Relevant model

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • WF-1000XM4

Om denne download

Fordele og forbedringer

 • Forbedrer stabiliteten af Bluetooth-forbindelser og musikafspilning
 • Forbedrer andre funktioner for at forbedre den generelle ydeevne

Tidligere fordele og forbedringer

 • Forbedrer stabiliteten af Bluetooth-forbindelser
 • Retter et problem med, at funktionen Noise Canceling (Støjreduktion) eller Ambient Sound Mode (Ambient Sound-indstilling) afbrydes midlertidigt
 • Forbedrer andre funktioner

Systemkrav

 • En Android-enhed (V5.0 eller nyere) eller en iOS-enhed (iOS 11.0 eller nyere)
 • En aktiv internetforbindelse
 • Den nyeste version af appen Sony | Headphones Connect (v5.2.0 eller nyere) skal være installeret
 • Hovedtelefonerne skal være forbundet med din Android- eller iOS-enhed

Filoplysninger

Filnavn

 • Firmwareopdatering 1.3.3 til WF-1000XM4

Filversion

 • Version 1.3.3

Udgivelsesdato

 • 11-01-2022

Forberedelse

Kontrollér firmwareversionen

Hvis firmwaren er version 1.3.3, behøver du ikke at udføre opdateringen. Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har:

 1. Start appen Sony | Headphones Connect.
 2. Slut dine hovedtelefoner til appen Sony | Headphones Connect.
 3. Tryk på de tre prikker (menuknappen) i øverste højre hjørne.
 4. Vælg den version af din enhed, der vises i menuen. Dette vises kun, når enheden er sluttet til appen Sony | Headphones Connect.
 5. Bekræft hovedtelefonernes firmwareversion.

Vigtig bemærkning

 • Sluk IKKE for hovedtelefonerne, og tryk ikke på (tænd/sluk-knappen).
 • Udfør ikke opdateringen et sted, hvor Wi-Fi-signalet er ustabilt, f.eks. på et tog, et sted, hvor Wi-Fi-signaler bliver overbelastet, eller i nærheden af en mikrobølgeovn, en trådløs telefon eller andre enheder, der bruger radiobølger i 2,4 GHz-frekvensbåndet.
 • Sørg for, at begge enheder (Android- eller iOS-enheden og hovedtelefonerne) er fuldt opladet.
 • I appen Sony | Headphones Connect skal du indstille funktionen Automatic Power Off (Automatisk slukning) (slukkefunktion, når du ikke har hovedtelefonerne på) til Do not turn off (Sluk ikke).
  Bemærk: Du kan gendanne denne indstilling, når opdateringen er fuldført.
 • Frakobl alle andre Bluetooth-enheder som f.eks. wearables eller smart-ure fra din Android- eller iOS-enhed, før du starter opdateringen.

Før du opgraderer

 • Når firmwaren er opdateret, kan den ikke konverteres til en tidligere version.
 • Det tager ca. 60 minutter at gennemføre opdateringsprocessen for både Android- og iOS-enheder. (Filstørrelsen er ca. 2 224 KB)
 • Afhængigt af radiobølger i omgivelserne og din Android- eller iOS-enhed kan det tage længere tid at gennemføre.
 • For at opdatere hovedtelefonerne skal du benytte nedenstående fremgangsmåde:
  Bemærk: Hvis indstillingen Automatic download of software (Automatisk download af software) er aktiveret (standardindstilling) i appen Sony | Headphones Connect, udføres download og overførsel af opdateringssoftwaren automatisk.
  • Download data fra serveren til Android- eller iOS-enheden.
  • Overfør data fra Android- eller iOS-enheden til hovedtelefonerne.
   Bemærk: Hovedtelefonerne kan fortsætte med at afspille musik, mens du downloader opdateringer og overfører data. Google Assistant- og Amazon Alexa-funktionerne er imidlertid ikke tilgængelige under download og overførsel. Hvis opdateringen mislykkes, skal du stoppe afspilningen af musik og prøve at opdatere igen.
  • Udfør opdateringen med hovedtelefonerne.

Download og installer

For at opdatere hovedtelefonerne skal du benytte nedenstående fremgangsmåde:

 • Download data fra serveren til Android- eller iOS-enheden.
 • Overfør data fra Android- eller iOS-enheden til hovedtelefonerne.
 • Udfør opdateringen med hovedtelefonerne.

Trin 1: Installer opdateringen

 1. Start appen Sony | Headphones Connect.
 2. Slut dine hovedtelefoner til appen Sony | Headphones Connect.
  • Hvis du aldrig har oprettet forbindelse til appen Sony | Headphones Connect før, skal du følge instruktionerne på skærmen for at oprette forbindelse til hovedtelefoner.
  • Hvis du har oprettet forbindelse til appen Sony | Headphones Connect før, skal du vælge dine hovedtelefoner.
 3. Downloaden og overførslen starter, hvorefter der automatisk skiftes til det næste skærmbillede, når den er fuldført.
  Bemærk: Når indstillingen Automatic download of software (Automatisk download af software) er aktiveret (standardindstilling) i appen Sony | Headphones Connect, starter download og overførsel af opdateringssoftwaren automatisk. Hvis du har deaktiveret indstillingen Automatic download of software (Automatisk download af software) i appen Sony | Headphones Connect, starter download og overførsel af opdateringssoftwaren ikke automatisk, og du skal benytte nedenstående fremgangsmåde:
  1. Kontrollér, at både R- og L-siderne af hovedtelefonerne har forbindelse.
  2. Følgende skærmbillede vises, når forbindelsen er etableret. Hvis en opdatering er relevant, vises meddelelsen The latest headphones software is available (Den nyeste hovedtelefonsoftware er tilgængelig), og du kan trykke på More info (Flere oplysninger).
   billede af Headphones Connect-skærmen
  3. Flyt til skærmen Update Software (Opdatering af software). Kontrollér, at version 1.3.3 vises, og tryk på START (Android) eller Start (iOS).
 4. Update the headphones software (Opdater hovedtelefonernes software) vises, og du kan trykke på More info (Flere oplysninger).
 5. Flyt til skærmen Update Software (Opdatering af software). Kontrollér, at version 1.3.3 vises, og tryk på START (Android) eller Start (iOS).
 6. Opdateringen starter og tager et par minutter at gennemføre.
  Bemærk: Under opdateringen slukkes hovedtelefonerne automatisk, men vent, da de automatisk tænder og opretter forbindelse igen via Bluetooth, før opdateringen er fuldført.
 7. Når softwareopdateringen er færdig, skal du trykke på OK.

Trin 2: Tjek, at opdateringen lykkedes

Efter opdateringen skal du kontrollere, at den nye version er installeret korrekt, ved at følge trinene i afsnittet Check the firmware version (Tjek firmwareversionen). Hvis den viste firmwareversion er 1.3.3, er opgraderingen gennemført.

Spørgsmål og svar

Der vises en opdateringsfejlmeddelelse.

 1. Tryk på OK.
 2. Genstart hovedtelefonerne (sæt dem i etuiet, og tag dem ud af etuiet).
 3. Genstart derefter appen Sony | Headphones Connect, og opdater igen.

Selvom opdateringen mislykkedes under processen, skal du kontrollere firmwareversionen. Hvis den viste version er 1.3.3, er firmwareopdateringen gennemført. Ellers skal du prøve at opdatere firmwaren igen. Du kan tjekke versionen fra indstillingen i appen Sony | Headphones Connect. Du kan se, hvordan du tjekker versionen, ved at gå til Kontrollér firmwareversionen på denne side.