Relevant model

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • LSPX-S2

Om denne download

Fordele og forbedringer

 • Tilføjer understøttelse af ændringer i Spotify-tjenesten
 • Retter nogle sprognotationer

Systemkrav

 • En Android-enhed (V5.0 eller nyere) eller en iOS-enhed (iOS 11.0 eller nyere)
 • En aktiv internetforbindelse
 • Den nyeste version af appen Sony | Music Center skal være installeret
 • Højttalerne skal være forbundet med din Android- eller iOS-enhed

Filoplysninger

Filnavn

 • Firmwareopdatering 1.07 til LSPX-S2

Filversion

 • 1.07

Udgivelsesdato

 • 24-06-2021

Forberedelse

Kontroller firmwareversionen

Hvis versionen vises som 1.06 eller lavere, anbefaler vi på det kraftigste, at du opdaterer firmwaren.
Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken version af firmwaren du har:

 1. Tænd højttaleren.
 2. Start appen Sony|Music Center.
 3. Tilslut din højttaler til appen Sony|Music Center.
 4. Vælg Settings (Indstillinger).
 5. Vælg System.
 6. Bekræft firmwareversionen (tallene i det røde felt).

Vigtig bemærkning

Softwareopdateringer bliver mulige, når højttaleren er i følgende tilstande.

 • Højttaleren er sluttet til stikkontakten med den medfølgende USB AC-adapter.
  BEMÆRK: Softwareopdateringer kan ikke udføres, når du bruger det indbyggede genopladelige batteri.
 • Højttaleren har forbindelse til internettet via wi-fi.
 • Hvis du bruger tilføjelse af flere højttalere, trådløs stereo eller trådløse multirumsfunktioner med flere enheder, skal du annullere disse funktioner og opdatere én ad gangen.

Før du opgraderer

 • Når firmwaren er opdateret, kan den ikke konverteres til en tidligere version.
 • Opdateringen tager ca. 15 minutter.

Download og installer

Trin 1: Installer opdateringen

 1. Slut til en stikkontakt.
  BEMÆRK: Softwareopdateringen kan ikke udføres kun ved brug af batteristrøm. Brug USB AC-adapteren og det medfølgende USB-kabel til at tilslutte enhedens DC IN 5V-port til en stikkontakt.
 2. Tryk på knappen (tænd/standby), og tænd derefter for strømmen.
 3. Opret forbindelse til internettet (netværk).
 4. Start appen Sony|Music Center.
 5. Tilslut din højttaler til appen Sony|Music Center.
 6. Følgende skærmbillede vises, når forbindelsen er etableret.
  Billede af skærmen i appen Sony | Music Center
 7. Hvis der er en opdatering, vises meddelelsen Update the software of the speaker (Opdater softwaren på højttaleren), og du kan trykke More info (Flere oplysninger).
 8. Tryk på OK for at starte opdateringen.
 9. Når downloaden er startet, går den automatisk til næste skærmbillede, når downloaden er fuldført.
 10. Når overførslen starter, skifter den automatisk til det næste skærmbillede, når overførslen er fuldført.
  BEMÆRK: Sluk ikke for højttalerne, mens du downloader opdateringer, overfører data eller opdaterer, da højttalerne ellers kan blive ubrugelige. Når softwareopdateringen er færdig, skal du trykke på OK.
 11. Hvis skærmbilledet ikke vises, skal du kontrollere, om versionen er blevet opgraderet i følgende trin.
 12. Højttaleren slukker automatisk, når softwareopdateringen afsluttes.

Trin 2: Kontrollér, at opdateringen er gennemført

Efter opdateringen skal du kontrollere, at den nye version er installeret korrekt, ved at følge trinene i afsnittet Check the firmware version (Tjek firmwareversionen).
BEMÆRK: Hvis den viste firmwareversion er 1.07, blev opgraderingen gennemført.

Spørgsmål og svar

Der vises en opdateringsfejlmeddelelse.

 1. Tryk på OK.
 2. Genstart højttaleren (sluk og tænd for strømmen).
 3. Derefter skal du genstarte Sony | Music Center og opdatere igen.

Selvom opdateringen mislykkedes under processen, skal du kontrollere firmwareversionen. Hvis versionen vises som 1.07, er firmwareopdateringen gennemført. Ellers skal du prøve at opdatere firmwaren igen. Du kan tjekke versionen fra indstillingen i appen Sony | Music Center. Du kan se, hvordan du tjekker versionen, ved at gå til Check the firmware version (Kontroller firmwareversionen) på denne side.

Hvis indikatoren (tændt/standby) blinker langsomt orange som forklaret i følgende:

Funktionen til automatisk softwareopdatering (Auto Update) af højttaleren aktiveres af Sony | Music Center. Opdateringen udføres, når du ikke bruger højttaleren, f.eks. om natten, eller når højttaleren er i standbytilstand for BLUETOOTH/netværk. Indikatoren (tændt/standby) blinker langsomt orange, mens højttaleren opdaterer.
BEMÆRK: Du kan foretage indstillingerne for tidszone via Sony | Music Center.

Hvis indikatorerne lyser/blinker som forklaret i følgende:

 • Netværksindikatoren lyser hvidt i 1 sekund
 • BLUETOOTH-indikatoren lyser hvidt i 1 sekund
 • Indikatoren (tændt/standby) blinker hurtigt orange

Softwareopdateringen mislykkedes.
Sluk for højttaleren, og tænd den derefter igen. Opdateringen fortsætter. Hvis situationen ikke forbedres, efter du har slukket og tændt for højttaleren, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.