Relevant model

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • MHC-V90DW

Om denne download

Fordele og forbedringer

 • Forbedrer sikker kommunikation

VIGTIGT: Denne firmwareopdatering skal udføres for at blive ved med at bruge Chromecast built-in til musiktjenester. Hvis du ikke manuelt installerer opdateringen, vil den blive installeret automatisk, når der er en aktiv netværksforbindelse, og enheden ikke bruges.

Tidligere fordele og forbedringer

 • Gør Spotify Connect tilgængelig til brug, også med en gratis konto
 • Løser et sjældent problem, hvor tilstanden no power on forekommer
 • Forbedrer sikker kommunikation

Filoplysninger

Filnavn

 • Firmwareopdateringsversion SYS 6.28 til MHC-V90DW

Filversion

 • SYS 6.28

Filstørrelse

 • 186 MB (195 309 760 byte)

Udgivelsesdato

 • 29-07-2021

Forberedelse

Kontroller firmwareversionen

Hvis firmwaren på din enhed er version SYS 6.28 eller derover, behøver du ikke at udføre opdateringen. Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har:

 1. Tryk på knappen POWER (Tænd/sluk) på enheden for at tænde for lydsystemet.
 2. Tryk på OPTIONS (Indstillinger).
 3. Tryk på knapperne eller for at vælge SYSTEM, og tryk derefter på Knappen Enter.
 4. Tryk på knapperne eller for at vælge VERSION, og tryk derefter på Knappen Enter.

Versionsnummer

Vigtig bemærkning

 • Efter opdatering kan firmwaren ikke gendannes til en tidligere version.
 • Læs instruktionerne omhyggeligt, ellers risikerer du at beskadige dit lydsystem.
 • Sluk ikke for lydsystemet, og afbryd ikke strømmen, mens det opdateres.
 • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der er nævnt i instruktionerne.
 • Brug ikke lydsystemet eller fjernbetjeningen under download- og opdateringsprocessen.
 • Tag ikke netledningen ud, før opdateringen er fuldført, da det kan medføre systemfejl.

Der er to nemme metoder til at opdatere firmwaren på dit lydsystem:

MetodeDu skal brugeHvorfor anvende denne metode?

Internet/netværk
(ANBEFALET)

 • en aktiv internetforbindelse (ved hjælp af et Ethernet-kabel)
Vi anbefaler denne metode, da den er den hurtigste og nemmeste måde at opdatere din firmware.
USB-lagerenhed
 • en computer
 • en USB-lagerenhed
Opdater din firmware på denne måde, hvis du ikke kan gøre det via internettet.

Download og installer

Opdatering af dit lydsystem via internettet

Vi anbefaler denne metode, da det er den nemmeste måde at opdatere på. Opsæt først udstyret, og download derefter opdateringen via internettet til dit lydsystem.

Du skal bruge:

 • En aktiv internetforbindelse (ved hjælp af et Ethernet-kabel)

Opsæt udstyret:

 1. Tilslut lydsystemet til internettet ved hjælp af et Ethernet-kabel

Trin 1: Installer opdateringen

 1. Tryk på Tænd/sluk-knap på enheden for at tænde lydsystemet, og vent nogle minutter, indtil ikonet for UPDATE (Opdatering) vises på skærmen.
 2. Tryk på OPTIONS (Indstillinger).
 3. Tryk på knapperne eller for at vælge SYSTEM, og tryk derefter på Knappen Enter.
 4. Tryk på knapperne eller for at vælge UPDATE (Opdater), og tryk derefter på Knappen Enter.
 5. Tryk på knapperne eller for at vælge VIA NW (Via netværk), og tryk derefter på Knappen Enter.
 6. Tryk på Knappen Enter for at vælge EXEC.
 7. Tryk på knapperne eller for at vælge YES (Ja), og tryk derefter på Knappen Enter.
 8. Vent, indtil download, filkopiering og opdateringsprocedurer er fuldført.
  • Download: Downloadtiden afhænger af din internetforbindelse
  • Filkopiering: Dette trin vil blive efterfulgt af en automatisk systemgenstart (ca. 10 sekunder)
  • Softwareopdatering: Dette trin vil også blive efterfulgt af en automatisk systemgenstart (ca. 30 sekunder)
  • Demonstrationstilstanden begynder derefter
 9. Tryk på Tænd/sluk-knap på enheden igen, og tænd for lydsystemet.

Trin 2: Kontroller, at opdateringen lykkedes

 1. Kontroller firmwareversionen. Hvis den viste version er SYS 6.28, er firmwareopdateringen gennemført.

Fejlfinding

Hvis du får vist Download Error/Push POWER (Downloadfejl/Tryk på tænd/sluk) under opdateringen, er softwareopdateringen mislykkedes.

 1. Tryk på knappen Tænd/sluk-knap, og sluk for lydsystemet.
 2. Tryk på knappen Tænd/sluk-knap igen for at tænde lydsystemet.
 3. Vent ca. 3 minutter (eller indtil netværksforbindelsen er oprettet), og kontroller derefter lydsystemets skærm.
 • Ikonet for UPDATE (Opdatering) lyser.
  • Softwareopdateringen er IKKE fuldført, men lydsystemet er i normal tilstand.
  • Prøv at opdatere netværket igen ved hjælp af de foregående trin.
   Bemærk: Hvis opdateringen mislykkes igen, kan du i stedet for netværksopdateringen prøve softwareopdateringen ved brug af proceduren med USB-flashenhed.

Opdatering via USB-lagerenhed og din PC

Vi anbefaler, at du bruger internettet til opdatering, hvis du har mulighed for det. Hvis ikke, kan du bruge denne metode i stedet. Du downloader opdateringen til din computer, overfører den til en USB-lagerenhed og overfører den derefter til dit lydsystem.

Forberedelse til firmwareopdatering

Før du downloader firmwaren, skal du kontrollere, at din computer kører et af følgende operativsystemer, og forberede USB-flashdrevet.

Operativsystemer

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Macintosh OS X version 10.6 eller nyere version

Hvis du bruger Windows 10 eller 8.1, skal du bruge det i skrivebordstilstand.

Bemærk: Betjening garanteres ikke for alle pc'er, der har et kompatibelt operativsystem installeret.

Krav til optagemedier

USB-flashdrev: Kapacitet: Mere end 256 MB

Trin 1: Installer opdateringen

Download opdateringen til din computer:
 1. Sørg for, at der ikke er andre åbne programmer, bortset fra din internetbrowser.
 2. Læs og accepter vilkår og betingelser på denne side.
 3. Download filen til din computer (skriv downloadstedet ned som reference).
  • MHC-V90DW: MHC17001.UPG
   Bemærk: 186 MB (195 309 760 byte)
Overfør de opdaterede filer til USB-lagerenheden:
 1. Sæt dit USB-flashdrev i et USB-stik på din computer.
 2. Formater dit USB-flashdrev.
 3. Kopier opdateringsfilen til rodmappen på USB-flashdrevet.

Bemærk: Opdateringen udføres ikke, hvis filen ikke kopieres til USB-enhedens rodmappe, eller hvis filen ændres.

Overfør opdateringen til din afspiller

Sæt USB-flashdrevet i USB-stikket på lydsystemet.

Overfør opdateringen:
 1. Start lydsystemet ved at trykke på knappen Tænd/sluk-knap.
 2. Tryk på OPTIONS (Indstillinger).
 3. Tryk på knapperne eller for at vælge SYSTEM, og tryk derefter på Knappen Enter.
 4. Tryk på knapperne eller for at vælge UPDATE (Opdater), og tryk derefter på Knappen Enter.
 5. Tryk på knapperne eller for at vælge VIA USB, og tryk derefter på Knappen Enter.
 6. Tryk på Knappen Enter for at vælge EXEC.
 7. Tryk på knapperne eller for at vælge YES (Ja), og tryk derefter på Knappen Enter.
  Bemærk: UPDATING (Opdaterer) på skærmen begynder derefter at blinke under opdateringen.
 8. Vent, indtil filkopiering og opdateringsprocedurer er fuldført.
  • Filkopiering: Dette trin vil blive efterfulgt af en automatisk systemgenstart (ca. 10 sekunder).
  • Softwareopdatering: Dette trin vil også blive efterfulgt af en automatisk systemgenstart (ca. 30 sekunder).
  • Demonstrationstilstanden begynder derefter.

Trin 2: Kontroller, at opdateringen lykkedes

 1. Kontroller firmwareversionen. Hvis den viste version er SYS 6.28, er firmwareopdateringen gennemført.

Fejlfinding

Hvis File Error (Filfejl) eller No File (Ingen fil) eller Read Error/Push POWER (Læsefejl/Tryk på tænd/sluk) vises under opdateringen, er softwareopdateringen mislykkedes.

 1. Kontroller, at din opdateringsfil er korrekt og placeret i rodmappen på dit USB-flashdrev, og forsøg at udføre de foregående trin igen.
 2. Hvis du stadig ikke kan gennemføre opdateringen, kan du prøve igen med en anden USB-lagerenhed.