Relevant model

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • CMT-SX7B

Om denne download

Fordele og forbedringer

VIGTIGT: Denne firmwareopdatering skal udføres med henblik på at bevare Chromecast built-in til musiktjenester.

 • Forbedrer sikker kommunikation

Tidligere fordele og forbedringer

Se tidligere fordele og forbedringer

Filoplysninger

Filnavn

 • Firmwareopdateringen til lydsystem til hjemmet "CMT-SX7B"

Filversion

 • MC 1.62 / NW 3351

Filstørrelse

 • 165 MB (173 711 325 byte)

Udgivelsesdato

 • 02-11-2021

Forberedelse

Kontroller firmwareversionen

Hvis versionen vises som "MC 1.62 / NW 2994" eller lavere, anbefaler vi på det kraftigste, at du opdaterer firmwaren.
Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har nu:

 1. Tryk på knappen (tænd/sluk) på enheden for at tænde systemet, og vent nogle minutter, indtil antenneikonet vises.
 2. Tryk på og hold knapperne ENTER og (Skub CD ud) nede på enheden, indtil "MC X.XX" vises.
 3. Drej knappen (TUNING) på enheden mod højre, og "CD X.XXX" vises på displayet.
 4. Drej knappen (TUNING) på enheden mod højre, og "NW XXXX" vises på displayet.
 5. Drej knappen (TUNING) på enheden mod højre, og den vender tilbage til status før visning af versionen.

Vigtig bemærkning

VIGTIGT: Hvis du ikke har gennemført de softwareopdateringer, der blev annonceret på dette websted den 30.07.2016 eller senere, skal du frakoble højttalerkablet og/eller hovedtelefonerne, før du tænder for hovedenheden.

Bemærk: Det er umuligt at gå tilbage til den tidligere softwareversion efter softwareopdateringen.

 • Læs instruktionerne omhyggeligt, ellers risikerer du at beskadige dit lydsystem
 • Sluk ikke for lydsystemet – og afbryd ikke strømmen – mens det opdaterer
 • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der er nævnt i instruktionerne
 • Du må ikke trække netledningen eller et netværkskabel (LAN) ud under download og opdatering af softwaren.
 • Du må ikke bruge systemet og fjernbetjeningen under download og opdatering.
 • Du må ikke trække netledningen ud, før opdateringen er fuldført. Det vil forårsage fejl på systemet.

Der er to nemme metoder til at opdatere firmwaren på dit lydsystem:

MetodeDu skal brugeHvorfor anvende denne metode?

Internet/netværk
(ANBEFALET)

 • Et Ethernet-kabel eller en trådløs router til tilslutning af dit lydsystem til internettet
 • Sådan sikrer du, at dit lydsystem er tilsluttet:
  • en aktiv internetforbindelse
Vi anbefaler denne metode, da det er den hurtigste og nemmeste måde at opdatere din firmware på.
USB-lagerenhed
 • en computer
 • en USB-lagerenhed
Opdater din firmware på denne måde, hvis du ikke kan gøre det via internettet.

Installer

Opdatering af dit lydsystem via internettet

Vi anbefaler denne metode, da det er den nemmeste måde at opdatere på. Det tager normalt ca. 15-30 minutter. Opsæt først udstyret, og download derefter opdateringen via internettet til dit lydsystem.

Du skal bruge:

 • En aktiv internetforbindelse (med Ethernet-kabel eller trådløs router)

Opsæt udstyret:

 • Fjern højttalerkablet og hovedtelefonerne, før du tænder for hovedenheden
 • Tilslut lydsystemet til din internetkilde med et Ethernet-kabel eller en trådløs forbindelse via router

Installer opdateringen

 1. Tryk på knappen (tænd/sluk) på enheden for at tænde systemet, og vent nogle minutter, indtil ikonet "UPDATE" (OPDATER) vises på skærmen.
 2. Tryk på MENU på fjernbetjeningen, og tryk på ↑/↓ på fjernbetjeningen for at vælge "Update Menu" (menuen Opdater), og tryk derefter på "ENTER"
 3. Tryk på ENTER på fjernbetjeningen, når "via Network" (via netværk) vises.
 4. Tryk på ENTER på fjernbetjeningen, når "Ok" blinker.
 5. Vent i ca. 10 minutter, indtil download og opdatering er fuldført

 6. Begynd at opdatere efter download ved at trykke på "Ok" på fjernbetjeningen

 7. Tryk på knappen (tænd/sluk) på enheden, når "Complete" (Fuldført) vises, hvorefter enheden slukker.
 8. Tryk på knappen (tænd/sluk) på enheden igen, og tænd for systemet.
 9. Se Kontroller firmwareversionen for denne enhed, og kontroller, at tallet for softwareversionen er opdateret til den seneste version.

Fejlfinding af netværksopdatering

Hvis "Cannot Download"/"Push POWER" (Kan ikke downloade/Tryk på POWER) vises under opdateringen, så er softwareopdateringen mislykkedes. Hvis dette sker, kan du ikke udføre nogen handlinger (eller nogen funktioner) på systemet, bortset fra tænd/sluk-knappen. Kontroller systemets tilstand ved at følge disse trin, og fuldfør softwareopdateringen ved brug af et USB-flashdrev.

 1. Tryk på knappen (tænd/sluk), og sluk for systemet
 2. Tryk på knappen (tænd/sluk), når enheden er tændt
 3. Vent ca. 3 minutter (eller indtil netværksforbindelsen er gennemført), og kontroller derefter systemets skærm
  • Opdateringen er ikke fuldført

   Softwareopdateringen er IKKE fuldført, men systemet er i normal tilstand.
   I stedet for netværksopdateringen kan du prøve softwareopdateringen ved brug af proceduren med USB-flashenhed.
  • "Update Retry" (Forsøg opdatering igen) vises

   Softwareopdateringen MISLYKKEDES, og systemet kan ikke bruges i denne tilstand. Denne tilstand er forskellig fra Update not completed (Opdateringen ikke er gennemført). Følg nedenstående trin
   1. Download filen CMTSX7BV1623351.zip til din computer – husk den mappe, du downloader den til
    Bemærk: Filstørrelse: 165 MB (173 711 325 byte)
   2. Pak filen ud på din computer – Den udpakkede mappe hedder "UPDATE" (OPDATER)
   3. Kontroller, at følgende fire filer findes i mappen "UPDATE" (OPDATER): LUTE05-FW.BIN, LUTE05-FW.ID, LUTE05-FW_MB.BIN and LUTE05-FW_MB.ID
   4. Kopiér opdateringsfilerne til USB-flashdrevet.
    Bemærk: Opdateringen udføres ikke, hvis filen ikke kopieres til USB-enhedens rodmappe, eller hvis filnavnet ændres.
    • Windows®-operativsystem:
     1. Gå til den mappe, hvor mappen blev oprettet, og højreklik på mappen UPDATE (OPDATER)
     2. Klik i den viste menu på "Send To..." (Send til ...)
     3. Klik på det drev, der repræsenterer din USB-enhed (f.eks. Flytbar disk E:)
     4. Opdateringsmappen kopieres over på din USB-enhed.
    • Mac OS® X-operativsystem:
     Træk og slip mappen UPDATE (OPDATER) til USB-enhedens rodmappe
   5. Sæt USB-flashenheden i USB-A-stikket på forsiden, når "Update Retry" (Forsøg opdatering igen) vises.
   6. Tryk på knappen ENTER på fjernbetjeningen, når OK vises på skærmen
   7. Vent i ca. 10 minutter, indtil download og opdatering er fuldført.

   8. Begynd at opdatere efter download ved at trykke på "Ok" på fjernbetjeningen

   9. Tryk på knappen (tænd/sluk) på enheden, når "Complete" (Fuldført) vises, hvorefter enheden slukker.
   10. Se Kontroller firmwareversionen for denne enhed, og kontroller, at tallet for softwareversionen er opdateret til den seneste version.

Opdatering via USB-lagerenhed og din PC

Vi anbefaler, at du bruger internettet til opdatering, hvis du har mulighed for det. Hvis ikke, kan du bruge denne metode i stedet. Du downloader opdateringen til din computer, overfører den til en USB-lagerenhed og overfører den derefter til dit lydsystem.

Forberedelse til firmwareopdatering

Før du downloader firmwaren, skal du kontrollere, at din computer kører et af følgende operativsystemer, og forberede USB-flashdrevet.

Operativsystemer

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Macintosh® OS X version 10.4 eller en senere version

Hvis du bruger Windows® 10/8.1, skal du bruge det i skrivebordstilstand.
Funktionalitet garanteres ikke for alle computere, der har et kompatibelt operativsystem installeret.

Krav til optagemedier

USB-flashdrev: Kapacitet: mere end 256 MB
Det kan ikke garanteres, at alle USB-flashdrev virker.

Installer opdateringen

 • Sørg for, at der ikke er andre åbne programmer, bortset fra din internetbrowser.
 • Læs og accepter betingelserne og vilkårene
 • Download filen CMTSX7BV1623351.zip til din computer – husk den mappe, du downloader den til dit lydsystem
  Bemærk: Filstørrelse: 165 MB (173 711 325 byte)
Overfør de opdaterede filer til USB-lagerenheden:
 1. Pak filen ud på din computer – Den udpakkede mappe hedder "UPDATE" (OPDATER)
 2. Kontroller, at følgende fire filer findes i mappen "UPDATE" (OPDATER): LUTE05-FW.BIN, LUTE05-FW.ID, LUTE05-FW_MB.BIN and LUTE05-FW_MB.ID
 3. Kopiér opdateringsfilerne til USB-flashdrevet.
  Bemærk: Opdateringen udføres ikke, hvis filen ikke kopieres til USB-enhedens rodmappe, eller hvis filnavnet ændres.
  • Windows®-operativsystem:
   1. Gå til den mappe, hvor mappen blev oprettet, og højreklik på mappen UPDATE (OPDATER)
   2. Klik i den viste menu på "Send To..." (Send til ...)
   3. Klik på det drev, der repræsenterer din USB-enhed (f.eks. Flytbar disk E:)
   4. Opdateringsmappen kopieres over på din USB-enhed.
  • Mac OS® X-operativsystem:
   Træk og slip mappen UPDATE (OPDATER) til USB-enhedens rodmappe
Overfør opdateringen til din afspiller

Gør først udstyret klar, og overfør derefter opdateringen til dit lydsystem.

Klargøring af udstyret:

Fjern højttalerkablet og hovedtelefonerne, før du tænder for hovedenheden.

Overfør opdateringen:
 1. Tænd lydsystemet ved at trykke på knappen (tænd/sluk)
 2. Sæt USB-flashdrevet (med opdateringsfilerne) i USB-A-porten på forsiden.
 3. Vælg "USB FRONT" (USB FORSIDE) ved at trykke gentagne gange på knappen FUNCTION (FUNKTION) på fjernbetjeningen.
  Vent, indtil "ROOT" (ROD) vises.
 4. Tryk på MENU på fjernbetjeningen, og tryk på ↑/↓ på fjernbetjeningen for at vælge "Update Menu" (menuen Opdater), og tryk derefter på "ENTER".
 5. Tryk på ENTER på fjernbetjeningen, når "via USB" vises.
 6. Tryk på ENTER på fjernbetjeningen, når "Ok" vises og blinker.
 7. Vent i ca. 10 minutter, indtil download og opdatering er fuldført.

 8. Begynd at opdatere efter download ved at trykke på "Ok" på fjernbetjeningen

 9. Tryk på knappen (tænd/sluk) på enheden, når "Complete" (Fuldført) vises. Derefter slukker enheden.
 10. Tryk på knappen (tænd/sluk) på enheden igen, og tænd for systemet.
 11. Se Kontroller firmwareversionen for denne enhed, og kontroller, at tallet for softwareversionen er opdateret til den seneste version.