Relevant model

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • STR-DN1060
 • STR-DN860

Om denne download

Fordele og forbedringer

 • Forbedrer stabiliteten af Chromecast built-in for Audio

Tidligere fordele og forbedringer

Se tidligere fordele og forbedringer 

Begrænsninger

 • Kun til brug sammen med produkter, der sælges i Europa. Ikke alle modeller sælges i alle lande/områder.

Filoplysninger

Navn

 • Firmware til AV-modtager til version M29.R.0534

Navn på zip-fil

 • UPDATE_M29R0534.zip

Filversion

 • Version M29.R.0534

Filstørrelse

 • 219 MB (229 809 722 byte)

Udgivelsesdato

 • 12-10-2021

Forberedelse

Din firmware er måske allerede opdateret, især hvis du har en ny AV-modtager. Hvis versionsnummeret er M29.R.0534 eller højere, behøver du ikke udføre opdateringen.

Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har:

 1. Tænd for dit TV, og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din AV-modtager. Hvis AV-modtageren for eksempel er tilsluttet til HDMI2-stikket, skal du vælge HDMI2 som indgang.
 2. Tænd AV-modtageren.
 3. På fjernbetjeningen skal du trykke på HOME og vente, indtil du ser HOME-skærmen (startskærmen).
 4. Tryk på HOME på fjernbetjeningen, og vælg derefter Setup (Opsætning) → System Settings (Systemindstillinger) → System Information (Systemoplysninger), og tryk på ENTER
 5. Hvis versionsnummeret på TV-skærmen er M29.R.0534 eller højere, har du allerede den nyeste firmwareversion.

Der er to enkle måder at opdatere firmwaren på din AV-modtager på:

MetodeDu skal brugeHvorfor anvende denne metode?
Internet/netværk
(ANBEFALET)
 • En aktiv internetforbindelse (med Ethernet-kabel eller trådløs router)
 • et kompatibelt TV
Vi anbefaler denne metode, da den er den hurtigste og nemmeste måde at opdatere din firmware på.
USB-lagerenhed
 • en computer
 • en USB-lagerenhed
Opdater din firmware på denne måde, hvis du ikke kan gøre det via internettet.

Installer

Opdatering af din AV-modtager via internettet

Vi anbefaler denne metode, da det er den enkleste måde at opdatere på. Det tager normalt ca. 15-60 minutter. Opsæt først udstyret, og download derefter opdateringen via internettet til din AV-modtager.

Du skal bruge:

 • En aktiv internetforbindelse (med Ethernet-kabel eller trådløs router)
 • Et kompatibelt TV

Sådan sikrer du problemfri opdatering

Opdatering er sædvanligvis meget enkel. Sådan kan du sikre, at det lykkes første gang:

 • Læs instruktionerne omhyggeligt, ellers risikerer du at beskadige din AV-modtager
 • Sluk ikke for AV-modtageren – og afbryd ikke strømmen til den – mens den opdaterer
 • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der er nævnt i instruktionerne

Opsæt udstyret:

 1. Tænd dit TV, og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din AV-modtager. (Hvis modtageren f.eks. er tilsluttet til HDMI2-stikket, skal du vælge HDMI2 som indgang).
 2. Tilslut AV-modtageren til din internetkilde med et Ethernet-kabel eller en trådløs forbindelse via router.
 3. Tænd AV-modtageren.

Hent opdateringen:

 1. I menuen Home (Start) skal du bruge piletasterne på fjernbetjeningen til at vælge Setup (Opsætning) → System Settings (Systemindstillinger) → Software Update (Softwareopdatering) → Update via Internet (Opdater via internet) og derefter trykke på Enter.
 2. Når meddelelsen A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (Der er fundet en ny softwareversion på netværket. Vil du opdatere softwaren?) vises, skal du vælge OK og derefter trykke på ENTER.
 3. Når meddelelsen Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M29.R.XXXX New version M29.R.0534 (Opdateringsdisken er blevet isat. Vil du opdatere softwaren? Aktuel version M29.R.XXXX Ny version M29.R.0534) vises, skal du vælge Start og derefter trykke på ENTER.
 4. Opdateringen begynder.
 5. Følgende meddelelse vises: When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically.Do not disconnect the power cord during the update process. (Når opdateringen starter, vises "UPDATING" på modtagerens display. Opdateringen tager op til 60 minutter. Når opdateringen er færdig, vises "COMPLETE" på modtagerens display, og modtageren genstarter automatisk. Frakobl ikke netledningen under opdateringsprocessen).
  Bemærk: Det tager ca. 5 minutter at starte opdateringen, når softwaren er downloadet. Vælg OK, og tryk på ENTER.
 6. Mens der opdateres, ser du meddelelsen UPDATING (Opdatering) i displayvinduet.
 7. Firmwareopgraderingen er færdig, når COMPLETE (UDFØRT) vises.
 8. Når opgradering er gennemført, genstarter AV-modtageren automatisk.
 9. Kontroller firmwareversionen. Hvis den viste version er M29.R.0534, er firmwareopdateringen gennemført.

Fejlfinding

Hvad du skal gøre, hvis du har problemer med at opdatere AV-modtageren via internettet.

 • Meddelelsen Update failed. Connect the USB memory containing the update files or connect to the network to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Opdateringen mislykkedes. Tilslut USB-hukommelsen med opdateringsfilerne, eller opret forbindelse til netværket for at prøve igen. Hvis opdateringen fortsat mislykkes, bedes du kontakte kundeservice) vises på TV-skærmen.
  1. Sørg for, at routeren og alle enheder, der er tilsluttet mellem AV-modtageren og routeren, er tændt.
  2. Kontroller, at du bruger den rigtige type kabel (lige eller crossover) mellem AV-modtageren og routeren.
  3. Kontroller, at alle kablerne mellem AV-modtageren og routeren er tilsluttet korrekt.
  4. Prøv at opdatere igen.
  Hvis du ikke kan udføre Update via Internet (Opdater via internet), kan du forsøge at bruge proceduren Update via USB Memory (Opdater via USB-hukommelse).
 • Når Update via Internet (Opdater via internet) er startet, vises meddelelsen Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% (Downloadkapacitet: xxxxxx KB/xxxxx KB og xx %) på TV-skærmen, men statuslinjen på skærmen har ikke ændret sig.
  Afhængigt af netværksforbindelsen kan Update via Internet (Opdater via internet) tage lang tid (op til 60 minutter). Derfor vises meddelelsen Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% (Downloadkapacitet: xxxxxx KB/xxxxx KB og xx %) på skærmen, og statuslinjen på skærmen ændrer sig ikke i lang tid.
 • Når der køres Update via Internet (Opdater via internet), viser TV'et meddelelsen Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Tilslutningsstatus kan ikke bekræftes. Kan ikke kommunikere med serveren. Prøv igen senere), og du kan ikke udføre firmwareopgraderingen.
  • Kontroller, at netværkskablet er sat korrekt i.
  • Kontroller i netværksindstillingerne, om AV-modtageren har sin egen IP-adresse i netværksindstillingerne (hvis du bruger en proxyserver, skal du angive IP-adressen for den proxy, du bruger, i feltet Proxy Server i stedet for proxyværtsnavnet.)
  • Prøv at opdatere igen.
 • Strømmen blev afbrudt under opdateringen.
  Tænd for AV-modtageren, og prøv at opdatere igen.
 • Opdateringen har været i gang i 90 minutter og er ikke gennemført endnu.
  Hvis AV-modtageren er tilsluttet trådløst til netværket, skal du prøve at tilslutte netværket med et kabel og prøve igen. Hvis problemet fortsætter, kan netværkshastigheden være lav. I så fald kan du prøve at opdatere dit system ved brug af proceduren Update via USB Memory (Opdater via USB-hukommelse).
 • Meddelelsen This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Denne enhed er ikke tilsluttet til netværket. Kør netværksdiagnostik under indstillingen for servertilslutning) vises på TV-skærmen.
  Kontroller, om LAN-kablet er tilsluttet til AV-modtageren.
 • Meddelelsen Already Updated (Allerede opdateret) vises på TV-skærmen.
  Firmwareversionen, der er installeret på AV-modtageren, er den nyeste version.

Opdater via USB Memory

Vi anbefaler, at du bruger internettet til opdatering, hvis du har mulighed for det. Hvis ikke, kan du bruge denne metode i stedet. Du downloader opdateringen til din computer, overfører den til en USB-lagringsenhed og overfører den derefter til din AV-modtager.

Vi anbefaler følgende operativsystemer:

 • Windows 10 eller 8.1
 • macOS 10.12 – 10.15, 11
 • Mac OS X

Sådan sikrer du problemfri opdatering

Opdatering er sædvanligvis meget enkel. Sådan kan du sikre dig, at den fungerer første gang:

 • Læs instruktionerne omhyggeligt, ellers risikerer du at beskadige din AV-modtager
 • Sluk ikke for AV-modtageren – og afbryd ikke strømmen til den – mens den opdaterer
 • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der er nævnt i instruktionerne

Download opdateringen til din computer:

 1. Læs og accepter vilkår og betingelser.
 2. Download filen UPDATE_M29R0534.zip til din computer, og husk, hvor den blev gemt.
 3. Find filen på din computer, højreklik på den, og klik på Properties (Egenskaber). Kontroller, at størrelsen er 219 MB (229 809 722 byte)

Gem i USB-hukommelsen:

 1. Pak filen ud på din computer:
  • For Mac: Gå til den placering, hvor filen blev downloadet, og dobbeltklik på filen UPDATE_M29R0534.zip. Den udpakkede mappe har navnet UPDATE.
  • For Windows:
   1. Gå til den mappe, hvor filen blev downloadet, højreklik på UPDATE_M29R0534.zip, og klik derefter på Extract All (Udpak alle).
   2. I vinduet Extract Compressed (Zipped) Folders (Udpak alle komprimerede (zippede) mapper) skal du klikke på Extract (Udpak).
   3. Der oprettes en ny mappe med navnet UPDATE.
 2. Kontroller, at følgende fire filer findes i mappen UPDATE: MSB29-FW.BIN, MSB29-FW.ID, MSB29-FW_MB.BIN og MSB29-FW_MB.ID.
 3. Tilslut en kompatibel USB-lagerenhed til din computer.
  • For Mac: Træk-og-slip mappen UPDATE til USB-enhedens rodmappe.
  • For Windows:
   1. Gå til den placering, hvor mappen blev oprettet, og højreklik på mappen UPDATE.
   2. I menuen skal du klikke på Send To... (Send til...).
   3. Klik på det drev, der repræsenterer din USB-enhed (f.eks. Flytbar disk E:).
   4. Mappen UPDATE kopieres over på din USB-enhed.

Bemærk: Opdateringen udføres ikke, hvis filen ikke kopieres til USB-enhedens rodmappe, eller hvis filen ændres.

Overfør opdateringen til din AV-modtager

Gør først udstyret klar, og overfør derefter opdateringen til din AV-modtager.

Klargøring af udstyret:

 1. Tænd dit TV, og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din AV-modtager. (Hvis AV-modtageren f.eks. er tilsluttet HDMI2-stikket, skal du vælge HDMI2 som indgang.)
 2. Tænd AV-modtageren.
 3. Kontroller, at der ikke er tilsluttet andre USB-enheder til AV-modtageren. Hvis der er, skal de tages ud af AV-modtageren.

Overfør opdateringen:

 1. Sæt USB-lagerenheden med opdateringsfilen i USB-porten på AV-modtagerens frontpanel.
 2. I menuen Home (Start) skal du bruge piletasterne på fjernbetjeningen til at vælge Setup (Opsætning) → System Settings (Systemindstillinger) → Software Update (Softwareopdatering) → Update via USB Memory (Opdater via USB-hukommelse) og derefter trykke på Enter.
 3. Meddelelsen Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M29.R.XXXX New version M29.R.0534. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (Opdateringsfiler fundet i USB-hukommelsen. Vil du opdatere softwaren? Aktuel version M29.R.XXXX Ny version M29.R.0534. Sluk ikke for strømmen, og fjern ikke USB-hukommelsen under opdateringen.) vises på TV-skærmen. Vælg OK, og tryk på ENTER.
 4. Følgende meddelelse vises på TV-skærmen: When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically.Do not disconnect the power cord during the update process. (Når opdateringen starter, vises "UPDATING" på modtagerens display. Opdateringen tager op til 60 minutter. Når opdateringen er færdig, vises "COMPLETE" på modtagerens display, og modtageren genstarter automatisk. Frakobl ikke netledningen under opdateringsprocessen). Vælg OK, og tryk på ENTER.
 5. Opdateringen begynder.
 6. Mens der opdateres, ser du meddelelsen UPDATING (Opdatering) i displayvinduet.
 7. Firmwareopgraderingen er færdig, når COMPLETE (UDFØRT) vises i displayvinduet.
  Bemærk: Sluk ikke for AV-modtageren – og afbryd ikke strømmen til den – mens den opdaterer
 8. AV-modtageren slukker automatisk, når opdateringen er gennemført. Undlad at bruge eller slukke AV-modtageren, indtil opdateringen er gennemført.
 9. Tag USB-enheden ud af AV-modtageren, og tænd for modtageren.
 10. Kontroller firmwareversionen. Hvis den viste version er M29.R.0534, er firmwareopdateringen gennemført.

Fejlfinding

Hvad du skal gøre, hvis du har problemer med at opdatere firmwaren til din AV-modtager via din PC og en USB-lagerenhed.

 • Der vises skiftevis UPDATE (Opdater) og ERROR (Fejl) i displayvinduet på modtageren.
  1. Sluk for systemet, og træk strømstikket ud.
  2. Tænd for AV-modtageren.
  3. Prøv proceduren Update via USB Memory (Opdater via USB-hukommelse) igen ved hjælp af en anden USB-lagerenhed.
 • Strømmen blev afbrudt under opdateringen.
  Tænd for AV-modtageren, og følg proceduren Update via USB Memory (Opdater via USB-hukommelse) igen.
 • Opdateringsfilen UPDATE_M29R0534.zip, som jeg har downloadet fra opdateringswebstedet, kan ikke pakkes ud.
  Blev filen downloadet korrekt? Forsøg at slette filen, og download den derefter igen.
 • Opdateringen har været i gang i 90 minutter og er ikke gennemført endnu.
  1. Tag stikket ud af kontakten, vent et par minutter, og sæt det så i igen.
  2. Tænd AV-modtageren.
  3. Prøv at opdatere igen.