Relevant model

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • HT-A5000

Om denne download

Fordele og forbedringer

 • Forbedrede tilslutningsmuligheder med indbygget Chromecast

Filoplysninger

Filnavn

 • Firmwareopdatering version 1.120 til HT-A5000

Filversion

 • 1.120

Filstørrelse

 • 480 MB (503 603 580 byte)

Udgivelsesdato

 • 14-12-2021

Forberedelse

Kontroller firmwareversionen

Din firmware er måske allerede opdateret, især hvis du har en ny soundbar. Hvis versionsnummeret er 1.120 eller højere, behøver du ikke udføre opdateringen.

Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har:

 1. Tænd for dit TV, og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din soundbar. Hvis soundbaren for eksempel er tilsluttet til HDMI2-stikket, skal du vælge HDMI2 som indgang.
 2. Tænd for soundbaren.
 3. Tryk på HOME på fjernbetjeningen, og vent, til du ser HOME-skærmen
 4. På startskærmbilledet skal du vælge Setup (Opsætning) → Advanced Settings (Avancerede indstillinger) med piletasterne på fjernbetjeningen og derefter trykke på ENTER.
 5. Vælg System Settings (Systemindstillinger) → System Information (Systemoplysninger) med piletasterne på fjernbetjeningen, og tryk derefter på ENTER.
 6. Hvis versionsnummeret på TV-skærmen er 001.120 eller højere (første og andet nul i softwareversionsnummeret kan ignoreres), har du allerede den nyeste firmwareversion.

Vigtig bemærkning

 • Læs instruktionerne omhyggeligt, da du ellers kan beskadige din HT-A5000.
 • Under opdateringen må du ikke slukke for HT-A5000 eller tage strømstikket ud.
 • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der er omtalt i instruktionerne.
 • Træk ikke netledningen ud, mens softwaren downloades og opdateres. Det kan medføre fejl på systemet.

Der er to nemme måder at opdatere firmwaren på:

MetodeDu skal brugeHvorfor anvende denne metode?

Internet/netværk
(ANBEFALET)

 • en aktiv internetforbindelse (via en trådløs router)
 • et kompatibelt TV
Vi anbefaler denne metode, da det er den hurtigste og nemmeste måde at opdatere din firmware på.
USB-lagerenhed
 • En computer
 • En USB-lagerenhed
Opdater din firmware på denne måde, hvis du ikke kan gøre det via internettet.

Download og installer

Opdatering via internettet

Vi anbefaler denne metode, da det er den nemmeste måde at opdatere på. Det tager normalt ca. 15-30 minutter. Opsæt først udstyret, og download derefter opdateringen via internettet.

Du skal bruge:

 • en aktiv internetforbindelse (via en trådløs router)
 • et kompatibelt TV

Opsæt udstyret:

 1. Tænd for dit TV, og kontroller, at den indgang, din soundbar er tilsluttet, er blevet valgt. (Så hvis soundbaren er sluttet til HDMI2-porten, skal du vælge HDMI2 som indgang)
 2. Tilslut soundbaren til din internetkilde via en trådløs router.
 3. Tænd for soundbaren.
 4. På fjernbetjeningen skal du trykke på HOME og vente, indtil du ser HOME-skærmen (startskærmen).

Trin 1: Installer opdateringen

 1. I menuen HOME (Start) skal du bruge piletasterne på fjernbetjeningen for at vælge Setup (Opsætning) → Advanced Settings (Avancerede indstillinger) → Software Update (Softwareopdatering) → Network update (Netværksopdatering) og derefter trykke på ENTER.
 2. Når meddelelsen Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version 00x.xxx New version 001.120 (Opdater til en ny softwareversion. Sluk aldrig for strømmen, mens opdateringen udføres. Aktuel version 00x.xxx Ny version 001.120) vises på TV-skærmen, skal du vælge OK ved brug af fjernbetjeningen og derefter trykke på ENTER.
 3. Meddelelsen Update Caution (Opdateringsadvarsel) vises på TV-skærmen. Vælg OK ved brug af fjernbetjeningen, og tryk derefter på ENTER.
 4. Soundbaren downloader firmwaredata fra internettet.
 5. Når du har downloadet, genstartes soundbaren, og hovedenhedens opdatering starter. Mens hovedenheden opdaterer, vises status for opdatering XX% på frontpanelets skærm.
 6. Når hovedenheden er opdateret, genstarter soundbaren automatisk igen. Hvis det kræves, starter opdateringen af subwooferen eller baghøjttalerne derefter.
 7. Opdateringen er fuldført, når meddelelsen vises på TV'et.

Trin 2: Bekræft, at opdateringen lykkedes

 1. Kontroller firmwareversionen. Hvis versionsnummeret er 1.120, er firmwareopdateringen fuldført.

Fejlfinding

Hvad du skal gøre, hvis du har problemer med at opdatere din soundbars firmware via internettet.

 • Meddelelsen The device is not connected to network. To update, your Sound Bar needs to be connected to the Internet. (Enheden er ikke tilsluttet netværket. Soundbaren skal være tilsluttet internettet for at opdatere) vises på TV-skærmen. Hvis du ikke kan udføre Update via Internet (Opdater via internet), kan du forsøge at bruge proceduren Update via USB Memory (Opdater via USB-hukommelse).
  1. Sørg for, at routeren og alle enheder, der er tilsluttet mellem soundbaren og routeren, er tændt.
  2. Sørg for, at alle kablerne mellem soundbaren og routeren er tilsluttet korrekt.
  3. Prøv at opdatere igen
 • Når Update via Internet (Opdater via internet) er startet, vises meddelelsen Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% (Downloadkapacitet: xxxxxx KB/xxxxx KB og xx %) på TV-skærmen, men statuslinjen på skærmen har ikke ændret sig.
  Afhængigt af netværksforbindelsen kan Update via Internet (Opdater via internet) tage lang tid (op til 60 minutter). Derfor vises meddelelsen Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% (Downloadkapacitet: xxxxxx KB/xxxxx KB og xx %) på skærmen, og statuslinjen på skærmen ændrer sig ikke i lang tid.
 • Når der køres Update via Internet (Opdater via internettet), viser TV'et meddelelsen Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Tilslutningsstatus kan ikke bekræftes. Kan ikke kommunikere med serveren. Prøv igen senere), og du kan ikke udføre firmwareopgraderingen.
  1. Sørg for, at dit trådløse netværk er tilsluttet.
  2. Kontroller, at du har bekræftet, hvorvidt din soundbar har sin egen IP-adresse i netværksindstillinger. (Hvis du bruger en proxyserver, skal du angive IP-adressen for den proxy, du bruger, i feltet Proxy Server i stedet for proxyværtsnavnet.)
  3. Prøv at opdatere igen.
 • Strømmen blev afbrudt under opdateringen.
  Drej soundbaren, og prøv at opdatere igen.
 • Opdateringen har været i gang i 60 minutter og er ikke gennemført endnu.
  Hvis problemet fortsætter, kan netværkshastigheden være lav. I så fald kan du prøve at opdatere dit system ved brug af proceduren Opdater via USB-hukommelse.
 • Meddelelsen Already Updated (Allerede opdateret) vises på TV-skærmen.
  Firmwareversionen, der er installeret på soundbaren, er den nyeste version

Opdatering via USB-hukommelsesenhed og din PC

Vi anbefaler, at du bruger internettet til opdatering, hvis du har mulighed for det. Hvis ikke, kan du bruge denne metode i stedet. Du downloader opdateringen til din computer, overfører den til en USB-hukommelsesenhed og overfører den derefter til din HT-A5000.

Forberedelse til firmwareopdatering

Før du downloader firmwaren, skal du kontrollere, at din computer kører et af følgende operativsystemer, og forberede et USB-flashdrev.

Operativsystemer

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Mac OS X

Trin 1: Installer opdateringen

 1. Læs og accepter vilkår og betingelser.
 2. Download filen A5HT-1_120.zip til din computer, og sørg for at huske mappen.
 3. Find filen på din computer, højreklik på den, og klik på Properties (Egenskaber). Kontroller, at størrelsen er 480 MB (503 603 580 byte).
Overfør de opdaterede filer til USB-lagerenheden:
 1. Udpak opdateringsfilen fra filen A5HT-1_120.zip.
  • For Mac OS X-operativsystem:
   1. Gå til den placering, hvor filen blev downloadet, og dobbeltklik på filen A5HT-1_120.zip.
   2. Der oprettes en ny fil med navnet F_A5HT2.UPG.
  • For operativsystemerne Microsoft Windows 10 eller 8.1:
   1. Gå til det bibliotek, hvor filen blev downloadet, og højreklik på filen A5HT-1_120.zip, og klik derefter på Udpak alle.
    Bemærk: På Windows 8.1 og Windows 10 vil standardindstillingerne for Microsoft Edge gemme filen i mappen Downloads. For at finde mappen Downloads skal du klikke på Desktop-flisen på skærmen Start og derefter finde den downloadede fil via Windows Stifinder.
   2. I vinduet Udpak ZIP-komprimerede mapper skal du klikke på Pak ud.
   3. Der oprettes en ny fil med navnet F_A5HT2.UPG.
 2. Tilslut en kompatibel USB-lagerenhed til din computer.
 3. Overfør filen F_A5HT2.UPG til USB-lagerenheden:
  • For Mac OS X-operativsystemer: Træk-og-slip filen F_A5HT2.UPG til rodmappen på USB-enheden.
  • For Windows-operativsystemer:
   1. Gå til det bibliotek, hvor mappen blev oprettet, og højreklik på filen F_A5HT2.UPG.
   2. I menuen skal du klikke på Send til... og derefter på det drev, der repræsenterer din USB-enhed (f.eks. Flytbar disk E:).
   3. Filen F_A5HT2.UPG vil blive kopieret til din USB-enhed.
  Bemærk: Opdateringen udføres ikke, hvis mappen ikke kopieres til USB-enhedens rodmappe, eller hvis mappenavnet ændres.
 4. Når du har kopieret filen F_A5HT2.UPG, skal du fjerne USB-enheden fra din computer
Overfør opdateringen til din HT-A5000

Gør først udstyret klart, og overfør derefter opdateringen til din HT-A5000.

Klargøring af udstyret:
 1. Tænd dit TV, og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din soundbar. (Så hvis soundbaren er sluttet til HDMI2-porten, skal du vælge HDMI2 som indgang).
 2. Tænd for soundbaren.
 3. Tryk på HOME på fjernbetjeningen, og vent, til du ser HOME-skærmen.
 4. Indsæt USB-stikket, der indeholder filen F_A5HT2.UPG.
Overfør opdateringen:
 1. HOME-skærmen (Start) skal du bruge piletasterne på fjernbetjeningen til at vælge Setup (Opsætning) → Advanced Settings (Avancerede indstillinger) → Software Update (Softwareopdatering) → USB update (USB-opdatering) og derefter trykke på ENTER.
 2. Når meddelelsen Update to a new software version. Never turn off power while performing the update. Current version xxx.xxx New version 001.120 (Opdater til en ny softwareversion. Sluk aldrig strømmen under opdateringen. Aktuel version xxx.xxx Ny version 001.120) vises på TV-skærmen, skal du vælge OK ved brug af fjernbetjeningen og derefter trykke på ENTER.
 3. Når meddelelsen Update Caution (Opdateringsadvarsel) vises på TV-skærmen, skal du vælge OK ved brug af fjernbetjeningen og trykke på ENTER.
 4. Soundbaren henter firmwaredata fra USB-hukommelsesenheden.
 5. Når du har downloadet, genstartes soundbaren, og hovedenhedens opdatering starter. Mens hovedenheden opdaterer, vises status for opdatering XX% på frontpanelets skærm.
 6. Når hovedenheden er opdateret, genstarter soundbaren automatisk igen. Hvis det kræves, starter opdateringen af subwooferen eller baghøjttalerne derefter.
 7. Opdateringen er fuldført, når meddelelsen vises på TV'et.

Trin 2: Bekræft, at opdateringen lykkedes

 1. Kontroller firmwareversionen. Hvis versionsnummeret er 1.120, er firmwareopdateringen fuldført korrekt

Fejlfinding

Sådan skal du gøre, hvis du har problemer med at opdatere firmwaren til din soundbar via din PC og en USB-hukommelse.

 • Der vises skiftevis UPDT (OPDATERING) og ERROR (FEJL) på frontpanelets skærm.
  1. Sluk for systemet, og træk strømstikket ud.
  2. Tænd for soundbaren.
  3. Forsøg at opdatere igen ved brug af proceduren Update via USB Memory (Opdater via USB-hukommelse).
 • Strømmen blev afbrudt under opdateringen
  Tænd soundbaren, og følg proceduren for Update via USB Memory (Opdater via USB-hukommelse) igen.
 • Opdateringsfilen A5HT-1_120.zip, som jeg har downloadet fra opdateringswebstedet, kan ikke pakkes ud.
  Blev filen downloadet korrekt? Slet filen, og download den igen.
 • Opdateringen har været i gang i 60 minutter og er ikke gennemført endnu
  1. Tag strømstikket ud af kontakten, vent et par minutter, og sæt det så i igen
  2. Tænd for soundbaren
  3. Prøv at opdatere igen