Relevant model

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • SRS-HG1

Om denne download

Fordele og forbedringer

 • Forbedrer sikker kommunikation

VIGTIGT: Denne firmwareopdatering skal udføres for at blive ved med at bruge Chromecast built-in til musiktjenester. Hvis du ikke manuelt installerer opdateringen, vil den blive installeret automatisk, når der er en aktiv netværksforbindelse, og højttaleren ikke bruges.

Tidligere fordele og forbedringer

Se tidligere fordele og forbedringer

Filoplysninger

Filnavn

 • Firmwareopdatering 6.28

Filversion

 • 6.28

Udgivelsesdato

 • 29-07-2021

Forberedelse

Kontroller firmwareversionen

Hvis versionen vises som 6.05 eller tidligere (SRS-HG1) 6.14 eller tidligere (SRS-HG10), anbefaler vi på det kraftigste, at du opdaterer firmwaren.
Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har nu:

Bemærk: Billedet nedenfor bruger skærmen SRS-HG10.

 1. Slut enheden til det samme Wi-Fi-netværk som din smartphone med appen Sony | Music Center (SongPal).
 2. Start appen Sony | Music Center (SongPal) på din smartphone.
 3. Vælg din højttaler.
 4. Vælg Settings (Indstillinger).
 5. Vælg Other Settings (Andre indstillinger) (for SRS-HG1) eller System (for SRS-HG10).
 6. Bekræft højttalerens firmwareversion.

Download og installer

Softwareopdateringen er tilgængelig via internettet (netværk). Kontroller følgende trin.

VIGTIGT:

 • Hvis enhedens strømindikator bliver ved med at blinke grønt selv efter tryk på tænd/sluk-knappen, skal du trykke på knappen RESET (Nulstil) i bunden af enheden.
 • Kontroller, at din enhed er sluttet til en stikkontakt via USB AC-adapteren, før du starter opdateringen.


Bemærk: Du kan ikke opdatere til den seneste softwareversion, hvis systemet IKKE er tilsluttet internettet (netværk).

 1. Slut til en stikkontakt.
  • Brug USB AC-adapteren og det medfølgende mikro-USB-kabel til at tilslutte enhedens DC IN 5V-port til en stikkontakt.
  Bemærk: Softwareopdateringen kan ikke udføres kun ved brug af batteristrøm.
 2. Tilslutning til internettet (netværk)
  • Tilslut med appen Sony | Music Center (SongPal) på din mobilenhed
  • Tilslutning via Wi-Fi Protected Setup (WPS)
  • Tilslutning vha. en PC

  Bemærk: Se i instruktionsvejledningen til enheden, hvis du ønsker yderligere oplysninger
 3. Hvis højttaleren er tændt, skal du trykke på knappen (tændt/standby) og slukke den.
 4. Sæt det strømstik, der er tilsluttet AC-adapteren, i en stikkontakt.
  Bemærk: Softwareopdateringen kan ikke udføres, når enheden kun får strøm fra batteriet
 5. Tryk på knappen (til/standby) for at tænde for strømmen.
 6. Vent, til LINK-indikatoren holder op med at blinke og lyser konstant orange. Så snart der er en softwareopdatering tilgængelig, begynder WPS/UPDATE-knappen at lyse.
 7. Tryk på og hold WPS/UPDATE-knappen inde, til du hører biplyde. Når softwareopdateringen starter, begynder WPS/UPDATE-knappen at blinke.
  Bemærk: Højttaleren fungerer ikke under opdatering.
 8. Blinken (interval og tilstand) på WPS/UPDATE-knappen skifter, mens opdateringen foregår.
 9. WPS/UPDATE-knappen slukker, og højttaleren skifter automatisk til standbytilstand eller BLUETOOTH/Network standby (BLUETOOTH/Netværksstandbytilstand), når opdateringen er gennemført.
 10. Kontroller versionen ved at følge de trin, der er beskrevet under Kontroller firmwareversionen, for at bekræfte, at opdateringen er gennemført.

Spørgsmål og svar

Alle funktions-LED'er lyser

Softwareopdateringen mislykkedes. Tryk på knappen (on/standby) for at slukke højttaleren, og tænd derefter for den igen. Kontroller, at højttaleren har forbindelse til internettet, og at WPS/UPDATE-knappen lyser, og start derefter opdateringen igen.