Relevant model

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • SEL24F14GM

Påkrævede downloads

Læs dette afsnit, før du downloader filen.

For at installere denne opdatering skal du først downloade Sony Camera Driver. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Sådan downloader du Sony Camera Driver i denne artikel.

Om denne download

BEMÆRK:

 • Dette objektiv skal fastgøres til et E-mount-kamera for at udføre denne opdatering.
 • Nogle modeller kan ikke bruges til denne opdatering. (modelliste).
 • Når du bruger PXW-FS7M2, skal du følge trinene som angivet i instruktionsvejledningen til PXW-FS7M2.

Fordele og forbedringer

 • Forbedrer driftsstabiliteten, når det bruges over en længere periode

Tidligere fordele og forbedringer

Følgende fordele og forbedringer er også inkluderet i denne opdatering.

 • Forbedret blænderespons, når objektivet er fastgjort til kameramodellerne ILCE-9, ILCE-9M2 og ILCE-7RM4.
 • "Focus Priority" (Fokusprioritet) kan vælges i menuen "Aperture Drive in AF" (Blændedrev i AF), når objektivet er monteret på et ILCE-9-kamera (med firmwareversion 6.00 eller nyere).

Filoplysninger

Filnavn

 • Systemsoftwareopdatering (firmware) til objektivet SEL24F14GM version 03 (Mac)

Filversion

 • 03

Filstørrelse

 • 1.30 MB (1 313 977 byte)

Udgivelsesdato

 • 18-11-2021

Forberedelse

Denne softwareopdatering af objektivsystemet kan kun foretages, når objektivet er monteret på kameraet. Sørg for at montere målobjektivet på kamerahuset, før du starter opdateringen. Sørg også for at slukke for kameraet, når du monterer objektivet.

Kontroller systemsoftwareversionen på dit objektiv

Følg nedenstående instruktioner for at kontrollere objektivets systemsoftwareversion. Hvis systemsoftwareversionen er version 02 eller tidligere, er opdateringen påkrævet.
BEMÆRK: Hvis skærmen til indstilling af dato og klokkeslæt vises, når du tænder for kameraet, skal du sørge for at indstille det.

 1. På kameraet skal du vælge MenuSetup (Opsætning) → Version.
 2. Softwareversionen på objektivsystemet bliver vist som illustreret nedenfor.
  BEMÆRK: Hvis du bruger QX-serien, skal du starte softwareopdateringsprogrammet for objektivsystemet på din PC og kontrollere softwareversionen ved at køre opdateringen.
  Billede, der angiver den aktuelle systemsoftwareversion

Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste version af softwareopdateringen til objektivsystemet er kompatibel med følgende Macintosh-versioner:

 • macOS 10.14, 10.15, 11

Computerhardware

Den nyeste version af softwareopdateringen til objektivsystemet er kompatibel med følgende hardware:

 • Plads på harddisken: 200 MB eller mere
 • RAM: 512 MB eller mere

Andre dele til et α-kamera med udskifteligt objektiv

 • Strømkilde til kameraet: Fuldt opladet genopladelig batteripakke eller en dedikeret AC-adapter (sælges separat)
  BEMÆRK: Opdateringen kan kun udføres, når niveauet for batteristrøm er (tre bjælker) eller mere. Vi anbefaler, at du bruger et fuldt opladet batteri eller den dedikerede AC-adapter (sælges separat). Frakobl det lodrette greb, før du opdaterer softwaren til objektivsystemet.
 • USB-kabel følger med kameraet
  BEMÆRK: Der gives ikke garanti for opdateringsfunktionaliteten med andre USB-kabler.

Andre dele til Professional/kamera – udsendelse og produktion

 • Strømkilde til kameraet: Den dedikerede AC-adapter
 • USB-kabel følger med kameraet.
  BEMÆRK: Der gives ikke garanti for opdateringsfunktionaliteten med andre USB-kabler.

Download og installer

Vigtig bemærkning

 • Luk al anden programsoftware, før du opdaterer softwaren til objektivsystemet.
 • Tag ikke batteriet ud under opdateringen, da det pludselige tab af strøm kan gøre det umuligt at betjene kameraet.
 • Sørg for, at din computer ikke skifter til dvaletilstand.
 • Når du slutter kameraet til en computer, skal du sørge for kun at tilslutte en computer.
 • Fjern hukommelseskortet fra kameraet, før du påbegynder opdateringsprocessen.
 • Tilslut ikke kameraet og computeren endnu.
 • Sørg for, at din computer har forbindelse til internettet.

til et α-kamera med udskifteligt objektiv

 • Når du gennemfører softwareopdateringen til objektivsystemet, skal du bruge en fuldt opladet genopladelig batteripakke eller den dedikerede AC-adapter (sælges separat).
 • Monter objektivet på kameraet, før du udfører softwareopdateringen af objektivsystemet. Sørg for, at kameraet er slukket.

til Professional/kamera – udsendelse og produktion

 • Brug den dedikerede AC-adapter under opdatering.
 • Sørg for, at batteriet og AC-adapteren er fjernet, før du monterer objektivet med opdateringen
 • Bekræft indstillingerne for USB-tilslutning
  BEMÆRK: Følg instruktionerne i vinduet Lens System Software Updater på kameraet, vælg Menu Setup (Opsætning) → USB USB Connection (USB-tilslutning), og kontrollér, om Mass Storage (Masselager) er valgt. Hvis der er valgt en anden tilstand end Mass Storage (Masselager), skal du vælge Mass Storage (Masselager).
 • På Mac-computere med en Apple Silicon-processor (Apple M1) skal du ændre sikkerhedspolitikken. Skærmen Om denne Mac viser et element med navnet Chip efterfulgt af navnet på chippen. Se artiklen Sådan ændrer du sikkerhedspolitikken på Mac-computere med Apple Silicon. For Mac-computere med en Intel-processor er dette trin ikke nødvendigt.

Sådan downloader du Sony Camera Driver:

 1. Besøg downloadsiden Sony Camera Driver, og download den relevante driver:
  BEMÆRK: Kameradriverne fra Sony er forskellige til Mac-computere med en Intel-processor og til dem med en Apple Silicon-processor.
 2. Klik på knappen Download.
 3. Når du har læst ansvarsfraskrivelsen, skal du klikke på Download.
 4. Gem filen på skrivebordet på din computer (anbefales).

Sådan downloader du Lens System Software Updater:

 1. Klik på knappen Download ovenfor.
 2. Når du har læst ansvarsfraskrivelsen, skal du klikke på Download.
  BEMÆRK: Download af filen Update_SEL24F14GMV3D.dmg starter.
 3. Gem filen på skrivebordet på din computer (anbefales).

Når filen er downloadet korrekt, er du klar til at installere opdateringen.

Trin 1: Sådan installerer du Sony Camera Driver

 1. Luk alle programmer, der kører på din computer.
 2. Dobbeltklik på filen Camera_Driver_2102a.dmg, som du downloadede. Tilslut ikke kameraet på dette tidspunkt.
  BEMÆRK: Hvis du har tilsluttet et kamera til en computer, skal du frakoble det, før du følger proceduren.
 3. Sony Camera Driver Installer udvides.
 4. Dobbeltklik på ikonet for SonyCameraDriver.pkg.
 5. Installationsskærmbilledet åbnes. Følg instruktionerne.
 6. Du bliver bedt om at tillade, at systemet starter installationen. Indtast adgangskoden til den administrative konto.

  BEMÆRK:
  • Hvis operativsystemet viser dialogboksen Systemudvidelse blokeret (den faktiske meddelelse varierer afhængigt af operativsystemets version), skal du klikke på knappen Åbn sikkerhedsindstillinger. Skærmen Sikkerhed og anonymitet for macOS åbnes.
  • Hvis operativsystemet ikke viser dialogboksen Systemudvidelse blokeret, skal du gå til Trin 2: Start opdateringen og fremefter.
 7. På skærmen Sikkerhed og anonymitet skal du åbne fanen Generelt og derefter klikke på nøgleikonet. Når du bliver bedt om at indtaste adgangskoden, skal du indtaste den adgangskode, du brugte, da du loggede på med administratorkontoen, og derefter klikke på knappen Lås op.
 8. Klik på knappen Tillad for at lade systemet starte indlæsningen af systemsoftwaren.
 9. Når du har klikket på knappen Tillad, skal du genstarte computeren og vende tilbage til begyndelsen af opdateringsproceduren, hvis du bliver bedt om det.
 10. Hvis skærmen Sikkerhed og anonymitet ikke vises, skal du lukke vinduet.

Trin 2: Start Lens System Software Updater

 1. Dobbeltklik på filen Update_SEL24F14GMV3D.dmg, som du downloadede. Tilslut ikke kameraet på dette tidspunkt.
 2. Update_SEL24F14GMV3D udvides.
 3. Dobbeltklik på ikonet LensSystemSoftwareUpdater.
 4. Meddelelsen beder dig om at tillade, at programmet foretager ændringer. Indtast adgangskoden til den administrative konto.
 5. Lens System Software Updater starter.

  BEMÆRK:
  • Hvis systemet ikke er klar til at starte opdateringen, vises en fejlmeddelelse. Foretag de nødvendige handlinger i henhold til meddelelsen, og dobbeltklik derefter på LensSystemSoftwareUpdater igen.
  • Hvis meddelelsen You need to restart your computer (Du skal genstarte computeren) vises, skal du genstarte computeren og derefter dobbeltklikke på LensSystemSoftwareUpdater igen.
  • Hvis meddelelsen You need to install Sony Camera Driver (Du skal installere Sony Camera Driver) vises, skal du udføre proceduren beskrevet i Trin 1: Sådan installerer du Sony Camera Driver, og derefter dobbeltklikke på LensSystemSoftwareUpdater igen.
  • Hvis meddelelsen Check the Security & Privacy setting. (Kontroller indstillingen sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger.) vises, skal du udføre trin 7 og 8 i afsnittet Trin 1: Sådan installerer du Sony Camera Driver, og derefter genstarte computeren og dobbeltklikke på LensSystemSoftwareUpdater igen.
 6. Tænd for kameraet, og slut kameraet til computeren med det medfølgende USB-kabel. USB Mode (USB-tilstand) vises på kameraets LCD-skærm.
 7. Klik på Next (Næste) i softwareopdateringsprogrammet til objektivsystemet. Vinduet for softwareopdateringsprogrammet til objektivsystemet vises på computeren, og Follow computer instructions. (Følg anvisningerne på computeren) vises på kameraskærmen.
  BEMÆRK: Fra nu af må du aldrig slukke kameraet, før opdateringen af objektivsystemsoftwaren er fuldført. Det kan tage nogle få minutter, før skærmen ændres. Dette afhænger af kameramodellen.
  • Computer
   Kontroller versionsskærmbilledet
  • Kamera
   Skærmbilledet
  Fejlfinding:
  • Hvis meddelelsen The update is not available for your model (Opdateringen er ikke tilgængelig for din model) vises, skal du kontrollere, om den systemsoftwarefil, du forsøger at installere, er den rigtige fil til det objektiv, der er monteret på dit kamera. Hvis det er det korrekte softwareopdateringsprogram til objektivsystemet, der kører, skal du lukke opdateringsprogrammet, frakoble USB-kablet, slukke kameraet og gå tilbage til Trin 2: Start Lens System Software Updater.
  • Hvis meddelelsen Could not find camera with the lens for this update mounted. (Kunne ikke finde kamera med objektiv for denne opdatering monteret) vises, skal du kontrollere, om dit kamera står på listen under Relevant Products (Relevante produkter), og om kameraet er tilsluttet computeren med USB-kabel.
 8. Klik på Next (Næste) i softwareopdateringsprogrammet til objektivsystemet. Den nuværende version og versionen efter opdateringen vises nederst til venstre på skærmen. Hvis den nuværende softwareversion til objektivsystemet er version 03, er opdateringen ikke nødvendig. Afbryd i dette tilfælde USB-tilslutningen, og klik på Finish (Afslut), sluk for kameraet, tag batteripakken og/eller AC-adapteren ud, sæt batteriet i igen, eller tilslut AC-adapteren igen, og tænd for kameraet.
  • Opdatering er påkrævet
    Billede, der angiver den aktuelle systemsoftwareversion på System Software Updater
  • Opdatering er ikke påkrævet
   Billede, der angiver den seneste softwareversion på System Software Updater
 9. Bekræft, at Current version (Aktuel version) er version 02 eller tidligere. Klik på Next (Næste). Data overføres til kameraet (ca. 5 sekunder).
  BEMÆRK: Du må aldrig slukke kameraet eller frakoble USB-kablet, mens du opdaterer.
 10. Når dataoverførslen er fuldført, vises følgende skærmbillede:
  Kør opdateringsskærmbilledet
  Klik på Finish (Afslut).
 11. Opdateringsprocessen begynder, og statuslinjen vises på kameraet (ca. 30 sekunder).
 12. Opdateringsprocessen er færdig, når meddelelsen Lens update complete. (Objektivopdatering fuldført) vises på kameraet.
  Hvis du bruger QX-serien, er opdateringsprocessen færdig, når skærmen for QX-serien forsvinder.
 13. Frakobl USB-kablet.
  BEMÆRK: Når opdateringen er færdig, skal du slukke kameraet, fjerne batteripakken og/eller AC-adapteren, sætte batteriet i igen eller sætte AC-adapteren i igen og tænde for kameraet.

Trin 3: Kontroller, at softwareversionen for objektivsystemet er version 03

 1. På kameraet skal du vælge MenuSetup (Opsætning) →Version.
 2. Softwareversionen på objektivsystemet bliver vist som illustreret:
  Billede, der angiver den opdaterede softwareversion
  BEMÆRK: For Mac-computere, der bruger en Apple Silicon-processor, anbefaler vi, at sikkerhedspolitikken sættes tilbage til den oprindelige indstilling, når opdateringen er fuldført. På Mac-computere med en Intel-processor er dette trin ikke nødvendigt. Se artiklen Sådan ændrer du sikkerhedspolitikken på Mac-computere med Apple Silicon, hvis det er nødvendigt.

Spørgsmål og svar

Opdateringen er ikke fuldført

Hvis skærmen forbliver sort i mere end 10 minutter, skal du følge disse trin for at foretage fejlfinding af problemet:

 1. Fjern USB-kablet fra computeren.
 2. Fjern batteriet og tag AC-adapteren ud af kameraet, lad det være et par minutter, og sæt derefter batteriet i igen, eller tilslut AC-adapteren.
 3. Genstart computeren.
 4. Tænd for kameraet, og udfør installationen igen.

Når System Software Updater er startet, vises skærmen til bekræftelse af versionen ikke, og meddelelsen Failed to update (Kunne ikke opdatere) vises.

Hvis dette sker, er det muligt, at du tidligere har opdateret dit kamera ved hjælp af driveren System Software Update Helper og ikke har afinstalleret denne software:

 1. Download System Software Update Helper igen, og afinstaller driveren ved hjælp af afinstallationsværktøjet i mappen Uninstaller i den downloadede fil.
 2. Når du har afinstalleret driveren System Software Update Helper, skal du dobbeltklikke på Update_SEL24F14GMV3D.dmg for at starte opdateringen igen.