Relevant model

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • NW-A100TPS
 • NW-A105
 • NW-A105HN
 • NW-ZX507

Om denne download

Fordele og forbedringer

 • Giver sikkerhedsopdateringer (det sikkerhedsniveau, der vises i menuen Settings (Indstillinger), vil være det gældende pr. november 2021)

VIGTIGT:

 • Du skal opdatere både Music Center for PC-softwaren og Walkman-firmwaren til de nyeste versioner for at forbedre stabiliteten af forbindelsen. Hvis begge ikke er opdateret til den nyeste version, er der risiko for, at Music Center for PC-softwaren og Walkman-enheden ikke kan oprette forbindelse korrekt.
 • Dato og klokkeslæt skal være indstillet korrekt på din Walkman, ellers vises meddelelsen om opdatering muligvis ikke. Hvis de ikke er korrekte, skal du indstille dato og klokkeslæt manuelt.

Tidligere fordele og forbedringer

Se tidligere fordele og forbedringer

Filoplysninger

Filversion

 • Version 4.06.00

Filstørrelse

 • 865 MB (907 411 888 byte)

Udgivelsesdato

 • 30-11-2021

Forberedelse

Kontroller firmwareversionen

Hvis din Walkman allerede er blevet opdateret til softwareversion 4.06.00, er det ikke nødvendigt at udføre opdateringen.

 1. Stryg startskærmen opad.
 2. Tryk på Settings (Indstillinger) → SystemAbout device (Om enheden).
 3. Modelnavnet og softwareversionen er vist i henholdsvis Model & hardware og Build number (Build-nummer).

Før du opgraderer

 • Sørg for at oprette forbindelse til netværket under opdateringen.
 • Efter opdatering kan firmwaren ikke vendes tilbage til en tidligere version.
 • Efter opdateringen gendannes indstillingen Wireless playback quality (Trådløs afspilningskvalitet) i Bluetooth-funktionen muligvis til den oprindelige værdi (LDAC-Connection pref).
 • Skærmbilledet Permissions (Tilladelser) vises muligvis efter opdateringen. I så fald skal du følge vejledningen på skærmen.
 • Overfør alle data fra din Walkman til computeren, da data, der forbliver på din Walkman, kan gå tabt under opdateringen.
 • Vi kan ikke garantere, at numre og data ikke bliver beskadiget eller slettet, når du udfører denne opdatering.
 • Din Walkman skal bruge ca. 2 GB ledig plads til opdateringen. Kontroller, at mængden af ledig plads er tilstrækkelig.
 • Hvis der ikke er tilstrækkelig ledig plads i den indbyggede flashhukommelse, skal du overføre unødvendige data tilbage til computeren for at opnå mere ledig plads.
 • Sørg for, at Walkman har en batteriopladning på over 60 % og er i opladningstilstand.
 • Under installationen af denne fil skal du være logget på som Administrator eller som bruger med administratorrettigheder.
 • Kommunikationsomkostningerne afholdes af brugerne.

Vigtig bemærkning

Til kunder, der bruger Music Center for PC:

 • For at forbedre stabiliteten af forbindelsen skal du opdatere softwaren til både Music Center for PC og Walkman-enheden til den nyeste version.
 • Hvis en af dem IKKE opdateres til den seneste version, kan de muligvis ikke oprette forbindelse.

Hvis dato og klokkeslæt ikke er indstillet korrekt på din Walkman, vises opdateringsmeddelelsen muligvis ikke. Kontrollér derfor, om dato og klokkeslæt er indstillet korrekt. Hvis det ikke er korrekt, skal du indstille dato og klokkeslæt manuelt.

Indstilling af dato og klokkeslæt

 1. Stryg startskærmen opad.
 2. Tryk på ikonet Clock (Ur), hvorefter aktuel dato og klokkeslæt vises.
  BEMÆRK: Hvis dato og klokkeslæt er korrekte, vises Walkman i opdateringsmeddelelsen, og du behøver ikke at fortsætte med resten af denne procedure.
 3. Gå tilbage til startskærmbilledet ved at trykke på (navigationslinjens startskærm) nederst på skærmen.
 4. Stryg startskærmen opad.
 5. Tryk på menupunkterne i følgende rækkefølge: Settings (Indstillinger) – SystemDate & time (Dato og klokkeslæt).
 6. Hvis Automatic date & time (Automatisk dato og klokkeslæt) er indstillet til ON (Til), skal du trykke på Automatic date & time (Automatisk dato og klokkeslæt). Derefter vises Set date (Indstil dato) og Set time (Indstil klokkeslæt) tydeligt under Automatic date & time (Automatisk dato og klokkeslæt).
 7. Tryk på Set date (Indstil dato), og indstil den korrekte dato, hvis datoen er forkert. Tryk derefter på OK for at vende tilbage til skærmbilledet Date & time (Dato og klokkeslæt).
 8. Tryk på Set time (Indstil tid), og indstil det korrekte klokkeslæt, hvis klokkeslættet er forkert. Tryk derefter på OK for at vende tilbage til skærmbilledet Date & time (Dato og klokkeslæt).
 9. Tryk på Automatic date & time (Automatisk dato og klokkeslæt) for at indstille til ON (Til).

Download og installer

Du kan opgradere ved hjælp af en af følgende metoder:

 • Opdatering via Wi-Fi (trådløst LAN)
 • Opdatering ved hjælp af Music Center for PC

Trin 1: Installer opdateringen

(1) Opdatering via Wi-Fi (trådløst LAN)

Ved at oprette forbindelse til internettet via Wi-Fi kan du downloade den nyeste software til din Walkman og opdatere den. Hvis den nyeste software er udgivet, vises opdateringsmeddelelsen på skærmen, når Walkman er tilsluttet Wi-Fi .

 1. Tilslut Walkman til en strømkilde.
 2. Aktivér Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse mellem din Walkman og internettet.
 3. Stryg startskærmen opad.
 4. Tryk på Settings (Indstillinger)→ SystemAdvanced (Avanceret) → System updates (Systemopdateringer).
 5. Bekræft meddelelsen, og følg instruktionerne på skærmen for at opdatere.

BEMÆRK: Når du prøver at opdatere softwaren, kan du blive bedt om at give tilladelse til at få adgang til lageret. I så fald skal du give tilladelse til at få adgang til lageret.

(2) Opdatering ved hjælp af Music Center for PC

Music Center for PC er et PC-program til at administrere indhold, som kan anvendes til Walkman.
Ved opstart opretter Music Center for PC forbindelse til en opdateringsserver via internettet og kontrollerer automatisk, om Walkman har oplysninger om en opdatering.

 1. Deaktiver Wi-Fi-funktionen for at fjerne forbindelsen mellem din Walkman og internettet.
 2. Start Music Center for PC på PC'en.
 3. Tilslut Walkman til PC'en.
 4. Skærmbilledet Use USB for (Brug USB til) vises på Walkman-skærmen. Tryk på File Transfer (Filoverførsel) på skærmen Use USB for (Brug USB til), og tryk på OK.
 5. Opdateringsmeddelelsen vises på PC-skærmen. Bekræft meddelelsen, og følg instruktionerne på skærmen for at opdatere.

BEMÆRK: Hvis det er nødvendigt, skal du aktivere Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse mellem din Walkman og internettet.

Trin 2: Tjek, at opdateringen lykkedes

Efter opdateringen skal du bekræfte, at den nye version er installeret, ved at følge disse trin.

 1. Stryg startskærmen på Walkman opad.
 2. Tryk på Settings (Indstillinger) → SystemAbout device (Om enhed), hvor softwareversionen vises under Build number (Build-nummer).
 3. Hvis Build number (Build-nummer) er 4.06.00, er opdateringen udført.