Relevant model

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • STR-DN1070

Om denne download

Fordele og forbedringer

 • Forbedrer stabiliteten af Chromecast built-in for Audio

Tidligere fordele og forbedringer

Se tidligere fordele og forbedringer

Begrænsninger

 • Kun til brug sammen med produkter, der sælges i Europa. Ikke alle modeller sælges i alle lande/områder.

Filoplysninger

Filnavn

 • Firmware til AV-modtager til version M35.R.2197

Navn på zip-fil

 • UPDATE_M35R2197.zip

Filversion

 • Version M35.R.2197

Filstørrelse

 • 217 MB (228 090 986 byte)

Udgivelsesdato

 • 12-10-2021

Forberedelse

Kontroller firmwareversionen

Din firmware er måske allerede opdateret, især hvis du har en ny AV-modtager. Hvis versionsnummeret er M35.R.2197 eller højere, behøver du ikke udføre opdateringen.

Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har:

 1. Tænd dit TV, og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din AV-modtager. Hvis AV-modtageren er tilsluttet HDMI2-stikket, skal du vælge HDMI2 som indgang.
 2. Tænd AV-modtageren.
 3. Tryk på HOME på fjernbetjeningen, og vent, til du ser startskærmen.
 4. Vælg Setup (Opsætning) → System Settings (Systemindstillinger) → System Information (Systemoplysninger) ved hjælp af pileknapperne på fjernbetjeningen, og tryk på ENTER.
 5. På TV-skærmen ser nummeret på firmwareversionen sådan ud:
  Softwareversion M35.R.2197 – hvis versionsnummeret er M35.R.2197 eller højere, har du allerede den nyeste firmwareversion.

Der er to enkle måder at opdatere firmwaren på din AV-modtager på

MetodeDu skal brugeHvorfor anvende denne metode?
Internet/netværk
(ANBEFALET)
 • en aktiv internetforbindelse (med Ethernet-kabel eller trådløs router)
 • et kompatibelt TV
Vi anbefaler denne metode, da den er den hurtigste og nemmeste måde at opdatere din firmware på.
USB-lagerenhed
 • en computer
 • en USB-lagerenhed
Opdater din firmware på denne måde, hvis du ikke kan gøre det via internettet.

Download og installer

Opdatering af din AV-modtager via internettet

Vi anbefaler denne metode, da det er den enkleste måde at opdatere på. Det tager normalt ca. 15-60 minutter. Opsæt først udstyret, og download derefter opdateringen via internettet til din AV-modtager.

Du skal bruge

 • en aktiv internetforbindelse (med Ethernet-kabel eller trådløs router)
 • et kompatibelt TV

Sådan får du opdateringen til at gå glat

Opdatering er sædvanligvis meget enkel. Sådan kan du gøre det rigtigt første gang:

 • Læs instruktionerne omhyggeligt, ellers risikerer du at beskadige din AV-modtager.
 • Sluk ikke for AV-modtageren – og afbryd ikke strømmen til den – mens den opdaterer.
 • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der er nævnt i instruktionerne.

Opsæt udstyret

 1. Tænd dit TV, og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din AV-modtager. Hvis modtageren er tilsluttet til HDMI 2-stikket, skal du vælge HDMI 2 som indgang.
 2. Tilslut AV-modtageren til din internetkilde med et Ethernet-kabel eller en trådløs forbindelse via router.
 3. Tænd AV-modtageren.

Hent opdateringen

 1. I menuen Home (Hjem) skal du bruge piletasterne på fjernbetjeningen til at vælge Setup (Opsætning) → System Settings (Systemindstillinger) → Software Update (Softwareopdatering) → Update via Internet (Opdater via internet) og derefter trykke på Enter.
 2. Meddelelsen A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (Der er fundet en ny softwareversion på netværket. Vil du opdatere softwaren?) vises på TV-skærmen. Vælg OK via fjernbetjeningen, og tryk derefter på ENTER.
 3. Meddelelsen Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M35.R.XXXX New version M35.R.2197 (Opdater til en ny softwareversion. Sluk aldrig for strømmen, mens opdateringen udføres. Aktuel version M35.R.XXXX Ny version M35.R.2197) vises på TV-skærmen. Vælg Start ved brug af fjernbetjeningen, og tryk derefter på ENTER.
 4. Opdateringen begynder.
 5. Følgende meddelelse vises på TV-skærmen: When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically.Do not disconnect the power cord during the update process. (Når opdateringen starter, vises OPDATERING på displayet. Opdateringen tager op til 60 minutter. Når opdateringen er færdig, vises UDFØRT på displayet på modtageren, og modtageren starter automatisk. Frakobl ikke netledningen under opdateringsprocessen). Det tager ca. 5 minutter at starte opdateringen, når softwaren er downloadet. Vælg OK via fjernbetjeningen, og tryk derefter på ENTER.
 6. Mens der opdateres, ser du meddelelsen UPDATING (Opdatering) i displayvinduet.
 7. Firmwareopgraderingen er færdig, når COMPLETE (UDFØRT) vises i displayvinduet.
  BEMÆRK: Sluk ikke for AV-modtageren – og afbryd ikke strømmen til den – mens den opdaterer.
 8. Når opgradering er gennemført, genstarter AV-modtageren automatisk.
 9. Kontroller firmwareversionen. Hvis versionsnummeret er M35.R.2197, er firmwareopdateringen fuldført.

Fejlfinding

Hvad du skal gøre, hvis du har problemer med at opdatere firmwaren til AV-modtageren via internettet:
 • Meddelelsen Update failed. Connect the USB memory containing the update files or connect to the network to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Opdateringen mislykkedes. Tilslut USB-hukommelsen med opdateringsfilerne, eller opret forbindelse til netværket, og prøv igen. Hvis opdateringen fortsat mislykkes, bedes du kontakte kundeservice) vises på TV-skærmen.
  1. Kontrollér, at routeren og alle enheder, der er tilsluttet mellem AV-modtageren og routeren, er tændt.
  2. Kontrollér, at du bruger den rigtige type kabel (lige eller crossover) mellem AV-modtageren og routeren.
  3. Kontrollér, at alle kablerne mellem AV-modtageren og routeren er tilsluttet korrekt.
  4. Prøv at opdatere igen.
  Hvis du ikke kan udføre softwareopdateringen, kan du forsøge at bruge proceduren for opdatering via USB-hukommelse.
 • Når opdateringen via internet er startet, vises meddelelsen Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% (Downloadkapacitet: xxxxxxKB/xxxxxKB og xx %) på TV-skærmen, men statuslinjen på skærmen har ikke ændret sig.
  Afhængigt af netværksforbindelsen kan opdateringen via internettet tage lang tid (op til 60 minutter). Derfor vises meddelelsen Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% (Downloadkapacitet: xxxxxx KB/xxxxx KB og xx %) på skærmen, og statuslinjen på skærmen ændrer sig ikke i lang tid.
 • Når der køres Update via Internet (Opdater via internettet), viser TV'et meddelelsen Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Tilslutningsstatus kan ikke bekræftes. Kan ikke kommunikere med serveren. Prøv igen senere.), og du kan ikke udføre firmwareopgraderingen.
  1. Kontroller, at LAN-kablet er sat i.
  2. Kontrollér i netværksindstillingerne, om AV-modtageren har sin egen IP-adresse (hvis du bruger en proxyserver, skal du skrive IP-adressen på den proxy, du bruger – i stedet for proxyens værtsnavn – i feltet Proxy Server (Proxyserver))
  3. Prøv at opdatere igen.
 • Strømmen blev afbrudt under opdateringen.
  Tænd for AV-modtageren, og prøv at opdatere igen.
 • Opdateringen har været i gang i 90 minutter og er ikke gennemført endnu.
  Hvis AV-modtageren er tilsluttet trådløst til netværket, skal du prøve at tilslutte netværket med et kabel og prøve igen.
  Hvis problemet fortsætter, kan netværkshastigheden være lav. I så fald kan du prøve at opdatere dit system ved brug af proceduren for opdatering via USB-hukommelse.
 • Meddelelsen This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Denne enhed er ikke tilsluttet til netværket. Kør netværksdiagnostik under indstillingen for servertilslutning) vises på TV-skærmen.
  Kontroller, om LAN-kablet er tilsluttet til AV-modtageren.
 • Meddelelsen Already Updated (Allerede opdateret) vises på TV-skærmen.
  Firmwareversionen, der er installeret på AV-modtageren, er den nyeste version.

Opdatering via USB-lagerenhed og din PC

Vi anbefaler, at du bruger internettet til opdatering, hvis du har mulighed for det. Hvis ikke, kan du bruge denne metode i stedet. Du downloader opdateringen til din computer, overfører den til en USB-lagringsenhed og overfører den derefter til din AV-modtager.

Vi anbefaler følgende operativsystemer:

 • Windows 10 / 8.1
 • macOS 10.12 – 10.15, 11
 • Mac OS X

Sådan får du opdateringen til at gå glat

Opdatering er sædvanligvis meget enkel. Sådan kan du gøre det rigtigt første gang:

 • Læs instruktionerne omhyggeligt, ellers risikerer du at beskadige din AV-modtager.
 • Sluk ikke for AV-modtageren – og afbryd ikke strømmen til den – mens den opdaterer.
 • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der er nævnt i instruktionerne.

Download opdateringen til din computer

 1. Læs og accepter vilkår og betingelser.
 2. Download filen UPDATE_M35R2197.zip til din computer – og husk, hvilken mappe du downloader den til.
 3. Find filen på din computer, højreklik på den, og klik på Properties (Egenskaber). Kontroller, at størrelsen er 217 MB (228 090 986 byte).

Gem i USB-hukommelsen

 1. Pak filen ud på din computer:
  • For Mac: Gå til den placering, hvor filen blev downloadet, og dobbeltklik på UPDATE_M35R2197.zip. Den udpakkede mappe har navnet UPDATE (Opdatering)
  • For Windows:
   1. Gå til det bibliotek, hvor filen blev downloadet, og højreklik på filen UPDATE_M35R2197.zip, og klik derefter på Udpak alle.
   2. I vinduet Udpak ZIP-komprimerede mapper skal du klikke på Pak ud.
   3. Der oprettes en ny mappe med navnet UPDATE (Opdatering).
 2. Kontroller, at følgende fire filer findes i mappen UPDATE (OPDATER): MSB35-FW.BIN, MSB35-FW.ID, MSB35-FW_MB.BIN og MSB35-FW_MB.ID.
 3. Tilslut en kompatibel USB-lagerenhed til din computer.
  • For Mac:
   Træk-og-slip mappen UPDATE (Opdatering) til USB-enhedens rodmappe.
  • For Windows:
   1. Gå til den mappe, hvor mappen blev oprettet, og højreklik på mappen UPDATE (Opdatering).
   2. Klik i den viste menu på Send til....
   3. Klik på det drev, der repræsenterer din USB-enhed (f.eks. Flytbar disk E:).
   4. Opdateringsmappen kopieres over på din USB-enhed.

BEMÆRK: Opdateringen udføres ikke, hvis filen ikke kopieres til USB-enhedens rodmappe, eller hvis filnavnet ændres.

Overfør opdateringen til din AV-modtager

Gør først udstyret klart, og overfør derefter opdateringen til din afspiller.

Klargøring af udstyret:
 1. Tænd dit TV, og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din AV-modtager. Hvis afspilleren er tilsluttet til HDMI 2-stikket, skal du vælge HDMI 2 som indgang.
 2. Tænd AV-modtageren.
 3. Kontroller, at der ikke er tilsluttet andre USB-enheder til AV-modtageren. Hvis der er, skal de tages ud af AV-modtageren.
Overfør opdateringen:
 1. Sæt USB-lagerenheden med opdateringsfilen i USB-porten på AV-modtagerens frontpanel.
 2. I menuen Home (Hjem) skal du bruge piletasterne på fjernbetjeningen til at vælge Setup (Opsætning) → System Settings (Systemindstillinger) → Software Update (Softwareopdatering) → Update via USB Memory (Opdater via USB-hukommelse) og derefter trykke på Enter.
 3. Meddelelsen Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M35.R.XXXX New version M35.R.2197. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (Opdateringsfiler fundet i USB-hukommelsen. Vil du opdatere softwaren? Aktuel version M35.R.XXXX Ny version M35.R.2197. Sluk ikke for strømmen, og fjern ikke USB-hukommelsen under opdateringen.) vises på TV-skærmen. Vælg OK via fjernbetjeningen, og tryk derefter på ENTER.
 4. Følgende meddelelse vises på TV-skærmen: When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically.Do not disconnect the power cord during the update process. (Når opdateringen starter, vises OPDATERING på displayet. Opdateringen tager op til 60 minutter. Når opdateringen er færdig, vises UDFØRT på displayet på modtageren, og modtageren starter automatisk. Frakobl ikke netledningen under opdateringsprocessen). Vælg OK via fjernbetjeningen, og tryk derefter på ENTER.
 5. Opdateringen begynder.
 6. Mens der opdateres, ser du meddelelsen UPDATING (Opdatering) i displayvinduet.
 7. Firmwareopgraderingen er færdig, når COMPLETE (UDFØRT) vises i displayvinduet.
  BEMÆRK: Sluk ikke for AV-modtageren – og afbryd ikke strømmen til den – mens den opdaterer.
 8. Afspilleren slukker automatisk, når opdateringen er gennemført. Undlad at bruge eller slukke afspilleren, indtil opdateringen er gennemført.
 9. Tag USB-enheden ud af AV-modtageren, og tænd for den.
 10. Kontroller firmwareversionen. Hvis versionsnummeret erM35.R.2197, er firmwareopdateringen fuldført.

Fejlfinding

Hvad du skal gøre, hvis du har problemer med at opdatere firmwaren til din AV-modtager via din PC og en disk:
 • Der vises skiftevis UPDATE (Opdater) og ERROR (Fejl) i displayvinduet på modtageren.
  1. Sluk for systemet, og træk strømstikket ud.
  2. Tænd for AV-modtageren.
  3. Forsøg at opdatere ved brug af USB-hukommelse.
 • Strømmen blev afbrudt under opdateringen.
  Tænd for AV-modtageren, og følg proceduren til opdatering via USB-hukommelse igen.
 • Opdateringsfilen UPDATE_M35R2197.zip, som jeg har downloadet fra opdateringswebstedet, kan ikke udpakkes.
  Blev filen downloadet korrekt? Forsøg at slette filen, og download den derefter igen.
 • Opdateringen har været i gang i 90 minutter og er ikke gennemført endnu.
  1. Tag strømstikket ud af kontakten, vent et par minutter, og sæt det så i igen.
  2. Tænd AV-modtageren.
  3. Prøv at opdatere igen.