Relevant model

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • HT-ST5000

Om denne download

Fordele og forbedringer

 • Forbedrer netværksforbindelsen

Tidligere fordele og forbedringer

Se tidligere fordele og forbedringer

Filoplysninger

Filnavn

 • Soundbar-firmware til version M40.R.0518

Filversion

 • M40.R.0518

Filstørrelse

 • 228 MB (240 119 916 byte)

Udgivelsesdato

 • 17-02-2022

Forberedelse

Kontrollér firmwareversionen

Din firmware er måske allerede opdateret, især hvis du har en ny soundbar. Hvis versionsnummeret er M40.R.0518 eller højere, behøver du ikke udføre opdateringen.

Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har:

 1. Tænd dit TV, og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din soundbar. Hvis soundbaren er tilsluttet HDMI2-stikket, skal du vælge HDMI2 som indgang.
 2. Tænd for soundbaren.
 3. På fjernbetjeningen skal du trykke på HOME og vente, indtil du ser HOME-skærmen (startskærmen).
 4. På skærmen HOME skal du bruge piletasterne på fjernbetjeningen til at vælge Setup (Opsætning) → System Settings (Systemindstillinger) og derefter trykke på ENTER.
 5. Fremhæv System Information (Systemoplysninger) på skærmen, og tryk på ENTER.
 6. Hvis versionsnummeret er Softwareversion M40.R.0518 eller nyere på TV-skærmen, har du allerede den nyeste firmwareversion.

Vigtig bemærkning

 • Læs instruktionerne omhyggeligt, ellers risikerer du at beskadige din soundbar.
 • Sluk ikke for soundbaren, og afbryd ikke strømmen til den, mens den opdaterer.
 • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der er nævnt i instruktionerne.
 • Fjern ikke netledningen eller netværkskablet (LAN), før opdateringen er fuldført. Det kan medføre en systemfejl.

Der er to nemme metoder til at opdatere firmwaren på din soundbar

MetodeDu skal brugeHvorfor anvende denne metode?
Internet/netværk
(ANBEFALET)
 • et Ethernet-kabel til at slutte din soundbar til internettet
 • Sørg for, at din soundbar er tilsluttet til følgende:
  • en aktiv internetforbindelse
  • et kompatibelt TV
Vi anbefaler denne metode, da det er den hurtigste og nemmeste måde at opdatere din firmware på.
USB-lagerenhed
 • en computer
 • en USB-lagerenhed
Opdater din firmware på denne måde, hvis du ikke kan gøre det via internettet.

Download og installer

Opdatering af din soundbar over internettet

Vi anbefaler denne metode, da det er den nemmeste måde at opdatere på. Det tager normalt ca. 15-30 minutter. Opsæt først udstyret, og download derefter opdateringen via internettet til din soundbar.

Du skal bruge

 • et Ethernet-kabel til at slutte din soundbar til internettet
 • Sørg for, at din soundbar er tilsluttet til følgende:
  • en aktiv internetforbindelse (med Ethernet-kabel eller trådløs router)
  • et kompatibelt TV

Opsæt udstyret

 1. Tænd dit TV, og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din soundbar. Hvis soundbaren er sluttet til HDMI 2-porten, skal du vælge HDMI 2 som indgang.
 2. Tilslut soundbaren til internettet ved hjælp af et Ethernet-kabel.
 3. Tænd for soundbaren.
  Bemærk: Nogle gange vises meddelelsen The file is corrupted (Filen er beskadiget), men du kan gå videre til næste trin.
 4. På fjernbetjeningen skal du trykke på HOME og vente, indtil du ser HOME-skærmen (startskærmen).

Trin 1: Installer opdateringen

 1. I menuen Home skal du bruge piletasterne på fjernbetjeningen til at vælge Setup (Opsætning) → Software Update (Softwareopdatering) → Update via Internet (Opdater via internettet) og derefter trykke på Enter.
 2. Hvis meddelelsen A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (Der er fundet en ny softwareversion på netværket. Vil du opdatere softwaren?) vises på TV-skærmen, skal du bruge fjernbetjeningen til at vælge OK og derefter trykke på ENTER.
 3. Det tager ca. 5 minutter at påbegynde opdateringen, når softwaren er blevet downloadet.
 4. Hvis meddelelsen Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M40.R.xxxx New version M40.R.0518 (Opdater til en ny softwareversion. Sluk aldrig for strømmen, mens opdateringen udføres. Aktuel version M40.R.xxxx Ny version M40.R.0518) vises på TV-skærmen, skal du bruge fjernbetjeningen til at vælge Start og derefter trykke på ENTER.
 5. Opdateringen begynder.
 6. Hvis meddelelsen Update Caution (Opdateringsadvarsel) vises på TV-skærmen, skal du bruge fjernbetjeningen til at vælge OK og derefter trykke på ENTER.
 7. Mens der opdateres, ser du meddelelsen UPDT (Opdatering) på frontpanelets display.
 8. Firmwareopgraderingen er færdig, når DONE (Udført) vises på frontpanelets display. Sluk ikke for soundbaren, og afbryd ikke strømmen til den, mens den opdaterer.
 9. Soundbaren genstarter automatisk, når opgraderingen er fuldført.

Trin 2: Bekræft, at opdateringen lykkedes

Kontrollér firmwareversionen. Hvis versionsnummeret er M40.R.0518, er firmwareopdateringen fuldført.

Fejlfinding

Hvad du skal gøre, hvis du har problemer med at opdatere din soundbars firmware via internettet:

 • Hvis meddelelsen Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Opdateringen mislykkedes. Tilslut USB-hukommelsen med opdateringsfilerne, og prøv igen. Hvis opdateringen fortsat mislykkes, bedes du kontakte kundeservice) vises på TV-skærmen:
  1. Kontrollér, at routeren og alle enheder, der er tilsluttet mellem soundbaren og routeren, er tændt.
  2. Kontrollér, at du bruger den rigtige type kabel (lige eller crossover) mellem soundbaren og routeren.
  3. Kontrollér, at alle kablerne mellem soundbaren og routeren er tilsluttet korrekt.
  4. Prøv at opdatere igen. Hvis du stadig ikke kan udføre opdateringen, kan du forsøge at bruge proceduren Update via USB Memory (Opdater via USB-hukommelse).
 • Hvis meddelelsen Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% (Downloadkapacitet: xxxxxxKB/xxxxxKB og xx %) vises på TV-skærmen, efter processen Update via Internet (Opdater via internettet) er startet, men statuslinjen på skærmen ikke har ændret sig, kan processen Update via the Internet (Opdater via internettet) tage lang tid (op til 60 minutter) afhængigt af netværksforbindelsen. Derfor vises meddelelsen Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% (Downloadkapacitet: xxxxxx KB/xxxxx KB og xx %) på skærmen, og statuslinjen på skærmen ændrer sig ikke i lang tid.
 • Hvis der køres Update via Internet (Opdater via internettet), viser TV'et meddelelsen Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Tilslutningsstatus kan ikke bekræftes. Kan ikke kommunikere med serveren. Prøv igen senere), og du ikke kan udføre firmwareopgraderingen:
  • Kontroller, at LAN-kablet er sat i.
  • Bekræft, om din soundbar har sin egen IP-adresse i netværksindstillingerne. (Hvis du bruger en proxyserver, skal du angive IP-adressen for den proxy, du bruger – i stedet for proxyværtsnavnet – i feltet Proxy Server (Proxyserver)).
  • Prøv at opdatere igen.
 • Hvis strømmen slukkede, mens opdateringen var i gang, skal du tænde for soundbaren og prøve at opdatere igen.
 • Hvis opdateringen har været i gang i mere end 60 minutter og ikke er færdig, og soundbaren er tilsluttet trådløst til netværket, kan du oprette forbindelse til netværket med et kabel og derefter prøve igen. Hvis problemet fortsætter, kan netværkshastigheden være lav. I så fald kan du prøve at opdatere dit system ved brug af proceduren Update via USB Memory (Opdater via USB-hukommelse).
 • Hvis meddelelsen This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Denne enhed ikke er tilsluttet netværket. Udfør netværksdiagnosticering i indstillingen for forbindelsesserveren) vises på TV-skærmen, skal du kontrollere, om LAN-kablet er tilsluttet til soundbaren.
 • Hvis meddelelsen Already Updated (Allerede opdateret) vises på TV-skærmen, er firmwareversion på soundbaren den seneste version.

Opdatering via USB-hukommelsesenhed og din PC

Vi anbefaler, at du bruger internettet til opdatering, hvis du har mulighed for det. Hvis ikke, kan du bruge denne metode i stedet. Download opdateringen til din computer, overfør den til en USB-lagerenhed, og overfør den derefter til din soundbar.

Forberedelse til firmwareopdatering

Før du downloader firmwaren, skal du kontrollere, at din computer kører et af følgende operativsystemer, og forberede et USB-flashdrev.

Operativsystemer:
 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • macOS 10.12 – 10.15, 11
 • Mac OS X

Trin 1: Installer opdateringen

 1. Læs og acceptér vilkår og betingelser.
 2. Download filen UPDATE_M40R0518.zip til din computer, og husk, hvilken mappe du downloader den til.
 3. Find filen på din computer, højreklik på den, og klik på Egenskaber. Kontroller, at størrelsen er 228 MB 240 119 916 byte.
Overfør de opdaterede filer til USB-lagerenheden:
 1. Udpak opdateringsfilen fra filen UPDATE_M40R0518.zip.
  • For Mac:
   1. Gå til den placering, hvor filen blev downloadet, og dobbeltklik på filen UPDATE_M40R0518.zip.
   2. Der oprettes en ny mappe med navnet UPDATE (Opdatering).
  • For Windows:
   1. Gå til den mappe, hvor filen blev downloadet, og højreklik på filen UPDATE_M40R0518.zip, og klik derefter på Extract All (Udpak alle).
    Bemærk: Standardindstillingerne for Microsoft Edge gemmer filen i mappen Downloads. For at finde mappen Downloads skal du klikke på Desktop-flisen på skærmen Start og derefter finde den downloadede fil via Windows Stifinder.
   2. I vinduet Udpak ZIP-komprimerede mapper skal du klikke på Pak ud.
   3. Der oprettes en ny mappe med navnet UPDATE (Opdatering).
    Bemærk: Fire filer udpakkes: MSB40-FW.BIN, MSB40-FW.ID, MSB40-FW_MB.BIN, and MSB40FW_MB.ID.
 2. Tilslut en kompatibel USB-lagerenhed til din computer.
 3. Overfør mappen UPDATE (Opdatering) til USB-lagerenheden:
  • For Mac: Træk-og-slip mappen UPDATE (Opdatering) til USB-enhedens rodmappe.
  • For Windows:
   1. Gå til det bibliotek, hvor mappen blev oprettet, og højreklik på mappen UPDATE (Opdatering).
   2. I menuen skal du klikke på Send til... og derefter på det drev, der repræsenterer din USB-enhed (f.eks. Flytbar disk E:).
   3. Opdateringsmappen kopieres over på din USB-enhed.
  Bemærk: Opdateringen udføres ikke, hvis mappen ikke kopieres til USB-enhedens rodmappe, eller hvis mappenavnet ændres.
 4. Når du har kopieret mappen UPDATE (Opdatering), skal du fjerne USB-enheden fra din computer.
Overfør opdateringen til din afspiller:
 1. Klargøring af udstyret:
  1. Tænd dit TV, og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din soundbar. Hvis soundbaren er sluttet til HDMI 2-porten, skal du vælge HDMI 2 som indgang.
  2. Tænd for soundbaren.
  3. På fjernbetjeningen skal du trykke på HOME og vente, indtil du ser HOME-skærmen (startskærmen).
  4. Isæt USB, der indeholder de 4 filer.
 2. Overfør opdateringen:
  1. På skærmen HOME skal du bruge piletasterne på fjernbetjeningen til at vælge Setup (Opsætning) → Software Update (Softwareopdatering) og derefter trykke på ENTER.
  2. Brug piletasterne til at vælge Update via USB Memory (Opdatering via USB-hukommelse), og tryk derefter på ENTER-tasten.
  3. Hvis meddelelsen Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M40.R.xxxx New version M40.R.0518. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (Opdateringsfiler fundet i USB-hukommelsen. Vil du opdatere softwaren? Aktuel version M40.R.xxxx Ny version M40.R.0518. Sluk ikke for strømmen, og fjern ikke USB-hukommelsen under opdateringen.) vises på TV-skærmen, skal du bruge fjernbetjeningen til at vælge OK og derefter trykke på ENTER.
  4. Hvis meddelelsen Update Caution (Opdateringsadvarsel) vises på TV-skærmen, skal du bruge fjernbetjeningen til at vælge OK og derefter trykke på ENTER.
  5. Opdateringen begynder.
  6. Mens der opdateres, ser du meddelelsen UPDT (Opdatering) på frontpanelets display.
  7. Firmwareopdateringen er fuldført, når meddelelsen DONE (UDFØRT) vises på frontpanelets display, og soundbaren genstarter automatisk.
   Bemærk: Frakobl ikke netledningen under opdateringsprocessen.

Trin 2: Bekræft, at opdateringen lykkedes.

Kontrollér firmwareversionen. Hvis versionsnummeret er M40.R.0518, er firmwareopdateringen fuldført korrekt

Fejlfinding

Sådan skal du gøre, hvis du har problemer med at opdatere firmwaren til din soundbar via din PC og en USB-hukommelse:
 • Hvis UPDT (OPDATERING) og ERROR (FEJL) vises skiftevis på frontpanelets display:
  1. Sluk for systemet, og træk strømstikket ud.
  2. Tænd for soundbaren.
  3. Prøv proceduren Update via USB Memory (Opdater via USB-hukommelse).
 • Hvis strømmen blev afbrudt under opdateringen, skal du tænde for soundbaren og følge proceduren Update via USB Memory (Opdater via USB-hukommelse) igen.
 • Hvis opdateringsfilen UPDATE_M40R0518.zip, som du hentede fra webstedet, ikke kan pakkes ud, skal du slette filen og downloade den igen.
 • Hvis opdateringen har været i gang i 30 minutter og ikke er gennemført endnu:
  1. Tag strømstikket ud, vent nogle minutter, og tilslut det derefter igen.
  2. Tænd for soundbaren.
  3. Prøv at opdatere igen.