Relevant model

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • WH-XB910N

Om denne download

Fordele og forbedringer

 • Forbedrer et problem, hvor støj i sjældne tilfælde forekommer under visse forhold.

Systemkrav

 • En Android-enhed (V5.0 eller nyere) eller en iOS-enhed (iOS 11.0 eller nyere)
 • En aktiv internetforbindelse
 • Den nyeste version af appen Sony | Headphones Connect skal være installeret
 • Hovedtelefonerne skal være forbundet med din Android- eller iOS-enhed

Filoplysninger

Filnavn

 • Firmwareopdatering 1.1.0 til WH-XB910N

Filversion

 • Version 1.1.0

Udgivelsesdato

 • 30-09-2021

Forberedelse

Kontroller firmwareversionen

Du kan kontrollere firmwareversionen som følger.

 1. Start appen Sony | Headphones Connect.
 2. Tilslut dine hovedtelefoner til appen Sony | Headphones Connect.
 3. Tryk på de tre prikker (menuknappen) i øverste højre hjørne.

  BEMÆRK: Den enhed, der vises på skærmen, afhænger af den tilsluttede enhed.
 4. Vælg den version af din enhed, der vises i menuen. Dette punkt vises kun, hvis enheden er tilsluttet.
 5. Bekræft firmwareversionen.

Vigtig bemærkning

 • Oplad ikke batteriet, og sluk ikke hovedtelefonerne, mens du downloader opdateringer, overfører data eller opdaterer. Hvis du gør det, kan hovedtelefonerne blive ubrugelige.
 • Udfør ikke opdateringen et sted, hvor Wi-Fi-signalet er ustabilt, f.eks. på et tog, et sted, hvor Wi-Fi-signaler bliver overbelastet, eller i nærheden af en mikrobølgeovn, en trådløs telefon eller andre enheder, der bruger radiobølger i 2,4 GHz-frekvensbåndet.
 • Sørg for, at begge enheder (Android/iOS-enhed og hovedtelefoner) er fuldt opladet.
 • Frakobl alle andre Bluetooth-enheder som f.eks. wearables eller smart-ure fra din Android- eller iOS-enhed, før du starter opdateringen.

Før du opgraderer

 • Efter opdatering kan firmwaren ikke vendes tilbage til en tidligere version.
 • Opdateringen tager ca. 40 minutter. Filstørrelsen er ca. 3.0 MB.
 • Det kan afhængigt af radiobølger i omgivelserne og din Android-/iOS-enhed tage længere tid at gennemføre.

Download og installer

For at opdatere disse hovedtelefoner skal du benytte nedenstående fremgangsmåde:

 • Download data fra serveren til iOS-enheden eller Android-enheden.
 • Overfør data fra iOS-enheden eller Android-enheden til hovedtelefonerne.
 • Udfør opdateringen med hovedtelefonerne.

Trin 1: Installer opdateringen

 1. Start appen Sony | Headphones Connect.
 2. Opret forbindelse fra dine hovedtelefoner til appen Sony | Headphones Connect.
  • Hvis du aldrig har oprettet forbindelse til appen Sony | Headphones Connect før, skal du følge instruktionerne på skærmen og slutte hovedtelefonerne til din Android-enhed.
  • Hvis du har oprettet forbindelse til appen Sony | Headphones Connect før, skal du vælge dine hovedtelefoner.
 3. Følgende skærmbillede vises, når forbindelsen er etableret.
  skærmbilledet forbindelsen er etableret
 4. Hvis der er en tilgængelig opdatering, vises Headphone update available (Der er en tilgængelig opdatering til hovedtelefonerne). Tryk på More Info (Flere oplysninger).
 5. Kontrollér, at Version 1.1.0 vises, og tryk på OK for at starte opdateringen.
 6. Når downloaden er startet, går den automatisk til næste skærmbillede, når downloaden er fuldført.
  BEMÆRK: Når meddelelsen Bluetooth Pairing Request (Anmodning om Bluetooth-parring) vises, skal du trykke på Pair (Par). Opdateringen fortsætter. (Kun for iOS-enheder)
 7. Overførslen starter. Når downloaden er fuldført, går den automatisk til næste skærmbillede.
 8. Når overførslen starter, skifter den automatisk til det næste skærmbillede, når overførslen er fuldført. Det tager ca. et minut.
  BEMÆRK: Oplad ikke batteriet, og sluk ikke hovedtelefonerne, mens du downloader opdateringer, overfører data eller opdaterer. Hvis du gør det, kan hovedtelefonerne blive ubrugelige. Hvis en meddelelse om afbrudt forbindelse vises, skal du vente, indtil den bliver genoprettet automatisk.
 9. Når softwareopdateringen er færdig, skal du trykke på OK.
  BEMÆRK: Hvis skærmbilledet ikke vises, skal du kontrollere, om versionen er blevet opgraderet i følgende trin.

Trin 2: Tjek, at opdateringen lykkedes

Efter opdateringen skal du kontrollere, at den nye version er installeret korrekt, ved at følge trinene i afsnittet Check the firmware version (Tjek firmwareversionen).

Hvis den viste firmwareversion er 1.1.0, er opgraderingen gennemført.

Spørgsmål og svar

Der vises en opdateringsfejlmeddelelse.

 1. Tryk på OK.
 2. Genstart hovedtelefonerne (sluk og tænd for strømmen).
 3. Når det er gjort, skal du genstarte Sony | Headphones Connect og opdatere igen.

Selvom opdateringen mislykkedes under processen, skal du kontrollere firmwareversionen. Hvis versionen vises som 1.1.0, er firmwareopdateringen gennemført. Ellers skal du prøve at opdatere firmwaren igen. Du kan tjekke versionen fra indstillingen i appen Sony | Headphones Connect. Du kan se, hvordan du tjekker versionen, ved at gå til Check the firmware version (Kontroller firmwareversionen) på denne side.