Relevant model

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • SRS-ZR5

Om denne download

Fordele og forbedringer

 • Forbedrer sikker kommunikation

VIGTIGT: Denne firmwareopdatering skal udføres for at blive ved med at bruge Chromecast built-in til musiktjenester. Hvis du ikke installerer opdateringen manuelt, vil den blive installeret automatisk, når der er en aktiv netværksforbindelse, og højttaleren ikke bruges.

Tidligere fordele og forbedringer

Se tidligere fordele og forbedringer

Filoplysninger

Filnavn

 • Firmwareopdatering 6.28 til SRS-ZR5

Filversion

 • 6.28

Udgivelsesdato

 • 29-07-2021

Forberedelse

Kontroller firmwareversionen

Denne opdateringsfunktion er ikke nødvendig, hvis dit personlige lydsystem allerede er blevet opdateret til firmwareversion 6.28. Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har. Det kan du gøre på to måder:

 • Sådan bekræfter du ved hjælp af programmet Sony | Music Center (SongPal).
  1. Slut enheden til det samme wi-fi-netværk som din smartphone med appen Sony | Music Center (SongPal).
  2. Start appen Sony | Music Center (SongPal) på din smartphone.
  3. Vælg din højttaler på skærmen Speaker & Group (Højttaler og gruppe).
  4. Vælg Settings (Indstillinger).
  5. På skærmen Settings (Indstillinger) skal du vælge Other Settings (Andre indstillinger).
  6. På skærmen Other Settings (Andre indstillinger) skal du bekræfte firmwareversionen for højttaleren.
 • Sådan kontrollerer du ved hjælp af en PC.
  1. Tilslut enheden til computeren med et LAN-kabel (medfølger ikke).

   Bemærk: Tilslut højttaleren direkte til en computer med LAN-kablet.
  2. Tilslut strømstikket (medfølger) til AC-adapteren (medfølger). Tryk på knappen (ON/Standby) (Tænd/Standby) for at tænde for strømmen.

   Bemærk: Vent, til LINK-indikatoren holder op med at blinke og lyser konstant pink.
  3. Vis Indstilling for netværksenhed fra Sony på din computer.
   1. Start en browser
   2. Indtast følgende URL i adresselinjen: http://169.254.1.1
  4. Vælg sproget fra Language Setup (Sprogopsætning), hvis det vises.
  5. På skærmen Device Details (Enhedsoplysninger) vises Firmware Version (Firmwareversion) (X.XX.X.XX).

   Bemærk: Firmware Version (Firmwareversion), Model Name (Modelnavn), Device Name (Enhedsnavn), Connection Type (Forbindelsestype), Internet Access (Internetadgang), SSID og Security Method (Sikkerhedsmetode) vises alle på denne skærm.

  Der er to nemme måder at opdatere firmwaren på din højttaler på:

  MetodeDu skal brugeHvorfor anvende denne metode?

  Internet/netværk
  (ANBEFALET)

  • et Ethernet-kabel eller en trådløs router til at oprette forbindelse fra din højttaler til internettet
  • Sådan kontrollerer du, om din højttaler er sluttet til:
   • en aktiv internetforbindelse
  Vi anbefaler denne metode, da den er den hurtigste og nemmeste måde at opdatere din firmware.
  USB-lagerenhed
  • en computer
  • en USB-lagerenhed
  Opdater din firmware på denne måde, hvis du ikke kan gøre det via internettet.

  Download og installer

  Internet/netværk

  Softwareopdateringen er tilgængelig via internettet (netværk). Kontroller følgende trin.

  Bemærk: Du kan ikke opdatere til den seneste softwareversion, hvis systemet IKKE er tilsluttet internettet (netværk).

  VIGTIGT: Kontroller, at din enhed er sluttet til en stikkontakt via USB AC-adapteren, før du starter opdateringen.

  1. Slut til en stikkontakt. Brug USB AC-adapteren og det medfølgende mikro-USB-kabel til at tilslutte enhedens DC IN 5V-port til en stikkontakt.
   Bemærk: Softwareopdateringen kan ikke udføres kun ved brug af batteristrøm.
  2. Tilslutning til internettet (netværk)
   • Tilslut med appen Sony | Music Center (SongPal) på din mobilenhed
   • Tilslutning via Wi-Fi Protected Setup (WPS)
   • Tilslutning vha. en computer
    Bemærk: Du kan finde yderligere oplysninger i produktets instruktionsvejledning.
  3. Hvis højttaleren er tændt, skal du trykke på knappen (ON/Standby) (Tænd/Standby) og slukke den.
  4. Sæt det strømstik, der er tilsluttet AC-adapteren, i en stikkontakt.
   Bemærk: Softwareopdateringen kan ikke udføres, når enheden kun får strøm fra batteriet.
  5. Tryk på knappen (ON/Standby) (Tænd/Standby) for at tænde for strømmen.
  6. Vent, til LINK-indikatoren holder op med at blinke og lyser konstant orange. Så snart der er en softwareopdatering tilgængelig, begynder knappen UPDATE (Opdatering) at lyse.
  7. Tryk på og hold knappen UPDATE/WPS (Opdatering/WPS) inde, til du hører biplyde. Når softwareopdateringen starter, begynder knappen UPDATE/WPS (Opdatering/WPS) at blinke.
   Bemærk: Højttaleren fungerer ikke under opdatering.
  8. Blinken (interval og tilstand) af knappen UPDATE/WPS (Opdatering/WPS) skifter under opdateringen
  9. Knappen UPDATE/WPS (Opdatering/WPS) slukker, og højttaleren skifter automatisk til standbytilstand eller standbytilstand for BLUETOOTH/Network (Bluetooth/Netværk), når opdateringen er gennemført
  10. Kontroller versionen ved at følge de trin, der er beskrevet under Kontroller firmwareversionen, for at bekræfte, at opdateringen er gennemført.

  Spørgsmål og svar

  Alle funktionsindikatorer lyser?

  Softwareopdateringen mislykkedes. Tryk på knappen (ON/Standby) (Tænd/Standby) for at slukke højttaleren, og tænd derefter for den igen. Kontroller, at højttaleren har forbindelse til internettet, og at knappen UPDATE/WPS (Opdatering/WPS) lyser, og start derefter opdateringen igen.

  Indikatoren for UPDATE (Opdatering) bliver ved med at lyse orange.

  Softwareopdateringen mislykkedes. Du kan udføre firmwareopdateringen på det personlige lydsystem via USB-flashdrev.

  Indikatoren Knappen ON/Standby (Tænd/Standby) blinker rødt, og knappen UPDATE/WPS (Opdatering/WPS) blinker orange.

  Softwareopdateringen mislykkedes. Du kan udføre firmwareopdateringen på det personlige lydsystem via USB-flashdrev.

  USB

  Understøttede operativsystemer:

  • Windows 10
  • Windows 8.1 – bør bruges i skrivebordstilstand.
  • Mac OS X (10.6) eller nyere

  Optagemedie:

  USB-flashdrev: Der er ingen garanti for betjening af alle USB-flashdrev med en kapacitet på mere end 256 MB.

  Bemærk:

  • Antallet af blink af indikatoren for UPDATE (Opdatering) ændres i henhold til opdateringens status. Indikatoren for UPDATE (Opdatering) blinker fire gange i første omgang og reducerer derefter med ét blink, hvorefter den slukkes, når opdateringen er fuldført.
  • Højttaleren skal være sluttet til strømforsyningen under hele opdateringen.
  • Tag ikke strømstikket ud, før opdateringen er fuldført.
  • Sluk ikke for strømmen under opdateringen.
  • Opdateringen tager normalt ca. 3 til 10 minutter.

  1. Luk alle andre kørende vinduer og programmer, bortset fra denne side.
  2. Læs vilkårene og betingelserne på denne side, og markér feltet for at bekræfte, at du accepterer dem.
  3. Download firmwareopdateringen. Download af filen SRS16003.UPG, 151 MB (159 264 960 byte) starter.
  4. Gem filen på skrivebordet på din computer.
   Bemærk: Hvis du bruger Windows 10 eller 8.1, gemmes opdateringsfilen muligvis automatisk i downloadmappen. Klik på feltet Skrivebord på startskærmen, og find downloadfilen i downloadmappen ved hjælp af Stifinder.
  5. Kopiér opdateringsfilerne til USB-flashdrevet:
   1. Sæt det initialiserede (formaterede) USB-flashdrev i USB-stikket på din computer.
   2. Kopiér mappen UPDATE til USB-flashdrevet.

  Opdater lydsystemet via USB:

  1. Tilslut højttaleren til en stikkontakt, og tænd den ved at trykke på tænd/standby-knappen
  2. Når strømindikatoren lyser grønt, skal du sætte USB-flashdrevet i USB-stikket på højttaleren.
  3. Tryk på og hold knappen UPDATE/WPS (Opdatering/WPS) nede, og tryk straks på og hold knappen FUNCTION (Funktion) nede. Hold begge knapper trykket ind i 4 sekunder, indtil der lyder nogle bip. Når højttaleren opretter forbindelse til netværket, lyser indikatoren for UPDATE (Opdatering) muligvis orange. Selv i dette tilfælde skal du fortsætte.
  4. USB-opdateringen starter, indikatoren for UPDATE (Opdatering) blinker orange. Betjen ikke højttaleren under denne procedure.
  5. Indikatoren for UPDATE (Opdatering) (og strømindikatoren) blinker flere gange under opdateringen.
  6. Når opdateringen er fuldført, slukkes indikatoren for UPDATE (Opdatering), og højttaleren går automatisk til standbytilstand eller standbytilstand for BLUETOOTH/Network (Bluetooth/Netværk).
   Bemærk: Når du tænder for højttaleren første gang efter en opdatering, blinker indikatoren for UPDATE (Opdatering) orange tre gange.
  7. Kontroller firmwareversionen.