Relevant model

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • XAV-AX1005DB

Om denne download

Fordele og forbedringer

 • Forbedrer effektiviteten af CPU-brug for jævnere drift

Tidligere fordele og forbedringer

 • Retter et problem med, at CarPlay ikke fungerer eller vises, når der kommer en meddelelse som navigationsvejledning eller en biplyd under et telefonopkald
 • Løser et problem med, at FLAC-filer hakker under afspilning, når lyddataene ligger i den første del af filen
 • Retter et problem, hvor tilstanden High Charge ikke fungerer ved tilslutning til en Android-enhed

Filoplysninger

Navn på zip-fil

 • XAV-AX1005DB_v125.zip

Filversion

 • 1.25

Filstørrelse

 • 7.96 MB (8 351 886 byte)

Udgivelsesdato

 • 26-01-2022

Forberedelse

Kontrollér firmwareversionen

Følg disse trin for at kontrollere den aktuelt installerede firmwareversion på enheden:

Bemærk: Hvis versionen vises som 1.25, behøver du ikke at opdatere firmwaren.

 1. Slå hovedenheden ON (Til).
 2. Vælg Settings (Indstillinger) på startskærmen.
 3. Vælg General (Generelt).
 4. Vælg Firmware Version (Firmwareversion). Den nuværende firmwareversion vises derefter.

Download og installer

Sådan downloader du opdateringen

 1. Slut en USB-lagerenhed med mindst 10 MB ledig plads til din computer, og brug en enhed med en USB-lagerenhed på maks. 32 GB (FAT16 eller FAT32).
  Bemærk:
  • USB-lagerenheder med exFAT-format understøttes ikke
  • USB-lagerenheder med en kapacitet på mere end 32 GB understøttes ikke
 2. Sørg for, at din computer har forbindelse til internettet.
 3. Download opdateringsfilen til din computer.
 4. Udpak den downloadede zip-fil. Der er 3 filer (LSO1250.FIR, LMD1250.U88, and LDS1250.up6).
 5. Kopier alle 3 filer til rodbiblioteket på den USB-lagerenhed, der er sluttet til din computer.
 6. Frakobl USB-lagerenheden fra computeren.

Vigtig bemærkning

 • Parkér din bil på et sikkert sted, og start motoren for at undgå et spændingsfald i enhedens strømforsyning.
 • Sluk ikke for enheden under opdateringen.
 • Du må ikke fjerne USB-lagerenheden under opdateringen.
 • Indstil dato og klokkeslæt efter opdateringen.

Trin 1: Installer opdateringen

 1. Slut USB-lagerenheden til USB-porten på hovedenheden.
 2. Vælg Settings (Indstillinger) på startskærmen. Hvis du ikke kan finde ikonet for Settings (Indstillinger), skal du stryge op fra bunden af startskærmen og derefter fra højre til venstre.
 3. Vælg General (Generelt).
 4. Vælg Firmware Version (Firmwareversion).
 5. Vælg Update (Opdater).
  • Kontroller USB-enhedens filstruktur, hvis du ikke kan trykke på knappen Update (Opdater). Opdateringsfilen er muligvis ikke gemt det rigtige sted på USB-lagerenheden, eller filtypen understøttes muligvis ikke.
  • Hvis meddelelsen Please visit the support site and connect the USB device (with Update firmware) to USB port (Besøg supportwebstedet, og tilslut USB-enheden (med opdateringsfirmware) til USB-porten) vises på enheden, skal du kontrollere filerne på USB-lagerenheden. USB-lagerenheden indeholder muligvis ikke den korrekte opdateringsfil.
  • Download den nyeste opdateringsfil, hvis den viste version ikke er 1.25. Du bruger muligvis ikke den korrekte opdateringsfil.
 6. Vælg Update (Opdater) igen. Enheden begynder derefter at opdatere.
  Bemærk: Det tager ca. 5 minutter at gennemføre opdateringen.

Trin 2: Bekræft, at opdateringen lykkedes

 1. Slå hovedenheden ON (Til).
 2. Vælg Settings (Indstillinger) på startskærmen.
 3. Vælg General (Generelt).
 4. Vælg Firmware Version (Firmwareversion). Den nuværende firmwareversion vises derefter.
  Bemærk: Når 1.25 vises, er firmwareopdateringen fuldført.

Hvis du ikke kan opdatere firmwaren, skal du prøve igen med en anden USB-lagerenhed.

Spørgsmål og svar

Fejlfinding

Knappen Update (Opdater) er nedtonet: Kontroller, at filerne LSO1250.FIR, LMD1250.U88, and LDS1250.up6 er gemt korrekt i rodmappen på USB-lagerenheden.

Meddelelsen This data is not compatible (Disse data er ikke kompatible) vises: USB-lagerenheden er muligvis defekt eller indeholder ikke de rigtige opdateringsfiler. Slet de eksisterende filer fra USB-lagerenheden, eller brug en anden USB-lagerenhed, og gentag derefter hele download- og opdateringsprocessen fra begyndelsen.