Relevant model

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • SEL50F12GM

Om denne download

BEMÆRK:

 • Dette objektiv skal fastgøres til et E-mount-kamera for at udføre denne opdatering.
 • Nogle modeller kan ikke bruges til denne opdatering. (modelliste).
 • Når du bruger PXW-FS7M2, skal du følge trinene som angivet i instruktionsmanualen til PXW-FS7M2.

Fordele og forbedringer

 • Forbedrer et problem, hvor blændeværdien i sjældne tilfælde kan blive ustabil, når IRIS-ringen betjenes

Filoplysninger

Filnavn

 • Update_SEL50F12GMV2D.exe

Filversion

 • 02

Filstørrelse

 • 4.52 MB (4 742 512 byte)

Udgivelsesdato

 • 21-06-2021

Forberedelse

Kontroller systemsoftwareversionen på dit objektiv

Følg nedenstående instruktioner for at kontrollere objektivets systemsoftwareversion. Hvis systemsoftwareversionen er version 01, er opdateringen påkrævet.

 1. På kameraet skal du vælge MenuSetup (Opsætning) → Version.
 2. Softwareversionen på objektivsystemet bliver vist som illustreret nedenfor.
  BEMÆRK: Hvis du bruger QX-serien, skal du starte softwareopdateringsprogrammet for objektivsystemet på din PC og kontrollere softwareversionen ved at køre opdateringen.
  Billede, der angiver den aktuelle systemsoftwareversion

Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste version af softwareopdateringen til objektivsystemet er kompatibel med følgende versioner af Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Computerhardware

Den nyeste version af softwareopdateringen til objektivsystemet er kompatibel med følgende hardware:

 • Harddiskplads: 200 MB eller mere
 • RAM: 512 MB eller mere
  BEMÆRK: Luk al anden programsoftware, før du opdaterer softwaren til objektivsystemet.

Andre dele til et α-kamera med udskifteligt objektiv

 • Strømkilde til kameraet: Fuldt opladet genopladelig batteripakke eller dedikeret AC-adapter (sælges separat)
  BEMÆRK: Opdateringen kan kun udføres, når batteriets strømniveau er (tre søjler) eller mere. Vi anbefaler, at du bruger et fuldt opladet batteri eller den dedikerede AC-adapter (sælges separat). Frakobl det lodrette greb, før du opdaterer softwaren til objektivsystemet.
 • USB-kabel, der følger med kameraet
  BEMÆRK: Der gives ikke garanti for opdateringsfunktionaliteten med andre USB-kabler.

Andre dele til kamera – udsendelse og produktion

 • Strømkilde til kameraet: Den dedikerede AC-adapter
 • USB-kabel følger med kameraet.
  BEMÆRK: Der gives ikke garanti for opdateringsfunktionaliteten med andre USB-kabler.

Download og installer

Vigtig bemærkning

 • Denne softwareopdatering af objektivsystemet kan kun foretages, når objektivet er monteret på kameraet. Du kan ikke opdatere softwaren til objektivsystemet med et andet kamera.
 • Monter objektivet på kameraet, før du udfører softwareopdateringen af objektivsystemet. Sørg for, at kameraet er slukket.
 • Når du gennemfører softwareopdateringen til objektivsystemet, skal du bruge en fuldt genopladet genopladelig batteripakke eller den dedikerede AC-adapter (sælges separat). (til et α-kamera med udskifteligt objektiv)
 • Når du udfører softwareopdateringen for objektivsystemet, skal du bruge den dedikerede AC-adapter. (til kamera – udsendelse og produktion)
 • Fjern ikke batteriet under opdateringen. Hvis du gør det, kan kameraet blive uanvendeligt som følge af den pludselige strømafbrydelse.
 • Fjern hukommelseskortet fra kameraet på forhånd.
 • Sørg for, at batteriet og AC-adapteren er fjernet, før du monterer objektivet med opdateringen. (Til professionelle kameraer)
 • Sørg for, at din computer ikke skifter til dvaletilstand. Hvis computeren skifter til dvaletilstand, og opdateringen afbrydes, skal du starte forfra på opdateringsprocessen.
 • Kontroller, at alle andre enheder end computeren er frakoblet.

Sådan downloader du Lens System Software Updater:

 1. Sørg for, at du er logget på med administratorrettigheder.
 2. Klik på knappen Download ovenfor.
 3. Når du har læst ansvarsfraskrivelsen, skal du klikke på Download.
 4. Download af filen Update_SEL50F12GMV2D.exe starter.
 5. Gem filen på skrivebordet på din computer (anbefales).
  BEMÆRK: Opdateringsfilen bliver gemt i mappen Downloads med standardindstillingerne for Microsoft Edge. Klik på feltet SkrivebordStartskærmen, og find den downloadede fil i mappen Downloads ved hjælp af Stifinder.

Når filen er downloadet, er du klar til at installere softwareopdateringen til objektivsystemet til version 02 til SEL50F12GM.

Trin 1: Start Lens System Software Updater

 1. Luk alle programmer, der kører på din computer.
 2. Dobbeltklik på filen Update_SEL50F12GMV2D.exe, som du har downloadet for at start softwareopdateringsprogrammet til objektivsystemet.

  BEMÆRK: Vinduet for softwareopdateringsprogrammet til objektivsystemet vises.
 3. Tænd for kameraet. Hvis kameraet allerede er tændt, skal du slukke det og derefter tænde det igen.
  BEMÆRK: I overensstemmelse med instruktionerne om Lens System Software Updater, skal du vælge MenuSetup (Opsætning) → USB Connection (USB-tilslutning) på kameraet og kontrollere, om Mass Storage (Masselager) er valgt. (Hvis du anvender QX-serien, er dette trin ikke nødvendigt). Hvis en anden tilstand end Mass Storage (Masselager) er valgt, skal du vælge Mass Storage (Masselager).
 4. Fjern hukommelseskortet fra kameraet på forhånd. Tilslut kameraet til computeren med det medfølgende USB-kabel.
  BEMÆRK: Hvis der vises en fejlmeddelelse på computerskærmen, kan du prøve følgende metoder.
  • Tag USB-kablet ud af kameraet, og sæt det i igen.
  • Hvis der er en anden USB-terminal på computeren, kan du tilslutte USB-kablet til en anden USB-terminal.
 5. Bekræft, at USB-ikoner vises på proceslinjen i nederste, højre hjørne af computerskærmen.
  BEMÆRK: Hvis USB-ikoner ikke vises på proceslinjen, skal du fortsætte til næste trin.
 6. Klik på Next (Næste) i softwareopdateringsprogrammet til objektivsystemet. Vinduet for softwareopdateringsprogrammet til objektivsystemet vises på PC'en, og Follow computer instructions (Følg anvisningerne på computeren) vises på kameraskærmen.
  BEMÆRK: Fra nu af må du aldrig slukke kameraet, før softwareopdateringen til objektivsystemet er fuldført. Det kan tage nogle få minutter, før skærmen ændres. Dette afhænger af kameramodellen.
  • PC
   Kontroller versionsskærmbilledet
  • Kamera
   Skærmbilledet
  Fejlfinding:
  • Hvis meddelelsen The update is not available for your model. (Opdateringen ikke er tilgængelig for din model) vises, skal du kontrollere, om systemsoftwarefilen, du prøver at installere, er den korrekte fil til objektivet, som er monteret på dit kamera. Hvis det er det korrekte softwareopdateringsprogram til objektivsystemet, der kører, skal du lukke programmet, frakoble USB-kablet, slukke kameraet og gå tilbage til Trin 1: Start Lens System Software Updater.
  • Hvis meddelelsen Could not find camera with the lens for this update mounted. (Kan ikke finde kamera med objektivet til denne opdatering monteret) vises, skal du kontrollere, om dit kamera er angivet under Relevante produkter, og om kameraet er tilsluttet til computeren med USB-kabel.
 7. Klik på Next (Næste) i softwareopdateringsprogrammet til objektivsystemet. Den nuværende version og versionen efter opdateringen vises nederst til venstre på skærmen. Hvis den nuværende softwareversion til objektivsystemet er version 02, er opdateringen ikke nødvendig. Afbryd i dette tilfælde USB-tilslutningen, og klik på Finish (Afslut), sluk for kameraet, tag batteripakken og/eller AC-adapteren ud, sæt batteriet i igen, eller tilslut AC-adapteren igen, og tænd for kameraet.
  • Opdatering er påkrævet
   Billede, der angiver den aktuelle systemsoftwareversion på System Software Updater
  • Opdatering er ikke påkrævet
   Billede, der angiver den seneste softwareversion på System Software Updater
 8. Bekræft, at Current version (Aktuel version) er version 01, og klik på Next (Næste). Data overføres til kameraet (ca. 5 sekunder).
  BEMÆRK: Du må ikke slukke kameraet eller fjerne USB-kablet under opdateringen.
 9. Når dataoverførslen er færdig, vises følgende skærm:
  Kør opdateringsskærmbilledet
  Klik på Finish (Afslut).
 10. Opdateringsprocessen begynder, og statuslinjen vises på kameraet (ca. 30 sekunder).
 11. Opdateringsprocessen er færdig, når meddelelsen Lens update complete. (Opdatering af objektiv gennemført) vises på kameraet.
  Hvis du bruger QX-serien, er opdateringsprocessen færdig, når skærmen for QX-serien forsvinder.
 12. Klik på (USB-ikon) på proceslinjen i nederste, højre hjørne af computerskærmen for at afbryde USB-tilslutningen.
  BEMÆRK: Hvis (USB-ikon) ikke vises på proceslinjen, skal du fortsætte til næste trin.
 13. Frakobl USB-kablet.
  BEMÆRK: Når opdateringen er færdig, skal du slukke kameraet, fjerne batteripakken og/eller AC-adapteren, sætte batteriet i igen eller sætte AC-adapteren i igen og tænde for kameraet.

Trin 2: Bekræft, at objektivsystemets softwareversion er version 02

 1. På kameraet skal du vælge MenuSetup (Opsætning) →Version.
 2. Softwareversionen på objektivsystemet bliver vist som illustreret:
  Billede, der angiver den opdaterede softwareversion

Spørgsmål og svar

Opdateringen er ikke fuldført

Hvis skærmen forbliver sort i mere end 10 minutter, skal du følge disse trin for at foretage fejlfinding af problemet:

 1. Fjern USB-kablet fra computeren.
 2. Fjern batteriet og tag AC-adapteren ud af kameraet, lad det være et par minutter, og sæt derefter batteriet i igen, eller tilslut AC-adapteren.
 3. Genstart computeren.
 4. Tænd for kameraet, og udfør installationen igen.