter opdateringen via internettet til din AV-modtager.

Du skal bruge

 • en aktiv internetforbindelse (med Ethernet-kabel eller trådløs router)
 • et kompatibelt TV

Sådan får du opdateringen til at gå glat

Opdatering er sædvanligvis meget enkel. Sådan kan du gøre det rigtigt første gang:

 • Læs instruktionerne omhyggeligt, ellers risikerer du at beskadige din AV-modtager.
 • Sluk ikke for AV-modtageren – og afbryd ikke strømmen til den – mens den opdaterer.
 • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der er nævnt i instruktionerne.

Opsæt udstyret

 1. Tænd dit TV, og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din AV-modtager. Hvis modtageren er tilsluttet HDMI2-stikket, skal du vælge HDMI2 som indgang.
 2. Tilslut AV-modtageren til din internetkilde med et Ethernet-kabel eller en trådløs forbindelse via en router.
 3. Tænd AV-modtageren.

Hent opdateringen

 1. I menuen Home skal du bruge piletasterne på fjernbetjeningen til at vælge Setup (Opsætning) → System Settings (Systemindstillinger) → Software Update (Softwareopdatering) → Update via Internet (Opdater via internettet) og derefter trykke på Enter.
 2. Hvis meddelelsen A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (Der er fundet en ny softwareversion på netværket. Vil du opdatere softwaren?) vises på TV-skærmen, skal du bruge fjernbetjeningen til at vælge OK og derefter trykke på ENTER.
 3. Hvis meddelelsen Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M41.R.XXXX New version M41.R.0518 (Opdater til en ny softwareversion. Sluk aldrig for strømmen, mens opdateringen udføres. Aktuel version M40.R.xxxx Ny version M41.R.0518) vises på TV-skærmen, skal du bruge fjernbetjeningen til at vælge Start og derefter trykke på ENTER.
 4. Opdateringen begynder.
 5. Det tager ca. 5 minutter at starte opdateringen, når softwaren er downloadet. Når meddelelsen When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process (Når opdatering starter vises "UPDATING" (OPDATERER) i receiverens displayvindue. Opdatering tager op til 60 minutter. Når opdateringen er gennemført, vises "COMPLETE" (GENNEMFØRT) i displayvinduet på receiveren, og receiveren genstarter automatisk. Tag ikke netledningen ud under opdateringsprocessen) vises på TV-skærmen, skal du bruge fjernbetjeningen til at vælge OK og derefter trykke på ENTER.
 6. Under opdateringen vises meddelelsen UPDATING (OPDATERER) i displayvinduet.
 7. Firmwareopgraderingen er færdig, når COMPLETE (UDFØRT) vises i displayvinduet.
  Bemærk: Sluk ikke for AV-modtageren – og afbryd ikke strømmen til den – mens den opdaterer.
 8. Når opgradering er gennemført, genstarter AV-modtageren automatisk.
 9. Kontrollér firmwareversionen. Hvis versionsnummeret er M41.R.0518, er firmwareopdateringen fuldført.

Fejlfinding

Hvad du skal gøre, hvis du har problemer med at opdatere firmwaren til AV-modtageren via internettet:
 • Hvis meddelelsen Update failed. Connect the USB memory containing the update files or connect to the network to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Opdateringen mislykkedes. Tilslut USB-hukommelsen med opdateringsfilerne, eller opret forbindelse til netværket, og prøv igen. Hvis opdateringen fortsat mislykkes, bedes du kontakte kundeservice) vises på TV-skærmen:
  1. Kontrollér, at routeren og alle enheder, der er tilsluttet mellem AV-modtageren og routeren, er tændt.
  2. Kontrollér, at du bruger den rigtige type kabel (lige eller crossover) mellem AV-modtageren og routeren.
  3. Kontrollér, at alle kablerne mellem AV-modtageren og routeren er tilsluttet korrekt.
  4. Prøv at opdatere igen.
  Bemærk: Hvis du ikke kan udføre softwareopdateringen, kan du forsøge at bruge proceduren Update via USB Memory (Opdater via USB-hukommelse).
 • Hvis meddelelsen Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Downloadkapacitet: xxxxxxKB/xxxxxKB og xx %) vises på TV-skærmen, efter processen Update via Internet (Opdater via internettet) er startet, men statuslinjen på displayet ikke har ændret sig, kan processen Update via the Internet (Opdater via internettet) tage lang tid (op til 60 minutter) afhængigt af netværksforbindelsen. Derfor vises meddelelsen Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% (Downloadkapacitet: xxxxxx KB/xxxxx KB og xx %) på skærmen, og statuslinjen på displayet ændrer sig ikke i lang tid.
 • Hvis der køres Update via Internet (Opdater via internettet), viser TV'et meddelelsen Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with server. Please try again later. (Tilslutningsstatus kan ikke bekræftes. Kan ikke kommunikere med serveren. Prøv igen senere), og du ikke kan udføre firmwareopgraderingen:
  1. Kontroller, at LAN-kablet er sat i.
  2. Kontrollér i netværksindstillingerne, om AV-modtageren har sin egen IP-adresse (hvis du bruger en proxyserver, skal du skrive IP-adressen på den proxy, du bruger – i stedet for proxyens værtsnavn – i feltet Proxy Server (Proxyserver))
  3. Prøv at opdatere igen.
 • Hvis strømmen blev afbrudt, mens opdateringen var i gang, skal du tænde for AV-modtageren og prøve at opdatere igen.
 • Hvis opdateringen har været i gang i mere end 90 minutter og ikke er færdig, og AV-modtageren er tilsluttet trådløst til netværket, kan du oprette forbindelse til netværket med et kabel og derefter prøve igen. Hvis problemet fortsætter, kan netværkshastigheden være lav. I så fald kan du prøve at opdatere dit system ved brug af proceduren for opdatering via USB-hukommelse.
 • Hvis meddelelsen This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Denne enhed ikke er tilsluttet netværket. Udfør netværksdiagnosticering i indstillingen for forbindelsesserveren) vises på TV-skærmen, skal du kontrollere, om LAN-kablet er tilsluttet til AV-modtageren.
 • Hvis meddelelsen Already Updated (Allerede opdateret) vises på TV-skærmen, er firmwareversion på AV-modtageren den seneste version.

Opdatering via USB-hukommelsesenhed og din PC

Vi anbefaler, at du bruger internettet til opdatering, hvis du har mulighed for det. Hvis ikke, kan du bruge denne metode i stedet. Du downloader opdateringen til din computer, overfører den til en USB-lagringsenhed og overfører den derefter til din AV-modtager.

Vi anbefaler følgende operativsystemer:

 • Windows 8.1, 10, 11
 • macOS 10.12 – 10.15, 11
 • Mac OS X

Sådan får du opdateringen til at gå glat

Opdatering er sædvanligvis meget enkel. Sådan kan du gøre det rigtigt første gang:

 • Læs instruktionerne omhyggeligt, ellers risikerer du at beskadige din AV-modtager.
 • Sluk ikke for AV-modtageren – og afbryd ikke strømmen til den – mens den opdaterer.
 • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der er nævnt i instruktionerne.

Download opdateringen til din computer

 1. Læs og acceptér vilkår og betingelser.
 2. Download filen UPDATE_M41R0518.zip til din computer, og husk, hvilken mappe du downloader den til.
 3. Find filen på din computer, højreklik på den, og klik på Properties (Egenskaber). Kontroller, at størrelsen er 230 MB (241 578 745 byte).

Gem i USB-hukommelsen

 1. Pak filen ud på din computer:
  • For Mac: Gå til den placering, hvor filen blev downloadet, og dobbeltklik på filen UPDATE_M41R0518.zip. Den udpakkede mappe har navnet UPDATE (OPDATERING)
  • For Windows:
   1. Gå til det bibliotek, hvor filen blev downloadet, og højreklik på filen UPDATE_M41R0518.zip, og klik derefter på Udpak alle.
   2. I vinduet Udpak ZIP-komprimerede mapper skal du klikke på Pak ud.
   3. Der oprettes en ny mappe med navnet UPDATE (OPDATERING).
 2. Kontroller, at følgende fire filer findes i mappen UPDATE (OPDATERING): MSB41-FW.BIN, MSB41-FW.ID, MSB41-FW_MB.BIN and MSB41-FW_MB.ID.
 3. Tilslut en kompatibel USB-lagerenhed til din computer.
  • For Mac: Træk og slip mappen UPDATE (OPDATERING) til USB-enhedens rodmappe.
  • For Windows:
   1. Gå til den mappe, hvor mappen blev oprettet, og højreklik på mappen UPDATE (OPDATERING).
   2. Klik i den viste menu på Send til....
   3. Klik på det drev, der repræsenterer din USB-enhed (f.eks. Flytbar disk E:).
   4. Opdateringsmappen kopieres over på din USB-enhed.

Bemærk: Opdateringen udføres ikke, hvis filen ikke kopieres til USB-enhedens rodmappe, eller hvis filen ændres.

Overfør opdateringen til din AV-modtager

 1. Klargøring af udstyret:
  1. Tænd dit TV, og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din AV-modtager. Hvis afspilleren er tilsluttet HDMI2-stikket, skal du vælge HDMI2 som indgang.
  2. Tænd AV-modtageren.
  3. Kontroller, at der ikke er tilsluttet andre USB-enheder til AV-modtageren. Hvis der er, skal de tages ud af AV-modtageren.
 2. Overfør opdateringen:
  1. Sæt USB-lagerenheden med opdateringsfilen i USB-porten på AV-modtagerens frontpanel.
  2. I menuen Home skal du bruge piletasterne på fjernbetjeningen til at vælge Setup (Opsætning) → System Settings (Systemindstillinger) → Software Update (Softwareopdatering) → Update via USB Memory (Opdatering via USB-hukommelse), og tryk derefter på Enter.
  3. Hvis meddelelsen Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M35.R.XXXX New version M41.R.0518. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (Opdateringsfiler fundet i USB-hukommelsen. Vil du opdatere softwaren? Aktuel version M35.R.xxxx Ny version M41.R.0518. Sluk ikke for strømmen, og fjern ikke USB-hukommelsen under opdateringen.) vises på TV-skærmen, skal du bruge fjernbetjeningen til at vælge OK og derefter trykke på ENTER.
  4. Hvis meddelelsen When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process (Når opdatering starter vises "UPDATING" (OPDATERER) i receiverens displayvindue. Opdatering tager op til 60 minutter. Når opdateringen er gennemført, vises "COMPLETE" (GENNEMFØRT) i displayvinduet på receiveren, og receiveren genstarter automatisk. Tag ikke netledningen ud under opdateringsprocessen) vises på TV-skærmen, skal du bruge fjernbetjeningen til at vælge OK og derefter trykke på ENTER.
  5. Opdateringen begynder.
  6. Under opdateringen vises meddelelsen UPDATING (OPDATERER) i displayvinduet.
  7. Firmwareopgraderingen er færdig, når COMPLETE (UDFØRT) vises i displayvinduet.
   Bemærk: Sluk ikke for AV-modtageren – og afbryd ikke strømmen til den – mens den opdaterer.
  8. Afspilleren slukker automatisk, når opdateringen er gennemført. Undlad at bruge eller slukke afspilleren, indtil opdateringen er gennemført.
  9. Tag USB-enheden ud af AV-modtageren, og tænd for den.
  10. Kontrollér firmwareversionen. Hvis versionsnummeret er M41.R.0518, er firmwareopdateringen fuldført.

Fejlfinding

Hvad du skal gøre, hvis du har problemer med at opdatere firmwaren til din AV-modtager via din PC og en disk:
 • Hvis der skiftevis vises UPDATE (OPDATER) og ERROR (FEJL) i displayvinduet på modtageren:
  1. Sluk for systemet, og træk strømstikket ud.
  2. Tænd for AV-modtageren.
  3. Forsøg at opdatere ved brug af USB-hukommelse.
 • Hvis strømmen blev afbrudt under opdateringen, skal du tænde for AV-modtageren og følge proceduren Update via USB Memory (Opdater via USB-hukommelse) igen.
 • Hvis opdateringsfilen UPDATE_M41R0518.zip, som du hentede fra webstedet, ikke kan pakkes ud, skal du slette filen og downloade den igen.
 • Hvis opdateringen har været i gang i 90 minutter og ikke er gennemført endnu:
  1. Tag strømstikket ud af kontakten, vent et par minutter, og sæt det så i igen.
  2. Tænd AV-modtageren.
  3. Prøv at opdatere igen.